Nhặt Được Một Ma Tôn Đem Về Chăm Sóc

Nhặt Được Một Ma Tôn Đem Về Chăm Sóc

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Mê Đọc Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/04/2020
Tổng lượt xem: 553.2K
Thể loại:

Lăng Tiêu tính cách ngay thẳng, nhanh nhẹn bất ngờ xuyên không về thế giới tu tiên, trở thành Cửu Dương Chi Thể Lâm Tiếu Tiếu. Cửu Dương Chi Thể là thiên sinh của LƯ( Lô) Đỉnh Chi Thể, Lâm Tiếu Tiếu tư cách là Đại Năng Thượng Quan Lục của Lư Đỉnh, vào lúc chuẩn bị thị tẩm tiền tịch thì bị Lư Đỉnh khác hại chết…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 02:17 21/10/2020.
Chương
Ảnh 51
Ảnh 2
Ảnh 31
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 3
Ảnh 3
Ảnh
Ảnh
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 31
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 41
Ảnh 2
Ảnh 21
Ảnh 23
Ảnh 21
Ảnh 21
Ảnh 42
Ảnh 31
Ảnh 21
Ảnh 31
Ảnh 31
Ảnh 41
Ảnh 31
Ảnh 31
Ảnh 21
Ảnh 24
Ảnh 24
Ảnh 34
Ảnh 35
Ảnh 5
Ảnh 32
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 21
Ảnh 31
Ảnh 21
Ảnh 32
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 32
Ảnh 23
Ảnh 53
Ảnh 42
Ảnh 33
Ảnh 22
Ảnh 32
Ảnh 2
Ảnh 42
Ảnh 23
Ảnh 35
Ảnh 33
Ảnh 210
Ảnh 45
Ảnh 105
Ảnh 76
Ảnh 105
Ảnh 812
Ảnh 37
Ảnh 83
Ảnh 47
Ảnh 94
Ảnh 513
Ảnh 76
Ảnh 24
Ảnh 1
Ảnh 1616
Ảnh 315
Ảnh 419
Ảnh 13