Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Dược Dược
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 02/01/2020
Tổng lượt xem: 4.1M
Thể loại:

Tự hỏi dung nhan phụ nữ quan trọng thế nào? Cô là hoàng hậu được tiên hoàng chọn, nhưng sau khi một nửa khuôn mặt bị hủy nhan, cô từ hậu biến thành phi. Muội muội xinh đẹp của cô vào cung làm hậu còn cô phải gả cho Tuyết Thân vương tàn nhẫn…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 09:24 13/06/2022.
Chương
Ảnh 152
Ảnh 71
Ảnh 95
Ảnh 99
Ảnh 131
Ảnh 1031
Ảnh 1502
Ảnh 129
Ảnh 1021
Ảnh 1262
Ảnh 137
Ảnh 136
Ảnh 1451
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 244 1531
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 243 1244
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 242 1852
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 241 1581
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 240 1393
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 239 118
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 238 189
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 237 132
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 236 1871
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 235 1732
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 234 2384
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 233 2152
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 232 1913
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 231 1975
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 230 882
Ảnh 1522
Ảnh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê – Chap 228 177
Ảnh 202
Ảnh 2104
Ảnh 2335
Ảnh 2144
Ảnh 1783
Ảnh 2271
Ảnh 2323
Ảnh 2463
Ảnh 2344
Ảnh 2674
Ảnh 2543
Ảnh 1422
Ảnh 1332
Ảnh 1683
Ảnh 1572
Ảnh 163
Ảnh 1802
Ảnh 935
Ảnh 149
Ảnh 1262
Ảnh 713
Ảnh 785
Ảnh 843
Ảnh 1563
Ảnh 1644
Ảnh 1702
Ảnh 1573
Ảnh 1322
Ảnh 403
Ảnh 1153
Ảnh 1062
Ảnh 972
Ảnh 1691
Ảnh 1263
Ảnh 1732
Ảnh 1502
Ảnh 1043
Ảnh 1724
Ảnh 1543
Ảnh 1606
Ảnh 755
Ảnh 1509
Ảnh 2210
Ảnh 2210
Ảnh 3810
Ảnh 1511
Ảnh 449
Ảnh 2610
Ảnh 5624
Ảnh 2323
Ảnh 4124
Ảnh 4224
Ảnh 7535
Ảnh 8148
Ảnh 4425
Ảnh 4825
Ảnh 1026
Ảnh 1224
Ảnh 3326
Ảnh 4725
Ảnh 6839
Ảnh 808
Ảnh 708
Ảnh 628
Ảnh 778
Ảnh 4414
Ảnh 8510
Ảnh 649
Ảnh 2115
Ảnh 4910
Ảnh 328
Ảnh 227
Ảnh 397
Ảnh 288
Ảnh 448
Ảnh 448
Ảnh 599
Ảnh 167
Ảnh 2310
Ảnh 418
Ảnh 128
Ảnh 179
Ảnh 3110
Ảnh 3210
Ảnh 5511
Ảnh 229
Ảnh 9913
Ảnh 243
Ảnh 1069
Ảnh 4611
Ảnh 1610
Ảnh 8510
Ảnh 429
Ảnh 698
Ảnh 588
Ảnh 336
Ảnh 2710
Ảnh 439
Ảnh 9710
Ảnh 778
Ảnh 4711
Ảnh 659
Ảnh 4413
Ảnh 17311
Ảnh 697
Ảnh 85
Ảnh 406
Ảnh 167
Ảnh 266
Ảnh 426
Ảnh 686
Ảnh 125
Ảnh 247
Ảnh 218
Ảnh 385
Ảnh 457
Ảnh 1086
Ảnh 795
Ảnh 487
Ảnh 267
Ảnh 827
Ảnh 727
Ảnh 5012
Ảnh 576
Ảnh 356
Ảnh 676
Ảnh 786
Ảnh 7510
Ảnh 2012
Ảnh 276
Ảnh 218
Ảnh 359
Ảnh 1429
Ảnh 787
Ảnh 478
Ảnh 2010
Ảnh 87
Ảnh 737
Ảnh 2411
Ảnh 195
Ảnh 179
Ảnh 3516
Ảnh 5016
Ảnh 469
Ảnh 1216
Ảnh 2810
Ảnh 3510
Ảnh 2215
Ảnh 2313
Ảnh 1113
Ảnh 1410
Ảnh 1912
Ảnh 2610
Ảnh 2611
Ảnh 2313
Ảnh 1610
Ảnh 9412
Ảnh 2089
Ảnh 23813
Ảnh 23419
Ảnh 17612
Ảnh 31712
Ảnh 19522
Ảnh 23620
Ảnh 23720
Ảnh 23921
Ảnh 15726
Ảnh 20620
Ảnh 29021
Ảnh 16890
Ảnh 29134
Ảnh 25811
Ảnh 948
Ảnh 23213
Ảnh 15112
Ảnh 24114
Ảnh 2979
Ảnh 36411
Ảnh 28218
Ảnh 32110
Ảnh 4598
Ảnh 3228
Ảnh 3868
Ảnh 30710
Ảnh 2599
Ảnh 3748
Ảnh 3778
Ảnh 45036
Ảnh 29213
Ảnh 33310
Ảnh 41214
Ảnh 3698
Ảnh 44013
Ảnh 26411
Ảnh 45810
Ảnh 27610
Ảnh 3416
Ảnh 1747
Ảnh 3496
Ảnh 3377
Ảnh 6310
Ảnh 3639
Ảnh 33611
Ảnh 17410
Ảnh 23312
Ảnh 4010
Ảnh 12511
Ảnh 49614
Ảnh 29512
Ảnh 2119
Ảnh 27914
Ảnh 17310
Ảnh 1578
Ảnh 15712
Ảnh 3678
Ảnh 19016
Ảnh 4649
Ảnh 27912
Ảnh 59913
Ảnh 45417
Ảnh 27615
Ảnh 4715
Ảnh 3513
Ảnh 61022
Ảnh 46320
Ảnh 58732
Ảnh 56026
Ảnh 47723
Ảnh 57736

Truyện liên quan