Phượng Hoàng Vu Phi

Phượng Hoàng Vu Phi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Mê Đọc Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/07/2020
Tổng lượt xem: 1.4M
Thể loại:

Nàng ấy là một quân cờ, ẩn nhẫn nghe lệnh, từng bước thực hiện kế hoạch, cuộc sống vất vả, chỉ mong mẫu thân bình an vui vẻ. Hắn là con mồi của nàng, trọng tình trọng nghĩa, túc trí đa mưu, sát phạt quyết đoán, vì nước cũng vì nàng. Bọn họ thành hôn là một ván cờ, mỗi lần gặp gỡ là một cuộc đối đầu gay cấn. Bọn họ yêu nhau là thật tình thật ý, nguyện tim ta đổi tim nàng, đến chết không đổi.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 05:44 16/06/2021.
Chương
Ảnh 572
Ảnh 201
Ảnh 82
Ảnh 2
Ảnh 32
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 35
Ảnh 61
Ảnh 65
Ảnh 66
Ảnh 95
Ảnh 86
Ảnh 67
Ảnh 64
Ảnh 86
Ảnh 101
Ảnh 71
Ảnh 101
Ảnh 1019
Ảnh 826
Ảnh 714
Ảnh 46
Ảnh 812
Ảnh 22
Ảnh 25
Ảnh 34
Ảnh 53
Ảnh 111
Ảnh 136
Ảnh 101
Ảnh 82
Ảnh 102
Ảnh 79
Ảnh 102
Ảnh 118
Ảnh 87
Ảnh 914
Ảnh 918
Ảnh 95
Ảnh 58
Ảnh 79
Ảnh 96
Ảnh 813
Ảnh 718
Ảnh 118
Ảnh 715
Ảnh 737
Ảnh 713
Ảnh 618
Ảnh 716
Ảnh 413
Ảnh 513
Ảnh 88
Ảnh 98
Ảnh 313
Ảnh 210
Ảnh 817
Ảnh 716
Ảnh 69
Ảnh 67
Ảnh 10
Ảnh 1012
Ảnh 711
Ảnh 510
Ảnh 811
Ảnh 515
Ảnh 619
Ảnh 433
Ảnh 25
Ảnh 335
Ảnh 429
Ảnh 229
Ảnh 252
Ảnh 57
Ảnh 649
Ảnh 73
Ảnh 673
Ảnh 370
Ảnh 452
Ảnh 3980
Ảnh 25124
Ảnh 13305
Ảnh 14109
Ảnh 19108
Ảnh 33114
Ảnh 17116
Ảnh 20163
Ảnh 26163
Ảnh 24208
Ảnh 37184
Ảnh 12171