Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đại Hành Đạo Anime
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 06/04/2021
Tổng lượt xem: 669K
Thể loại:

Thân mang vận rủi, nàng vì muốn thoát khỏi số phận bi thảm trong hoàng cung nên nàng đã quyết định chọn gả cho Phủ công tước. Khó dự đoán trước tra nam lại mang những bất hạnh đó áp đặt lên đầu cô, kết hợp với tiểu tam ngược đãi (lăng nhục) cô cho đến chết. Nhưng không ngờ nhận được cơ hội sống lại một lần nữa. Một lần nữa tỉnh lại, cô đã trở về lúc nhỏ, đối mặt với tỳ nữ trung thành, phụ vương ghẻ lạnh, thiếu niên không rõ thân phận (bí ẩn), cô ấy làm sao có thể thay đổi thay đổi được vận mệnh của kiếp trước.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 10:48 05/10/2022.
Chương
Ảnh 119
Ảnh 34
Ảnh 41
Ảnh 26
Ảnh 30
Ảnh 641
Ảnh 381
Ảnh 151
Ảnh 44
Ảnh 43
Ảnh 38
Ảnh 644
Ảnh 652
Ảnh 501
Ảnh 674
Ảnh 483
Ảnh 484
Ảnh 627
Ảnh 564
Ảnh 404
Ảnh 604
Ảnh 1244
Ảnh 615
Ảnh 834
Ảnh 686
Ảnh 804
Ảnh 1194
Ảnh 1005
Ảnh 863
Ảnh 566
Ảnh 755
Ảnh 185
Ảnh 1115
Ảnh 20714
Ảnh 1416
Ảnh 9910
Ảnh 1167
Ảnh 24710
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 64 1819
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 63 2257
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 62 837
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 61 2145
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 60 1347
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 59 2586
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 58 2206
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 57 23010
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 56 2957
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 55 1998
Ảnh 30520
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 53 24217
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 52 35718
Ảnh 35620
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 50 34522
Ảnh 23613
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 48 29313
Ảnh 37225
Ảnh 24117
Ảnh 29314
Ảnh 36916
Ảnh 31420
Ảnh 44217
Ảnh 54718
Ảnh 25416
Ảnh 23914
Ảnh 28115
Ảnh 34518
Ảnh 38918
Ảnh 33617
Ảnh 33513
Ảnh 35112
Ảnh 34514
Ảnh 38415
Ảnh 42112
Ảnh 34313
Ảnh 45611
Ảnh 44819
Ảnh 44716
Ảnh 44218
Ảnh 51327
Ảnh 46519
Ảnh 42220
Ảnh 53022
Ảnh 46122
Ảnh 38615
Ảnh 51323
Ảnh 3336
Ảnh 52325
Ảnh 52947
Ảnh 59233
Ảnh 72642
Ảnh 56230
Ảnh 22431
Ảnh 53534
Ảnh 19945
Ảnh 7143
Ảnh 47833
Ảnh 72636
Ảnh 39238
Ảnh 54244
Ảnh 88659

Truyện liên quan