Quận Chúa Bất Tư Gia

Quận Chúa Bất Tư Gia

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Quận Chúa Không Muốn Gả Bốn Lần
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Sói Ngoan Team
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 09/07/2020
Tổng lượt xem: 984K
Thể loại:

Nguyên Tương Vi kiếp trước là Đoan Ninh quận chúa, tuy bị ép gả hết bốn lần, nhưng lại rất xứng với bốn chữ “Đoan Trang Nghiêm Chỉnh”. Sau khi cô ấy chết, bốn vị hôn phu đó đều trở thành nhân vật lớn oai phong lẫm liệt, cô ấy xem như tìm được hướng đi mới. Sau khi trùng sinh đã nghĩ thông suốt rồi, cái gì mà nữ giới nữ đức hả? Cô ấy muốn đánh bỏ cặn bã, muốn có nhan sắc đẹp nhất thiên hạ! Ai ngờ bốn vị kia cũng trùng sinh theo, và cùng ước chung một ước nguyện: “kiếp sau, nàng chỉ thuộc về ta!”.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 12:30 19/07/2022.
Chương
Ảnh 391
Ảnh 131
Ảnh 631
Ảnh 221
Ảnh 16
Ảnh 19
Ảnh 221
Ảnh 16
Ảnh 19
Ảnh 20
Ảnh 22
Ảnh 17
Ảnh 211
Ảnh 22
Ảnh 191
Ảnh 191
Ảnh 13
Ảnh 11
Ảnh 131
Ảnh 10
Ảnh 14
Ảnh 14
Ảnh 13
Ảnh 121
Ảnh 131
Ảnh 10
Ảnh 8
Ảnh 10
Ảnh 12
Ảnh 11
Ảnh 12
Ảnh 121
Ảnh 11
Ảnh 10
Ảnh 9
Ảnh 15
Ảnh 982
Ảnh 51
Ảnh 1036
Ảnh 63
Ảnh 451
Ảnh 37
Ảnh 331
Ảnh 571
Ảnh 291
Ảnh 963
Ảnh 632
Ảnh 374
Ảnh 832
Ảnh 1094
Ảnh 592
Ảnh 566
Ảnh 672
Ảnh 722
Ảnh 778
Ảnh 13122
Ảnh 13515
Ảnh 17011
Ảnh 18812
Ảnh 11215
Ảnh 9212
Ảnh 10110
Ảnh 8611
Ảnh 656
Ảnh 669
Ảnh 713
Ảnh 631
Ảnh 533
Ảnh 431
Ảnh 505
Ảnh 511
Ảnh 33
Ảnh 3
Ảnh 532
Ảnh 521
Ảnh 433
Ảnh 1
Ảnh 586
Ảnh 42
Ảnh 22
Ảnh 1112
Ảnh 16024
Ảnh 16610
Ảnh 18014
Ảnh 18212
Ảnh 11910
Ảnh 10811
Ảnh 10111
Ảnh 15516
Ảnh 12519
Ảnh 15714
Ảnh 16130
Ảnh 7527
Ảnh 10538
Ảnh 16134
Ảnh 17718
Ảnh 15424
Ảnh 16924
Ảnh 16728
Ảnh 17129
Ảnh 13828
Ảnh 18115
Ảnh 18218
Ảnh 19022
Ảnh 17626
Ảnh 613
Ảnh 22325
Ảnh 23226
Ảnh 20223
Ảnh 27626
Ảnh 22728
Ảnh 31032
Ảnh 32832
Ảnh 5535

Truyện liên quan