Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn

Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Shyix
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 07/11/2019
Tổng lượt xem: 244.5K
Thể loại:

Một nữ phù thủy kết hôn cùng kỵ sĩ thánh. Trong mắt những người có tư tưởng bảo thủ trong giáo hội thì đây là chuyện đại nghịch, đi trái đạo thường. Nhưng chuyện này không hề bị giáo hội phát hiện, nữ phù thủy âm thầm chung sống cùng người chồng kỵ sĩ của mình, tuy nhiên cuộc hôn nhân của họ không hề bình lặng…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 12:00 28/05/2020.
Chương
Ảnh 1540
Ảnh 134
Ảnh 113
Ảnh 63
Ảnh 153
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 132
Ảnh 164
Ảnh 63
Ảnh 53
Ảnh 122
Ảnh 136
Ảnh 75
Ảnh 1211
Ảnh 1314
Ảnh 1222
Ảnh 86
Ảnh 106
Ảnh 105
Ảnh 267
Ảnh 263
Ảnh 298
Ảnh 248
Ảnh 128
Ảnh 119
Ảnh 197
Ảnh 59
Ảnh 176
Ảnh 295
Ảnh 195
Ảnh 358
Ảnh 279
Ảnh 3810
Ảnh 264
Ảnh 474

Truyện liên quan