Ngọt Ngào Uy Vũ: Boss Sủng Đến Nghiện

Ngọt Ngào Uy Vũ: Boss Sủng Đến Nghiện

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Mê Đọc Truyện
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 16/07/2020
Tổng lượt xem: 5.8M
Thể loại:

Cữu cữu, lão công là cái gì? Sao bọn họ lại nói người đẹp trai đến không nỡ khép chân lại? Cảnh Y Nhân, một công chúa 14 tuổi kiêu ngạo văn võ song toàn, một đêm xuyên không biến thành cô gái 19 tuổi và cũng là tổng tài phu nhân tập đoàn Lục Thị. Đối diện với người vợ vừa tỉnh lại lại còn nguyên mặt ngơ ngẩn, Lục Minh vô cùng đau đầu!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 05:26 24/01/2021.
Chương
Ảnh 22830
Ảnh 684
Ảnh 1284
Ảnh 743
Ảnh 1094
Ảnh 1445
Ảnh 1135
Ảnh 1154
Ảnh 443
Ảnh 8613
Ảnh 11712
Ảnh 13912
Ảnh 8914
Ảnh 8612
Ảnh 6516
Ảnh 9815
Ảnh 7914
Ảnh 8124
Ảnh 7320
Ảnh 6712
Ảnh 8812
Ảnh 7015
Ảnh 10514
Ảnh 5912
Ảnh 8913
Ảnh 7817
Ảnh 11421
Ảnh 10722
Ảnh 14621
Ảnh 7618
Ảnh 12714
Ảnh 12317
Ảnh 9612
Ảnh 1209
Ảnh 11117
Ảnh 11414
Ảnh 4821
Ảnh 14614
Ảnh 13427
Ảnh 10122
Ảnh 14027
Ảnh 10520
Ảnh 11923
Ảnh 920
Ảnh 11531
Ảnh 9045
Ảnh 12336
Ảnh 7131
Ảnh 7128
Ảnh 7927
Ảnh 7319
Ảnh 9615
Ảnh 10526
Ảnh 9232
Ảnh 11719
Ảnh 10025
Ảnh 11425
Ảnh 11525
Ảnh 7324
Ảnh 8224
Ảnh 7926
Ảnh 8724
Ảnh 9830
Ảnh 8523
Ảnh 6329
Ảnh 8925
Ảnh 6225
Ảnh 5935
Ảnh 7032
Ảnh 3827
Ảnh 8629
Ảnh 10324
Ảnh 7326
Ảnh 8227
Ảnh 9324
Ảnh 8823
Ảnh 9222
Ảnh 10113
Ảnh 7713
Ảnh 7114
Ảnh 7911
Ảnh 6413
Ảnh 8815
Ảnh 9216
Ảnh 4517
Ảnh 7814
Ảnh 13114
Ảnh 4214
Ảnh 4514
Ảnh 10713
Ảnh 9013
Ảnh 7915
Ảnh 6717
Ảnh 9715
Ảnh 9714
Ảnh 8014
Ảnh 4915
Ảnh 4813
Ảnh 3315
Ảnh 5416
Ảnh 4826
Ảnh 4825
Ảnh 8313
Ảnh 7216
Ảnh 6026
Ảnh 10627
Ảnh 11514
Ảnh 8814
Ảnh 12624
Ảnh 9815
Ảnh 6715
Ảnh 12014
Ảnh 9717
Ảnh 10914
Ảnh 11317
Ảnh 2414
Ảnh 1013
Ảnh 2213
Ảnh 1813
Ảnh 1012
Ảnh 4713
Ảnh 716
Ảnh 2313
Ảnh 3813
Ảnh 1713
Ảnh 4612
Ảnh 7512
Ảnh 3713
Ảnh 2411
Ảnh 4811
Ảnh 3014
Ảnh 1013
Ảnh 3212
Ảnh 1810
Ảnh 1410
Ảnh 613
Ảnh 38
Ảnh 1410
Ảnh 710
Ảnh 4412
Ảnh 908
Ảnh 148
Ảnh 1338
Ảnh 558
Ảnh 528
Ảnh 528
Ảnh 639
Ảnh 719
Ảnh 1187
Ảnh 628
Ảnh 568
Ảnh 768
Ảnh 9611
Ảnh 438
Ảnh 598
Ảnh 359
Ảnh 577
Ảnh 248
Ảnh 6410
Ảnh 438
Ảnh 529
Ảnh 868
Ảnh 877
Ảnh 1348
Ảnh 1069
Ảnh 1429
Ảnh 15010
Ảnh 1597
Ảnh 11211
Ảnh 8810
Ảnh 8111
Ảnh 1108
Ảnh 1419
Ảnh 1158
Ảnh 909
Ảnh 979
Ảnh 817
Ảnh 587
Ảnh 457
Ảnh 1279
Ảnh 1268
Ảnh 887
Ảnh 908
Ảnh 759
Ảnh 969
Ảnh 6110
Ảnh 526
Ảnh 507
Ảnh 987
Ảnh 418
Ảnh 237
Ảnh 907
Ảnh 10029
Ảnh 11527
Ảnh 14331
Ảnh 13118
Ảnh 13317
Ảnh 329
Ảnh 2214
Ảnh 3314
Ảnh 6124
Ảnh 7626
Ảnh 1732
Ảnh 8227
Ảnh 11632
Ảnh 10117
Ảnh 7932
Ảnh 3227
Ảnh 3131
Ảnh 4527
Ảnh 1230
Ảnh 6726
Ảnh 7327
Ảnh 14224
Ảnh 9527
Ảnh 9224
Ảnh 7333
Ảnh 3827
Ảnh 8529
Ảnh 5124
Ảnh 4426
Ảnh 8026
Ảnh 8522
Ảnh 6322
Ảnh 1017
Ảnh 299
Ảnh 509
Ảnh 559
Ảnh 339
Ảnh 587
Ảnh 477
Ảnh 2210
Ảnh 189
Ảnh 87
Ảnh 1111
Ảnh 528
Ảnh 297
Ảnh 297
Ảnh 269
Ảnh 298
Ảnh 257
Ảnh 517
Ảnh 769
Ảnh 178
Ảnh 2910
Ảnh 67
Ảnh 529
Ảnh 147
Ảnh 188
Ảnh 478
Ảnh 168
Ảnh 868
Ảnh 677
Ảnh 848
Ảnh 1177
Ảnh 797
Ảnh 558
Ảnh 299
Ảnh 768
Ảnh 1419
Ảnh 8312
Ảnh 10413
Ảnh 17012
Ảnh 10113
Ảnh 5812
Ảnh 819
Ảnh 13312
Ảnh 5312
Ảnh 11515
Ảnh 8115
Ảnh 16915
Ảnh 15515
Ảnh 21318
Ảnh 9314
Ảnh 3616
Ảnh 2616