Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Dược Dược
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 02/01/2020
Tổng lượt xem: 4.1M
Thể loại:

Tự hỏi dung nhan phụ nữ quan trọng thế nào? Cô là hoàng hậu được tiên hoàng chọn, nhưng sau khi một nửa khuôn mặt bị hủy nhan, cô từ hậu biến thành phi. Muội muội xinh đẹp của cô vào cung làm hậu còn cô phải gả cho Tuyết Thân vương tàn nhẫn…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 09:24 13/06/2022.
Chương
Ảnh 52
Ảnh 26
Ảnh 43
Ảnh 38
Ảnh 65
Ảnh 541
Ảnh 892
Ảnh 69
Ảnh 541
Ảnh 832
Ảnh 82
Ảnh 88
Ảnh 951
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 244 1031
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 243 794
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 242 1272
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 241 1061
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 240 953
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 239 80
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 238 130
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 237 90
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 236 1271
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 235 1172
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 234 1704
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 233 1512
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 232 1313
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 231 1375
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 230 632
Ảnh 1062
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 228 122
Ảnh 144
Ảnh 1584
Ảnh 1795
Ảnh 1654
Ảnh 1383
Ảnh 1751
Ảnh 1803
Ảnh 1873
Ảnh 1834
Ảnh 2094
Ảnh 1963
Ảnh 1152
Ảnh 932
Ảnh 1093
Ảnh 1022
Ảnh 102
Ảnh 1162
Ảnh 615
Ảnh 97
Ảnh 802
Ảnh 443
Ảnh 495
Ảnh 513
Ảnh 1013
Ảnh 1094
Ảnh 1082
Ảnh 1013
Ảnh 842
Ảnh 243
Ảnh 673
Ảnh 622
Ảnh 592
Ảnh 1061
Ảnh 723
Ảnh 1062
Ảnh 892
Ảnh 593
Ảnh 1084
Ảnh 903
Ảnh 946
Ảnh 385
Ảnh 929
Ảnh 1210
Ảnh 1510
Ảnh 2410
Ảnh 1111
Ảnh 279
Ảnh 1810
Ảnh 3424
Ảnh 1423
Ảnh 2624
Ảnh 2724
Ảnh 4635
Ảnh 4348
Ảnh 2825
Ảnh 2725
Ảnh 926
Ảnh 1024
Ảnh 1926
Ảnh 2725
Ảnh 4039
Ảnh 448
Ảnh 458
Ảnh 398
Ảnh 408
Ảnh 2714
Ảnh 4710
Ảnh 349
Ảnh 1315
Ảnh 2610
Ảnh 218
Ảnh 107
Ảnh 207
Ảnh 198
Ảnh 298
Ảnh 248
Ảnh 359
Ảnh 97
Ảnh 1610
Ảnh 258
Ảnh 98
Ảnh 109
Ảnh 2010
Ảnh 2110
Ảnh 3311
Ảnh 159
Ảnh 5213
Ảnh 153
Ảnh 559
Ảnh 2711
Ảnh 1210
Ảnh 4810
Ảnh 279
Ảnh 458
Ảnh 358
Ảnh 196
Ảnh 1610
Ảnh 319
Ảnh 5910
Ảnh 478
Ảnh 3011
Ảnh 409
Ảnh 2313
Ảnh 9411
Ảnh 347
Ảnh 45
Ảnh 296
Ảnh 137
Ảnh 166
Ảnh 296
Ảnh 416
Ảnh 105
Ảnh 177
Ảnh 148
Ảnh 245
Ảnh 267
Ảnh 626
Ảnh 455
Ảnh 307
Ảnh 177
Ảnh 437
Ảnh 457
Ảnh 3012
Ảnh 296
Ảnh 166
Ảnh 386
Ảnh 456
Ảnh 4510
Ảnh 1312
Ảnh 166
Ảnh 148
Ảnh 259
Ảnh 709
Ảnh 467
Ảnh 308
Ảnh 1210
Ảnh 47
Ảnh 437
Ảnh 1711
Ảnh 145
Ảnh 109
Ảnh 2416
Ảnh 2816
Ảnh 259
Ảnh 716
Ảnh 2010
Ảnh 2310
Ảnh 1215
Ảnh 1913
Ảnh 813
Ảnh 1110
Ảnh 1312
Ảnh 1410
Ảnh 1811
Ảnh 1513
Ảnh 1310
Ảnh 4912
Ảnh 1059
Ảnh 12113
Ảnh 11919
Ảnh 8512
Ảnh 16412
Ảnh 9622
Ảnh 11820
Ảnh 12520
Ảnh 11621
Ảnh 7026
Ảnh 10520
Ảnh 14221
Ảnh 7790
Ảnh 13934
Ảnh 11711
Ảnh 468
Ảnh 11213
Ảnh 6712
Ảnh 11414
Ảnh 1529
Ảnh 17411
Ảnh 14118
Ảnh 14610
Ảnh 2288
Ảnh 1608
Ảnh 1898
Ảnh 14810
Ảnh 1259
Ảnh 1848
Ảnh 1778
Ảnh 21436
Ảnh 14113
Ảnh 15910
Ảnh 18314
Ảnh 1568
Ảnh 20713
Ảnh 11111
Ảnh 20910
Ảnh 12610
Ảnh 1536
Ảnh 867
Ảnh 1666
Ảnh 1617
Ảnh 3010
Ảnh 1669
Ảnh 14911
Ảnh 8110
Ảnh 9412
Ảnh 2310
Ảnh 5010
Ảnh 22014
Ảnh 12812
Ảnh 929
Ảnh 12714
Ảnh 8210
Ảnh 728
Ảnh 7712
Ảnh 1538
Ảnh 8416
Ảnh 2139
Ảnh 11912
Ảnh 27813
Ảnh 21617
Ảnh 12715
Ảnh 2615
Ảnh 1813
Ảnh 26921
Ảnh 19820
Ảnh 35630
Ảnh 34725
Ảnh 29723
Ảnh 35135

Truyện liên quan