Ngô Hoàng Tại Thượng

Ngô Hoàng Tại Thượng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Thất Tinh Thẩm Thước
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 04/02/2018
Tổng lượt xem: 613.1K
Thể loại:

Nữ chính nhà ta vô tình xuyên không gặp được mỹ nam, từ một cung nữ nhỏ bé biến thành phi tần đứng đầu hậu cung.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 18:52 02/03/2021.
Chương
Ảnh 275
Ảnh 27
Ảnh 26
Ảnh 20
Ảnh 19
Ảnh 755
Ảnh 105
Ảnh 104
Ảnh 126
Ảnh 114
Ảnh 106
Ảnh 116
Ảnh 76
Ảnh 49
Ảnh 46
Ảnh 7
Ảnh 65
Ảnh 47
Ảnh 95
Ảnh 59
Ảnh 89
Ảnh 810
Ảnh 98
Ảnh 610
Ảnh 58
Ảnh 59
Ảnh 68
Ảnh 517
Ảnh 719
Ảnh 717
Ảnh 623
Ảnh 722
Ảnh 924
Ảnh 617
Ảnh 621
Ảnh 318
Ảnh 423
Ảnh 316
Ảnh 223
Ảnh 218
Ảnh 418
Ảnh 522
Ảnh 18
Ảnh 217
Ảnh 617
Ảnh 415
Ảnh 721
Ảnh 518
Ảnh 812
Ảnh 612
Ảnh 620
Ảnh 524
Ảnh 218
Ảnh 20
Ảnh 19
Ảnh 226
Ảnh 217
Ảnh 623
Ảnh 1020
Ảnh 222
Ảnh 226
Ảnh 27
Ảnh 1328
Ảnh 24
Ảnh 225
Ảnh 528
Ảnh 4523
Ảnh 5322
Ảnh 6418
Ảnh 7118