Phế Nữ Yêu Thần

Phế Nữ Yêu Thần

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Văn Hóa Vấn Nguyên
Nhóm dịch: Sweet Comic
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 12/06/2020
Tổng lượt xem: 334.7K
Thể loại:

Vào hôm đại hôn của yêu thần Bạch xà tôn yêu lực cuồng hóa bộc phát, trưởng môn Lăng Viêm kết trận cửu thiên hoan diệt khuynh lực vi sát. Dưới một kiếm xuyên tim của người yêu, Bạch Hựu Linh bộc phát hận đan mà chết. Lúc tỉnh lại, vậy mà lại mượn cơ thể của phế nữ Bạch gia để trùng sinh. Vốn nghĩ rằng cuộc đời mới sẽ điều tra rõ ràng chuyện năm xưa, nhưng không ngờ rằng lại gặp người cũ, và còn là đồ đệ của hắn.

“Nếu đã nói tu yêu của ta vô tình, hại chết đồng môn. Vậy thì ta lại muốn xem xem, thời khắc chân tướng rõ ràng, đám người bụng đầy trượng nghĩa, quân tử đạo lễ ngang nhiên các ngươi sẽ có biểu cảm gì…”

“Còn về chàng, Hứa Hề Uyên, sư tôn yêu quý của ta, muốn ta tha thứ cho chàng sao? Chi bằng nộp mạng cho ta! Nếm một chút mùi vị bị người mình yêu đích thân giết chết là như thế nào đi!”

Dịch: Hoàng Nguyệt Phi.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 20:41 07/09/2021.
Chương
Ảnh 25
Ảnh 16
Ảnh 13
Ảnh 12
Ảnh 12
Ảnh 9
Ảnh 11
Ảnh 12
Ảnh 13
Ảnh 12
Ảnh 17
Ảnh 14
Ảnh 18
Ảnh 16
Ảnh 9
Ảnh 14
Ảnh 2
Ảnh 8
Ảnh 14
Ảnh
Ảnh 13
Ảnh 15
Ảnh 14
Ảnh 14
Ảnh 14
Ảnh 5
Ảnh 16
Ảnh 24
Ảnh 20
Ảnh 221
Ảnh 211
Ảnh 111
Ảnh 221
Ảnh 221
Ảnh 211
Ảnh 211
Ảnh 191
Ảnh 121
Ảnh 131
Ảnh 91
Ảnh 141
Ảnh 191
Ảnh 181
Ảnh 161
Ảnh 191
Ảnh 201
Ảnh 191
Ảnh 111
Ảnh 201
Ảnh 171
Ảnh 231
Ảnh 201
Ảnh 221
Ảnh 171
Ảnh 174
Ảnh 155
Ảnh 206
Ảnh 175
Ảnh 245
Ảnh 323
Ảnh 723
Ảnh 5325
Ảnh 4632
Ảnh 4628
Ảnh 7316
Ảnh 5526
Ảnh 639
Ảnh 406
Ảnh 609
Ảnh 3411
Ảnh 307
Ảnh 307
Ảnh 525
Ảnh 746
Ảnh 716
Ảnh 655
Ảnh 567
Ảnh 7914
Ảnh 7315
Ảnh 10816