Ngọt Ngào Uy Vũ: Boss Sủng Đến Nghiện

Ngọt Ngào Uy Vũ: Boss Sủng Đến Nghiện

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Mê Đọc Truyện
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 16/07/2020
Tổng lượt xem: 5.8M
Thể loại:

Cữu cữu, lão công là cái gì? Sao bọn họ lại nói người đẹp trai đến không nỡ khép chân lại? Cảnh Y Nhân, một công chúa 14 tuổi kiêu ngạo văn võ song toàn, một đêm xuyên không biến thành cô gái 19 tuổi và cũng là tổng tài phu nhân tập đoàn Lục Thị. Đối diện với người vợ vừa tỉnh lại lại còn nguyên mặt ngơ ngẩn, Lục Minh vô cùng đau đầu!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 05:26 24/01/2021.
Chương
Ảnh 20730
Ảnh 614
Ảnh 1164
Ảnh 653
Ảnh 974
Ảnh 1295
Ảnh 1015
Ảnh 1014
Ảnh 333
Ảnh 7413
Ảnh 10112
Ảnh 12012
Ảnh 7914
Ảnh 7412
Ảnh 5416
Ảnh 8315
Ảnh 6814
Ảnh 6824
Ảnh 5620
Ảnh 5312
Ảnh 7212
Ảnh 5715
Ảnh 8914
Ảnh 4712
Ảnh 7813
Ảnh 6717
Ảnh 10021
Ảnh 9222
Ảnh 12721
Ảnh 6518
Ảnh 11314
Ảnh 10617
Ảnh 8212
Ảnh 1089
Ảnh 9917
Ảnh 10214
Ảnh 4121
Ảnh 13114
Ảnh 11927
Ảnh 8822
Ảnh 12327
Ảnh 9020
Ảnh 10423
Ảnh 820
Ảnh 10131
Ảnh 8145
Ảnh 11136
Ảnh 6131
Ảnh 6028
Ảnh 6827
Ảnh 6519
Ảnh 8815
Ảnh 9726
Ảnh 8332
Ảnh 10919
Ảnh 9125
Ảnh 10225
Ảnh 10325
Ảnh 6524
Ảnh 7424
Ảnh 7126
Ảnh 7624
Ảnh 8930
Ảnh 7423
Ảnh 5429
Ảnh 7925
Ảnh 5425
Ảnh 5235
Ảnh 6132
Ảnh 3427
Ảnh 7629
Ảnh 9224
Ảnh 6526
Ảnh 7427
Ảnh 8324
Ảnh 7623
Ảnh 8122
Ảnh 9013
Ảnh 6713
Ảnh 6114
Ảnh 6811
Ảnh 5713
Ảnh 7815
Ảnh 8216
Ảnh 4117
Ảnh 6914
Ảnh 11514
Ảnh 3614
Ảnh 4214
Ảnh 9613
Ảnh 8013
Ảnh 6915
Ảnh 5817
Ảnh 8515
Ảnh 8114
Ảnh 6914
Ảnh 4015
Ảnh 3813
Ảnh 2715
Ảnh 4216
Ảnh 3826
Ảnh 3825
Ảnh 6913
Ảnh 6116
Ảnh 4726
Ảnh 8627
Ảnh 10114
Ảnh 7714
Ảnh 11424
Ảnh 8215
Ảnh 5415
Ảnh 10414
Ảnh 8317
Ảnh 9614
Ảnh 9717
Ảnh 2014
Ảnh 813
Ảnh 1813
Ảnh 1513
Ảnh 812
Ảnh 3813
Ảnh 716
Ảnh 1813
Ảnh 3213
Ảnh 1613
Ảnh 3812
Ảnh 6512
Ảnh 3213
Ảnh 1911
Ảnh 4311
Ảnh 2414
Ảnh 913
Ảnh 2612
Ảnh 1610
Ảnh 1310
Ảnh 613
Ảnh 38
Ảnh 1110
Ảnh 710
Ảnh 3512
Ảnh 808
Ảnh 118
Ảnh 1188
Ảnh 458
Ảnh 448
Ảnh 448
Ảnh 529
Ảnh 609
Ảnh 1047
Ảnh 518
Ảnh 508
Ảnh 658
Ảnh 8411
Ảnh 378
Ảnh 518
Ảnh 309
Ảnh 487
Ảnh 208
Ảnh 5410
Ảnh 388
Ảnh 449
Ảnh 728
Ảnh 737
Ảnh 1158
Ảnh 929
Ảnh 1239
Ảnh 13010
Ảnh 1377
Ảnh 9811
Ảnh 7410
Ảnh 6911
Ảnh 968
Ảnh 1229
Ảnh 978
Ảnh 769
Ảnh 829
Ảnh 667
Ảnh 487
Ảnh 377
Ảnh 1119
Ảnh 1108
Ảnh 737
Ảnh 778
Ảnh 629
Ảnh 789
Ảnh 5110
Ảnh 436
Ảnh 427
Ảnh 817
Ảnh 358
Ảnh 187
Ảnh 747
Ảnh 8529
Ảnh 10027
Ảnh 12231
Ảnh 11418
Ảnh 11317
Ảnh 279
Ảnh 2014
Ảnh 2714
Ảnh 5424
Ảnh 6326
Ảnh 1532
Ảnh 6827
Ảnh 10032
Ảnh 8617
Ảnh 6432
Ảnh 2527
Ảnh 2531
Ảnh 3727
Ảnh 1130
Ảnh 5526
Ảnh 5827
Ảnh 12224
Ảnh 7727
Ảnh 7724
Ảnh 5933
Ảnh 3127
Ảnh 7229
Ảnh 4124
Ảnh 3426
Ảnh 6326
Ảnh 6822
Ảnh 5522
Ảnh 917
Ảnh 269
Ảnh 429
Ảnh 469
Ảnh 269
Ảnh 497
Ảnh 377
Ảnh 1810
Ảnh 169
Ảnh 77
Ảnh 1011
Ảnh 408
Ảnh 237
Ảnh 227
Ảnh 179
Ảnh 258
Ảnh 227
Ảnh 417
Ảnh 629
Ảnh 128
Ảnh 2210
Ảnh 57
Ảnh 429
Ảnh 127
Ảnh 158
Ảnh 398
Ảnh 118
Ảnh 728
Ảnh 527
Ảnh 648
Ảnh 967
Ảnh 657
Ảnh 438
Ảnh 219
Ảnh 628
Ảnh 1169
Ảnh 6912
Ảnh 8413
Ảnh 13812
Ảnh 7913
Ảnh 4712
Ảnh 639
Ảnh 10812
Ảnh 4112
Ảnh 9015
Ảnh 6415
Ảnh 13915
Ảnh 12615
Ảnh 17018
Ảnh 7114
Ảnh 2716
Ảnh 2316