Quận Chúa Bất Tư Gia

Quận Chúa Bất Tư Gia

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Quận Chúa Không Muốn Gả Bốn Lần
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Sói Ngoan Team
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 09/07/2020
Tổng lượt xem: 985.8K
Thể loại:

Nguyên Tương Vi kiếp trước là Đoan Ninh quận chúa, tuy bị ép gả hết bốn lần, nhưng lại rất xứng với bốn chữ “Đoan Trang Nghiêm Chỉnh”. Sau khi cô ấy chết, bốn vị hôn phu đó đều trở thành nhân vật lớn oai phong lẫm liệt, cô ấy xem như tìm được hướng đi mới. Sau khi trùng sinh đã nghĩ thông suốt rồi, cái gì mà nữ giới nữ đức hả? Cô ấy muốn đánh bỏ cặn bã, muốn có nhan sắc đẹp nhất thiên hạ! Ai ngờ bốn vị kia cũng trùng sinh theo, và cùng ước chung một ước nguyện: “kiếp sau, nàng chỉ thuộc về ta!”.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 12:30 19/07/2022.
Chương
Ảnh 841
Ảnh 201
Ảnh 731
Ảnh 271
Ảnh 22
Ảnh 27
Ảnh 251
Ảnh 20
Ảnh 25
Ảnh 26
Ảnh 30
Ảnh 25
Ảnh 301
Ảnh 30
Ảnh 251
Ảnh 281
Ảnh 18
Ảnh 16
Ảnh 191
Ảnh 12
Ảnh 20
Ảnh 20
Ảnh 18
Ảnh 171
Ảnh 191
Ảnh 10
Ảnh 9
Ảnh 12
Ảnh 16
Ảnh 17
Ảnh 16
Ảnh 161
Ảnh 15
Ảnh 11
Ảnh 9
Ảnh 19
Ảnh 1032
Ảnh 56
Ảnh 1066
Ảnh 67
Ảnh 461
Ảnh 38
Ảnh 331
Ảnh 621
Ảnh 301
Ảnh 993
Ảnh 652
Ảnh 384
Ảnh 882
Ảnh 1134
Ảnh 602
Ảnh 576
Ảnh 692
Ảnh 772
Ảnh 808
Ảnh 13722
Ảnh 14615
Ảnh 17511
Ảnh 19412
Ảnh 11415
Ảnh 9412
Ảnh 10710
Ảnh 9311
Ảnh 736
Ảnh 739
Ảnh 763
Ảnh 691
Ảnh 583
Ảnh 451
Ảnh 565
Ảnh 571
Ảnh 33
Ảnh 3
Ảnh 632
Ảnh 591
Ảnh 463
Ảnh 1
Ảnh 626
Ảnh 42
Ảnh 22
Ảnh 1212
Ảnh 19924
Ảnh 20610
Ảnh 22614
Ảnh 23312
Ảnh 14810
Ảnh 13011
Ảnh 12511
Ảnh 19316
Ảnh 15319
Ảnh 19614
Ảnh 19830
Ảnh 9527
Ảnh 12938
Ảnh 20434
Ảnh 22118
Ảnh 19224
Ảnh 21824
Ảnh 21328
Ảnh 21629
Ảnh 17328
Ảnh 22515
Ảnh 23318
Ảnh 24222
Ảnh 22526
Ảnh 813
Ảnh 28325
Ảnh 29826
Ảnh 25623
Ảnh 34226
Ảnh 28128
Ảnh 38232
Ảnh 41532
Ảnh 6635

Truyện liên quan