Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Dược Dược
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 02/01/2020
Tổng lượt xem: 4.1M
Thể loại:

Tự hỏi dung nhan phụ nữ quan trọng thế nào? Cô là hoàng hậu được tiên hoàng chọn, nhưng sau khi một nửa khuôn mặt bị hủy nhan, cô từ hậu biến thành phi. Muội muội xinh đẹp của cô vào cung làm hậu còn cô phải gả cho Tuyết Thân vương tàn nhẫn…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 22:41 27/12/2021.
Chương
Ảnh 45
Ảnh 581
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 244 70
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 243 49
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 242 841
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 241 671
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 240 622
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 239 51
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 238 89
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 237 62
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 236 86
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 235 841
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 234 1233
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 233 1061
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 232 952
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 231 944
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 230 482
Ảnh 741
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 228 88
Ảnh 107
Ảnh 1233
Ảnh 1384
Ảnh 1304
Ảnh 1102
Ảnh 1421
Ảnh 1393
Ảnh 1502
Ảnh 1423
Ảnh 1684
Ảnh 1563
Ảnh 941
Ảnh 681
Ảnh 712
Ảnh 671
Ảnh 64
Ảnh 772
Ảnh 355
Ảnh 60
Ảnh 461
Ảnh 293
Ảnh 294
Ảnh 313
Ảnh 652
Ảnh 703
Ảnh 692
Ảnh 652
Ảnh 532
Ảnh 142
Ảnh 372
Ảnh 402
Ảnh 322
Ảnh 661
Ảnh 463
Ảnh 662
Ảnh 562
Ảnh 342
Ảnh 733
Ảnh 613
Ảnh 625
Ảnh 234
Ảnh 589
Ảnh 79
Ảnh 129
Ảnh 169
Ảnh 810
Ảnh 159
Ảnh 109
Ảnh 2224
Ảnh 1023
Ảnh 1424
Ảnh 1424
Ảnh 2834
Ảnh 2848
Ảnh 1424
Ảnh 1324
Ảnh 525
Ảnh 424
Ảnh 1226
Ảnh 1525
Ảnh 2338
Ảnh 248
Ảnh 268
Ảnh 237
Ảnh 268
Ảnh 1814
Ảnh 2710
Ảnh 238
Ảnh 1014
Ảnh 139
Ảnh 138
Ảnh 67
Ảnh 137
Ảnh 117
Ảnh 227
Ảnh 127
Ảnh 238
Ảnh 57
Ảnh 99
Ảnh 178
Ảnh 67
Ảnh 88
Ảnh 149
Ảnh 139
Ảnh 1910
Ảnh 88
Ảnh 3312
Ảnh 93
Ảnh 388
Ảnh 1910
Ảnh 89
Ảnh 319
Ảnh 199
Ảnh 297
Ảnh 277
Ảnh 146
Ảnh 1310
Ảnh 228
Ảnh 389
Ảnh 328
Ảnh 2110
Ảnh 258
Ảnh 1812
Ảnh 6010
Ảnh 236
Ảnh 44
Ảnh 205
Ảnh 96
Ảnh 105
Ảnh 206
Ảnh 276
Ảnh 95
Ảnh 156
Ảnh 127
Ảnh 175
Ảnh 197
Ảnh 426
Ảnh 285
Ảnh 166
Ảnh 137
Ảnh 276
Ảnh 336
Ảnh 2410
Ảnh 205
Ảnh 145
Ảnh 286
Ảnh 296
Ảnh 329
Ảnh 1111
Ảnh 135
Ảnh 118
Ảnh 198
Ảnh 499
Ảnh 327
Ảnh 227
Ảnh 89
Ảnh 36
Ảnh 336
Ảnh 1510
Ảnh 95
Ảnh 89
Ảnh 2016
Ảnh 1916
Ảnh 199
Ảnh 616
Ảnh 1410
Ảnh 1510
Ảnh 815
Ảnh 1113
Ảnh 613
Ảnh 610
Ảnh 1112
Ảnh 910
Ảnh 1211
Ảnh 1313
Ảnh 1010
Ảnh 2912
Ảnh 708
Ảnh 7812
Ảnh 7718
Ảnh 5412
Ảnh 10612
Ảnh 6322
Ảnh 7420
Ảnh 8220
Ảnh 7321
Ảnh 4526
Ảnh 6620
Ảnh 9121
Ảnh 4790
Ảnh 8634
Ảnh 7710
Ảnh 258
Ảnh 7813
Ảnh 4311
Ảnh 7913
Ảnh 1049
Ảnh 11811
Ảnh 9716
Ảnh 10110
Ảnh 1568
Ảnh 1098
Ảnh 1288
Ảnh 10110
Ảnh 879
Ảnh 1248
Ảnh 1238
Ảnh 14213
Ảnh 9713
Ảnh 11110
Ảnh 12613
Ảnh 1038
Ảnh 14012
Ảnh 7611
Ảnh 14210
Ảnh 8210
Ảnh 996
Ảnh 547
Ảnh 1096
Ảnh 1117
Ảnh 219
Ảnh 1049
Ảnh 9911
Ảnh 576
Ảnh 579
Ảnh 1910
Ảnh 356
Ảnh 15010
Ảnh 8510
Ảnh 618
Ảnh 8410
Ảnh 557
Ảnh 497
Ảnh 5611
Ảnh 1097
Ảnh 5815
Ảnh 1498
Ảnh 7910
Ảnh 19212
Ảnh 14915
Ảnh 8614
Ảnh 1514
Ảnh 1311
Ảnh 17519
Ảnh 13218
Ảnh 22928
Ảnh 22923
Ảnh 19221
Ảnh 22732

Truyện liên quan