Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đại Hành Đạo Anime
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 06/04/2021
Tổng lượt xem: 665.8K
Thể loại:

Thân mang vận rủi, nàng vì muốn thoát khỏi số phận bi thảm trong hoàng cung nên nàng đã quyết định chọn gả cho Phủ công tước. Khó dự đoán trước tra nam lại mang những bất hạnh đó áp đặt lên đầu cô, kết hợp với tiểu tam ngược đãi (lăng nhục) cô cho đến chết. Nhưng không ngờ nhận được cơ hội sống lại một lần nữa. Một lần nữa tỉnh lại, cô đã trở về lúc nhỏ, đối mặt với tỳ nữ trung thành, phụ vương ghẻ lạnh, thiếu niên không rõ thân phận (bí ẩn), cô ấy làm sao có thể thay đổi thay đổi được vận mệnh của kiếp trước.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 08:01 31/08/2022.
Chương
Ảnh 401
Ảnh 271
Ảnh 121
Ảnh 30
Ảnh 27
Ảnh 28
Ảnh 494
Ảnh 512
Ảnh 401
Ảnh 634
Ảnh 403
Ảnh 434
Ảnh 547
Ảnh 484
Ảnh 354
Ảnh 514
Ảnh 1004
Ảnh 505
Ảnh 654
Ảnh 565
Ảnh 644
Ảnh 953
Ảnh 825
Ảnh 773
Ảnh 486
Ảnh 635
Ảnh 125
Ảnh 925
Ảnh 17714
Ảnh 1226
Ảnh 919
Ảnh 1047
Ảnh 21710
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 64 1679
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 63 2037
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 62 777
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 61 1905
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 60 1207
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 59 2306
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 58 1936
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 57 2099
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 56 2587
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 55 1788
Ảnh 28619
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 53 22416
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 52 33117
Ảnh 32819
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 50 32221
Ảnh 22013
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 48 26913
Ảnh 33924
Ảnh 21917
Ảnh 27113
Ảnh 34316
Ảnh 29820
Ảnh 41717
Ảnh 51118
Ảnh 23016
Ảnh 21814
Ảnh 25414
Ảnh 30717
Ảnh 34617
Ảnh 30116
Ảnh 29913
Ảnh 31512
Ảnh 30714
Ảnh 34615
Ảnh 37912
Ảnh 30512
Ảnh 40611
Ảnh 39419
Ảnh 39316
Ảnh 39218
Ảnh 45227
Ảnh 39918
Ảnh 37319
Ảnh 46221
Ảnh 40422
Ảnh 34415
Ảnh 45223
Ảnh 2834
Ảnh 46624
Ảnh 46547
Ảnh 52133
Ảnh 63142
Ảnh 49330
Ảnh 18931
Ảnh 47734
Ảnh 17845
Ảnh 6343
Ảnh 41532
Ảnh 63436
Ảnh 34337
Ảnh 48143
Ảnh 77258

Truyện liên quan