Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đại Hành Đạo Anime
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 06/04/2021
Tổng lượt xem: 663.3K
Thể loại:

Thân mang vận rủi, nàng vì muốn thoát khỏi số phận bi thảm trong hoàng cung nên nàng đã quyết định chọn gả cho Phủ công tước. Khó dự đoán trước tra nam lại mang những bất hạnh đó áp đặt lên đầu cô, kết hợp với tiểu tam ngược đãi (lăng nhục) cô cho đến chết. Nhưng không ngờ nhận được cơ hội sống lại một lần nữa. Một lần nữa tỉnh lại, cô đã trở về lúc nhỏ, đối mặt với tỳ nữ trung thành, phụ vương ghẻ lạnh, thiếu niên không rõ thân phận (bí ẩn), cô ấy làm sao có thể thay đổi thay đổi được vận mệnh của kiếp trước.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 09:52 21/05/2022.
Chương
Ảnh 523
Ảnh 322
Ảnh 333
Ảnh 426
Ảnh 383
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 293
Ảnh 383
Ảnh 793
Ảnh 404
Ảnh 493
Ảnh 464
Ảnh 493
Ảnh 702
Ảnh 664
Ảnh 612
Ảnh 434
Ảnh 564
Ảnh 124
Ảnh 824
Ảnh 15913
Ảnh 1085
Ảnh 868
Ảnh 946
Ảnh 1998
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 64 1547
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 63 1886
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 62 746
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 61 1754
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 60 1116
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 59 2115
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 58 1755
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 57 1957
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 56 2406
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 55 1657
Ảnh 27518
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 53 21515
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 52 31316
Ảnh 31018
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 50 30220
Ảnh 20812
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 48 25111
Ảnh 31423
Ảnh 20516
Ảnh 25212
Ảnh 32215
Ảnh 28318
Ảnh 39716
Ảnh 48816
Ảnh 20914
Ảnh 20213
Ảnh 22912
Ảnh 28316
Ảnh 31516
Ảnh 27115
Ảnh 27111
Ảnh 28311
Ảnh 27613
Ảnh 31514
Ảnh 34311
Ảnh 26911
Ảnh 36410
Ảnh 34917
Ảnh 35015
Ảnh 34917
Ảnh 40525
Ảnh 35017
Ảnh 33417
Ảnh 41519
Ảnh 35620
Ảnh 30013
Ảnh 39920
Ảnh 2533
Ảnh 41222
Ảnh 41444
Ảnh 46131
Ảnh 55441
Ảnh 43428
Ảnh 16529
Ảnh 41832
Ảnh 15843
Ảnh 5442
Ảnh 36730
Ảnh 55935
Ảnh 29836
Ảnh 42040
Ảnh 68155

Truyện liên quan