Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện MH
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 19/06/2019
Tổng lượt xem: 6M
Thể loại:

Một đại tiểu thư kiêu ngạo ngang ngược chết đi, một thiên tài y học thế kỷ 21 xuyên việt đến. Nàng y thuật cao siêu, tâm linh trong sáng, đối mặt với cha mẹ chồng không không thân, trượng phu không thương, còn có ánh mắt săm soi ghen tỵ của các cô vợ bé, chỉ dựa vào một con dao mổ nhỏ nhoi giẫm vợ bé, đạp tâm cơ, đánh đâu thắng đó. Thiếu soái trượng phu vốn coi nàng như cỏ rác nhưng bây giờ đêm đên trèo cửa sổ, bò lên giường của nàng, muốn trở thành một đôi uyên ương thiên trường địa cửu…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 21:55 13/12/2022.
Chương
Ảnh 761
Ảnh 181
Ảnh 371
Ảnh 401
Ảnh 275
Ảnh 311
Ảnh 351
Ảnh 621
Ảnh 611
Ảnh 511
Ảnh 371
Ảnh 441
Ảnh 281
Ảnh 381
Ảnh 431
Ảnh 171
Ảnh 121
Ảnh 351
Ảnh 161
Ảnh 461
Ảnh 421
Ảnh 191
Ảnh 311
Ảnh 101
Ảnh 521
Ảnh 702
Ảnh 762
Ảnh 632
Ảnh 172
Ảnh 412
Ảnh 362
Ảnh 572
Ảnh 201
Ảnh 423
Ảnh 391
Ảnh 492
Ảnh 355
Ảnh 281
Ảnh 541
Ảnh 231
Ảnh 611
Ảnh 261
Ảnh 483
Ảnh 671
Ảnh 622
Ảnh 272
Ảnh 402
Ảnh 442
Ảnh 181
Ảnh 362
Ảnh 781
Ảnh 302
Ảnh 784
Ảnh 154
Ảnh 283
Ảnh 421
Ảnh 173
Ảnh 145
Ảnh 324
Ảnh 207
Ảnh 143
Ảnh 433
Ảnh 271
Ảnh 243
Ảnh 351
Ảnh 363
Ảnh 463
Ảnh 251
Ảnh 233
Ảnh 604
Ảnh 112
Ảnh 256
Ảnh 123
Ảnh 323
Ảnh 403
Ảnh 332
Ảnh 171
Ảnh 361
Ảnh 372
Ảnh 122
Ảnh 64
Ảnh 63
Ảnh 303
Ảnh 304
Ảnh 242
Ảnh 543
Ảnh 393
Ảnh 173
Ảnh 354
Ảnh 365
Ảnh 453
Ảnh 224
Ảnh 664
Ảnh 435
Ảnh 246
Ảnh 117
Ảnh 284
Ảnh 294
Ảnh 374
Ảnh 194
Ảnh 94
Ảnh 314
Ảnh 135
Ảnh 194
Ảnh 263
Ảnh 256
Ảnh 174
Ảnh 136
Ảnh 255
Ảnh 167
Ảnh 146
Ảnh 174
Ảnh 1110
Ảnh 1110
Ảnh 4110
Ảnh 205
Ảnh 294
Ảnh 124
Ảnh 154
Ảnh 164
Ảnh 257
Ảnh 443
Ảnh 233
Ảnh 174
Ảnh 296
Ảnh 195
Ảnh 1511
Ảnh 179
Ảnh 174
Ảnh 156
Ảnh 173
Ảnh 1113
Ảnh 243
Ảnh 193
Ảnh 163
Ảnh 338
Ảnh 3211
Ảnh 164
Ảnh 133
Ảnh 125
Ảnh 75
Ảnh 913
Ảnh 235
Ảnh 455
Ảnh 177
Ảnh 164
Ảnh 313
Ảnh 204
Ảnh 138
Ảnh 374
Ảnh 193
Ảnh 165
Ảnh 246
Ảnh 226
Ảnh 273
Ảnh 304
Ảnh 344
Ảnh 329
Ảnh 405
Ảnh 125
Ảnh 156
Ảnh 44
Ảnh 194
Ảnh 315
Ảnh 573
Ảnh 674
Ảnh 433
Ảnh 193
