Quận Chúa Bất Tư Gia

Quận Chúa Bất Tư Gia

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Quận Chúa Không Muốn Gả Bốn Lần
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Sói Ngoan Team
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 09/07/2020
Tổng lượt xem: 980.3K
Thể loại:

Nguyên Tương Vi kiếp trước là Đoan Ninh quận chúa, tuy bị ép gả hết bốn lần, nhưng lại rất xứng với bốn chữ “Đoan Trang Nghiêm Chỉnh”. Sau khi cô ấy chết, bốn vị hôn phu đó đều trở thành nhân vật lớn oai phong lẫm liệt, cô ấy xem như tìm được hướng đi mới. Sau khi trùng sinh đã nghĩ thông suốt rồi, cái gì mà nữ giới nữ đức hả? Cô ấy muốn đánh bỏ cặn bã, muốn có nhan sắc đẹp nhất thiên hạ! Ai ngờ bốn vị kia cũng trùng sinh theo, và cùng ước chung một ước nguyện: “kiếp sau, nàng chỉ thuộc về ta!”.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 05:28 09/09/2021.
Chương
Ảnh 663
Ảnh 392
Ảnh 294
Ảnh 562
Ảnh 894
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 392
Ảnh 386
Ảnh 462
Ảnh 512
Ảnh 588
Ảnh 11122
Ảnh 11015
Ảnh 14711
Ảnh 16812
Ảnh 9715
Ảnh 7412
Ảnh 8210
Ảnh 6511
Ảnh 476
Ảnh 499
Ảnh 522
Ảnh 45
Ảnh 362
Ảnh 291
Ảnh 364
Ảnh 341
Ảnh 31
Ảnh 2
Ảnh 322
Ảnh 331
Ảnh 253
Ảnh 1
Ảnh 365
Ảnh 32
Ảnh 22
Ảnh 912
Ảnh 9923
Ảnh 9510
Ảnh 10613
Ảnh 10812
Ảnh 7410
Ảnh 6610
Ảnh 6111
Ảnh 9616
Ảnh 7519
Ảnh 9914
Ảnh 10430
Ảnh 4726
Ảnh 6837
Ảnh 10234
Ảnh 11018
Ảnh 9623
Ảnh 10723
Ảnh 10927
Ảnh 10729
Ảnh 9028
Ảnh 11715
Ảnh 11717
Ảnh 11822
Ảnh 11425
Ảnh 513
Ảnh 14225
Ảnh 14224
Ảnh 12822
Ảnh 16425
Ảnh 14325
Ảnh 18324
Ảnh 19426
Ảnh 3522

Truyện liên quan