Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện MH
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 19/06/2019
Tổng lượt xem: 6M
Thể loại:

Một đại tiểu thư kiêu ngạo ngang ngược chết đi, một thiên tài y học thế kỷ 21 xuyên việt đến. Nàng y thuật cao siêu, tâm linh trong sáng, đối mặt với cha mẹ chồng không không thân, trượng phu không thương, còn có ánh mắt săm soi ghen tỵ của các cô vợ bé, chỉ dựa vào một con dao mổ nhỏ nhoi giẫm vợ bé, đạp tâm cơ, đánh đâu thắng đó. Thiếu soái trượng phu vốn coi nàng như cỏ rác nhưng bây giờ đêm đên trèo cửa sổ, bò lên giường của nàng, muốn trở thành một đôi uyên ương thiên trường địa cửu…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 21:37 28/09/2022.
Chương
Ảnh 8
Ảnh 113
Ảnh 181
Ảnh 351
Ảnh 191
Ảnh 411
Ảnh 181
Ảnh 303
Ảnh 471
Ảnh 402
Ảnh 192
Ảnh 242
Ảnh 362
Ảnh 131
Ảnh 252
Ảnh 531
Ảnh 202
Ảnh 504
Ảnh 114
Ảnh 203
Ảnh 291
Ảnh 103
Ảnh 135
Ảnh 274
Ảnh 197
Ảnh 123
Ảnh 313
Ảnh 201
Ảnh 183
Ảnh 271
Ảnh 253
Ảnh 353
Ảnh 211
Ảnh 203
Ảnh 434
Ảnh 92
Ảnh 166
Ảnh 93
Ảnh 243
Ảnh 283
Ảnh 252
Ảnh 141
Ảnh 231
Ảnh 262
Ảnh 92
Ảnh 54
Ảnh 53
Ảnh 233
Ảnh 264
Ảnh 182
Ảnh 433
Ảnh 283
Ảnh 143
Ảnh 324
Ảnh 275
Ảnh 353
Ảnh 194
Ảnh 494
Ảnh 355
Ảnh 206
Ảnh 107
Ảnh 274
Ảnh 254
Ảnh 314
Ảnh 184
Ảnh 94
Ảnh 264
Ảnh 125
Ảnh 174
Ảnh 203
Ảnh 226
Ảnh 144
Ảnh 126
Ảnh 205
Ảnh 147
Ảnh 126
Ảnh 104
Ảnh 910
Ảnh 710
Ảnh 3010
Ảnh 165
Ảnh 234
Ảnh 114
Ảnh 134
Ảnh 124
Ảnh 217
Ảnh 333
Ảnh 173
Ảnh 124
Ảnh 226
Ảnh 175
Ảnh 1311
Ảnh 139
Ảnh 124
Ảnh 136
Ảnh 103
Ảnh 713
Ảnh 203
Ảnh 163
Ảnh 143
Ảnh 268
Ảnh 2611
Ảnh 134
Ảnh 93
Ảnh 105
Ảnh 75
Ảnh 613
Ảnh 175
Ảnh 365
Ảnh 147
Ảnh 134
Ảnh 243
Ảnh 154
Ảnh 118
Ảnh 314
Ảnh 173
Ảnh 145
Ảnh 216
Ảnh 176
Ảnh 213
Ảnh 254
Ảnh 254
Ảnh 259
Ảnh 325
Ảnh 105
Ảnh 146
Ảnh 44
Ảnh 154
Ảnh 245
Ảnh 433
Ảnh 514
Ảnh 353
Ảnh 123
Ảnh 553
Ảnh 283
Ảnh 143
Ảnh 124
Ảnh 123
Ảnh 73
Ảnh 55
Ảnh 114
Ảnh 133
Ảnh 242
Ảnh 274
Ảnh 223
Ảnh 176
Ảnh 275
Ảnh 273
Ảnh 564
Ảnh 173
Ảnh 195
Ảnh 225
Ảnh 137
Ảnh 354
Ảnh 446
Ảnh 156
Ảnh 334
