Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện MH
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 19/06/2019
Tổng lượt xem: 6M
Thể loại:

Một đại tiểu thư kiêu ngạo ngang ngược chết đi, một thiên tài y học thế kỷ 21 xuyên việt đến. Nàng y thuật cao siêu, tâm linh trong sáng, đối mặt với cha mẹ chồng không không thân, trượng phu không thương, còn có ánh mắt săm soi ghen tỵ của các cô vợ bé, chỉ dựa vào một con dao mổ nhỏ nhoi giẫm vợ bé, đạp tâm cơ, đánh đâu thắng đó. Thiếu soái trượng phu vốn coi nàng như cỏ rác nhưng bây giờ đêm đên trèo cửa sổ, bò lên giường của nàng, muốn trở thành một đôi uyên ương thiên trường địa cửu…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 21:34 27/10/2021.
Chương
Ảnh 145
Ảnh 117
Ảnh 167
Ảnh 229
Ảnh 7612
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 288
Ảnh 2312
Ảnh 1311
Ảnh 239
Ảnh 2212
Ảnh 218
Ảnh 4912
Ảnh 729
Ảnh 2913
Ảnh 2813
Ảnh 479
Ảnh 799
Ảnh 8313
Ảnh 8111
Ảnh 5812
Ảnh 6115
Ảnh 1211
Ảnh 348
Ảnh 5010
Ảnh 649
Ảnh 4711
Ảnh 7011
Ảnh 3710
Ảnh 547
Ảnh 6013
Ảnh 909
Ảnh 6810
Ảnh 10317
Ảnh 10113
Ảnh 6110
Ảnh 8510
Ảnh 2711
Ảnh 7711
Ảnh 629
Ảnh 3717
Ảnh 7319
Ảnh 4117
Ảnh 10017
Ảnh 4815
Ảnh 18615
Ảnh 10317
Ảnh 3215
Ảnh 2316
Ảnh 2016
Ảnh 2812
Ảnh 2915
Ảnh 3111
Ảnh 2415
Ảnh 2416
Ảnh 1313
Ảnh 4816
Ảnh 3513
Ảnh 2116
Ảnh 3024
Ảnh 2014
Ảnh 2417
Ảnh 3916
Ảnh 3512
Ảnh 1612
Ảnh 1912
Ảnh 3314
Ảnh 4116
Ảnh 5819
Ảnh 5122
Ảnh 8317
Ảnh 2320
Ảnh 8021
Ảnh 2316
Ảnh 1819
Ảnh 1718
Ảnh 1416
Ảnh 2216
Ảnh 4116
Ảnh 5618
Ảnh 3415
Ảnh 1815
Ảnh 3220
Ảnh 3715
Ảnh 2417
Ảnh 4714
Ảnh 5317
Ảnh 4615
Ảnh 9018
Ảnh 6623
Ảnh 979
Ảnh 607
Ảnh 478
Ảnh 11011
Ảnh 628
Ảnh 409
Ảnh 9413
Ảnh 6512
Ảnh 11013
Ảnh 9212
Ảnh 717
Ảnh 9616
Ảnh 5413
Ảnh 5115
Ảnh 3112
Ảnh 379
Ảnh 3510
Ảnh 2911
Ảnh 2011
Ảnh 1410
Ảnh 1315
Ảnh 1915
Ảnh 1614
Ảnh 2116
Ảnh 1514
Ảnh 1412
Ảnh 817
Ảnh 516
Ảnh 1116
Ảnh 1014
Ảnh 2117
Ảnh 2016
Ảnh 1215
Ảnh 1313
Ảnh 617
Ảnh 1015
Ảnh 1314
Ảnh 2013
Ảnh 1713
