Ngự Thú Linh Phi

Ngự Thú Linh Phi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 20/11/2019
Tổng lượt xem: 114.1K
Thể loại:

Thánh nữ trùng sinh, thống soái thiên hạ linh thú, nghịch thiên cải mệnh! Chiến thần vương gia từ trên trời giáng xuống, nữ nhân này, ta bảo hộ!