Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Dược Dược
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 02/01/2020
Tổng lượt xem: 4.1M
Thể loại:

Tự hỏi dung nhan phụ nữ quan trọng thế nào? Cô là hoàng hậu được tiên hoàng chọn, nhưng sau khi một nửa khuôn mặt bị hủy nhan, cô từ hậu biến thành phi. Muội muội xinh đẹp của cô vào cung làm hậu còn cô phải gả cho Tuyết Thân vương tàn nhẫn…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 09:24 13/06/2022.
Chương
Ảnh 187
Ảnh 79
Ảnh 106
Ảnh 112
Ảnh 145
Ảnh 1131
Ảnh 1632
Ảnh 137
Ảnh 1101
Ảnh 1322
Ảnh 146
Ảnh 144
Ảnh 1531
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 244 1621
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 243 1314
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 242 1982
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 241 1721
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 240 1483
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 239 125
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 238 204
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 237 140
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 236 2001
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 235 1852
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 234 2524
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 233 2272
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 232 2003
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 231 2085
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 230 922
Ảnh 1602
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 228 187
Ảnh 214
Ảnh 2214
Ảnh 2445
Ảnh 2254
Ảnh 1853
Ảnh 2341
Ảnh 2433
Ảnh 2613
Ảnh 2454
Ảnh 2814
Ảnh 2653
Ảnh 1472
Ảnh 1422
Ảnh 1823
Ảnh 1682
Ảnh 177
Ảnh 1942
Ảnh 1005
Ảnh 163
Ảnh 1372
Ảnh 813
Ảnh 865
Ảnh 933
Ảnh 1703
Ảnh 1804
Ảnh 1862
Ảnh 1723
Ảnh 1452
Ảnh 443
Ảnh 1293
Ảnh 1182
Ảnh 1122
Ảnh 1871
Ảnh 1423
Ảnh 1922
Ảnh 1692
Ảnh 1133
Ảnh 1864
Ảnh 1683
Ảnh 1736
Ảnh 825
Ảnh 1639
Ảnh 2210
Ảnh 2310
Ảnh 4210
Ảnh 1511
Ảnh 499
Ảnh 3110
Ảnh 6124
Ảnh 2723
Ảnh 4624
Ảnh 4724
Ảnh 8435
Ảnh 9148
Ảnh 4725
Ảnh 5525
Ảnh 1326
Ảnh 1324
Ảnh 3926
Ảnh 5125
Ảnh 7539
Ảnh 918
Ảnh 788
Ảnh 718
Ảnh 858
Ảnh 4714
Ảnh 9210
Ảnh 709
Ảnh 2215
Ảnh 5710
Ảnh 368
Ảnh 247
Ảnh 427
Ảnh 338
Ảnh 478
Ảnh 468
Ảnh 639
Ảnh 207
Ảnh 2610
Ảnh 438
Ảnh 138
Ảnh 189
Ảnh 3510
Ảnh 3810
Ảnh 6211
Ảnh 269
Ảnh 11113
Ảnh 283
Ảnh 1179
Ảnh 5111
Ảnh 1610
Ảnh 9310
Ảnh 429
Ảnh 748
Ảnh 628
Ảnh 386
Ảnh 2910
Ảnh 469
Ảnh 10410
Ảnh 818
Ảnh 5011
Ảnh 699
Ảnh 4513
Ảnh 18711
Ảnh 737
Ảnh 125
Ảnh 466
Ảnh 177
Ảnh 286
Ảnh 486
Ảnh 796
Ảnh 135
Ảnh 287
Ảnh 258
Ảnh 405
Ảnh 497
Ảnh 1196
Ảnh 885
Ảnh 537
Ảnh 307
Ảnh 887
Ảnh 777
Ảnh 5412
Ảnh 626
Ảnh 366
Ảnh 766
Ảnh 876
Ảnh 8410
Ảnh 2612
Ảnh 296
Ảnh 228
Ảnh 419
Ảnh 1619
Ảnh 887
Ảnh 558
Ảnh 2110
Ảnh 87
Ảnh 867
Ảnh 2811
Ảnh 215
Ảnh 189
Ảnh 4016
Ảnh 5516
Ảnh 519
Ảnh 1316
Ảnh 3110
Ảnh 3610
Ảnh 2315
Ảnh 2813
Ảnh 1113
Ảnh 1610
Ảnh 2212
Ảnh 3010
Ảnh 2911
Ảnh 2713
Ảnh 1710
Ảnh 11012
Ảnh 2369
Ảnh 26813
Ảnh 25519
Ảnh 19612
Ảnh 35012
Ảnh 22022
Ảnh 25820
Ảnh 26320
Ảnh 26321
Ảnh 17626
Ảnh 22720
Ảnh 32021
Ảnh 18590
Ảnh 31734
Ảnh 28111
Ảnh 1008
Ảnh 25313
Ảnh 16712
Ảnh 26714
Ảnh 3329
Ảnh 40211
Ảnh 30818
Ảnh 35410
Ảnh 5078
Ảnh 3558
Ảnh 4228
Ảnh 33710
Ảnh 2829
Ảnh 4088
Ảnh 4158
Ảnh 49536
Ảnh 32213
Ảnh 36910
Ảnh 45614
Ảnh 4128
Ảnh 48613
Ảnh 29311
Ảnh 50310
Ảnh 30310
Ảnh 3826
Ảnh 1897
Ảnh 3856
Ảnh 3727
Ảnh 6810
Ảnh 3999
Ảnh 36611
Ảnh 19110
Ảnh 25312
Ảnh 4310
Ảnh 13811
Ảnh 54014
Ảnh 31912
Ảnh 2279
Ảnh 30114
Ảnh 19010
Ảnh 1688
Ảnh 17212
Ảnh 4018
Ảnh 20416
Ảnh 5079
Ảnh 30712
Ảnh 65713
Ảnh 49617
Ảnh 30715
Ảnh 5715
Ảnh 4613
Ảnh 67522
Ảnh 50620
Ảnh 66432
Ảnh 63126
Ảnh 54123
Ảnh 65036

Truyện liên quan