Ông Xã, Em Muốn Ăn Cho Anh Sạt Nghiệp!

Ông Xã, Em Muốn Ăn Cho Anh Sạt Nghiệp!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: A Kha Văn Hóa
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 21/06/2020
Tổng lượt xem: 1.2M
Thể loại:

Cải biên từ tiểu thuyết cùng tên. Tổng giám đốc và đồ ăn ngon chỉ có trẻ con mới chọn 1 trong 2, tôi là tôi chọn hết.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 16:15 06/12/2020.
Chương
Ảnh 4613
Ảnh 1723
Ảnh 1911
Ảnh 3612
Ảnh 2714
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 2914
Ảnh 3614
Ảnh 3615
Ảnh 2615
Ảnh 3918
Ảnh 2815
Ảnh 1816
Ảnh 2216
Ảnh 3218
Ảnh 3018
Ảnh 1832
Ảnh 3531
Ảnh 3331
Ảnh 2728
Ảnh 3731
Ảnh 3731
Ảnh 3432
Ảnh 2739
Ảnh 4435
Ảnh 3045
Ảnh 1747
Ảnh 2341
Ảnh 2154
Ảnh 4742
Ảnh 1746
Ảnh 3865
Ảnh 2160
Ảnh 2373
Ảnh 4662
Ảnh 4392
Ảnh 3584
Ảnh 2394
Ảnh 1675
Ảnh 1687
Ảnh 2594
Ảnh 28127
Ảnh 4658
Ảnh 3840
Ảnh 3949
Ảnh 2360
Ảnh 2551
Ảnh 3361
Ảnh 3872
Ảnh 5870
Ảnh 3174
Ảnh 49107
Ảnh 5789
Ảnh 83102
Ảnh 92109