Quận Chúa Bất Tư Gia

Quận Chúa Bất Tư Gia

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Quận Chúa Không Muốn Gả Bốn Lần
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Sói Ngoan Team
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 09/07/2020
Tổng lượt xem: 982.5K
Thể loại:

Nguyên Tương Vi kiếp trước là Đoan Ninh quận chúa, tuy bị ép gả hết bốn lần, nhưng lại rất xứng với bốn chữ “Đoan Trang Nghiêm Chỉnh”. Sau khi cô ấy chết, bốn vị hôn phu đó đều trở thành nhân vật lớn oai phong lẫm liệt, cô ấy xem như tìm được hướng đi mới. Sau khi trùng sinh đã nghĩ thông suốt rồi, cái gì mà nữ giới nữ đức hả? Cô ấy muốn đánh bỏ cặn bã, muốn có nhan sắc đẹp nhất thiên hạ! Ai ngờ bốn vị kia cũng trùng sinh theo, và cùng ước chung một ước nguyện: “kiếp sau, nàng chỉ thuộc về ta!”.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 05:30 18/11/2021.
Chương
Ảnh 902
Ảnh 45
Ảnh 966
Ảnh 56
Ảnh 391
Ảnh 32
Ảnh 281
Ảnh 491
Ảnh 241
Ảnh 903
Ảnh 562
Ảnh 354
Ảnh 772
Ảnh 1034
Ảnh 542
Ảnh 506
Ảnh 612
Ảnh 642
Ảnh 698
Ảnh 12422
Ảnh 12715
Ảnh 16311
Ảnh 18112
Ảnh 10615
Ảnh 8612
Ảnh 9410
Ảnh 7911
Ảnh 596
Ảnh 629
Ảnh 663
Ảnh 591
Ảnh 493
Ảnh 391
Ảnh 465
Ảnh 461
Ảnh 32
Ảnh 2
Ảnh 472
Ảnh 471
Ảnh 373
Ảnh 1
Ảnh 516
Ảnh 32
Ảnh 22
Ảnh 1112
Ảnh 13524
Ảnh 13910
Ảnh 15314
Ảnh 15612
Ảnh 10310
Ảnh 9411
Ảnh 8811
Ảnh 13316
Ảnh 10519
Ảnh 13714
Ảnh 13930
Ảnh 6627
Ảnh 9138
Ảnh 13834
Ảnh 15318
Ảnh 13224
Ảnh 14524
Ảnh 14328
Ảnh 14629
Ảnh 11928
Ảnh 15815
Ảnh 15918
Ảnh 16522
Ảnh 15326
Ảnh 613
Ảnh 19325
Ảnh 19926
Ảnh 17323
Ảnh 23426
Ảnh 19628
Ảnh 26532
Ảnh 27832
Ảnh 4535

Truyện liên quan