Phế Nữ Yêu Thần

Phế Nữ Yêu Thần

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Văn Hóa Vấn Nguyên
Nhóm dịch: Sweet Comic
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 12/06/2020
Tổng lượt xem: 336.6K
Thể loại:

Vào hôm đại hôn của yêu thần Bạch xà tôn yêu lực cuồng hóa bộc phát, trưởng môn Lăng Viêm kết trận cửu thiên hoan diệt khuynh lực vi sát. Dưới một kiếm xuyên tim của người yêu, Bạch Hựu Linh bộc phát hận đan mà chết. Lúc tỉnh lại, vậy mà lại mượn cơ thể của phế nữ Bạch gia để trùng sinh. Vốn nghĩ rằng cuộc đời mới sẽ điều tra rõ ràng chuyện năm xưa, nhưng không ngờ rằng lại gặp người cũ, và còn là đồ đệ của hắn.

“Nếu đã nói tu yêu của ta vô tình, hại chết đồng môn. Vậy thì ta lại muốn xem xem, thời khắc chân tướng rõ ràng, đám người bụng đầy trượng nghĩa, quân tử đạo lễ ngang nhiên các ngươi sẽ có biểu cảm gì…”

“Còn về chàng, Hứa Hề Uyên, sư tôn yêu quý của ta, muốn ta tha thứ cho chàng sao? Chi bằng nộp mạng cho ta! Nếm một chút mùi vị bị người mình yêu đích thân giết chết là như thế nào đi!”

Dịch: Hoàng Nguyệt Phi.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 20:41 07/09/2021.
Chương
Ảnh 46
Ảnh 24
Ảnh 18
Ảnh 16
Ảnh 22
Ảnh 16
Ảnh 20
Ảnh 23
Ảnh 21
Ảnh 21
Ảnh 25
Ảnh 24
Ảnh 29
Ảnh 26
Ảnh 16
Ảnh 23
Ảnh 3
Ảnh 12
Ảnh 25
Ảnh 3
Ảnh 23
Ảnh 29
Ảnh 24
Ảnh 28
Ảnh 35
Ảnh 5
Ảnh 37
Ảnh 49
Ảnh 39
Ảnh 471
Ảnh 471
Ảnh 221
Ảnh 461
Ảnh 491
Ảnh 441
Ảnh 401
Ảnh 421
Ảnh 291
Ảnh 241
Ảnh 121
Ảnh 361
Ảnh 511
Ảnh 441
Ảnh 461
Ảnh 511
Ảnh 531
Ảnh 471
Ảnh 161
Ảnh 421
Ảnh 391
Ảnh 541
Ảnh 491
Ảnh 551
Ảnh 421
Ảnh 394
Ảnh 415
Ảnh 526
Ảnh 415
Ảnh 585
Ảnh 2923
Ảnh 4623
Ảnh 8725
Ảnh 7632
Ảnh 7728
Ảnh 12016
Ảnh 10026
Ảnh 1129
Ảnh 756
Ảnh 989
Ảnh 6511
Ảnh 557
Ảnh 497
Ảnh 875
Ảnh 1256
Ảnh 1226
Ảnh 1045
Ảnh 1017
Ảnh 14114
Ảnh 13115
Ảnh 21117