Ngô Hoàng Tại Thượng

Ngô Hoàng Tại Thượng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Thất Tinh Thẩm Thước
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 04/02/2018
Tổng lượt xem: 613.5K
Thể loại:

Nữ chính nhà ta vô tình xuyên không gặp được mỹ nam, từ một cung nữ nhỏ bé biến thành phi tần đứng đầu hậu cung.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 18:52 02/03/2021.
Chương
Ảnh 415
Ảnh 39
Ảnh 39
Ảnh 37
Ảnh 24
Ảnh 1155
Ảnh 155
Ảnh 164
Ảnh 196
Ảnh 184
Ảnh 176
Ảnh 186
Ảnh 126
Ảnh 109
Ảnh 66
Ảnh 7
Ảnh 175
Ảnh 147
Ảnh 225
Ảnh 199
Ảnh 189
Ảnh 1610
Ảnh 158
Ảnh 710
Ảnh 118
Ảnh 109
Ảnh 88
Ảnh 717
Ảnh 1219
Ảnh 1117
Ảnh 923
Ảnh 1622
Ảnh 1324
Ảnh 717
Ảnh 721
Ảnh 418
Ảnh 523
Ảnh 316
Ảnh 223
Ảnh 218
Ảnh 418
Ảnh 622
Ảnh 18
Ảnh 217
Ảnh 617
Ảnh 415
Ảnh 821
Ảnh 718
Ảnh 912
Ảnh 612
Ảnh 720
Ảnh 724
Ảnh 218
Ảnh 20
Ảnh 19
Ảnh 226
Ảnh 217
Ảnh 1023
Ảnh 1420
Ảnh 222
Ảnh 226
Ảnh 27
Ảnh 1728
Ảnh 24
Ảnh 225
Ảnh 628
Ảnh 7923
Ảnh 8722
Ảnh 11218
Ảnh 12018

Truyện liên quan