Nhặt Được Một Ma Tôn Đem Về Chăm Sóc

Nhặt Được Một Ma Tôn Đem Về Chăm Sóc

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Mê Đọc Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/04/2020
Tổng lượt xem: 553.4K
Thể loại:

Lăng Tiêu tính cách ngay thẳng, nhanh nhẹn bất ngờ xuyên không về thế giới tu tiên, trở thành Cửu Dương Chi Thể Lâm Tiếu Tiếu. Cửu Dương Chi Thể là thiên sinh của LƯ( Lô) Đỉnh Chi Thể, Lâm Tiếu Tiếu tư cách là Đại Năng Thượng Quan Lục của Lư Đỉnh, vào lúc chuẩn bị thị tẩm tiền tịch thì bị Lư Đỉnh khác hại chết…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 02:17 21/10/2020.
Chương
Ảnh 61
Ảnh 2
Ảnh 31
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 3
Ảnh 3
Ảnh
Ảnh
Ảnh 3
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 6
Ảnh 4
Ảnh 41
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 6
Ảnh 61
Ảnh 3
Ảnh 31
Ảnh 33
Ảnh 21
Ảnh 21
Ảnh 52
Ảnh 61
Ảnh 61
Ảnh 71
Ảnh 61
Ảnh 91
Ảnh 71
Ảnh 71
Ảnh 51
Ảnh 54
Ảnh 24
Ảnh 64
Ảnh 55
Ảnh 5
Ảnh 72
Ảnh 51
Ảnh 41
Ảnh 61
Ảnh 81
Ảnh 51
Ảnh 62
Ảnh 32
Ảnh 32
Ảnh 72
Ảnh 53
Ảnh 133
Ảnh 82
Ảnh 93
Ảnh 82
Ảnh 122
Ảnh 62
Ảnh 92
Ảnh 83
Ảnh 105
Ảnh 83
Ảnh 710
Ảnh 125
Ảnh 235
Ảnh 156
Ảnh 215
Ảnh 2112
Ảnh 87
Ảnh 193
Ảnh 117
Ảnh 214
Ảnh 1213
Ảnh 146
Ảnh 24
Ảnh 1
Ảnh 2616
Ảnh 415
Ảnh 519
Ảnh 513