Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện MH
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 19/06/2019
Tổng lượt xem: 6M
Thể loại:

Một đại tiểu thư kiêu ngạo ngang ngược chết đi, một thiên tài y học thế kỷ 21 xuyên việt đến. Nàng y thuật cao siêu, tâm linh trong sáng, đối mặt với cha mẹ chồng không không thân, trượng phu không thương, còn có ánh mắt săm soi ghen tỵ của các cô vợ bé, chỉ dựa vào một con dao mổ nhỏ nhoi giẫm vợ bé, đạp tâm cơ, đánh đâu thắng đó. Thiếu soái trượng phu vốn coi nàng như cỏ rác nhưng bây giờ đêm đên trèo cửa sổ, bò lên giường của nàng, muốn trở thành một đôi uyên ương thiên trường địa cửu…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 21:55 13/12/2022.
Chương
Ảnh 541
Ảnh 151
Ảnh 321
Ảnh 321
Ảnh 225
Ảnh 241
Ảnh 291
Ảnh 491
Ảnh 481
Ảnh 401
Ảnh 311
Ảnh 351
Ảnh 241
Ảnh 331
Ảnh 361
Ảnh 151
Ảnh 101
Ảnh 281
Ảnh 131
Ảnh 371
Ảnh 351
Ảnh 151
Ảnh 261
Ảnh 81
Ảnh 441
Ảnh 562
Ảnh 622
Ảnh 542
Ảnh 152
Ảnh 362
Ảnh 312
Ảnh 482
Ảnh 171
Ảnh 343
Ảnh 341
Ảnh 432
Ảnh 305
Ảnh 261
Ảnh 471
Ảnh 191
Ảnh 541
Ảnh 211
Ảnh 413
Ảnh 611
Ảnh 532
Ảnh 222
Ảnh 332
Ảnh 392
Ảnh 161
Ảnh 322
Ảnh 671
Ảnh 252
Ảnh 654
Ảnh 134
Ảnh 243
Ảnh 371
Ảnh 143
Ảnh 135
Ảnh 304
Ảnh 197
Ảnh 133
Ảnh 383
Ảnh 231
Ảnh 223
Ảnh 311
Ảnh 323
Ảnh 413
Ảnh 221
Ảnh 203
Ảnh 514
Ảnh 92
Ảnh 196
Ảnh 113
Ảnh 303
Ảnh 353
Ảnh 312
Ảnh 161
Ảnh 281
Ảnh 322
Ảnh 112
Ảnh 64
Ảnh 63
Ảnh 293
Ảnh 284
Ảnh 212
Ảnh 483
Ảnh 323
Ảnh 153
Ảnh 344
Ảnh 315
Ảnh 393
Ảnh 194
Ảnh 574
Ảnh 395
Ảnh 216
Ảnh 107
Ảnh 274
Ảnh 274
Ảnh 344
Ảnh 194
Ảnh 94
Ảnh 294
Ảnh 135
Ảnh 184
Ảnh 223
Ảnh 236
Ảnh 154
Ảnh 136
Ảnh 235
Ảnh 157
Ảnh 126
Ảnh 154
Ảnh 1010
Ảnh 810
Ảnh 3510
Ảnh 175
Ảnh 254
Ảnh 114
Ảnh 154
Ảnh 134
Ảnh 237
Ảnh 383
Ảnh 203
Ảnh 144
Ảnh 276
Ảnh 185
Ảnh 1511
Ảnh 159
Ảnh 154
Ảnh 156
Ảnh 123
Ảnh 813
Ảnh 223
Ảnh 173
Ảnh 153
Ảnh 318
Ảnh 3011
Ảnh 144
Ảnh 113
Ảnh 105
Ảnh 75
Ảnh 813
Ảnh 215
Ảnh 435
Ảnh 167
Ảnh 134
Ảnh 263
Ảnh 194
Ảnh 138
Ảnh 354
Ảnh 183
Ảnh 165
Ảnh 226
Ảnh 216
Ảnh 243
Ảnh 294
Ảnh 324
Ảnh 309
Ảnh 365
Ảnh 125
Ảnh 156
Ảnh 44
Ảnh 194
Ảnh 265
Ảnh 523
Ảnh 614
Ảnh 413
Ảnh 163
Ảnh 643
