Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt

Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Bảo Tàng Truyện Tranh
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 21/07/2019
Tổng lượt xem: 776.6K
Thể loại:

Một thiên kim quần áo lụa lại không được người yêu thích, một đứa con gái riêng có cảnh đời bấp bênh, vận mệnh của hai người bị buộc lại với nhau do tranh đoạt hào môn. Kẻ đứng sau đẩy hai người họ vào quỷ môn quan, không ngờ hai người lại hợp nhất mà sống lại, bắt đầu bước trên con đường báo thù của thiên kim hai mặt!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:34 23/05/2020.
Chương
Ảnh 11417
Ảnh 1178
Ảnh 977
Ảnh 897
Ảnh 677
Ảnh 956
Ảnh 818
Ảnh 1038
Ảnh 726
Ảnh 725
Ảnh 896
Ảnh 876
Ảnh 737
Ảnh 1026
Ảnh 825
Ảnh 1049
Ảnh 997
Ảnh 5110
Ảnh 978
Ảnh 1056
Ảnh 10911
Ảnh 1158
Ảnh 1328
Ảnh 986
Ảnh 1106
Ảnh 1008
Ảnh 957
Ảnh 705
Ảnh 705
Ảnh 378
Ảnh 295
Ảnh 955
Ảnh 1208
Ảnh 7712
Ảnh 9616
Ảnh 1206
Ảnh 1188
Ảnh 1217
Ảnh 1238
Ảnh 1259
Ảnh 1157
Ảnh 6019
Ảnh 11211
Ảnh 10115
Ảnh 9412
Ảnh 4810
Ảnh 2315
Ảnh 2514
Ảnh 2713
Ảnh 8824
Ảnh 16220
Ảnh 8618
Ảnh 9515
Ảnh 6519
Ảnh 2721
Ảnh 14918
Ảnh 10020
Ảnh 7514
Ảnh 13617