Phế Nữ Yêu Thần

Phế Nữ Yêu Thần

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Văn Hóa Vấn Nguyên
Nhóm dịch: Sweet Comic
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 12/06/2020
Tổng lượt xem: 336K
Thể loại:

Vào hôm đại hôn của yêu thần Bạch xà tôn yêu lực cuồng hóa bộc phát, trưởng môn Lăng Viêm kết trận cửu thiên hoan diệt khuynh lực vi sát. Dưới một kiếm xuyên tim của người yêu, Bạch Hựu Linh bộc phát hận đan mà chết. Lúc tỉnh lại, vậy mà lại mượn cơ thể của phế nữ Bạch gia để trùng sinh. Vốn nghĩ rằng cuộc đời mới sẽ điều tra rõ ràng chuyện năm xưa, nhưng không ngờ rằng lại gặp người cũ, và còn là đồ đệ của hắn.

“Nếu đã nói tu yêu của ta vô tình, hại chết đồng môn. Vậy thì ta lại muốn xem xem, thời khắc chân tướng rõ ràng, đám người bụng đầy trượng nghĩa, quân tử đạo lễ ngang nhiên các ngươi sẽ có biểu cảm gì…”

“Còn về chàng, Hứa Hề Uyên, sư tôn yêu quý của ta, muốn ta tha thứ cho chàng sao? Chi bằng nộp mạng cho ta! Nếm một chút mùi vị bị người mình yêu đích thân giết chết là như thế nào đi!”

Dịch: Hoàng Nguyệt Phi.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 20:41 07/09/2021.
Chương
Ảnh 43
Ảnh 23
Ảnh 18
Ảnh 15
Ảnh 18
Ảnh 14
Ảnh 18
Ảnh 21
Ảnh 19
Ảnh 20
Ảnh 22
Ảnh 21
Ảnh 25
Ảnh 21
Ảnh 14
Ảnh 20
Ảnh 2
Ảnh 11
Ảnh 22
Ảnh 3
Ảnh 19
Ảnh 24
Ảnh 21
Ảnh 25
Ảnh 30
Ảnh 5
Ảnh 33
Ảnh 43
Ảnh 36
Ảnh 411
Ảnh 401
Ảnh 221
Ảnh 411
Ảnh 441
Ảnh 391
Ảnh 341
Ảnh 351
Ảnh 261
Ảnh 221
Ảnh 121
Ảnh 301
Ảnh 411
Ảnh 361
Ảnh 351
Ảnh 401
Ảnh 391
Ảnh 361
Ảnh 141
Ảnh 341
Ảnh 341
Ảnh 451
Ảnh 381
Ảnh 421
Ảnh 351
Ảnh 334
Ảnh 325
Ảnh 446
Ảnh 335
Ảnh 475
Ảnh 2123
Ảnh 3423
Ảnh 7525
Ảnh 6732
Ảnh 6528
Ảnh 10216
Ảnh 7926
Ảnh 929
Ảnh 626
Ảnh 839
Ảnh 5011
Ảnh 437
Ảnh 417
Ảnh 715
Ảnh 1086
Ảnh 1036
Ảnh 925
Ảnh 887
Ảnh 11614
Ảnh 10915
Ảnh 16317