Ảnh 353
Ảnh 183
Ảnh 204
Ảnh 163
Ảnh 83
Ảnh 55
Ảnh 134
Ảnh 153
Ảnh 292
Ảnh 294
Ảnh 273
Ảnh 196
Ảnh 285
Ảnh 293
Ảnh 674
Ảnh 193
Ảnh 235
Ảnh 265
Ảnh 167
Ảnh 404
Ảnh 486
Ảnh 176
Ảnh 404
Ảnh 364
Ảnh 103
Ảnh 203
Ảnh 266
Ảnh 204
Ảnh 265
Ảnh 253
Ảnh 224
Ảnh 204
Ảnh 228
Ảnh 438
Ảnh 355
Ảnh 7311
Ảnh 1025
Ảnh 485
Ảnh 358
Ảnh 787
Ảnh 374
Ảnh 809
Ảnh 305
Ảnh 134
Ảnh 364
Ảnh 426
Ảnh 554
Ảnh 1196
Ảnh 693
Ảnh 334
Ảnh 338
Ảnh 627
Ảnh 536
Ảnh 427
Ảnh 588
Ảnh 3712
Ảnh 494
Ảnh 534
Ảnh 399
Ảnh 178
Ảnh 367
Ảnh 5411
Ảnh 528
Ảnh 797
Ảnh 566
Ảnh 237
Ảnh 3810
Ảnh 299
Ảnh 188
Ảnh 419
Ảnh 598
Ảnh 597
Ảnh 667
Ảnh 306
Ảnh 238
Ảnh 236
Ảnh 747
Ảnh 418
Ảnh 219
Ảnh 228
Ảnh 228
Ảnh 188
Ảnh 398
Ảnh 219
Ảnh 425
Ảnh 237
Ảnh 118
Ảnh 198
Ảnh 248
Ảnh 508
Ảnh 748
Ảnh 207
Ảnh 87
Ảnh 337
Ảnh 348
Ảnh 317
Ảnh 1412
Ảnh 346
Ảnh 298
Ảnh 506
Ảnh 3510
Ảnh 3111
Ảnh 708
Ảnh 818
Ảnh 3713
Ảnh 468
Ảnh 839
Ảnh 736
Ảnh 207
Ảnh 11012
Ảnh 222
Ảnh 727
Ảnh 179
Ảnh 426
Ảnh 329
Ảnh 688
Ảnh 4917
Ảnh 757
Ảnh 6212
Ảnh 10413
Ảnh 6317
Ảnh 219
Ảnh 3510
Ảnh 259
Ảnh 3510
Ảnh 3711
Ảnh 12713
Ảnh 4810
Ảnh 3114
Ảnh 1713
Ảnh 3611
Ảnh 2813
Ảnh 298
Ảnh 6913
Ảnh 10011
Ảnh 4213
Ảnh 4813
Ảnh 639
Ảnh 1179
Ảnh 11914
Ảnh 10011
Ảnh 7412
Ảnh 8415
Ảnh 1312
Ảnh 379
Ảnh 5510
Ảnh 8112
Ảnh 6113
Ảnh 9213
Ảnh 5710
Ảnh 798
Ảnh 7414
Ảnh 1219
Ảnh 9212
Ảnh 12918
Ảnh 13114
Ảnh 8210
Ảnh 11711
Ảnh 3212
Ảnh 11311
Ảnh 839
Ảnh 5121
Ảnh 8820
Ảnh 5420
Ảnh 13219
Ảnh 5815
Ảnh 24414
Ảnh 12118
Ảnh 4216
Ảnh 2817
Ảnh 2319
Ảnh 3413
Ảnh 3618
Ảnh 3912
Ảnh 2918
Ảnh 3318
Ảnh 1916
Ảnh 6319
Ảnh 4416
Ảnh 2720
Ảnh 3429
Ảnh 2417
Ảnh 3020
Ảnh 5319
Ảnh 4713
Ảnh 2313
Ảnh 2513
Ảnh 3915
Ảnh 4918
Ảnh 7121
Ảnh 6325
Ảnh 9720
Ảnh 3321
Ảnh 9823
Ảnh 2917
Ảnh 2120
Ảnh 2219
Ảnh 2117
Ảnh 3017
Ảnh 5317
Ảnh 7219
Ảnh 4716
Ảnh 2316
Ảnh 3621
Ảnh 4716
Ảnh 3118
Ảnh 5315
Ảnh 5917
Ảnh 6316
Ảnh 11319
Ảnh 7524
Ảnh 11510
Ảnh 728
Ảnh 5210
Ảnh 14113
Ảnh 6910
Ảnh 5410
Ảnh 10115
Ảnh 7113
Ảnh 11914
Ảnh 10814
Ảnh 798
Ảnh 11518
Ảnh 8614
Ảnh 8116
Ảnh 4913
Ảnh 589
Ảnh 5310
Ảnh 4213
Ảnh 3512
Ảnh 1912
Ảnh 1816
Ảnh 2416
Ảnh 2415
Ảnh 4017
Ảnh 2515
Ảnh 2415
Ảnh 1019
Ảnh 1217
Ảnh 2117
Ảnh 1215
