Phế Nữ Yêu Thần

Phế Nữ Yêu Thần

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Văn Hóa Vấn Nguyên
Nhóm dịch: Sweet Comic
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 12/06/2020
Tổng lượt xem: 333.8K
Thể loại:

Vào hôm đại hôn của yêu thần Bạch xà tôn yêu lực cuồng hóa bộc phát, trưởng môn Lăng Viêm kết trận cửu thiên hoan diệt khuynh lực vi sát. Dưới một kiếm xuyên tim của người yêu, Bạch Hựu Linh bộc phát hận đan mà chết. Lúc tỉnh lại, vậy mà lại mượn cơ thể của phế nữ Bạch gia để trùng sinh. Vốn nghĩ rằng cuộc đời mới sẽ điều tra rõ ràng chuyện năm xưa, nhưng không ngờ rằng lại gặp người cũ, và còn là đồ đệ của hắn.

“Nếu đã nói tu yêu của ta vô tình, hại chết đồng môn. Vậy thì ta lại muốn xem xem, thời khắc chân tướng rõ ràng, đám người bụng đầy trượng nghĩa, quân tử đạo lễ ngang nhiên các ngươi sẽ có biểu cảm gì…”

“Còn về chàng, Hứa Hề Uyên, sư tôn yêu quý của ta, muốn ta tha thứ cho chàng sao? Chi bằng nộp mạng cho ta! Nếm một chút mùi vị bị người mình yêu đích thân giết chết là như thế nào đi!”

Dịch: Hoàng Nguyệt Phi.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 20:41 07/09/2021.
Chương
Ảnh 11
Ảnh 6
Ảnh 6
Ảnh 5
Ảnh 5
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 6
Ảnh 5
Ảnh 6
Ảnh 7
Ảnh 4
Ảnh 6
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh 5
Ảnh
Ảnh 6
Ảnh 6
Ảnh 5
Ảnh 6
Ảnh 6
Ảnh 2
Ảnh 6
Ảnh 11
Ảnh 8
Ảnh 91
Ảnh 91
Ảnh 61
Ảnh 101
Ảnh 101
Ảnh 101
Ảnh 91
Ảnh 91
Ảnh 51
Ảnh 61
Ảnh 51
Ảnh 71
Ảnh 111
Ảnh 101
Ảnh 81
Ảnh 101
Ảnh 121
Ảnh 111
Ảnh 61
Ảnh 121
Ảnh 101
Ảnh 131
Ảnh 121
Ảnh 111
Ảnh 101
Ảnh 84
Ảnh 95
Ảnh 106
Ảnh 95
Ảnh 135
Ảnh 23
Ảnh 323
Ảnh 2725
Ảnh 2032
Ảnh 2428
Ảnh 3816
Ảnh 3326
Ảnh 359
Ảnh 226
Ảnh 349
Ảnh 1911
Ảnh 177
Ảnh 157
Ảnh 275
Ảnh 386
Ảnh 396
Ảnh 355
Ảnh 317
Ảnh 5014
Ảnh 4715
Ảnh 6516