Quận Chúa Bất Tư Gia

Quận Chúa Bất Tư Gia

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Quận Chúa Không Muốn Gả Bốn Lần
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Sói Ngoan Team
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 09/07/2020
Tổng lượt xem: 985.1K
Thể loại:

Nguyên Tương Vi kiếp trước là Đoan Ninh quận chúa, tuy bị ép gả hết bốn lần, nhưng lại rất xứng với bốn chữ “Đoan Trang Nghiêm Chỉnh”. Sau khi cô ấy chết, bốn vị hôn phu đó đều trở thành nhân vật lớn oai phong lẫm liệt, cô ấy xem như tìm được hướng đi mới. Sau khi trùng sinh đã nghĩ thông suốt rồi, cái gì mà nữ giới nữ đức hả? Cô ấy muốn đánh bỏ cặn bã, muốn có nhan sắc đẹp nhất thiên hạ! Ai ngờ bốn vị kia cũng trùng sinh theo, và cùng ước chung một ước nguyện: “kiếp sau, nàng chỉ thuộc về ta!”.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 12:30 19/07/2022.
Chương
Ảnh 651
Ảnh 181
Ảnh 681
Ảnh 241
Ảnh 19
Ảnh 24
Ảnh 241
Ảnh 19
Ảnh 22
Ảnh 24
Ảnh 27
Ảnh 21
Ảnh 261
Ảnh 27
Ảnh 231
Ảnh 231
Ảnh 14
Ảnh 13
Ảnh 161
Ảnh 10
Ảnh 15
Ảnh 15
Ảnh 13
Ảnh 141
Ảnh 151
Ảnh 10
Ảnh 8
Ảnh 11
Ảnh 13
Ảnh 13
Ảnh 13
Ảnh 141
Ảnh 13
Ảnh 10
Ảnh 9
Ảnh 16
Ảnh 1002
Ảnh 52
Ảnh 1036
Ảnh 64
Ảnh 451
Ảnh 37
Ảnh 331
Ảnh 591
Ảnh 291
Ảnh 973
Ảnh 632
Ảnh 384
Ảnh 852
Ảnh 1114
Ảnh 592
Ảnh 566
Ảnh 682
Ảnh 742
Ảnh 798
Ảnh 13722
Ảnh 14315
Ảnh 17311
Ảnh 19312
Ảnh 11415
Ảnh 9312
Ảnh 10610
Ảnh 9111
Ảnh 716
Ảnh 709
Ảnh 743
Ảnh 671
Ảnh 573
Ảnh 451
Ảnh 545
Ảnh 561
Ảnh 33
Ảnh 3
Ảnh 612
Ảnh 581
Ảnh 453
Ảnh 1
Ảnh 616
Ảnh 42
Ảnh 22
Ảnh 1212
Ảnh 18324
Ảnh 18810
Ảnh 20614
Ảnh 21212
Ảnh 13610
Ảnh 12411
Ảnh 11411
Ảnh 17616
Ảnh 13919
Ảnh 18014
Ảnh 18130
Ảnh 8627
Ảnh 12038
Ảnh 18734
Ảnh 20418
Ảnh 17824
Ảnh 19924
Ảnh 19628
Ảnh 19929
Ảnh 16128
Ảnh 20915
Ảnh 22018
Ảnh 22722
Ảnh 21226
Ảnh 813
Ảnh 26625
Ảnh 27726
Ảnh 23923
Ảnh 31926
Ảnh 26328
Ảnh 35232
Ảnh 37732
Ảnh 6235

Truyện liên quan