Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt

Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Bảo Tàng Truyện Tranh
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 21/07/2019
Tổng lượt xem: 774.1K
Thể loại:

Một thiên kim quần áo lụa lại không được người yêu thích, một đứa con gái riêng có cảnh đời bấp bênh, vận mệnh của hai người bị buộc lại với nhau do tranh đoạt hào môn. Kẻ đứng sau đẩy hai người họ vào quỷ môn quan, không ngờ hai người lại hợp nhất mà sống lại, bắt đầu bước trên con đường báo thù của thiên kim hai mặt!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:34 23/05/2020.
Chương
Ảnh 6417
Ảnh 698
Ảnh 567
Ảnh 517
Ảnh 377
Ảnh 556
Ảnh 478
Ảnh 618
Ảnh 406
Ảnh 445
Ảnh 536
Ảnh 476
Ảnh 417
Ảnh 586
Ảnh 465
Ảnh 559
Ảnh 557
Ảnh 2810
Ảnh 548
Ảnh 576
Ảnh 6011
Ảnh 648
Ảnh 738
Ảnh 546
Ảnh 626
Ảnh 558
Ảnh 547
Ảnh 385
Ảnh 375
Ảnh 228
Ảnh 155
Ảnh 545
Ảnh 668
Ảnh 4212
Ảnh 5016
Ảnh 636
Ảnh 658
Ảnh 637
Ảnh 658
Ảnh 639
Ảnh 577
Ảnh 3019
Ảnh 5611
Ảnh 5315
Ảnh 4412
Ảnh 2210
Ảnh 1015
Ảnh 1214
Ảnh 1413
Ảnh 4023
Ảnh 7720
Ảnh 3718
Ảnh 4215
Ảnh 3019
Ảnh 1621
Ảnh 7518
Ảnh 4220
Ảnh 3314
Ảnh 6517