Ngọt Ngào Uy Vũ: Boss Sủng Đến Nghiện

Ngọt Ngào Uy Vũ: Boss Sủng Đến Nghiện

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Mê Đọc Truyện
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 16/07/2020
Tổng lượt xem: 5.8M
Thể loại:

Cữu cữu, lão công là cái gì? Sao bọn họ lại nói người đẹp trai đến không nỡ khép chân lại? Cảnh Y Nhân, một công chúa 14 tuổi kiêu ngạo văn võ song toàn, một đêm xuyên không biến thành cô gái 19 tuổi và cũng là tổng tài phu nhân tập đoàn Lục Thị. Đối diện với người vợ vừa tỉnh lại lại còn nguyên mặt ngơ ngẩn, Lục Minh vô cùng đau đầu!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 05:26 24/01/2021.
Chương
Ảnh 14431
Ảnh 413
Ảnh 773
Ảnh 453
Ảnh 654
Ảnh 825
Ảnh 645
Ảnh 674
Ảnh 253
Ảnh 4913
Ảnh 6512
Ảnh 8012
Ảnh 5514
Ảnh 5012
Ảnh 3816
Ảnh 5715
Ảnh 4814
Ảnh 5024
Ảnh 3920
Ảnh 3812
Ảnh 4312
Ảnh 3715
Ảnh 5914
Ảnh 3312
Ảnh 4913
Ảnh 3917
Ảnh 6321
Ảnh 5822
Ảnh 8221
Ảnh 4118
Ảnh 7314
Ảnh 6917
Ảnh 5012
Ảnh 709
Ảnh 6517
Ảnh 6714
Ảnh 2621
Ảnh 8614
Ảnh 7827
Ảnh 5522
Ảnh 8327
Ảnh 6020
Ảnh 6823
Ảnh 420
Ảnh 6731
Ảnh 5445
Ảnh 7736
Ảnh 4131
Ảnh 4028
Ảnh 4627
Ảnh 4119
Ảnh 5715
Ảnh 6126
Ảnh 5332
Ảnh 7119
Ảnh 5925
Ảnh 6925
Ảnh 7125
Ảnh 4324
Ảnh 4924
Ảnh 4726
Ảnh 5224
Ảnh 5930
Ảnh 5123
Ảnh 3829
Ảnh 4925
Ảnh 3725
Ảnh 3835
Ảnh 3832
Ảnh 2427
Ảnh 4829
Ảnh 5724
Ảnh 4126
Ảnh 4627
Ảnh 4924
Ảnh 4923
Ảnh 5222
Ảnh 5713
Ảnh 4213
Ảnh 3914
Ảnh 4311
Ảnh 3313
Ảnh 4515
Ảnh 4216
Ảnh 2917
Ảnh 4014
Ảnh 7314
Ảnh 2514
Ảnh 2714
Ảnh 6413
Ảnh 4613
Ảnh 4215
Ảnh 3917
Ảnh 4615
Ảnh 5014
Ảnh 4714
Ảnh 2315
Ảnh 2513
Ảnh 1915
Ảnh 2616
Ảnh 2626
Ảnh 2625
Ảnh 4113
Ảnh 4316
Ảnh 3426
Ảnh 4927
Ảnh 6714
Ảnh 4714
Ảnh 8524
Ảnh 5115
Ảnh 3315
Ảnh 6314
Ảnh 5017
Ảnh 6014
Ảnh 6417
Ảnh 1914
Ảnh 813
Ảnh 1513
Ảnh 1313
Ảnh 612
Ảnh 2413
Ảnh 416
Ảnh 1613
Ảnh 2413
Ảnh 1413
Ảnh 2812
Ảnh 3912
Ảnh 2213
Ảnh 1711
Ảnh 2711
Ảnh 1914
Ảnh 813
Ảnh 2112
Ảnh 1310
Ảnh 1210
Ảnh 613
Ảnh 38
Ảnh 1010
Ảnh 710
Ảnh 2712
Ảnh 528
Ảnh 118
Ảnh 768
Ảnh 358
Ảnh 318
Ảnh 348
Ảnh 379
Ảnh 429
Ảnh 677
Ảnh 368
Ảnh 348
Ảnh 448
Ảnh 5711
Ảnh 248
Ảnh 368
Ảnh 229
Ảnh 327
Ảnh 138
Ảnh 3810
Ảnh 278
Ảnh 319
Ảnh 458
Ảnh 497
Ảnh 778
Ảnh 569
Ảnh 769
Ảnh 8110
Ảnh 867
Ảnh 6411
Ảnh 4810
Ảnh 3911
Ảnh 618
Ảnh 799
Ảnh 608
Ảnh 509
Ảnh 539
Ảnh 447
Ảnh 347
Ảnh 247
Ảnh 709
Ảnh 728
Ảnh 487
Ảnh 478
Ảnh 409
Ảnh 539
Ảnh 3610
Ảnh 326
Ảnh 287
Ảnh 517
Ảnh 288
Ảnh 137
Ảnh 457
Ảnh 5329
Ảnh 6027
Ảnh 7731
Ảnh 7418
Ảnh 7617
Ảnh 199
Ảnh 1714
Ảnh 2014
Ảnh 3624
Ảnh 4526
Ảnh 1032
Ảnh 4627
Ảnh 6532
Ảnh 5617
Ảnh 4432
Ảnh 1827
Ảnh 2231
Ảnh 2627
Ảnh 930
Ảnh 3826
Ảnh 4327
Ảnh 7724
Ảnh 5227
Ảnh 5124
Ảnh 4333
Ảnh 2427
Ảnh 4829
Ảnh 3324
Ảnh 2526
Ảnh 4626
Ảnh 4422
Ảnh 3522
Ảnh 717
Ảnh 209
Ảnh 299
Ảnh 309
Ảnh 169
Ảnh 347
Ảnh 247
Ảnh 1410
Ảnh 139
Ảnh 57
Ảnh 911
Ảnh 298
Ảnh 167
Ảnh 177
Ảnh 119
Ảnh 168
Ảnh 167
Ảnh 267
Ảnh 429
Ảnh 108
Ảnh 1510
Ảnh 47
Ảnh 239
Ảnh 77
Ảnh 118
Ảnh 228
Ảnh 88
Ảnh 488
Ảnh 367
Ảnh 418
Ảnh 577
Ảnh 447
Ảnh 338
Ảnh 169
Ảnh 428
Ảnh 739
Ảnh 4812
Ảnh 5412
Ảnh 8811
Ảnh 5211
Ảnh 3411
Ảnh 389
Ảnh 6811
Ảnh 2911
Ảnh 5414
Ảnh 4014
Ảnh 8814
Ảnh 7814
Ảnh 10717
Ảnh 4413
Ảnh 1715
Ảnh 1615