Ảnh 1618
Ảnh 814
Ảnh 1012
Ảnh 1919
Ảnh 719
Ảnh 2527
Ảnh 522
Ảnh 620
Ảnh 1620
Ảnh 1112
Ảnh 1926
Ảnh 1221
Ảnh 1026
Ảnh 3919
Ảnh 2024
Ảnh 1518
Ảnh 1418
Ảnh 1919
Ảnh 1437
Ảnh 3034
Ảnh 1422
Ảnh 2424
Ảnh 1834
Ảnh 1432
Ảnh 928
Ảnh 926
Ảnh 626
Ảnh 829
Ảnh 1832
Ảnh 1339
Ảnh 1020
Ảnh 1219
Ảnh 422
Ảnh 1220
Ảnh 1716
Ảnh 2017
Ảnh 822
Ảnh 1014
Ảnh 818
Ảnh 1819
Ảnh 724
Ảnh 919
Ảnh 2217
Ảnh 2019
Ảnh 735
Ảnh 735
Ảnh 438
Ảnh 1036
Ảnh 1445
Ảnh 1038
Ảnh 1966
Ảnh 1751
Ảnh 1546
Ảnh 1344
Ảnh 1842
Ảnh 3037
Ảnh 1853
Ảnh 1554
Ảnh 1641
Ảnh 444
Ảnh 1043
Ảnh 2455
Ảnh 753
Ảnh 649
Ảnh 849
Ảnh 1063
Ảnh 772
Ảnh 850
Ảnh 847
Ảnh 559
Ảnh 750
Ảnh 947
Ảnh 1240
Ảnh 1047
Ảnh 957
Ảnh 863
Ảnh 1457
Ảnh 465
Ảnh 490
Ảnh 2111
Ảnh 5128
Ảnh 5124
Ảnh 6115
Ảnh 5129
Ảnh 2169
Ảnh 4144
Ảnh 6200
Ảnh 9160
Ảnh 3168
Ảnh 4190
Ảnh 3202
Ảnh 5195
Ảnh 5165
Ảnh 11180
Ảnh 13118
Ảnh 18155
Ảnh 9187
Ảnh 988
Ảnh 66
Ảnh 546
Ảnh 751
Ảnh 641
Ảnh 442
Ảnh 841
Ảnh 1241
Ảnh 1542
Ảnh 642
Ảnh 843
Ảnh 848
Ảnh 1343
Ảnh 1040
Ảnh 1040
Ảnh 843
Ảnh 942
Ảnh 543
Ảnh 840
Ảnh 838
Ảnh 239
Ảnh 445
Ảnh 735
Ảnh 2147
Ảnh 747
Ảnh 4834
Ảnh 655
Ảnh 1453
Ảnh 1947
Ảnh 1451
Ảnh 1053
Ảnh 2742
Ảnh 1040
Ảnh 740
Ảnh 1137
Ảnh 1439
Ảnh 2442
Ảnh 2343
Ảnh 740
Ảnh 2344
Ảnh 940
Ảnh 942
Ảnh 745
Ảnh 1242
Ảnh 457
Ảnh 858
Ảnh 2166
Ảnh 1258
Ảnh 1469
Ảnh 1156
Ảnh 2756
Ảnh 2466
Ảnh 1372
Ảnh 1167
Ảnh 2476
Ảnh 4059
Ảnh 961
Ảnh 1962
Ảnh 3064
Ảnh 1762
Ảnh 2366
Ảnh 3069
Ảnh 1874
Ảnh 3565
Ảnh 1159
Ảnh 1560
Ảnh 4657
Ảnh 2157
Ảnh 2964
Ảnh 1962
Ảnh 4556
Ảnh 1851
Ảnh 2360
Ảnh 1355
Ảnh 3771
Ảnh 5359
Ảnh 269
Ảnh 565
Ảnh 469
Ảnh 1770
Ảnh 2160
Ảnh 2863
Ảnh 1970
Ảnh 458
Ảnh 355
Ảnh 661
Ảnh 653
Ảnh 453
Ảnh 464
Ảnh 365
Ảnh 958
Ảnh 369
Ảnh 556
Ảnh 761
Ảnh 563
Ảnh 1459
Ảnh 2472
Ảnh 1370
Ảnh 1161
Ảnh 3859
Ảnh 1361
Ảnh 2160
Ảnh 3667
Ảnh 1265
Ảnh 868
Ảnh 967
Ảnh 565
Ảnh 1963
Ảnh 1668
Ảnh 3371
Ảnh 1875
Ảnh 1181
Ảnh 2762
Ảnh 7071
Ảnh 3467
Ảnh 670
Ảnh 1370
Ảnh 6484
Ảnh 10579
Ảnh 9488
Ảnh 24100

Truyện liên quan