Ảnh 693
Ảnh 393
Ảnh 183
Ảnh 204
Ảnh 183
Ảnh 83
Ảnh 55
Ảnh 134
Ảnh 163
Ảnh 292
Ảnh 304
Ảnh 283
Ảnh 206
Ảnh 295
Ảnh 363
Ảnh 734
Ảnh 203
Ảnh 265
Ảnh 275
Ảnh 177
Ảnh 444
Ảnh 506
Ảnh 186
Ảnh 454
Ảnh 394
Ảnh 113
Ảnh 243
Ảnh 276
Ảnh 214
Ảnh 265
Ảnh 263
Ảnh 224
Ảnh 214
Ảnh 248
Ảnh 458
Ảnh 375
Ảnh 8011
Ảnh 1145
Ảnh 545
Ảnh 388
Ảnh 847
Ảnh 414
Ảnh 869
Ảnh 315
Ảnh 144
Ảnh 404
Ảnh 446
Ảnh 584
Ảnh 1296
Ảnh 773
Ảnh 354
Ảnh 368
Ảnh 667
Ảnh 576
Ảnh 457
Ảnh 638
Ảnh 4012
Ảnh 534
Ảnh 584
Ảnh 439
Ảnh 188
Ảnh 397
Ảnh 5711
Ảnh 568
Ảnh 857
Ảnh 596
Ảnh 257
Ảnh 4110
Ảnh 319
Ảnh 188
Ảnh 459
Ảnh 638
Ảnh 637
Ảnh 727
Ảnh 316
Ảnh 238
Ảnh 236
Ảnh 767
Ảnh 418
Ảnh 239
Ảnh 238
Ảnh 238
Ảnh 198
Ảnh 398
Ảnh 229
Ảnh 445
Ảnh 267
Ảnh 138
Ảnh 208
Ảnh 248
Ảnh 528
Ảnh 778
Ảnh 207
Ảnh 87
Ảnh 347
Ảnh 348
Ảnh 327
Ảnh 1412
Ảnh 366
Ảnh 298
Ảnh 516
Ảnh 3610
Ảnh 3111
Ảnh 738
Ảnh 848
Ảnh 3713
Ảnh 488
Ảnh 879
Ảnh 766
Ảnh 207
Ảnh 11312
Ảnh 222
Ảnh 777
Ảnh 189
Ảnh 446
Ảnh 359
Ảnh 698
Ảnh 5017
Ảnh 827
Ảnh 6412
Ảnh 11113
Ảnh 6817
Ảnh 239
Ảnh 3610
Ảnh 269
Ảnh 3710
Ảnh 3811
Ảnh 13613
Ảnh 5010
Ảnh 3214
Ảnh 1913
Ảnh 3911
Ảnh 2913
Ảnh 318
Ảnh 7513
Ảnh 10211
Ảnh 4213
Ảnh 4913
Ảnh 649
Ảnh 1219
Ảnh 12214
Ảnh 10411
Ảnh 7612
Ảnh 8815
Ảnh 1312
Ảnh 379
Ảnh 5710
Ảnh 8312
Ảnh 6213
Ảnh 9313
Ảnh 5810
Ảnh 828
Ảnh 7614
Ảnh 1239
Ảnh 9412
Ảnh 13418
Ảnh 13614
Ảnh 8310
Ảnh 12111
Ảnh 3212
Ảnh 11711
Ảnh 839
Ảnh 5121
Ảnh 8920
Ảnh 5620
Ảnh 13519
Ảnh 5915
Ảnh 25314
Ảnh 12718
Ảnh 4216
Ảnh 2817
Ảnh 2319
Ảnh 3413
Ảnh 3718
Ảnh 4012
Ảnh 2918
Ảnh 3418
Ảnh 2116
Ảnh 6819
Ảnh 4816
Ảnh 2720
Ảnh 3529
Ảnh 2417
Ảnh 3120
Ảnh 5519
Ảnh 5113
Ảnh 2313
Ảnh 2713
Ảnh 3915
Ảnh 5018
Ảnh 7221
Ảnh 6625
Ảnh 10020
Ảnh 3321
Ảnh 9923
Ảnh 3117
Ảnh 2120
Ảnh 2219
Ảnh 2117
Ảnh 3017
Ảnh 5317
Ảnh 7219
Ảnh 4816
Ảnh 2416
Ảnh 3721
Ảnh 4916
Ảnh 3118
Ảnh 5315
Ảnh 5917
Ảnh 6516
Ảnh 11619
Ảnh 7924
Ảnh 11610
Ảnh 728
Ảnh 5310
Ảnh 14313
Ảnh 6910
Ảnh 5410
Ảnh 10215
Ảnh 7213
Ảnh 12114
Ảnh 10914
Ảnh 808
Ảnh 11918
Ảnh 8914
Ảnh 8516
Ảnh 5313
Ảnh 599
Ảnh 5610
Ảnh 4513
Ảnh 3812
Ảnh 1912
Ảnh 2016
Ảnh 2516
Ảnh 2715
Ảnh 4317
Ảnh 2715
Ảnh 2515
Ảnh 1419
Ảnh 1317
Ảnh 2417
