Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt

Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Bảo Tàng Truyện Tranh
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 21/07/2019
Tổng lượt xem: 772.7K
Thể loại:

Một thiên kim quần áo lụa lại không được người yêu thích, một đứa con gái riêng có cảnh đời bấp bênh, vận mệnh của hai người bị buộc lại với nhau do tranh đoạt hào môn. Kẻ đứng sau đẩy hai người họ vào quỷ môn quan, không ngờ hai người lại hợp nhất mà sống lại, bắt đầu bước trên con đường báo thù của thiên kim hai mặt!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:34 23/05/2020.
Chương
Ảnh 3517
Ảnh 408
Ảnh 317
Ảnh 287
Ảnh 207
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 306
Ảnh 248
Ảnh 328
Ảnh 206
Ảnh 245
Ảnh 286
Ảnh 246
Ảnh 217
Ảnh 296
Ảnh 255
Ảnh 259
Ảnh 307
Ảnh 1410
Ảnh 278
Ảnh 306
Ảnh 3311
Ảnh 338
Ảnh 378
Ảnh 276
Ảnh 326
Ảnh 298
Ảnh 297
Ảnh 195
Ảnh 195
Ảnh 98
Ảnh 45
Ảnh 255
Ảnh 338
Ảnh 2012
Ảnh 2416
Ảnh 316
Ảnh 348
Ảnh 337
Ảnh 338
Ảnh 349
Ảnh 287
Ảnh 1419
Ảnh 2811
Ảnh 2815
Ảnh 2312
Ảnh 1010
Ảnh 615
Ảnh 614
Ảnh 313
Ảnh 1723
Ảnh 3920
Ảnh 1718
Ảnh 2015
Ảnh 1619
Ảnh 521
Ảnh 3518
Ảnh 2220
Ảnh 1714
Ảnh 3617