Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đại Hành Đạo Anime
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 06/04/2021
Tổng lượt xem: 668.1K
Thể loại:

Thân mang vận rủi, nàng vì muốn thoát khỏi số phận bi thảm trong hoàng cung nên nàng đã quyết định chọn gả cho Phủ công tước. Khó dự đoán trước tra nam lại mang những bất hạnh đó áp đặt lên đầu cô, kết hợp với tiểu tam ngược đãi (lăng nhục) cô cho đến chết. Nhưng không ngờ nhận được cơ hội sống lại một lần nữa. Một lần nữa tỉnh lại, cô đã trở về lúc nhỏ, đối mặt với tỳ nữ trung thành, phụ vương ghẻ lạnh, thiếu niên không rõ thân phận (bí ẩn), cô ấy làm sao có thể thay đổi thay đổi được vận mệnh của kiếp trước.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 10:48 05/10/2022.
Chương
Ảnh 108
Ảnh 31
Ảnh 36
Ảnh 25
Ảnh 27
Ảnh 581
Ảnh 361
Ảnh 131
Ảnh 41
Ảnh 39
Ảnh 35
Ảnh 594
Ảnh 612
Ảnh 481
Ảnh 664
Ảnh 463
Ảnh 474
Ảnh 597
Ảnh 534
Ảnh 384
Ảnh 584
Ảnh 1184
Ảnh 575
Ảnh 794
Ảnh 656
Ảnh 784
Ảnh 1124
Ảnh 955
Ảnh 843
Ảnh 536
Ảnh 705
Ảnh 155
Ảnh 1045
Ảnh 19814
Ảnh 1366
Ảnh 9610
Ảnh 1117
Ảnh 23910
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 64 1779
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 63 2167
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 62 827
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 61 2095
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 60 1307
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 59 2536
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 58 2136
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 57 22610
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 56 2847
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 55 1958
Ảnh 30220
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 53 23817
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 52 35218
Ảnh 34920
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 50 34022
Ảnh 23213
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 48 28713
Ảnh 36325
Ảnh 23617
Ảnh 28814
Ảnh 36116
Ảnh 31120
Ảnh 43517
Ảnh 53818
Ảnh 24716
Ảnh 23514
Ảnh 27615
Ảnh 33318
Ảnh 37618
Ảnh 32617
Ảnh 32513
Ảnh 34012
Ảnh 33614
Ảnh 37415
Ảnh 40812
Ảnh 33413
Ảnh 43811
Ảnh 43319
Ảnh 43116
Ảnh 42518
Ảnh 49327
Ảnh 44419
Ảnh 40820
Ảnh 51122
Ảnh 44522
Ảnh 37415
Ảnh 49723
Ảnh 3236
Ảnh 50525
Ảnh 50947
Ảnh 56933
Ảnh 69642
Ảnh 54530
Ảnh 21331
Ảnh 51734
Ảnh 19345
Ảnh 6843
Ảnh 45833
Ảnh 69936
Ảnh 38138
Ảnh 52744
Ảnh 85559