Ngọt Ngào Uy Vũ: Boss Sủng Đến Nghiện

Ngọt Ngào Uy Vũ: Boss Sủng Đến Nghiện

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Mê Đọc Truyện
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 16/07/2020
Tổng lượt xem: 5.8M
Thể loại:

Cữu cữu, lão công là cái gì? Sao bọn họ lại nói người đẹp trai đến không nỡ khép chân lại? Cảnh Y Nhân, một công chúa 14 tuổi kiêu ngạo văn võ song toàn, một đêm xuyên không biến thành cô gái 19 tuổi và cũng là tổng tài phu nhân tập đoàn Lục Thị. Đối diện với người vợ vừa tỉnh lại lại còn nguyên mặt ngơ ngẩn, Lục Minh vô cùng đau đầu!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 05:26 24/01/2021.
Chương
Ảnh 27330
Ảnh 814
Ảnh 1434
Ảnh 833
Ảnh 1244
Ảnh 1645
Ảnh 1275
Ảnh 1304
Ảnh 533
Ảnh 9813
Ảnh 13212
Ảnh 15912
Ảnh 10114
Ảnh 9412
Ảnh 7316
Ảnh 11215
Ảnh 8814
Ảnh 9224
Ảnh 8120
Ảnh 7312
Ảnh 9812
Ảnh 8015
Ảnh 11814
Ảnh 6712
Ảnh 10113
Ảnh 8817
Ảnh 12721
Ảnh 12222
Ảnh 16721
Ảnh 8718
Ảnh 14714
Ảnh 13817
Ảnh 10612
Ảnh 1379
Ảnh 12317
Ảnh 13014
Ảnh 5621
Ảnh 16614
Ảnh 15127
Ảnh 11522
Ảnh 16027
Ảnh 12520
Ảnh 13523
Ảnh 1120
Ảnh 13231
Ảnh 10445
Ảnh 14036
Ảnh 8331
Ảnh 7928
Ảnh 9427
Ảnh 8119
Ảnh 10815
Ảnh 11726
Ảnh 10632
Ảnh 13419
Ảnh 11525
Ảnh 12825
Ảnh 12725
Ảnh 8324
Ảnh 9124
Ảnh 9126
Ảnh 9624
Ảnh 10730
Ảnh 9923
Ảnh 7129
Ảnh 10525
Ảnh 7325
Ảnh 6935
Ảnh 8232
Ảnh 4127
Ảnh 9629
Ảnh 11824
Ảnh 8426
Ảnh 9127
Ảnh 10524
Ảnh 9823
Ảnh 10322
Ảnh 11513
Ảnh 8613
Ảnh 7914
Ảnh 8911
Ảnh 7313
Ảnh 9915
Ảnh 10616
Ảnh 5217
Ảnh 9214
Ảnh 15414
Ảnh 4614
Ảnh 4914
Ảnh 12113
Ảnh 10013
Ảnh 9015
Ảnh 7817
Ảnh 11715
Ảnh 11214
Ảnh 9014
Ảnh 5715
Ảnh 5413
Ảnh 3915
Ảnh 6016
Ảnh 5526
Ảnh 5225
Ảnh 9413
Ảnh 7816
Ảnh 6926
Ảnh 12127
Ảnh 13014
Ảnh 10214
Ảnh 13624
Ảnh 11115
Ảnh 7915
Ảnh 13914
Ảnh 11217
Ảnh 12314
Ảnh 13217
Ảnh 2814
Ảnh 1113
Ảnh 2413
Ảnh 2013
Ảnh 1112
Ảnh 5413
Ảnh 816
Ảnh 2613
Ảnh 4213
Ảnh 1913
Ảnh 5312
Ảnh 9112
Ảnh 4213
Ảnh 2811
Ảnh 5511
Ảnh 3414
Ảnh 1313
Ảnh 3712
Ảnh 2210
Ảnh 1510
Ảnh 613
Ảnh 48
Ảnh 1910
Ảnh 910
Ảnh 5012
Ảnh 1048
Ảnh 178
Ảnh 1578
Ảnh 648
Ảnh 618
Ảnh 598
Ảnh 779
Ảnh 849
Ảnh 1407
Ảnh 728
Ảnh 658
Ảnh 908
Ảnh 11311
Ảnh 518
Ảnh 698
Ảnh 439
Ảnh 687
Ảnh 288
Ảnh 7710
Ảnh 528
Ảnh 629
Ảnh 1058
Ảnh 1057
Ảnh 1598
Ảnh 1279
Ảnh 1709
Ảnh 17710
Ảnh 1927
Ảnh 13411
Ảnh 10710
Ảnh 9811
Ảnh 1308
Ảnh 1619
Ảnh 1368
Ảnh 1089
Ảnh 1179
Ảnh 1007
Ảnh 707
Ảnh 567
Ảnh 1549
Ảnh 1528
Ảnh 1107
Ảnh 1088
Ảnh 939
Ảnh 1189
Ảnh 7610
Ảnh 676
Ảnh 597
Ảnh 1207
Ảnh 478
Ảnh 297
Ảnh 1127
Ảnh 11829
Ảnh 13727
Ảnh 17331
Ảnh 15518
Ảnh 16517
Ảnh 389
Ảnh 2714
Ảnh 4114
Ảnh 7124
Ảnh 8826
Ảnh 2032
Ảnh 9527
Ảnh 13732
Ảnh 12317
Ảnh 9432
Ảnh 4127
Ảnh 3731
Ảnh 5627
Ảnh 1430
Ảnh 8126
Ảnh 8827
Ảnh 17024
Ảnh 11227
Ảnh 11324
Ảnh 8533
Ảnh 4827
Ảnh 10229
Ảnh 6124
Ảnh 5426
Ảnh 9826
Ảnh 10422
Ảnh 7922
Ảnh 1117
Ảnh 369
Ảnh 659
Ảnh 689
Ảnh 429
Ảnh 737
Ảnh 597
Ảnh 2910
Ảnh 239
Ảnh 97
Ảnh 1511
Ảnh 628
Ảnh 397
Ảnh 387
Ảnh 329
Ảnh 368
Ảnh 327
Ảnh 627
Ảnh 889
Ảnh 208
Ảnh 3610
Ảnh 107
Ảnh 629
Ảnh 167
Ảnh 238
Ảnh 568
Ảnh 218
Ảnh 1038
Ảnh 817
Ảnh 1018
Ảnh 1407
Ảnh 947
Ảnh 668
Ảnh 349
Ảnh 928
Ảnh 1719
Ảnh 9812
Ảnh 12513
Ảnh 20312
Ảnh 12413
Ảnh 7112
Ảnh 1039
Ảnh 15612
Ảnh 6912
Ảnh 13215
Ảnh 9915
Ảnh 20015
Ảnh 18215
Ảnh 25118
Ảnh 10814
Ảnh 4516
Ảnh 3416