Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn

Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Shyix
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 07/11/2019
Tổng lượt xem: 244.7K
Thể loại:

Một nữ phù thủy kết hôn cùng kỵ sĩ thánh. Trong mắt những người có tư tưởng bảo thủ trong giáo hội thì đây là chuyện đại nghịch, đi trái đạo thường. Nhưng chuyện này không hề bị giáo hội phát hiện, nữ phù thủy âm thầm chung sống cùng người chồng kỵ sĩ của mình, tuy nhiên cuộc hôn nhân của họ không hề bình lặng…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 12:00 28/05/2020.
Chương
Ảnh 2140
Ảnh 164
Ảnh 143
Ảnh 73
Ảnh 193
Ảnh 172
Ảnh 194
Ảnh 83
Ảnh 73
Ảnh 152
Ảnh 166
Ảnh 115
Ảnh 1611
Ảnh 1914
Ảnh 1622
Ảnh 136
Ảnh 146
Ảnh 145
Ảnh 367
Ảnh 313
Ảnh 398
Ảnh 328
Ảnh 168
Ảnh 139
Ảnh 267
Ảnh 69
Ảnh 206
Ảnh 365
Ảnh 255
Ảnh 428
Ảnh 359
Ảnh 5010
Ảnh 354
Ảnh 594