Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt

Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Bảo Tàng Truyện Tranh
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 21/07/2019
Tổng lượt xem: 773.2K
Thể loại:

Một thiên kim quần áo lụa lại không được người yêu thích, một đứa con gái riêng có cảnh đời bấp bênh, vận mệnh của hai người bị buộc lại với nhau do tranh đoạt hào môn. Kẻ đứng sau đẩy hai người họ vào quỷ môn quan, không ngờ hai người lại hợp nhất mà sống lại, bắt đầu bước trên con đường báo thù của thiên kim hai mặt!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:34 23/05/2020.
Chương
Ảnh 4317
Ảnh 538
Ảnh 427
Ảnh 387
Ảnh 267
Ảnh 406
Ảnh 348
Ảnh 448
Ảnh 276
Ảnh 335
Ảnh 386
Ảnh 326
Ảnh 277
Ảnh 406
Ảnh 335
Ảnh 379
Ảnh 397
Ảnh 1810
Ảnh 368
Ảnh 406
Ảnh 4111
Ảnh 438
Ảnh 508
Ảnh 376
Ảnh 446
Ảnh 398
Ảnh 387
Ảnh 265
Ảnh 265
Ảnh 158
Ảnh 75
Ảnh 365
Ảnh 458
Ảnh 2712
Ảnh 3316
Ảnh 426
Ảnh 458
Ảnh 447
Ảnh 458
Ảnh 449
Ảnh 387
Ảnh 1919
Ảnh 3911
Ảnh 3615
Ảnh 3112
Ảnh 1510
Ảnh 815
Ảnh 914
Ảnh 713
Ảnh 2623
Ảnh 5320
Ảnh 2518
Ảnh 2915
Ảnh 2019
Ảnh 1021
Ảnh 4818
Ảnh 2820
Ảnh 2414
Ảnh 5117