Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Dược Dược
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 02/01/2020
Tổng lượt xem: 4.1M
Thể loại:

Tự hỏi dung nhan phụ nữ quan trọng thế nào? Cô là hoàng hậu được tiên hoàng chọn, nhưng sau khi một nửa khuôn mặt bị hủy nhan, cô từ hậu biến thành phi. Muội muội xinh đẹp của cô vào cung làm hậu còn cô phải gả cho Tuyết Thân vương tàn nhẫn…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 12:36 09/10/2021.
Chương
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 240 372
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 239 32
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 238 56
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 237 45
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 236 59
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 235 621
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 234 953
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 233 801
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 232 742
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 231 744
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 230 402
Ảnh 591
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 228 70
Ảnh 84
Ảnh 1033
Ảnh 1174
Ảnh 1094
Ảnh 962
Ảnh 1261
Ảnh 1223
Ảnh 1312
Ảnh 1253
Ảnh 1464
Ảnh 1343
Ảnh 841
Ảnh 531
Ảnh 512
Ảnh 491
Ảnh 45
Ảnh 532
Ảnh 235
Ảnh 39
Ảnh 281
Ảnh 183
Ảnh 164
Ảnh 193
Ảnh 422
Ảnh 453
Ảnh 422
Ảnh 412
Ảnh 332
Ảnh 72
Ảnh 212
Ảnh 262
Ảnh 212
Ảnh 441
Ảnh 313
Ảnh 412
Ảnh 372
Ảnh 222
Ảnh 523
Ảnh 393
Ảnh 405
Ảnh 164
Ảnh 409
Ảnh 69
Ảnh 99
Ảnh 129
Ảnh 610
Ảnh 109
Ảnh 69
Ảnh 1424
Ảnh 423
Ảnh 1124
Ảnh 1024
Ảnh 1734
Ảnh 1748
Ảnh 1124
Ảnh 824
Ảnh 425
Ảnh 224
Ảnh 726
Ảnh 1025
Ảnh 1538
Ảnh 158
Ảnh 188
Ảnh 147
Ảnh 168
Ảnh 1214
Ảnh 1910
Ảnh 168
Ảnh 614
Ảnh 109
Ảnh 98
Ảnh 37
Ảnh 87
Ảnh 77
Ảnh 177
Ảnh 77
Ảnh 188
Ảnh 47
Ảnh 59
Ảnh 128
Ảnh 37
Ảnh 68
Ảnh 109
Ảnh 109
Ảnh 1310
Ảnh 68
Ảnh 2512
Ảnh 63
Ảnh 288
Ảnh 1210
Ảnh 89
Ảnh 219
Ảnh 149
Ảnh 217
Ảnh 197
Ảnh 116
Ảnh 810
Ảnh 178
Ảnh 259
Ảnh 218
Ảnh 1610
Ảnh 168
Ảnh 1212
Ảnh 4010
Ảnh 166
Ảnh 44
Ảnh 145
Ảnh 96
Ảnh 75
Ảnh 156
Ảnh 186
Ảnh 55
Ảnh 106
Ảnh 87
Ảnh 125
Ảnh 137
Ảnh 306
Ảnh 205
Ảnh 126
Ảnh 87
Ảnh 186
Ảnh 236
Ảnh 1910
Ảnh 135
Ảnh 135
Ảnh 196
Ảnh 216
Ảnh 239
Ảnh 911
Ảnh 115
Ảnh 118
Ảnh 138
Ảnh 369
Ảnh 257
Ảnh 177
Ảnh 79
Ảnh 36
Ảnh 256
Ảnh 1210
Ảnh 85
Ảnh 89
Ảnh 1616
Ảnh 1516
Ảnh 139
Ảnh 416
Ảnh 1110
Ảnh 1310
Ảnh 815
Ảnh 913
Ảnh 413
Ảnh 510
Ảnh 912
Ảnh 710
Ảnh 911
Ảnh 1113
Ảnh 810
Ảnh 2512
Ảnh 538
Ảnh 5512
Ảnh 5618
Ảnh 4312
Ảnh 7412
Ảnh 4422
Ảnh 5520
Ảnh 5920
Ảnh 4721
Ảnh 3526
Ảnh 5220
Ảnh 6721
Ảnh 3690
Ảnh 6734
Ảnh 5810
Ảnh 228
Ảnh 5513
Ảnh 3311
Ảnh 5913
Ảnh 789
Ảnh 8511
Ảnh 6916
Ảnh 7710
Ảnh 1138
Ảnh 818
Ảnh 958
Ảnh 7510
Ảnh 659
Ảnh 938
Ảnh 938
Ảnh 10313
Ảnh 7413
Ảnh 8510
Ảnh 9613
Ảnh 778
Ảnh 10012
Ảnh 5811
Ảnh 10310
Ảnh 6510
Ảnh 756
Ảnh 437
Ảnh 816
Ảnh 817
Ảnh 179
Ảnh 779
Ảnh 7511
Ảnh 476
Ảnh 489
Ảnh 1610
Ảnh 276
Ảnh 11210
Ảnh 6410
Ảnh 488
Ảnh 6110
Ảnh 407
Ảnh 367
Ảnh 4511
Ảnh 767
Ảnh 4115
Ảnh 1088
Ảnh 6310
Ảnh 13812
Ảnh 10815
Ảnh 6614
Ảnh 1214
Ảnh 1211
Ảnh 13019
Ảnh 9918
Ảnh 16127
Ảnh 16223
Ảnh 13921
Ảnh 17131

Truyện liên quan