Ngô Hoàng Tại Thượng

Ngô Hoàng Tại Thượng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Thất Tinh Thẩm Thước
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 04/02/2018
Tổng lượt xem: 613.2K
Thể loại:

Nữ chính nhà ta vô tình xuyên không gặp được mỹ nam, từ một cung nữ nhỏ bé biến thành phi tần đứng đầu hậu cung.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 18:52 02/03/2021.
Chương
Ảnh 325
Ảnh 29
Ảnh 28
Ảnh 25
Ảnh 21
Ảnh 955
Ảnh 125
Ảnh 124
Ảnh 146
Ảnh 134
Ảnh 126
Ảnh 126
Ảnh 86
Ảnh 59
Ảnh 56
Ảnh 7
Ảnh 105
Ảnh 87
Ảnh 145
Ảnh 109
Ảnh 129
Ảnh 1110
Ảnh 128
Ảnh 710
Ảnh 98
Ảnh 69
Ảnh 78
Ảnh 617
Ảnh 819
Ảnh 917
Ảnh 823
Ảnh 1322
Ảnh 1124
Ảnh 717
Ảnh 721
Ảnh 418
Ảnh 523
Ảnh 316
Ảnh 223
Ảnh 218
Ảnh 418
Ảnh 522
Ảnh 18
Ảnh 217
Ảnh 617
Ảnh 415
Ảnh 821
Ảnh 518
Ảnh 812
Ảnh 612
Ảnh 620
Ảnh 524
Ảnh 218
Ảnh 20
Ảnh 19
Ảnh 226
Ảnh 217
Ảnh 623
Ảnh 1120
Ảnh 222
Ảnh 226
Ảnh 27
Ảnh 1328
Ảnh 24
Ảnh 225
Ảnh 528
Ảnh 5223
Ảnh 6122
Ảnh 7318
Ảnh 8318