Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt

Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Bảo Tàng Truyện Tranh
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 21/07/2019
Tổng lượt xem: 774.9K
Thể loại:

Một thiên kim quần áo lụa lại không được người yêu thích, một đứa con gái riêng có cảnh đời bấp bênh, vận mệnh của hai người bị buộc lại với nhau do tranh đoạt hào môn. Kẻ đứng sau đẩy hai người họ vào quỷ môn quan, không ngờ hai người lại hợp nhất mà sống lại, bắt đầu bước trên con đường báo thù của thiên kim hai mặt!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:34 23/05/2020.
Chương
Ảnh 7917
Ảnh 868
Ảnh 707
Ảnh 637
Ảnh 497
Ảnh 706
Ảnh 628
Ảnh 748
Ảnh 526
Ảnh 545
Ảnh 636
Ảnh 616
Ảnh 507
Ảnh 726
Ảnh 585
Ảnh 739
Ảnh 707
Ảnh 3810
Ảnh 698
Ảnh 726
Ảnh 7411
Ảnh 818
Ảnh 928
Ảnh 686
Ảnh 776
Ảnh 698
Ảnh 657
Ảnh 475
Ảnh 495
Ảnh 288
Ảnh 205
Ảnh 635
Ảnh 818
Ảnh 5212
Ảnh 6216
Ảnh 796
Ảnh 798
Ảnh 797
Ảnh 798
Ảnh 809
Ảnh 727
Ảnh 4319
Ảnh 7211
Ảnh 6715
Ảnh 5912
Ảnh 3010
Ảnh 1115
Ảnh 1814
Ảnh 1913
Ảnh 5623
Ảnh 10420
Ảnh 5318
Ảnh 5715
Ảnh 4219
Ảnh 1921
Ảnh 9818
Ảnh 6320
Ảnh 4614
Ảnh 8917