Phượng Nghịch Thiên Hạ

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 19/09/2016
Tổng lượt xem: 1.1M
Thể loại:

Nàng, con gái duy nhất của trưởng công chúa, nhưng cả nước đều biết là phế vật Khi đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng mở ra, nàng chính là thiên tài sát thủ nguy hiểm nhất thế kỷ 21 phiên vân phúc vũ, lãnh khốc phúc khắc, quay đầu cười, thiên hạ phong vân loạn Khi ma ốm tiểu thư bộc lộ tài năng kinh tài tuyệt thế Vô số nam nữ trong thiên hạ ái mộ… Hắn là tuyệt sắc ám dạ chi vương, lãnh huyết vô tình… Gặp nàng trong thời loạn, cầm tiêu hợp tấu, sinh tử bên nhau.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 11:16 01/03/2021.
Chương
Ảnh 121
Ảnh 131
Ảnh 4
Ảnh 15
Ảnh 12
Ảnh 13
Ảnh 6
Ảnh 18
Ảnh 16
Ảnh 2
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 111
Ảnh 9
Ảnh
Ảnh 5
Ảnh 4
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 18
Ảnh 4
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 9
Ảnh 3
Ảnh 3
Ảnh 8
Ảnh 9
Ảnh 6
Ảnh 7
Ảnh 8
Ảnh 9
Ảnh 8
Ảnh 8
Ảnh 17
Ảnh 8
Ảnh
Ảnh 8
Ảnh 5
Ảnh 10
Ảnh 11
Ảnh 14
Ảnh 7
Ảnh 15
Ảnh 11
Ảnh 9
Ảnh 3
Ảnh 6
Ảnh 9
Ảnh 6
Ảnh 3
Ảnh
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 3
Ảnh 3
Ảnh 12
Ảnh 8
Ảnh
Ảnh 7
Ảnh 4
Ảnh 151
Ảnh 6
Ảnh 8
Ảnh 4
Ảnh 11
Ảnh 4
Ảnh
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 4
Ảnh 2
Ảnh 4
Ảnh
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh 4
Ảnh
Ảnh 3
Ảnh 3
Ảnh 3
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh
Ảnh 7
Ảnh 3
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh 6
Ảnh 5
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh 3
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh 4
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh 1
Ảnh 6
Ảnh
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh
Ảnh 5
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 6
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh 6
Ảnh 3
Ảnh 3
Ảnh 4
Ảnh 3
Ảnh 7
Ảnh 7
Ảnh 7
Ảnh 11
Ảnh 6
Ảnh 7
Ảnh 7
Ảnh 8
Ảnh 9
Ảnh 71
Ảnh 91
Ảnh 61
Ảnh 111
Ảnh 101
Ảnh 41
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 81
Ảnh 51
Ảnh 131
Ảnh 61
Ảnh 131
Ảnh 71
Ảnh 91
Ảnh 31
Ảnh 111
Ảnh 121
Ảnh 121
Ảnh 71
Ảnh 92
Ảnh 71
Ảnh 71
Ảnh 91
Ảnh 121
Ảnh 71
Ảnh 71
Ảnh 51
Ảnh 131
Ảnh 91
Ảnh 51
Ảnh 101
Ảnh 71
Ảnh 51
Ảnh 71
Ảnh 51
Ảnh 1
Ảnh 81
Ảnh 151
Ảnh 101
Ảnh 71
Ảnh 71
Ảnh 71
Ảnh 81
Ảnh 51
Ảnh 31
Ảnh 101
Ảnh 81
Ảnh 61
Ảnh 71
Ảnh 61
Ảnh 131
Ảnh 71
Ảnh 91
Ảnh 61
Ảnh 41
Ảnh 51
Ảnh 71
Ảnh 61
Ảnh 1
Ảnh 61
Ảnh 131
Ảnh 71
Ảnh 81
Ảnh 81
Ảnh 71
Ảnh 41
Ảnh 81
Ảnh 81
Ảnh 1
Ảnh 141
Ảnh 91
Ảnh 61
Ảnh 61
Ảnh 91
Ảnh 61
Ảnh 61
Ảnh 111
Ảnh 91
Ảnh 101
Ảnh 151
Ảnh 81
Ảnh 91
Ảnh 131
Ảnh 171
Ảnh 81
Ảnh 151
Ảnh 161
Ảnh 121
Ảnh 51
Ảnh 71
Ảnh 61
Ảnh 101
Ảnh 71
Ảnh 91
Ảnh 91
Ảnh 31
Ảnh 71
Ảnh 101
Ảnh 71
Ảnh 21
Ảnh 31
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 81
Ảnh 81
Ảnh 111
Ảnh 91
Ảnh 111
Ảnh 111
Ảnh 71
Ảnh 101
Ảnh 111
Ảnh 121
Ảnh 111
Ảnh 81
Ảnh 51
Ảnh 1
Ảnh 111
Ảnh 141
Ảnh 112
Ảnh 91
Ảnh 82
Ảnh 42