Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn

Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Shyix
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 07/11/2019
Tổng lượt xem: 244.3K
Thể loại:

Một nữ phù thủy kết hôn cùng kỵ sĩ thánh. Trong mắt những người có tư tưởng bảo thủ trong giáo hội thì đây là chuyện đại nghịch, đi trái đạo thường. Nhưng chuyện này không hề bị giáo hội phát hiện, nữ phù thủy âm thầm chung sống cùng người chồng kỵ sĩ của mình, tuy nhiên cuộc hôn nhân của họ không hề bình lặng…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 12:00 28/05/2020.
Chương
Ảnh 1040
Ảnh 94
Ảnh 83
Ảnh 53
Ảnh 113
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 102
Ảnh 103
Ảnh 53
Ảnh 43
Ảnh 81
Ảnh 105
Ảnh 55
Ảnh 811
Ảnh 913
Ảnh 622
Ảnh 55
Ảnh 86
Ảnh 85
Ảnh 197
Ảnh 173
Ảnh 177
Ảnh 148
Ảnh 77
Ảnh 79
Ảnh 117
Ảnh 28
Ảnh 95
Ảnh 185
Ảnh 145
Ảnh 207
Ảnh 169
Ảnh 249
Ảnh 184
Ảnh 273