Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt

Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Bảo Tàng Truyện Tranh
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 21/07/2019
Tổng lượt xem: 775.6K
Thể loại:

Một thiên kim quần áo lụa lại không được người yêu thích, một đứa con gái riêng có cảnh đời bấp bênh, vận mệnh của hai người bị buộc lại với nhau do tranh đoạt hào môn. Kẻ đứng sau đẩy hai người họ vào quỷ môn quan, không ngờ hai người lại hợp nhất mà sống lại, bắt đầu bước trên con đường báo thù của thiên kim hai mặt!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:34 23/05/2020.
Chương
Ảnh 9117
Ảnh 968
Ảnh 797
Ảnh 737
Ảnh 547
Ảnh 786
Ảnh 668
Ảnh 848
Ảnh 586
Ảnh 605
Ảnh 756
Ảnh 706
Ảnh 597
Ảnh 836
Ảnh 665
Ảnh 839
Ảnh 797
Ảnh 4310
Ảnh 788
Ảnh 836
Ảnh 8711
Ảnh 938
Ảnh 1068
Ảnh 816
Ảnh 906
Ảnh 828
Ảnh 797
Ảnh 585
Ảnh 585
Ảnh 338
Ảnh 255
Ảnh 775
Ảnh 998
Ảnh 6312
Ảnh 7516
Ảnh 946
Ảnh 958
Ảnh 987
Ảnh 978
Ảnh 999
Ảnh 887
Ảnh 5319
Ảnh 8911
Ảnh 8215
Ảnh 7412
Ảnh 3910
Ảnh 1715
Ảnh 2114
Ảnh 2513
Ảnh 7124
Ảnh 12720
Ảnh 6718
Ảnh 7315
Ảnh 5219
Ảnh 2421
Ảnh 11818
Ảnh 7920
Ảnh 6114
Ảnh 10917