Ảnh 4318
Ảnh 4018
Ảnh 2516
Ảnh 2115
Ảnh 919
Ảnh 1116
Ảnh 2115
Ảnh 2314
Ảnh 3215
Ảnh 2618
Ảnh 1216
Ảnh 1813
Ảnh 3120
Ảnh 1520
Ảnh 5629
Ảnh 823
Ảnh 1321
Ảnh 2922
Ảnh 1614
Ảnh 3729
Ảnh 2222
Ảnh 2130
Ảnh 9120
Ảnh 4226
Ảnh 2619
Ảnh 2419
Ảnh 3221
Ảnh 2039
Ảnh 5239
Ảnh 2624
Ảnh 5025
Ảnh 4035
Ảnh 2534
Ảnh 2430
Ảnh 2427
Ảnh 1527
Ảnh 2030
Ảnh 3633
Ảnh 2340
Ảnh 2021
Ảnh 3520
Ảnh 1424
Ảnh 2522
Ảnh 3318
Ảnh 4720
Ảnh 1325
Ảnh 1715
Ảnh 2120
Ảnh 5622
Ảnh 2128
Ảnh 2123
Ảnh 4524
Ảnh 4320
Ảnh 1638
Ảnh 2038
Ảnh 743
Ảnh 1844
Ảnh 2657
Ảnh 2244
Ảnh 3574
Ảnh 3058
Ảnh 2949
Ảnh 2161
Ảnh 3443
Ảnh 6938
Ảnh 3154
Ảnh 2455
Ảnh 3342
Ảnh 1846
Ảnh 2544
Ảnh 4956
Ảnh 1054
Ảnh 1450
Ảnh 1750
Ảnh 1866
Ảnh 1174
Ảnh 1351
Ảnh 1248
Ảnh 1760
Ảnh 1450
Ảnh 1448
Ảnh 2741
Ảnh 2048
Ảnh 2960
Ảnh 1664
Ảnh 2958
Ảnh 1367
Ảnh 892
Ảnh 5112
Ảnh 9129
Ảnh 16125
Ảnh 13116
Ảnh 11130
Ảnh 8170
Ảnh 10145
Ảnh 13201
Ảnh 22163
Ảnh 15169
Ảnh 12191
Ảnh 12204
Ảnh 20199
Ảnh 19168
Ảnh 26184
Ảnh 37122
Ảnh 54158
Ảnh 19194
Ảnh 1695
Ảnh 274
Ảnh 1257
Ảnh 1256
Ảnh 1045
Ảnh 746
Ảnh 2045
Ảnh 2747
Ảnh 2465
Ảnh 1748
Ảnh 1646
Ảnh 1951
Ảnh 2946
Ảnh 3343
Ảnh 2543
Ảnh 2346
Ảnh 2345
Ảnh 2046
Ảnh 2442
Ảnh 2143
Ảnh 1341
Ảnh 1347
Ảnh 1835
Ảnh 6549
Ảnh 2249
Ảnh 11936
Ảnh 1356
Ảnh 3354
Ảnh 3048
Ảnh 2752
Ảnh 2154
Ảnh 7443
Ảnh 2541
Ảnh 1340
Ảnh 2937
Ảnh 3040
Ảnh 5843
Ảnh 5544
Ảnh 1940
Ảnh 5951
Ảnh 1840
Ảnh 2043
Ảnh 1245
Ảnh 1842
Ảnh 1358
Ảnh 2260
Ảnh 4867
Ảnh 1959
Ảnh 1970
Ảnh 2057
Ảnh 6857
Ảnh 6267
Ảnh 3773
Ảnh 2168
Ảnh 5376
Ảnh 9559
Ảnh 2361
Ảnh 5062
Ảnh 7464
Ảnh 3163
Ảnh 5267
Ảnh 7170
Ảnh 4076
Ảnh 8767
Ảnh 2760
Ảnh 4262
Ảnh 12159
Ảnh 5271
Ảnh 5575
Ảnh 4273
Ảnh 10568
Ảnh 4463
Ảnh 5172
Ảnh 2968
Ảnh 11873
Ảnh 15671
Ảnh 1082
Ảnh 977
Ảnh 888
Ảnh 3383
Ảnh 5370
Ảnh 8076
Ảnh 4573
Ảnh 660
Ảnh 857
Ảnh 1262
Ảnh 956
Ảnh 855
Ảnh 1167
Ảnh 1067
Ảnh 2060
Ảnh 672
Ảnh 957
Ảnh 1664
Ảnh 1465
Ảnh 4161
Ảnh 6875
Ảnh 4672
Ảnh 2963
Ảnh 11160
Ảnh 2464
Ảnh 4562
Ảnh 10470
Ảnh 2167
Ảnh 1570
Ảnh 2069
Ảnh 1167
Ảnh 4465
Ảnh 4570
Ảnh 7885
Ảnh 3288
Ảnh 2387
Ảnh 6670
Ảnh 19583
Ảnh 8175
Ảnh 1574
Ảnh 2977
Ảnh 19490
Ảnh 30285
Ảnh 26093
Ảnh 46135

Truyện liên quan