Quán Kịch Bản Trần Mộng

Quán Kịch Bản Trần Mộng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 18/08/2022
Tổng lượt xem: 27K
Thể loại:

Đại tiểu thư siêu giàu có đã từng bao hết quán kịch bản do người đàn ông xấu xa của mình mở ra, sau khi thao tác xong bị hệ thống người dẫn chương trình kịch bản cảnh cáo: “Bởi vì bắt đầu cô cưỡng chế kịch bản dẫn đến hệ thống bị lỗi nặng nề, tiếp theo cô phải cho tất cả kết thúc của kịch bản có cái kết tốt đẹp mới có thể rời khỏi, làm không xong thì cô ở trong kịch bản chết 996 lần đi!”

Danh sách chương

Cập nhật lúc 11:30 22/09/2023.
Chương
Ảnh 27
Ảnh 88
Ảnh 133
Ảnh 177
Ảnh 4232
Ảnh 5371
Ảnh 3941
Ảnh 478
Ảnh 400
Ảnh 5281
Ảnh 4201
Ảnh 4701
Ảnh 4441
Ảnh 8112
Ảnh 5811
Ảnh 6253
Ảnh 6251
Ảnh 6281
Ảnh 6431
Ảnh 7252
Ảnh 474
Ảnh 4772
Ảnh 5944
Ảnh 4934
Ảnh 5951
Ảnh 6401
Ảnh 8781
Ảnh 9741
Ảnh 7731
Ảnh 7891
Ảnh 6492
Ảnh 7762
Ảnh 6436
Ảnh 7625
Ảnh 6325
Ảnh 7135
Ảnh 6377
Ảnh 5688
Ảnh 6317
Ảnh 7079
Ảnh 7839
Ảnh 7959
Ảnh 6027
Ảnh 6098
Ảnh 1.3K8
Ảnh 3887