Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Dược Dược
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 02/01/2020
Tổng lượt xem: 4.1M
Thể loại:

Tự hỏi dung nhan phụ nữ quan trọng thế nào? Cô là hoàng hậu được tiên hoàng chọn, nhưng sau khi một nửa khuôn mặt bị hủy nhan, cô từ hậu biến thành phi. Muội muội xinh đẹp của cô vào cung làm hậu còn cô phải gả cho Tuyết Thân vương tàn nhẫn…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 09:24 13/06/2022.
Chương
Ảnh 117
Ảnh 54
Ảnh 74
Ảnh 77
Ảnh 110
Ảnh 861
Ảnh 1282
Ảnh 108
Ảnh 861
Ảnh 1122
Ảnh 118
Ảnh 119
Ảnh 1281
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 244 1361
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 243 1104
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 242 1652
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 241 1391
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 240 1223
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 239 107
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 238 170
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 237 119
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 236 1681
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 235 1572
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 234 2204
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 233 1992
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 232 1743
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 231 1805
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 230 772
Ảnh 1382
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 228 162
Ảnh 188
Ảnh 1964
Ảnh 2205
Ảnh 2014
Ảnh 1663
Ảnh 2151
Ảnh 2193
Ảnh 2333
Ảnh 2234
Ảnh 2554
Ảnh 2423
Ảnh 1372
Ảnh 1232
Ảnh 1553
Ảnh 1462
Ảnh 149
Ảnh 1662
Ảnh 855
Ảnh 136
Ảnh 1152
Ảnh 623
Ảnh 715
Ảnh 753
Ảnh 1423
Ảnh 1504
Ảnh 1542
Ảnh 1423
Ảnh 1192
Ảnh 333
Ảnh 1033
Ảnh 952
Ảnh 872
Ảnh 1551
Ảnh 1143
Ảnh 1582
Ảnh 1372
Ảnh 933
Ảnh 1594
Ảnh 1413
Ảnh 1456
Ảnh 655
Ảnh 1369
Ảnh 2010
Ảnh 2010
Ảnh 3510
Ảnh 1511
Ảnh 429
Ảnh 2310
Ảnh 5124
Ảnh 2123
Ảnh 3724
Ảnh 3824
Ảnh 7035
Ảnh 7248
Ảnh 4125
Ảnh 4325
Ảnh 926
Ảnh 1124
Ảnh 2826
Ảnh 4125
Ảnh 6339
Ảnh 718
Ảnh 648
Ảnh 538
Ảnh 658
Ảnh 3814
Ảnh 7610
Ảnh 579
Ảnh 1615
Ảnh 4210
Ảnh 298
Ảnh 187
Ảnh 357
Ảnh 258
Ảnh 408
Ảnh 398
Ảnh 559
Ảnh 147
Ảnh 2210
Ảnh 368
Ảnh 128
Ảnh 159
Ảnh 2510
Ảnh 2910
Ảnh 4811
Ảnh 209
Ảnh 8613
Ảnh 213
Ảnh 899
Ảnh 4111
Ảnh 1510
Ảnh 7510
Ảnh 389
Ảnh 638
Ảnh 518
Ảnh 286
Ảnh 2510
Ảnh 369
Ảnh 8410
Ảnh 688
Ảnh 3711
Ảnh 599
Ảnh 4013
Ảnh 14911
Ảnh 627
Ảnh 65
Ảnh 376
Ảnh 157
Ảnh 236
Ảnh 396
Ảnh 626
Ảnh 115
Ảnh 227
Ảnh 198
Ảnh 365
Ảnh 417
Ảnh 976
Ảnh 725
Ảnh 437
Ảnh 247
Ảnh 737
Ảnh 657
Ảnh 4712
Ảnh 516
Ảnh 316
Ảnh 606
Ảnh 706
Ảnh 6710
Ảnh 1912
Ảnh 256
Ảnh 188
Ảnh 349
Ảnh 1229
Ảnh 737
Ảnh 438
Ảnh 1710
Ảnh 77
Ảnh 687
Ảnh 2311
Ảnh 195
Ảnh 179
Ảnh 3316
Ảnh 4616
Ảnh 449
Ảnh 1216
Ảnh 2610
Ảnh 3210
Ảnh 2015
Ảnh 2313
Ảnh 913
Ảnh 1310
Ảnh 1712
Ảnh 2110
Ảnh 2411
Ảnh 2113
Ảnh 1510
Ảnh 8512
Ảnh 1839
Ảnh 20913
Ảnh 20819
Ảnh 15712
Ảnh 27912
Ảnh 17022
Ảnh 20720
Ảnh 20920
Ảnh 20621
Ảnh 13826
Ảnh 17820
Ảnh 25521
Ảnh 14790
Ảnh 25734
Ảnh 22311
Ảnh 838
Ảnh 20113
Ảnh 13412
Ảnh 21014
Ảnh 2629
Ảnh 31911
Ảnh 24218
Ảnh 27910
Ảnh 4018
Ảnh 2798
Ảnh 3368
Ảnh 26410
Ảnh 2199
Ảnh 3258
Ảnh 3238
Ảnh 39736
Ảnh 25713
Ảnh 28910
Ảnh 36114
Ảnh 3178
Ảnh 38513
Ảnh 22511
Ảnh 39910
Ảnh 23610
Ảnh 2956
Ảnh 1517
Ảnh 3006
Ảnh 2867
Ảnh 5610
Ảnh 3079
Ảnh 28811
Ảnh 15110
Ảnh 19612
Ảnh 3310
Ảnh 11011
Ảnh 43214
Ảnh 25312
Ảnh 1809
Ảnh 23914
Ảnh 14910
Ảnh 1388
Ảnh 13312
Ảnh 3148
Ảnh 17216
Ảnh 4119
Ảnh 25112
Ảnh 53513
Ảnh 40217
Ảnh 24915
Ảnh 4315
Ảnh 3113
Ảnh 54722
Ảnh 41120
Ảnh 52732
Ảnh 50026
Ảnh 43123
Ảnh 52036

Truyện liên quan