Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt

Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Bảo Tàng Truyện Tranh
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 21/07/2019
Tổng lượt xem: 777K
Thể loại:

Một thiên kim quần áo lụa lại không được người yêu thích, một đứa con gái riêng có cảnh đời bấp bênh, vận mệnh của hai người bị buộc lại với nhau do tranh đoạt hào môn. Kẻ đứng sau đẩy hai người họ vào quỷ môn quan, không ngờ hai người lại hợp nhất mà sống lại, bắt đầu bước trên con đường báo thù của thiên kim hai mặt!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:34 23/05/2020.
Chương
Ảnh 12217
Ảnh 1328
Ảnh 1097
Ảnh 957
Ảnh 717
Ảnh 1036
Ảnh 898
Ảnh 1128
Ảnh 796
Ảnh 795
Ảnh 986
Ảnh 946
Ảnh 777
Ảnh 1116
Ảnh 895
Ảnh 1139
Ảnh 1077
Ảnh 5210
Ảnh 1038
Ảnh 1126
Ảnh 11811
Ảnh 1258
Ảnh 1448
Ảnh 1066
Ảnh 1206
Ảnh 1068
Ảnh 1027
Ảnh 755
Ảnh 725
Ảnh 388
Ảnh 305
Ảnh 1015
Ảnh 1308
Ảnh 8012
Ảnh 10016
Ảnh 1276
Ảnh 1228
Ảnh 1307
Ảnh 1338
Ảnh 1349
Ảnh 1227
Ảnh 6219
Ảnh 11711
Ảnh 10615
Ảnh 10012
Ảnh 5010
Ảnh 2315
Ảnh 2614
Ảnh 2713
Ảnh 9624
Ảnh 17620
Ảnh 9118
Ảnh 10015
Ảnh 6919
Ảnh 2921
Ảnh 15918
Ảnh 10420
Ảnh 7814
Ảnh 14817