Ngọt Ngào Uy Vũ: Boss Sủng Đến Nghiện

Ngọt Ngào Uy Vũ: Boss Sủng Đến Nghiện

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Mê Đọc Truyện
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 16/07/2020
Tổng lượt xem: 5.8M
Thể loại:

Cữu cữu, lão công là cái gì? Sao bọn họ lại nói người đẹp trai đến không nỡ khép chân lại? Cảnh Y Nhân, một công chúa 14 tuổi kiêu ngạo văn võ song toàn, một đêm xuyên không biến thành cô gái 19 tuổi và cũng là tổng tài phu nhân tập đoàn Lục Thị. Đối diện với người vợ vừa tỉnh lại lại còn nguyên mặt ngơ ngẩn, Lục Minh vô cùng đau đầu!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 05:26 24/01/2021.
Chương
Ảnh 10019
Ảnh 253
Ảnh 443
Ảnh 273
Ảnh 394
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 485
Ảnh 375
Ảnh 384
Ảnh 153
Ảnh 3013
Ảnh 4012
Ảnh 4512
Ảnh 3314
Ảnh 3212
Ảnh 2315
Ảnh 3515
Ảnh 2914
Ảnh 3124
Ảnh 2520
Ảnh 2412
Ảnh 2612
Ảnh 2315
Ảnh 3514
Ảnh 1712
Ảnh 2913
Ảnh 2317
Ảnh 3521
Ảnh 3422
Ảnh 4921
Ảnh 2618
Ảnh 4414
Ảnh 4217
Ảnh 2812
Ảnh 439
Ảnh 4217
Ảnh 4014
Ảnh 1821
Ảnh 4714
Ảnh 4327
Ảnh 3322
Ảnh 4727
Ảnh 3520
Ảnh 3923
Ảnh 320
Ảnh 4331
Ảnh 3445
Ảnh 4836
Ảnh 2431
Ảnh 2128
Ảnh 2827
Ảnh 2419
Ảnh 3615
Ảnh 3826
Ảnh 3032
Ảnh 4119
Ảnh 3525
Ảnh 4125
Ảnh 4725
Ảnh 2324
Ảnh 2624
Ảnh 2626
Ảnh 2724
Ảnh 3329
Ảnh 3123
Ảnh 2329
Ảnh 3025
Ảnh 2225
Ảnh 2534
Ảnh 2532
Ảnh 1427
Ảnh 2829
Ảnh 3524
Ảnh 2326
Ảnh 3026
Ảnh 3224
Ảnh 3523
Ảnh 3322
Ảnh 3413
Ảnh 2512
Ảnh 2514
Ảnh 3011
Ảnh 2413
Ảnh 3215
Ảnh 3216
Ảnh 2017
Ảnh 2914
Ảnh 5014
Ảnh 1614
Ảnh 1914
Ảnh 4213
Ảnh 3013
Ảnh 3015
Ảnh 2917
Ảnh 3313
Ảnh 3514
Ảnh 3414
Ảnh 1815
Ảnh 2013
Ảnh 1515
Ảnh 2116
Ảnh 2126
Ảnh 2025
Ảnh 2913
Ảnh 3216
Ảnh 2226
Ảnh 3527
Ảnh 5513
Ảnh 3213
Ảnh 7024
Ảnh 3615
Ảnh 2415
Ảnh 4513
Ảnh 3616
Ảnh 4114
Ảnh 4416
Ảnh 1314
Ảnh 613
Ảnh 1013
Ảnh 813
Ảnh 512
Ảnh 1713
Ảnh 316
Ảnh 1413
Ảnh 1813
Ảnh 1113
Ảnh 2112
Ảnh 2512
Ảnh 1811
Ảnh 1310
Ảnh 2211
Ảnh 1514
Ảnh 513
Ảnh 1512
Ảnh 1010
Ảnh 910
Ảnh 412
Ảnh 38
Ảnh 810
Ảnh 610
Ảnh 1911
Ảnh 348
Ảnh 88
Ảnh 488
Ảnh 228
Ảnh 178
Ảnh 228
Ảnh 239
Ảnh 299
Ảnh 427
Ảnh 258
Ảnh 248
Ảnh 308
Ảnh 3611
Ảnh 178
Ảnh 248
Ảnh 169
Ảnh 217
Ảnh 108
Ảnh 2710
Ảnh 188
Ảnh 239
Ảnh 288
Ảnh 327
Ảnh 478
Ảnh 359
Ảnh 499
Ảnh 5310
Ảnh 577
Ảnh 4211
Ảnh 3510
Ảnh 2811
Ảnh 428
Ảnh 529
Ảnh 418
Ảnh 329
Ảnh 369
Ảnh 347
Ảnh 267
Ảnh 167
Ảnh 499
Ảnh 508
Ảnh 377
Ảnh 328
Ảnh 299
Ảnh 378
Ảnh 2710
Ảnh 206
Ảnh 207
Ảnh 357
Ảnh 218
Ảnh 97
Ảnh 317
Ảnh 3729
Ảnh 4027
Ảnh 5130
Ảnh 4918
Ảnh 5317
Ảnh 149
Ảnh 1414
Ảnh 1314
Ảnh 2224
Ảnh 3026
Ảnh 732
Ảnh 3327
Ảnh 4731
Ảnh 3816
Ảnh 3031
Ảnh 1527
Ảnh 1631
Ảnh 2027
Ảnh 730
Ảnh 2826
Ảnh 3327
Ảnh 5624
Ảnh 3727
Ảnh 3424
Ảnh 3233
Ảnh 1927
Ảnh 3529
Ảnh 2524
Ảnh 1825
Ảnh 3226
Ảnh 3222
Ảnh 2722
Ảnh 417
Ảnh 178
Ảnh 238
Ảnh 229
Ảnh 119
Ảnh 217
Ảnh 197
Ảnh 1110
Ảnh 78
Ảnh 27
Ảnh 510
Ảnh 228
Ảnh 107
Ảnh 127
Ảnh 89
Ảnh 108
Ảnh 107
Ảnh 187
Ảnh 279
Ảnh 68
Ảnh 910
Ảnh 47
Ảnh 138
Ảnh 67
Ảnh 87
Ảnh 158
Ảnh 58
Ảnh 288
Ảnh 217
Ảnh 258
Ảnh 377
Ảnh 317
Ảnh 238
Ảnh 118
Ảnh 298
Ảnh 519
Ảnh 2911
Ảnh 3712
Ảnh 5811
Ảnh 3510
Ảnh 2411
Ảnh 269
Ảnh 4611
Ảnh 2011
Ảnh 3613
Ảnh 2713
Ảnh 5713
Ảnh 4813
Ảnh 7116
Ảnh 3112
Ảnh 1414
Ảnh 1214