Phế Nữ Yêu Thần

Phế Nữ Yêu Thần

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Văn Hóa Vấn Nguyên
Nhóm dịch: Sweet Comic
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 12/06/2020
Tổng lượt xem: 335.2K
Thể loại:

Vào hôm đại hôn của yêu thần Bạch xà tôn yêu lực cuồng hóa bộc phát, trưởng môn Lăng Viêm kết trận cửu thiên hoan diệt khuynh lực vi sát. Dưới một kiếm xuyên tim của người yêu, Bạch Hựu Linh bộc phát hận đan mà chết. Lúc tỉnh lại, vậy mà lại mượn cơ thể của phế nữ Bạch gia để trùng sinh. Vốn nghĩ rằng cuộc đời mới sẽ điều tra rõ ràng chuyện năm xưa, nhưng không ngờ rằng lại gặp người cũ, và còn là đồ đệ của hắn.

“Nếu đã nói tu yêu của ta vô tình, hại chết đồng môn. Vậy thì ta lại muốn xem xem, thời khắc chân tướng rõ ràng, đám người bụng đầy trượng nghĩa, quân tử đạo lễ ngang nhiên các ngươi sẽ có biểu cảm gì…”

“Còn về chàng, Hứa Hề Uyên, sư tôn yêu quý của ta, muốn ta tha thứ cho chàng sao? Chi bằng nộp mạng cho ta! Nếm một chút mùi vị bị người mình yêu đích thân giết chết là như thế nào đi!”

Dịch: Hoàng Nguyệt Phi.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 20:41 07/09/2021.
Chương
Ảnh 31
Ảnh 18
Ảnh 15
Ảnh 12
Ảnh 13
Ảnh 10
Ảnh 13
Ảnh 14
Ảnh 15
Ảnh 15
Ảnh 18
Ảnh 16
Ảnh 20
Ảnh 16
Ảnh 11
Ảnh 16
Ảnh 2
Ảnh 9
Ảnh 17
Ảnh
Ảnh 14
Ảnh 17
Ảnh 15
Ảnh 17
Ảnh 19
Ảnh 5
Ảnh 22
Ảnh 30
Ảnh 24
Ảnh 281
Ảnh 281
Ảnh 131
Ảnh 271
Ảnh 281
Ảnh 251
Ảnh 241
Ảnh 221
Ảnh 161
Ảnh 151
Ảnh 91
Ảnh 171
Ảnh 251
Ảnh 251
Ảnh 231
Ảnh 251
Ảnh 261
Ảnh 251
Ảnh 121
Ảnh 261
Ảnh 231
Ảnh 331
Ảnh 281
Ảnh 301
Ảnh 241
Ảnh 234
Ảnh 215
Ảnh 306
Ảnh 235
Ảnh 335
Ảnh 923
Ảnh 1823
Ảnh 6225
Ảnh 5332
Ảnh 5228
Ảnh 8416
Ảnh 6426
Ảnh 759
Ảnh 486
Ảnh 699
Ảnh 3911
Ảnh 347
Ảnh 347
Ảnh 595
Ảnh 866
Ảnh 836
Ảnh 755
Ảnh 677
Ảnh 9514
Ảnh 8815
Ảnh 13316