Nguyệt Trầm Ngâm

Nguyệt Trầm Ngâm

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Khanh Phi
Nhóm dịch: Miêu Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 11/09/2017
Tổng lượt xem: 814K
Thể loại:

Nàng ấy vốn là Nhuyễn Hải Long Nữ chuyển thế, trời sinh thông minh, tư chất hơn người, nhưng do sinh trong thời loạn, nên gặp phải cảnh nhà tan cửa nát. Mười năm mài một kiếm, cuối cùng nàng đã luyện thành tuyệt thế võ công. Một thanh tiêu hồn kiếm khoan khoái ân thù, nữ cải nam trang xâm nhập vào triều đình. Lúc đầu, trong lòng nàng chỉ nghỉ đến việc trả thù, mãi đến khi nàng gặp được 2 nam nhân xuất sắc…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 22:14 24/01/2021.
Chương
Ảnh 28
Ảnh 10
Ảnh 12
Ảnh 70
Ảnh 17
Ảnh 7
Ảnh 8
Ảnh 3
Ảnh 4
Ảnh 23
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 4
Ảnh 22
Ảnh 2
Ảnh 23
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 23
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 22
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 22
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 4
Ảnh 22
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 22
Ảnh 4
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 8
Ảnh 22
Ảnh 22
Ảnh 4
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 22
Ảnh 23
Ảnh 6
Ảnh 2
Ảnh 18
Ảnh 13
Ảnh 23
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 22
Ảnh 2
Ảnh 17
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 22
Ảnh 32
Ảnh 53
Ảnh 103
Ảnh 65
Ảnh 83
Ảnh 74
Ảnh 62
Ảnh 93
Ảnh 2
Ảnh 23
Ảnh 64
Ảnh 42
Ảnh 42
Ảnh 42
Ảnh 82
Ảnh 62
Ảnh 72
Ảnh 136
Ảnh 66
Ảnh 26
Ảnh 46
Ảnh 25
Ảnh 25
Ảnh 198
Ảnh 237
Ảnh 78
Ảnh 2411
Ảnh 48