Ngọt Ngào Uy Vũ: Boss Sủng Đến Nghiện

Ngọt Ngào Uy Vũ: Boss Sủng Đến Nghiện

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Mê Đọc Truyện
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 16/07/2020
Tổng lượt xem: 5.8M
Thể loại:

Cữu cữu, lão công là cái gì? Sao bọn họ lại nói người đẹp trai đến không nỡ khép chân lại? Cảnh Y Nhân, một công chúa 14 tuổi kiêu ngạo văn võ song toàn, một đêm xuyên không biến thành cô gái 19 tuổi và cũng là tổng tài phu nhân tập đoàn Lục Thị. Đối diện với người vợ vừa tỉnh lại lại còn nguyên mặt ngơ ngẩn, Lục Minh vô cùng đau đầu!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 05:26 24/01/2021.
Chương
Ảnh 18430
Ảnh 553
Ảnh 1043
Ảnh 583
Ảnh 884
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 1155
Ảnh 915
Ảnh 914
Ảnh 313
Ảnh 6813
Ảnh 8912
Ảnh 10912
Ảnh 7514
Ảnh 6812
Ảnh 5216
Ảnh 7715
Ảnh 6314
Ảnh 6424
Ảnh 5320
Ảnh 5212
Ảnh 6112
Ảnh 5215
Ảnh 7814
Ảnh 4412
Ảnh 6913
Ảnh 5817
Ảnh 8821
Ảnh 8322
Ảnh 11121
Ảnh 5818
Ảnh 10014
Ảnh 9517
Ảnh 7312
Ảnh 969
Ảnh 9017
Ảnh 9214
Ảnh 3721
Ảnh 11814
Ảnh 10827
Ảnh 8022
Ảnh 11027
Ảnh 8120
Ảnh 9623
Ảnh 720
Ảnh 9431
Ảnh 7745
Ảnh 10336
Ảnh 5931
Ảnh 5828
Ảnh 6527
Ảnh 6319
Ảnh 8215
Ảnh 8926
Ảnh 7932
Ảnh 10119
Ảnh 8525
Ảnh 9725
Ảnh 9625
Ảnh 6124
Ảnh 6924
Ảnh 6726
Ảnh 7224
Ảnh 8330
Ảnh 7023
Ảnh 5329
Ảnh 7325
Ảnh 5025
Ảnh 5035
Ảnh 5632
Ảnh 3327
Ảnh 6929
Ảnh 8324
Ảnh 5926
Ảnh 6627
Ảnh 7324
Ảnh 6923
Ảnh 7322
Ảnh 8213
Ảnh 6013
Ảnh 5614
Ảnh 6211
Ảnh 5013
Ảnh 6615
Ảnh 6716
Ảnh 3817
Ảnh 6014
Ảnh 10314
Ảnh 3214
Ảnh 3714
Ảnh 8813
Ảnh 7213
Ảnh 6215
Ảnh 5117
Ảnh 7315
Ảnh 7214
Ảnh 6214
Ảnh 3515
Ảnh 3413
Ảnh 2415
Ảnh 3816
Ảnh 3226
Ảnh 3125
Ảnh 6013
Ảnh 5616
Ảnh 4426
Ảnh 7727
Ảnh 9014
Ảnh 6814
Ảnh 10724
Ảnh 7715
Ảnh 4915
Ảnh 9414
Ảnh 7517
Ảnh 8814
Ảnh 8817
Ảnh 2014
Ảnh 813
Ảnh 1713
Ảnh 1313
Ảnh 712
Ảnh 3613
Ảnh 616
Ảnh 1713
Ảnh 3113
Ảnh 1613
Ảnh 3812
Ảnh 5812
Ảnh 2813
Ảnh 1911
Ảnh 3611
Ảnh 2314
Ảnh 813
Ảnh 2612
Ảnh 1610
Ảnh 1310
Ảnh 613
Ảnh 38
Ảnh 1110
Ảnh 710
Ảnh 3412
Ảnh 758
Ảnh 118
Ảnh 1098
Ảnh 438
Ảnh 418
Ảnh 418
Ảnh 509
Ảnh 569
Ảnh 967
Ảnh 488
Ảnh 468
Ảnh 598
Ảnh 7911
Ảnh 348
Ảnh 498
Ảnh 299
Ảnh 467
Ảnh 208
Ảnh 5110
Ảnh 358
Ảnh 429
Ảnh 668
Ảnh 707
Ảnh 1088
Ảnh 819
Ảnh 1109
Ảnh 11610
Ảnh 1267
Ảnh 9311
Ảnh 7010
Ảnh 6511
Ảnh 908
Ảnh 1139
Ảnh 908
Ảnh 729
Ảnh 749
Ảnh 617
Ảnh 477
Ảnh 377
Ảnh 999
Ảnh 1018
Ảnh 687
Ảnh 708
Ảnh 599
Ảnh 729
Ảnh 4810
Ảnh 406
Ảnh 387
Ảnh 717
Ảnh 358
Ảnh 177
Ảnh 657
Ảnh 7829
Ảnh 8927
Ảnh 10831
Ảnh 10318
Ảnh 10317
Ảnh 259
Ảnh 1914
Ảnh 2614
Ảnh 5124
Ảnh 6226
Ảnh 1432
Ảnh 6427
Ảnh 9032
Ảnh 7717
Ảnh 6032
Ảnh 2327
Ảnh 2531
Ảnh 3727
Ảnh 1130
Ảnh 5126
Ảnh 5527
Ảnh 11224
Ảnh 7227
Ảnh 6924
Ảnh 5633
Ảnh 3027
Ảnh 6929
Ảnh 4024
Ảnh 3226
Ảnh 6126
Ảnh 6222
Ảnh 5122
Ảnh 917
Ảnh 249
Ảnh 419
Ảnh 409
Ảnh 239
Ảnh 457
Ảnh 337
Ảnh 1710
Ảnh 159
Ảnh 67
Ảnh 1011
Ảnh 398
Ảnh 227
Ảnh 217
Ảnh 149
Ảnh 228
Ảnh 217
Ảnh 387
Ảnh 589
Ảnh 118
Ảnh 2110
Ảnh 47
Ảnh 389
Ảnh 117
Ảnh 158
Ảnh 358
Ảnh 108
Ảnh 678
Ảnh 477
Ảnh 578
Ảnh 847
Ảnh 587
Ảnh 418
Ảnh 199
Ảnh 578
Ảnh 1049
Ảnh 6412
Ảnh 7613
Ảnh 12212
Ảnh 7213
Ảnh 4512
Ảnh 569
Ảnh 9612
Ảnh 4012
Ảnh 8115
Ảnh 6115
Ảnh 12515
Ảnh 11415
Ảnh 15218
Ảnh 6314
Ảnh 2416
Ảnh 2116