Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra

Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Miêu Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 04/02/2019
Tổng lượt xem: 1.5M
Thể loại:

Con gái lớn của Cố Thị – Cố Nhược Bạch bị em gái tính kế hãm hại, nhưng may mắn lại đột nhiên xuất hiện một người đàn ông và biến thành ân nhân cứu mạng của cô. Lệ Tư Tước, người nổi tiếng trong giới kinh doanh, có một người ông luôn khiến cho người khác phải đau đầu vì luôn tặng nữ nhân cho anh; dần dần hai người không một chút quan hệ gì lại ở cùng nhau. Cố Tư Tước phát hiện, không biết từ lúc nào, bản thân lại ngày càng lún sâu…

– Cố Nhược Bạch: “Đợi đã, anh không phải là ân nhân cứu mạng! Mà là biến thái!”
– Lệ Tư Tước: “Sao vậy? Rơi vào tay tôi rồi, em còn muốn chạy?”

Danh sách chương

Cập nhật lúc 07:43 13/12/2020.
Chương
Ảnh
Ảnh
Ảnh 1
Ảnh
Ảnh
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 5
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 17
Ảnh 8
Ảnh 9
Ảnh 7
Ảnh 28
Ảnh 10
Ảnh 10
Ảnh 10
Ảnh 7
Ảnh 4
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 6
Ảnh 3
Ảnh 1
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 41
Ảnh 61
Ảnh 51
Ảnh 41
Ảnh 31
Ảnh 62
Ảnh 61
Ảnh 53
Ảnh 51
Ảnh 51
Ảnh 51
Ảnh 91
Ảnh 91
Ảnh 83
Ảnh 91
Ảnh 61
Ảnh 81
Ảnh 91
Ảnh 102
Ảnh 52
Ảnh 82
Ảnh 21
Ảnh 61
Ảnh 31
Ảnh 202
Ảnh 91
Ảnh 71
Ảnh 81
Ảnh 91
Ảnh 81
Ảnh 31
Ảnh 81
Ảnh 51
Ảnh 62
Ảnh 101
Ảnh 91
Ảnh 31
Ảnh 101
Ảnh 71
Ảnh 61
Ảnh 41
Ảnh 51
Ảnh 81
Ảnh 61
Ảnh 51
Ảnh 31
Ảnh 21
Ảnh 41
Ảnh 41
Ảnh 71
Ảnh 72
Ảnh 71
Ảnh 71
Ảnh 41
Ảnh 81
Ảnh 31
Ảnh 82
Ảnh 41
Ảnh 61
Ảnh 61
Ảnh 32
Ảnh 62
Ảnh 61
Ảnh 31
Ảnh 62
Ảnh 62
Ảnh 73
Ảnh 52
Ảnh 62
Ảnh 52
Ảnh 42
Ảnh 34
Ảnh 22
Ảnh 105
Ảnh 93
Ảnh 22
Ảnh 55
Ảnh 33
Ảnh 32
Ảnh 35
Ảnh 23
Ảnh 35
Ảnh 26
Ảnh 53
Ảnh 45
Ảnh 115
Ảnh 55
Ảnh 35
Ảnh 54
Ảnh 34
Ảnh 46
Ảnh 24
Ảnh 36
Ảnh 26
Ảnh 5
Ảnh 63
Ảnh 36
Ảnh 43
Ảnh 52
Ảnh 53
Ảnh 42
Ảnh 42
Ảnh 22
Ảnh 2
Ảnh 32
Ảnh 32
Ảnh 23
Ảnh 22
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 22
Ảnh 32
Ảnh 72