Ngô Hoàng Tại Thượng

Ngô Hoàng Tại Thượng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Thất Tinh Thẩm Thước
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 04/02/2018
Tổng lượt xem: 613K
Thể loại:

Nữ chính nhà ta vô tình xuyên không gặp được mỹ nam, từ một cung nữ nhỏ bé biến thành phi tần đứng đầu hậu cung.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 18:52 02/03/2021.
Chương
Ảnh 215
Ảnh 21
Ảnh 19
Ảnh 17
Ảnh 15
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 655
Ảnh 75
Ảnh 84
Ảnh 106
Ảnh 104
Ảnh 86
Ảnh 96
Ảnh 76
Ảnh 49
Ảnh 46
Ảnh 7
Ảnh 65
Ảnh 37
Ảnh 85
Ảnh 49
Ảnh 59
Ảnh 510
Ảnh 68
Ảnh 510
Ảnh 58
Ảnh 49
Ảnh 58
Ảnh 517
Ảnh 619
Ảnh 717
Ảnh 623
Ảnh 622
Ảnh 824
Ảnh 617
Ảnh 521
Ảnh 318
Ảnh 423
Ảnh 216
Ảnh 223
Ảnh 218
Ảnh 218
Ảnh 522
Ảnh 18
Ảnh 217
Ảnh 517
Ảnh 415
Ảnh 721
Ảnh 518
Ảnh 812
Ảnh 612
Ảnh 620
Ảnh 524
Ảnh 18
Ảnh 20
Ảnh 19
Ảnh 226
Ảnh 217
Ảnh 623
Ảnh 720
Ảnh 222
Ảnh 226
Ảnh 27
Ảnh 1128
Ảnh 24
Ảnh 225
Ảnh 528
Ảnh 3423
Ảnh 4122
Ảnh 5018
Ảnh 5818