Nhặt Được Một Ma Tôn Đem Về Chăm Sóc

Nhặt Được Một Ma Tôn Đem Về Chăm Sóc

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Mê Đọc Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/04/2020
Tổng lượt xem: 553K
Thể loại:

Lăng Tiêu tính cách ngay thẳng, nhanh nhẹn bất ngờ xuyên không về thế giới tu tiên, trở thành Cửu Dương Chi Thể Lâm Tiếu Tiếu. Cửu Dương Chi Thể là thiên sinh của LƯ( Lô) Đỉnh Chi Thể, Lâm Tiếu Tiếu tư cách là Đại Năng Thượng Quan Lục của Lư Đỉnh, vào lúc chuẩn bị thị tẩm tiền tịch thì bị Lư Đỉnh khác hại chết…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 02:17 21/10/2020.
Chương
Ảnh 41
Ảnh 2
Ảnh 21
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh 1
Ảnh
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh 21
Ảnh
Ảnh 1
Ảnh 3
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 22
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 21
Ảnh 31
Ảnh 21
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 4
Ảnh 24
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 22
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 33
Ảnh 22
Ảnh 23
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 32
Ảnh 3
Ảnh 5
Ảnh 23
Ảnh 10
Ảnh 25
Ảnh 55
Ảnh 36
Ảnh 75
Ảnh 412
Ảnh 27
Ảnh 43
Ảnh 27
Ảnh 44
Ảnh 313
Ảnh 56
Ảnh 24
Ảnh 1
Ảnh 1116
Ảnh 15
Ảnh 319
Ảnh 13