Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đại Hành Đạo Anime
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 06/04/2021
Tổng lượt xem: 659.5K
Thể loại:

Thân mang vận rủi, nàng vì muốn thoát khỏi số phận bi thảm trong hoàng cung nên nàng đã quyết định chọn gả cho Phủ công tước. Khó dự đoán trước tra nam lại mang những bất hạnh đó áp đặt lên đầu cô, kết hợp với tiểu tam ngược đãi (lăng nhục) cô cho đến chết. Nhưng không ngờ nhận được cơ hội sống lại một lần nữa. Một lần nữa tỉnh lại, cô đã trở về lúc nhỏ, đối mặt với tỳ nữ trung thành, phụ vương ghẻ lạnh, thiếu niên không rõ thân phận (bí ẩn), cô ấy làm sao có thể thay đổi thay đổi được vận mệnh của kiếp trước.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 12:33 05/01/2022.
Chương
Ảnh 10011
Ảnh 734
Ảnh 717
Ảnh 745
Ảnh 1547
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 64 1246
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 63 1495
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 62 645
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 61 1353
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 60 895
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 59 1724
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 58 1444
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 57 1675
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 56 1914
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 55 1406
Ảnh 25017
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 53 19214
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 52 27915
Ảnh 27117
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 50 26618
Ảnh 18211
Ảnh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc – Chap 48 22310
Ảnh 27820
Ảnh 18913
Ảnh 22510
Ảnh 28413
Ảnh 26816
Ảnh 36314
Ảnh 44214
Ảnh 17412
Ảnh 17510
Ảnh 19510
Ảnh 24414
Ảnh 26813
Ảnh 23113
Ảnh 2289
Ảnh 2389
Ảnh 23211
Ảnh 26612
Ảnh 2909
Ảnh 22710
Ảnh 3088
Ảnh 28915
Ảnh 29113
Ảnh 29316
Ảnh 34523
Ảnh 29016
Ảnh 28615
Ảnh 35517
Ảnh 30418
Ảnh 25811
Ảnh 34218
Ảnh 2130
Ảnh 35717
Ảnh 35841
Ảnh 39730
Ảnh 46840
Ảnh 36927
Ảnh 14528
Ảnh 35431
Ảnh 13541
Ảnh 4741
Ảnh 30229
Ảnh 46234
Ảnh 24535
Ảnh 34338
Ảnh 55952

Truyện liên quan