Ông Xã, Em Muốn Ăn Cho Anh Sạt Nghiệp!

Ông Xã, Em Muốn Ăn Cho Anh Sạt Nghiệp!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: A Kha Văn Hóa
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 21/06/2020
Tổng lượt xem: 1.2M
Thể loại:

Cải biên từ tiểu thuyết cùng tên. Tổng giám đốc và đồ ăn ngon chỉ có trẻ con mới chọn 1 trong 2, tôi là tôi chọn hết.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 16:15 06/12/2020.
Chương
Ảnh 7313
Ảnh 2723
Ảnh 2911
Ảnh 4912
Ảnh 4014
Ảnh 4114
Ảnh 4915
Ảnh 4915
Ảnh 3915
Ảnh 5818
Ảnh 4315
Ảnh 2616
Ảnh 3117
Ảnh 4218
Ảnh 3818
Ảnh 2832
Ảnh 4531
Ảnh 4431
Ảnh 4129
Ảnh 5231
Ảnh 5132
Ảnh 4933
Ảnh 4139
Ảnh 6035
Ảnh 3946
Ảnh 2547
Ảnh 3442
Ảnh 2954
Ảnh 6342
Ảnh 2846
Ảnh 5565
Ảnh 3161
Ảnh 3073
Ảnh 6164
Ảnh 6492
Ảnh 5084
Ảnh 3294
Ảnh 2176
Ảnh 2487
Ảnh 3394
Ảnh 38127
Ảnh 6358
Ảnh 5441
Ảnh 5949
Ảnh 2961
Ảnh 3851
Ảnh 4362
Ảnh 5672
Ảnh 8571
Ảnh 4975
Ảnh 67108
Ảnh 8890
Ảnh 128102
Ảnh 136109