Nhặt Được Một Ma Tôn Đem Về Chăm Sóc

Nhặt Được Một Ma Tôn Đem Về Chăm Sóc

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Mê Đọc Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/04/2020
Tổng lượt xem: 553.5K
Thể loại:

Lăng Tiêu tính cách ngay thẳng, nhanh nhẹn bất ngờ xuyên không về thế giới tu tiên, trở thành Cửu Dương Chi Thể Lâm Tiếu Tiếu. Cửu Dương Chi Thể là thiên sinh của LƯ( Lô) Đỉnh Chi Thể, Lâm Tiếu Tiếu tư cách là Đại Năng Thượng Quan Lục của Lư Đỉnh, vào lúc chuẩn bị thị tẩm tiền tịch thì bị Lư Đỉnh khác hại chết…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 02:17 21/10/2020.
Chương
Ảnh 61
Ảnh 2
Ảnh 31
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 3
Ảnh 3
Ảnh
Ảnh
Ảnh 3
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 6
Ảnh 4
Ảnh 41
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 6
Ảnh 61
Ảnh 3
Ảnh 31
Ảnh 33
Ảnh 21
Ảnh 21
Ảnh 52
Ảnh 71
Ảnh 71
Ảnh 81
Ảnh 71
Ảnh 101
Ảnh 81
Ảnh 71
Ảnh 61
Ảnh 54
Ảnh 24
Ảnh 74
Ảnh 65
Ảnh 5
Ảnh 82
Ảnh 51
Ảnh 41
Ảnh 61
Ảnh 81
Ảnh 61
Ảnh 72
Ảnh 32
Ảnh 32
Ảnh 82
Ảnh 63
Ảnh 133
Ảnh 82
Ảnh 103
Ảnh 92
Ảnh 132
Ảnh 62
Ảnh 102
Ảnh 93
Ảnh 115
Ảnh 93
Ảnh 810
Ảnh 135
Ảnh 245
Ảnh 166
Ảnh 235
Ảnh 2212
Ảnh 87
Ảnh 203
Ảnh 137
Ảnh 244
Ảnh 1513
Ảnh 176
Ảnh 34
Ảnh 1
Ảnh 2916
Ảnh 415
Ảnh 619
Ảnh 613