Quận Chúa Bất Tư Gia

Quận Chúa Bất Tư Gia

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Quận Chúa Không Muốn Gả Bốn Lần
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Sói Ngoan Team
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 09/07/2020
Tổng lượt xem: 986K
Thể loại:

Nguyên Tương Vi kiếp trước là Đoan Ninh quận chúa, tuy bị ép gả hết bốn lần, nhưng lại rất xứng với bốn chữ “Đoan Trang Nghiêm Chỉnh”. Sau khi cô ấy chết, bốn vị hôn phu đó đều trở thành nhân vật lớn oai phong lẫm liệt, cô ấy xem như tìm được hướng đi mới. Sau khi trùng sinh đã nghĩ thông suốt rồi, cái gì mà nữ giới nữ đức hả? Cô ấy muốn đánh bỏ cặn bã, muốn có nhan sắc đẹp nhất thiên hạ! Ai ngờ bốn vị kia cũng trùng sinh theo, và cùng ước chung một ước nguyện: “kiếp sau, nàng chỉ thuộc về ta!”.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 12:30 19/07/2022.
Chương
Ảnh 861
Ảnh 201
Ảnh 731
Ảnh 271
Ảnh 22
Ảnh 27
Ảnh 251
Ảnh 20
Ảnh 25
Ảnh 26
Ảnh 31
Ảnh 25
Ảnh 311
Ảnh 30
Ảnh 251
Ảnh 281
Ảnh 18
Ảnh 17
Ảnh 201
Ảnh 12
Ảnh 20
Ảnh 21
Ảnh 18
Ảnh 171
Ảnh 191
Ảnh 10
Ảnh 9
Ảnh 12
Ảnh 16
Ảnh 17
Ảnh 16
Ảnh 161
Ảnh 15
Ảnh 11
Ảnh 9
Ảnh 19
Ảnh 1032
Ảnh 56
Ảnh 1066
Ảnh 67
Ảnh 461
Ảnh 38
Ảnh 331
Ảnh 621
Ảnh 301
Ảnh 993
Ảnh 652
Ảnh 384
Ảnh 882
Ảnh 1134
Ảnh 602
Ảnh 576
Ảnh 692
Ảnh 772
Ảnh 808
Ảnh 13722
Ảnh 14615
Ảnh 17611
Ảnh 19412
Ảnh 11415
Ảnh 9412
Ảnh 10710
Ảnh 9311
Ảnh 736
Ảnh 739
Ảnh 763
Ảnh 691
Ảnh 583
Ảnh 451
Ảnh 565
Ảnh 571
Ảnh 33
Ảnh 3
Ảnh 632
Ảnh 591
Ảnh 463
Ảnh 1
Ảnh 626
Ảnh 42
Ảnh 22
Ảnh 1212
Ảnh 20124
Ảnh 20910
Ảnh 23014
Ảnh 23812
Ảnh 15210
Ảnh 13711
Ảnh 13111
Ảnh 19816
Ảnh 15619
Ảnh 20314
Ảnh 20430
Ảnh 9927
Ảnh 13238
Ảnh 21134
Ảnh 22618
Ảnh 19824
Ảnh 22324
Ảnh 21728
Ảnh 22129
Ảnh 17728
Ảnh 22915
Ảnh 23818
Ảnh 24722
Ảnh 23126
Ảnh 813
Ảnh 28925
Ảnh 30526
Ảnh 26123
Ảnh 34726
Ảnh 28628
Ảnh 38932
Ảnh 42232
Ảnh 6635

Truyện liên quan