Ông Xã, Em Muốn Ăn Cho Anh Sạt Nghiệp!

Ông Xã, Em Muốn Ăn Cho Anh Sạt Nghiệp!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: A Kha Văn Hóa
Nhóm dịch: Owl Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 21/06/2020
Tổng lượt xem: 1M
Thể loại:

Cải biên từ tiểu thuyết cùng tên. Tổng giám đốc và đồ ăn ngon chỉ có trẻ con mới chọn 1 trong 2, tôi là tôi chọn hết.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 16:15 06/12/2020.
Chương
11
23
11
12
14
Donate ủng hộ nhóm
14
14
15
15
18
15
16
16
18
18
32
31
31
28
31
31
32
39
35
45
47
41
54
42
46
65
60
73
62
92
84
94
75
87
94
127
58
40
49
60
51
61
72
70
74
107
89
102
109