Ngô Hoàng Tại Thượng

Ngô Hoàng Tại Thượng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Thất Tinh Thẩm Thước
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 04/02/2018
Tổng lượt xem: 612.9K
Thể loại:

Nữ chính nhà ta vô tình xuyên không gặp được mỹ nam, từ một cung nữ nhỏ bé biến thành phi tần đứng đầu hậu cung.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 18:52 02/03/2021.
Chương
Ảnh 155
Ảnh 17
Ảnh 15
Ảnh 14
Ảnh 10
Ảnh 655
Ảnh 75
Ảnh 84
Ảnh 96
Ảnh 94
Ảnh 86
Ảnh 86
Ảnh 66
Ảnh 49
Ảnh 46
Ảnh 7
Ảnh 55
Ảnh 37
Ảnh 75
Ảnh 49
Ảnh 49
Ảnh 410
Ảnh 58
Ảnh 410
Ảnh 48
Ảnh 39
Ảnh 48
Ảnh 417
Ảnh 519
Ảnh 617
Ảnh 523
Ảnh 622
Ảnh 624
Ảnh 517
Ảnh 421
Ảnh 318
Ảnh 423
Ảnh 216
Ảnh 23
Ảnh 18
Ảnh 218
Ảnh 522
Ảnh 18
Ảnh 17
Ảnh 417
Ảnh 315
Ảnh 521
Ảnh 318
Ảnh 612
Ảnh 612
Ảnh 620
Ảnh 524
Ảnh 18
Ảnh 20
Ảnh 19
Ảnh 226
Ảnh 217
Ảnh 623
Ảnh 620
Ảnh 222
Ảnh 226
Ảnh 27
Ảnh 1028
Ảnh 23
Ảnh 224
Ảnh 527
Ảnh 3022
Ảnh 3321
Ảnh 4217
Ảnh 4517