Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Nhĩ Căn
Nhóm dịch: HamTruyen
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 20/02/2019
Tổng lượt xem: 228.2K
Thể loại:

Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu. Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên. Chỉ có niệm của ta… là Vĩnh hằng.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 10:33 13/10/2021.
Chương
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 0
Ảnh 4
Ảnh 4
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 2
Ảnh 4
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh 6
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 4
Ảnh 3
Ảnh 3
Ảnh 5
Ảnh 3
Ảnh 4
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 3
Ảnh 3
Ảnh 3
Ảnh 29
Ảnh 11
Ảnh 10
Ảnh 9
Ảnh 9
Ảnh 39