Ảnh 1415
Ảnh 4618
Ảnh 4118
Ảnh 2516
Ảnh 2115
Ảnh 919
Ảnh 1116
Ảnh 2215
Ảnh 2414
Ảnh 3315
Ảnh 2618
Ảnh 1316
Ảnh 1913
Ảnh 3220
Ảnh 1520
Ảnh 5829
Ảnh 823
Ảnh 1321
Ảnh 3022
Ảnh 1614
Ảnh 3829
Ảnh 2322
Ảnh 2430
Ảnh 10220
Ảnh 4626
Ảnh 2919
Ảnh 2619
Ảnh 3321
Ảnh 2039
Ảnh 5639
Ảnh 2824
Ảnh 5725
Ảnh 4335
Ảnh 2634
Ảnh 2530
Ảnh 2527
Ảnh 1627
Ảnh 2130
Ảnh 3633
Ảnh 2640
Ảnh 2121
Ảnh 3720
Ảnh 1524
Ảnh 2722
Ảnh 3418
Ảnh 5120
Ảnh 1425
Ảnh 1815
Ảnh 2120
Ảnh 6222
Ảnh 2128
Ảnh 2223
Ảnh 4724
Ảnh 4720
Ảnh 1838
Ảnh 2138
Ảnh 743
Ảnh 1944
Ảnh 2757
Ảnh 2344
Ảnh 3574
Ảnh 3258
Ảnh 3349
Ảnh 2461
Ảnh 3843
Ảnh 7538
Ảnh 3254
Ảnh 2655
Ảnh 3742
Ảnh 2047
Ảnh 2844
Ảnh 5256
Ảnh 1254
Ảnh 1750
Ảnh 1950
Ảnh 2166
Ảnh 1274
Ảnh 1451
Ảnh 1648
Ảnh 2060
Ảnh 1550
Ảnh 1448
Ảnh 2741
Ảnh 2048
Ảnh 3260
Ảnh 1764
Ảnh 3258
Ảnh 1467
Ảnh 892
Ảnh 6112
Ảnh 10129
Ảnh 17125
Ảnh 16116
Ảnh 11130
Ảnh 9170
Ảnh 10145
Ảnh 14201
Ảnh 22163
Ảnh 15169
Ảnh 12191
Ảnh 14204
Ảnh 23199
Ảnh 20168
Ảnh 27184
Ảnh 40122
Ảnh 60158
Ảnh 20194
Ảnh 1895
Ảnh 274
Ảnh 1457
Ảnh 1356
Ảnh 1045
Ảnh 946
Ảnh 2145
Ảnh 3047
Ảnh 2465
Ảnh 1748
Ảnh 1746
Ảnh 2051
Ảnh 3346
Ảnh 3643
Ảnh 2543
Ảnh 2446
Ảnh 2445
Ảnh 2446
Ảnh 2642
Ảnh 2243
Ảnh 1441
Ảnh 1347
Ảnh 1835
Ảnh 7049
Ảnh 2449
Ảnh 12936
Ảnh 1456
Ảnh 3454
Ảnh 3248
Ảnh 2952
Ảnh 2554
Ảnh 7943
Ảnh 3041
Ảnh 1440
Ảnh 3337
Ảnh 3440
Ảnh 6643
Ảnh 6144
Ảnh 2140
Ảnh 6751
Ảnh 1940
Ảnh 2343
Ảnh 1345
Ảnh 2242
Ảnh 1558
Ảnh 2760
Ảnh 5067
Ảnh 1959
Ảnh 2270
Ảnh 2057
Ảnh 7457
Ảnh 6667
Ảnh 3973
Ảnh 2268
Ảnh 5976
Ảnh 10159
Ảnh 2361
Ảnh 5862
Ảnh 8164
Ảnh 3363
Ảnh 6067
Ảnh 7970
Ảnh 4276
Ảnh 9967
Ảnh 2860
Ảnh 4662
Ảnh 13459
Ảnh 5571
Ảnh 6375
Ảnh 4673
Ảnh 12268
Ảnh 4763
Ảnh 5672
Ảnh 3268
Ảnh 13173
Ảnh 17571
Ảnh 1282
Ảnh 1077
Ảnh 988
Ảnh 3883
Ảnh 5970
Ảnh 9176
Ảnh 5473
Ảnh 760
Ảnh 957
Ảnh 1662
Ảnh 1156
Ảnh 1055
Ảnh 1667
Ảnh 1367
Ảnh 2460
Ảnh 772
Ảnh 1257
Ảnh 1864
Ảnh 1665
Ảnh 4661
Ảnh 7775
Ảnh 5172
Ảnh 3163
Ảnh 12360
Ảnh 2864
Ảnh 5362
Ảnh 11970
Ảnh 2467
Ảnh 1671
Ảnh 2169
Ảnh 1267
Ảnh 5265
Ảnh 5170
Ảnh 8685
Ảnh 3788
Ảnh 2487
Ảnh 7170
Ảnh 21383
Ảnh 9275
Ảnh 1674
Ảnh 3277
Ảnh 21790
Ảnh 32885
Ảnh 28493
Ảnh 52135