Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đại Hành Đạo Anime
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 06/04/2021
Tổng lượt xem: 667.4K
Thể loại:

Thân mang vận rủi, nàng vì muốn thoát khỏi số phận bi thảm trong hoàng cung nên nàng đã quyết định chọn gả cho Phủ công tước. Khó dự đoán trước tra nam lại mang những bất hạnh đó áp đặt lên đầu cô, kết hợp với tiểu tam ngược đãi (lăng nhục) cô cho đến chết. Nhưng không ngờ nhận được cơ hội sống lại một lần nữa. Một lần nữa tỉnh lại, cô đã trở về lúc nhỏ, đối mặt với tỳ nữ trung thành, phụ vương ghẻ lạnh, thiếu niên không rõ thân phận (bí ẩn), cô ấy làm sao có thể thay đổi thay đổi được vận mệnh của kiếp trước.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 10:48 05/10/2022.
Chương
Ảnh 93
Ảnh 31
Ảnh 35
Ảnh 24
Ảnh 27
Ảnh 541
Ảnh 341
Ảnh 131
Ảnh 38
Ảnh 37
Ảnh 33
Ảnh 564
Ảnh 572
Ảnh 451
Ảnh 654
Ảnh 443
Ảnh 444
Ảnh 577
Ảnh 504
Ảnh 364
Ảnh 554
Ảnh 1134
Ảnh 545
Ảnh 744
Ảnh 626
Ảnh 724
Ảnh 1064
Ảnh 905
Ảnh 803
Ảnh 526
Ảnh 685
Ảnh 155
Ảnh 1015
Ảnh 19014
Ảnh 1306
Ảnh 9310
Ảnh 1087
Ảnh 23110
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 64 1749
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 63 2137
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 62 817
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 61 2045
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 60 1277
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 59 2446
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 58 2076
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 57 22310
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 56 2757
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 55 1908
Ảnh 29720
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 53 23417
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 52 34718
Ảnh 34520
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 50 33522
Ảnh 22913
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 48 28113
Ảnh 35625
Ảnh 23117
Ảnh 28414
Ảnh 35516
Ảnh 30620
Ảnh 43117
Ảnh 53018
Ảnh 24316
Ảnh 23014
Ảnh 27015
Ảnh 32618
Ảnh 36418
Ảnh 31817
Ảnh 31713
Ảnh 33312
Ảnh 32614
Ảnh 36315
Ảnh 39712
Ảnh 32313
Ảnh 42811
Ảnh 41819
Ảnh 41916
Ảnh 41318
Ảnh 47627
Ảnh 42619
Ảnh 39720
Ảnh 49322
Ảnh 42922
Ảnh 36415
Ảnh 48223
Ảnh 3136
Ảnh 49025
Ảnh 49347
Ảnh 55333
Ảnh 67242
Ảnh 52630
Ảnh 20531
Ảnh 50434
Ảnh 18845
Ảnh 6843
Ảnh 44533
Ảnh 67636
Ảnh 36838
Ảnh 51344
Ảnh 83259