Ảnh 314
Ảnh 103
Ảnh 163
Ảnh 246
Ảnh 184
Ảnh 225
Ảnh 213
Ảnh 204
Ảnh 154
Ảnh 188
Ảnh 408
Ảnh 305
Ảnh 6611
Ảnh 905
Ảnh 415
Ảnh 318
Ảnh 727
Ảnh 314
Ảnh 719
Ảnh 255
Ảnh 124
Ảnh 304
Ảnh 346
Ảnh 474
Ảnh 1036
Ảnh 633
Ảnh 284
Ảnh 318
Ảnh 537
Ảnh 456
Ảnh 407
Ảnh 508
Ảnh 3412
Ảnh 434
Ảnh 414
Ảnh 339
Ảnh 158
Ảnh 317
Ảnh 5011
Ảnh 428
Ảnh 717
Ảnh 486
Ảnh 227
Ảnh 3610
Ảnh 269
Ảnh 178
Ảnh 379
Ảnh 538
Ảnh 517
Ảnh 587
Ảnh 286
Ảnh 218
Ảnh 216
Ảnh 677
Ảnh 408
Ảnh 209
Ảnh 188
Ảnh 218
Ảnh 168
Ảnh 368
Ảnh 179
Ảnh 395
Ảnh 237
Ảnh 108
Ảnh 188
Ảnh 208
Ảnh 478
Ảnh 698
Ảnh 177
Ảnh 67
Ảnh 317
Ảnh 298
Ảnh 297
Ảnh 1112
Ảnh 306
Ảnh 258
Ảnh 456
Ảnh 3110
Ảnh 2911
Ảnh 658
Ảnh 748
Ảnh 3413
Ảnh 418
Ảnh 719
Ảnh 626
Ảnh 177
Ảnh 9512
Ảnh 192
Ảnh 657
Ảnh 159
Ảnh 336
Ảnh 299
Ảnh 638
Ảnh 4517
Ảnh 657
Ảnh 5312
Ảnh 9213
Ảnh 5517
Ảnh 199
Ảnh 2810
Ảnh 229
Ảnh 2710
Ảnh 3311
Ảnh 11413
Ảnh 4410
Ảnh 2814
Ảnh 1713
Ảnh 3311
Ảnh 2613
Ảnh 258
Ảnh 6213
Ảnh 9211
Ảnh 3713
Ảnh 4413
Ảnh 589
Ảnh 1069
Ảnh 11214
Ảnh 9411
Ảnh 7012
Ảnh 7415
Ảnh 1312
Ảnh 369
Ảnh 5410
Ảnh 7511
Ảnh 5713
Ảnh 8213
Ảnh 5110
Ảnh 698
Ảnh 7114
Ảnh 1109
Ảnh 8212
Ảnh 11918
Ảnh 12214
Ảnh 7610
Ảnh 10611
Ảnh 3012
Ảnh 10211
Ảnh 749
Ảnh 4620
Ảnh 8320
Ảnh 5120
Ảnh 12218
Ảnh 5515
Ảnh 22714
Ảnh 11418
Ảnh 3916
Ảnh 2717
Ảnh 2219
Ảnh 3113
Ảnh 3218
Ảnh 3512
Ảnh 2718
Ảnh 2818
Ảnh 1716
Ảnh 5619
Ảnh 4116
Ảnh 2520
Ảnh 3329
Ảnh 2317
Ảnh 2720
Ảnh 4719
Ảnh 4313
Ảnh 2313
Ảnh 2413
Ảnh 3415
Ảnh 4518
Ảnh 6621
Ảnh 5825
Ảnh 9220
Ảnh 2921
Ảnh 9123
Ảnh 2617
Ảnh 1820
Ảnh 2019
Ảnh 1817
Ảnh 2617
Ảnh 4717
Ảnh 6619
Ảnh 4116
Ảnh 2116
Ảnh 3321
Ảnh 4216
Ảnh 2818
Ảnh 5215
Ảnh 5817
Ảnh 5616
Ảnh 10319
Ảnh 7224
Ảnh 11010
Ảnh 718
Ảnh 5210
Ảnh 12613
Ảnh 6710
Ảnh 5010
Ảnh 9815
Ảnh 7013
Ảnh 11714
Ảnh 10414
Ảnh 798
Ảnh 10818
Ảnh 7314
Ảnh 6916
Ảnh 4213
Ảnh 489
Ảnh 4610
Ảnh 3713
Ảnh 2812
Ảnh 1812
Ảnh 1716
Ảnh 2416
Ảnh 2115
Ảnh 3217
Ảnh 2015
Ảnh 2215
Ảnh 1019
Ảnh 1017
Ảnh 2017
Ảnh 1115
Ảnh 3418
Ảnh 3018
Ảnh 2016
Ảnh 2014
Ảnh 718
Ảnh 1116
Ảnh 2015
Ảnh 2214
Ảnh 2815
Ảnh 2318
