Ngọt Ngào Uy Vũ: Boss Sủng Đến Nghiện

Ngọt Ngào Uy Vũ: Boss Sủng Đến Nghiện

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Mê Đọc Truyện
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 16/07/2020
Tổng lượt xem: 5.8M
Thể loại:

Cữu cữu, lão công là cái gì? Sao bọn họ lại nói người đẹp trai đến không nỡ khép chân lại? Cảnh Y Nhân, một công chúa 14 tuổi kiêu ngạo văn võ song toàn, một đêm xuyên không biến thành cô gái 19 tuổi và cũng là tổng tài phu nhân tập đoàn Lục Thị. Đối diện với người vợ vừa tỉnh lại lại còn nguyên mặt ngơ ngẩn, Lục Minh vô cùng đau đầu!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 05:26 24/01/2021.
Chương
Ảnh 31430
Ảnh 864
Ảnh 1514
Ảnh 893
Ảnh 1264
Ảnh 1755
Ảnh 1365
Ảnh 1374
Ảnh 563
Ảnh 10213
Ảnh 14012
Ảnh 16012
Ảnh 10614
Ảnh 9812
Ảnh 7416
Ảnh 12015
Ảnh 9414
Ảnh 9324
Ảnh 8620
Ảnh 7712
Ảnh 9912
Ảnh 8115
Ảnh 11814
Ảnh 6712
Ảnh 10213
Ảnh 8817
Ảnh 12721
Ảnh 13022
Ảnh 17121
Ảnh 9118
Ảnh 15214
Ảnh 14817
Ảnh 10712
Ảnh 1409
Ảnh 12517
Ảnh 13214
Ảnh 5621
Ảnh 17214
Ảnh 17627
Ảnh 13122
Ảnh 18227
Ảnh 13420
Ảnh 14423
Ảnh 1120
Ảnh 15831
Ảnh 12445
Ảnh 17136
Ảnh 10131
Ảnh 9228
Ảnh 11227
Ảnh 9919
Ảnh 13715
Ảnh 14426
Ảnh 12432
Ảnh 16719
Ảnh 14025
Ảnh 15425
Ảnh 15925
Ảnh 10324
Ảnh 11524
Ảnh 11426
Ảnh 11624
Ảnh 13630
Ảnh 12023
Ảnh 8429
Ảnh 12625
Ảnh 8325
Ảnh 8335
Ảnh 9432
Ảnh 4527
Ảnh 11929
Ảnh 14324
Ảnh 9626
Ảnh 10927
Ảnh 13124
Ảnh 11823
Ảnh 12522
Ảnh 14213
Ảnh 10213
Ảnh 9414
Ảnh 10811
Ảnh 8413
Ảnh 12715
Ảnh 12816
Ảnh 6517
Ảnh 11214
Ảnh 19414
Ảnh 5514
Ảnh 5814
Ảnh 15113
Ảnh 12913
Ảnh 10815
Ảnh 9517
Ảnh 15015
Ảnh 14114
Ảnh 11414
Ảnh 6515
Ảnh 6013
Ảnh 4415
Ảnh 7316
Ảnh 6926
Ảnh 6125
Ảnh 11913
Ảnh 8916
Ảnh 8626
Ảnh 15027
Ảnh 15414
Ảnh 12814
Ảnh 15724
Ảnh 14015
Ảnh 10115
Ảnh 17214
Ảnh 14217
Ảnh 15814
Ảnh 16917
Ảnh 3314
Ảnh 1413
Ảnh 2713
Ảnh 2513
Ảnh 1712
Ảnh 7213
Ảnh 916
Ảnh 2813
Ảnh 4913
Ảnh 1913
Ảnh 6612
Ảnh 11712
Ảnh 5113
Ảnh 3511
Ảnh 6611
Ảnh 4514
Ảnh 1513
Ảnh 4312
Ảnh 2710
Ảnh 1710
Ảnh 713
Ảnh 88
Ảnh 2510
Ảnh 1110
Ảnh 6812
Ảnh 1318
Ảnh 188
Ảnh 2098
Ảnh 818
Ảnh 778
Ảnh 758
Ảnh 949
Ảnh 1059
Ảnh 1777
Ảnh 918
Ảnh 848
Ảnh 1178
Ảnh 14811
Ảnh 618
Ảnh 908
Ảnh 539
Ảnh 867
Ảnh 348
Ảnh 9610
Ảnh 658
Ảnh 829
Ảnh 1388
Ảnh 1437
Ảnh 2078
Ảnh 1639
Ảnh 2209
Ảnh 23310
Ảnh 2557
Ảnh 18011
Ảnh 14210
Ảnh 12811
Ảnh 1718
Ảnh 2149
Ảnh 1768
Ảnh 1409
Ảnh 1599
Ảnh 1397
Ảnh 907
Ảnh 707
Ảnh 2019
Ảnh 2058
Ảnh 1467
Ảnh 1518
Ảnh 1279
Ảnh 1609
Ảnh 9410
Ảnh 806
Ảnh 777
Ảnh 1577
Ảnh 588
Ảnh 367
Ảnh 1497
Ảnh 15529
Ảnh 18227
Ảnh 22831
Ảnh 19918
Ảnh 21417
Ảnh 459
Ảnh 3314
Ảnh 5014
Ảnh 9224
Ảnh 11826
Ảnh 2532
Ảnh 12227
Ảnh 17032
Ảnh 15717
Ảnh 12132
Ảnh 5527
Ảnh 4831
Ảnh 7127
Ảnh 1930
Ảnh 10126
Ảnh 11127
Ảnh 21724
Ảnh 14527
Ảnh 14924
Ảnh 10733
Ảnh 5627
Ảnh 12829
Ảnh 8124
Ảnh 6826
Ảnh 12826
Ảnh 13322
Ảnh 10022
Ảnh 1517
Ảnh 479
Ảnh 809
Ảnh 919
Ảnh 529
Ảnh 997
Ảnh 777
Ảnh 3810
Ảnh 329
Ảnh 127
Ảnh 1811
Ảnh 788
Ảnh 517
Ảnh 487
Ảnh 419
Ảnh 418
Ảnh 387
Ảnh 767
Ảnh 1109
Ảnh 228
Ảnh 4410
Ảnh 117
Ảnh 779
Ảnh 207
Ảnh 278
Ảnh 698
Ảnh 258
Ảnh 1408
Ảnh 1087
Ảnh 1288
Ảnh 1807
Ảnh 1207
Ảnh 878
Ảnh 419
Ảnh 1188
Ảnh 2329
Ảnh 12612
Ảnh 16513
Ảnh 27612
Ảnh 15913
Ảnh 9812
Ảnh 1339
Ảnh 21112
Ảnh 8712
Ảnh 17415
Ảnh 13215
Ảnh 27115
Ảnh 25415
Ảnh 33718
Ảnh 15814
Ảnh 6216
Ảnh 4316