Quán Kịch Bản Trần Mộng

Quán Kịch Bản Trần Mộng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 18/08/2022
Tổng lượt xem: 11.5K
Thể loại:

Đại tiểu thư siêu giàu có đã từng bao hết quán kịch bản do người đàn ông xấu xa của mình mở ra, sau khi thao tác xong bị hệ thống người dẫn chương trình kịch bản cảnh cáo: “Bởi vì bắt đầu cô cưỡng chế kịch bản dẫn đến hệ thống bị lỗi nặng nề, tiếp theo cô phải cho tất cả kết thúc của kịch bản có cái kết tốt đẹp mới có thể rời khỏi, làm không xong thì cô ở trong kịch bản chết 996 lần đi!”

Danh sách chương

Cập nhật lúc 12:17 22/03/2023.
Chương
Ảnh 1021
Ảnh 219
Ảnh 203
Ảnh 229
Ảnh 3081
Ảnh 222
Ảnh 2331
Ảnh 2862
Ảnh 2751
Ảnh 312
Ảnh 326
Ảnh 504
Ảnh 604
Ảnh 491
Ảnh 455
Ảnh 3841
Ảnh 4472
Ảnh 3855
Ảnh 4705
Ảnh 3835
Ảnh 4355
Ảnh 3996
Ảnh 3417
Ảnh 3927
Ảnh 4428
Ảnh 4718
Ảnh 4719
Ảnh 3586
Ảnh 3798
Ảnh 8687
Ảnh 2356