Ảnh 1216
Ảnh 1313
Ảnh 2820
Ảnh 1520
Ảnh 3829
Ảnh 723
Ảnh 1121
Ảnh 2422
Ảnh 1414
Ảnh 2729
Ảnh 1722
Ảnh 1629
Ảnh 6620
Ảnh 3126
Ảnh 2219
Ảnh 2119
Ảnh 2621
Ảnh 1839
Ảnh 4438
Ảnh 2224
Ảnh 3925
Ảnh 3235
Ảnh 2234
Ảnh 2230
Ảnh 2027
Ảnh 1127
Ảnh 1630
Ảnh 2733
Ảnh 1840
Ảnh 1621
Ảnh 2720
Ảnh 1123
Ảnh 1921
Ảnh 2817
Ảnh 3519
Ảnh 1223
Ảnh 1415
Ảnh 1419
Ảnh 3920
Ảnh 1626
Ảnh 1721
Ảnh 3818
Ảnh 3420
Ảnh 1236
Ảnh 1536
Ảnh 740
Ảnh 1638
Ảnh 2347
Ảnh 1841
Ảnh 2770
Ảnh 2752
Ảnh 2447
Ảnh 1845
Ảnh 2943
Ảnh 4838
Ảnh 2554
Ảnh 2255
Ảnh 2242
Ảnh 1246
Ảnh 2044
Ảnh 3856
Ảnh 854
Ảnh 1350
Ảnh 1350
Ảnh 1566
Ảnh 974
Ảnh 1151
Ảnh 1248
Ảnh 1360
Ảnh 1250
Ảnh 1248
Ảnh 2241
Ảnh 1848
Ảnh 1859
Ảnh 1264
Ảnh 2558
Ảnh 1167
Ảnh 891
Ảnh 5112
Ảnh 9129
Ảnh 11125
Ảnh 11116
Ảnh 9130
Ảnh 6170
Ảnh 8145
Ảnh 10201
Ảnh 16162
Ảnh 13169
Ảnh 9191
Ảnh 11203
Ảnh 15197
Ảnh 13167
Ảnh 20182
Ảnh 27120
Ảnh 39157
Ảnh 16189
Ảnh 1492
Ảnh 268
Ảnh 1049
Ảnh 1253
Ảnh 943
Ảnh 644
Ảnh 1343
Ảnh 2043
Ảnh 2044
Ảnh 1345
Ảnh 1245
Ảnh 1450
Ảnh 2245
Ảnh 2142
Ảnh 2042
Ảnh 1645
Ảnh 1844
Ảnh 1345
Ảnh 1642
Ảnh 1440
Ảnh 1240
Ảnh 1046
Ảnh 1335
Ảnh 4648
Ảnh 1948
Ảnh 9435
Ảnh 1155
Ảnh 2653
Ảnh 2647
Ảnh 2151
Ảnh 1753
Ảnh 5642
Ảnh 2040
Ảnh 1140
Ảnh 1937
Ảnh 2539
Ảnh 4342
Ảnh 4143
Ảnh 1340
Ảnh 4644
Ảnh 1440
Ảnh 1742
Ảnh 1145
Ảnh 1442
Ảnh 957
Ảnh 1659
Ảnh 3967
Ảnh 1659
Ảnh 1769
Ảnh 1757
Ảnh 5257
Ảnh 4667
Ảnh 2973
Ảnh 1668
Ảnh 4276
Ảnh 7959
Ảnh 1861
Ảnh 3662
Ảnh 5764
Ảnh 2663
Ảnh 4267
Ảnh 5770
Ảnh 2876
Ảnh 6767
Ảnh 2060
Ảnh 3562
Ảnh 9759
Ảnh 4171
Ảnh 4575
Ảnh 3173
Ảnh 8368
Ảnh 3563
Ảnh 4072
Ảnh 2368
Ảnh 9073
Ảnh 12571
Ảnh 882
Ảnh 877
Ảnh 888
Ảnh 3083
Ảnh 4270
Ảnh 6676
Ảnh 3473
Ảnh 560
Ảnh 557
Ảnh 1062
Ảnh 655
Ảnh 655
Ảnh 767
Ảnh 767
Ảnh 1560
Ảnh 572
Ảnh 657
Ảnh 1264
Ảnh 1165
Ảnh 2961
Ảnh 5375
Ảnh 3072
Ảnh 1963
Ảnh 8660
Ảnh 1964
Ảnh 4062
Ảnh 8169
Ảnh 1867
Ảnh 1370
Ảnh 1569
Ảnh 967
Ảnh 3465
Ảnh 3170
Ảnh 6585
Ảnh 3087
Ảnh 1886
Ảnh 5069
Ảnh 15482
Ảnh 6875
Ảnh 1273
Ảnh 2376
Ảnh 15689
Ảnh 24485
Ảnh 20992
Ảnh 42134

Truyện liên quan