Nữ Phụ Không Thể Chọc Giận

Nữ Phụ Không Thể Chọc Giận

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 03/09/2021
Tổng lượt xem: 8.9K
Thể loại:

Phó Ngọc bị cục du lịch thời không đưa nhầm vào tiểu thuyết tu tiên, vừa tỉnh lại trở thành nữ phụ ác độc không kiêng nể ai. Mặc dù mở đầu rất thảm hại, may mà có sự sắp xếp cao: diện mạo tuyệt thế giai nhân+ được phụ mẫu và huynh trưởng cưng chiều+ hệ thống tặng cho một số kỹ thuật cao cấp. Và người đã ngốc còn không tinh ý như cô ta làm thế nào để có thể thuận lợi ở trong thế giới tiên hiệp này, lật ngược thế cờ và có cuộc sống tốt, tự do tự tại…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 21:51 15/01/2022.
Chương
Ảnh 1074
Ảnh 1433
Ảnh 1342
Ảnh 1321
Ảnh 1774
Ảnh 2012
Ảnh Nữ Phụ Không Thể Chọc Giận – Chap 32 1894
Ảnh Nữ Phụ Không Thể Chọc Giận – Chap 31 2104
Ảnh 1944
Ảnh 1913
Ảnh Nữ Phụ Không Thể Chọc Giận – Chap 28 1952
Ảnh Nữ Phụ Không Thể Chọc Giận – Chap 27 1956
Ảnh Nữ Phụ Không Thể Chọc Giận – Chap 26 2064
Ảnh Nữ Phụ Không Thể Chọc Giận – Chap 25 1857
Ảnh Nữ Phụ Không Thể Chọc Giận – Chap 24 2097
Ảnh Nữ Phụ Không Thể Chọc Giận – Chap 23 20911
Ảnh Nữ Phụ Không Thể Chọc Giận – Chap 22 1224
Ảnh Nữ Phụ Không Thể Chọc Giận – Chap 21 1915
Ảnh Nữ Phụ Không Thể Chọc Giận – Chap 20 1695
Ảnh Nữ Phụ Không Thể Chọc Giận – Chap 19 1665
Ảnh Nữ Phụ Không Thể Chọc Giận – Chap 18 16011
Ảnh Nữ Phụ Không Thể Chọc Giận – Chap 17 19512
Ảnh Nữ Phụ Không Thể Chọc Giận – Chap 16 2326
Ảnh Nữ Phụ Không Thể Chọc Giận – Chap 15 2474
Ảnh Nữ Phụ Không Thể Chọc Giận – Chap 14 2305
Ảnh Nữ Phụ Không Thể Chọc Giận – Chap 13 2655
Ảnh Nữ Phụ Không Thể Chọc Giận – Chap 12 3137
Ảnh Nữ Phụ Không Thể Chọc Giận – Chap 11 34811
Ảnh Nữ Phụ Không Thể Chọc Giận – Chap 10 2829
Ảnh Nữ Phụ Không Thể Chọc Giận – Chap 9 2335
Ảnh Nữ Phụ Không Thể Chọc Giận – Chap 8 3097
Ảnh Nữ Phụ Không Thể Chọc Giận – Chap 7 3588
Ảnh Nữ Phụ Không Thể Chọc Giận – Chap 6 3535
Ảnh Nữ Phụ Không Thể Chọc Giận – Chap 5 4183
Ảnh Nữ Phụ Không Thể Chọc Giận – Chap 4 2848
Ảnh Nữ Phụ Không Thể Chọc Giận – Chap 3 4037
Ảnh Nữ Phụ Không Thể Chọc Giận – Chap 2 3223
Ảnh Nữ Phụ Không Thể Chọc Giận – Chap 1 4318
Ảnh 6810