Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện MH
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 19/06/2019
Tổng lượt xem: 6M
Thể loại:

Một đại tiểu thư kiêu ngạo ngang ngược chết đi, một thiên tài y học thế kỷ 21 xuyên việt đến. Nàng y thuật cao siêu, tâm linh trong sáng, đối mặt với cha mẹ chồng không không thân, trượng phu không thương, còn có ánh mắt săm soi ghen tỵ của các cô vợ bé, chỉ dựa vào một con dao mổ nhỏ nhoi giẫm vợ bé, đạp tâm cơ, đánh đâu thắng đó. Thiếu soái trượng phu vốn coi nàng như cỏ rác nhưng bây giờ đêm đên trèo cửa sổ, bò lên giường của nàng, muốn trở thành một đôi uyên ương thiên trường địa cửu…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 21:23 21/05/2022.
Chương
Ảnh 3
Ảnh 94
Ảnh 142
Ảnh 125
Ảnh 114
Ảnh 82
Ảnh 88
Ảnh 48
Ảnh 228
Ảnh 123
Ảnh 172
Ảnh 92
Ảnh 112
Ảnh 103
Ảnh 185
Ảnh 262
Ảnh 161
Ảnh 122
Ảnh 174
Ảnh 133
Ảnh 108
Ảnh 117
Ảnh 82
Ảnh 94
Ảnh 82
Ảnh 610
Ảnh 181
Ảnh 151
Ảnh 132
Ảnh 237
Ảnh 217
Ảnh 123
Ảnh 83
Ảnh 105
Ảnh 75
Ảnh 513
Ảnh 155
Ảnh 325
Ảnh 117
Ảnh 124
Ảnh 203
Ảnh 134
Ảnh 108
Ảnh 264
Ảnh 143
Ảnh 135
Ảnh 166
Ảnh 166
Ảnh 163
Ảnh 254
Ảnh 234
Ảnh 249
Ảnh 325
Ảnh 85
Ảnh 136
Ảnh 44
Ảnh 134
Ảnh 205
Ảnh 373
Ảnh 434
Ảnh 313
Ảnh 113
Ảnh 473
Ảnh 273
Ảnh 113
Ảnh 84
Ảnh 123
Ảnh 63
Ảnh 55
Ảnh 114
Ảnh 133
Ảnh 232
Ảnh 224
Ảnh 183
Ảnh 156
Ảnh 235
Ảnh 213
Ảnh 464
Ảnh 153
Ảnh 165
Ảnh 175
Ảnh 117
Ảnh 304
Ảnh 406
Ảnh 136
Ảnh 274
Ảnh 264
Ảnh 103
Ảnh 103
Ảnh 216
Ảnh 154
Ảnh 175
Ảnh 193
Ảnh 184
Ảnh 124
Ảnh 168
Ảnh 358
Ảnh 275
Ảnh 6111
Ảnh 805
Ảnh 375
Ảnh 308
Ảnh 697
Ảnh 314
Ảnh 659
Ảnh 255
Ảnh 114
Ảnh 284
Ảnh 326
Ảnh 404
Ảnh 926
Ảnh 553
Ảnh 274
Ảnh 298
Ảnh 497
Ảnh 386
Ảnh 387
Ảnh 468
Ảnh 2812
Ảnh 384
Ảnh 374
Ảnh 319
Ảnh 138
Ảnh 297
Ảnh 4511
Ảnh 408
Ảnh 647
Ảnh 426
Ảnh 217
Ảnh 3310
Ảnh 249
Ảnh 178
Ảnh 359
Ảnh 468
Ảnh 417
Ảnh 507
Ảnh 256
Ảnh 198
Ảnh 206
Ảnh 637
Ảnh 378
Ảnh 189
Ảnh 178
Ảnh 208
Ảnh 168
Ảnh 358
Ảnh 179
Ảnh 375
Ảnh 237
Ảnh 108
Ảnh 188
Ảnh 208
Ảnh 478
Ảnh 678
Ảnh 167
Ảnh 67
Ảnh 307
Ảnh 288
Ảnh 297
Ảnh 1112
Ảnh 296
Ảnh 238
Ảnh 436
Ảnh 3110
Ảnh 2911
Ảnh 628
Ảnh 738
Ảnh 3413
Ảnh 388
Ảnh 669
Ảnh 586
Ảnh 177
Ảnh 8812
Ảnh 182
Ảnh 637
Ảnh 159
Ảnh 326
Ảnh 299
Ảnh 598
Ảnh 4217
Ảnh 637
Ảnh 5112
Ảnh 8513
Ảnh 5217
Ảnh 189
Ảnh 2710
Ảnh 209
Ảnh 2510
Ảnh 3011
Ảnh 10613
Ảnh 4110
Ảnh 2814
Ảnh 1613
Ảnh 2811
Ảnh 2513
Ảnh 258
Ảnh 5913
Ảnh 8711
Ảnh 3313
Ảnh 4213
Ảnh 569
Ảnh 1019
Ảnh 10314
Ảnh 9111
Ảnh 6812
Ảnh 7215
Ảnh 1312
Ảnh 369
Ảnh 5310
Ảnh 7310
Ảnh 5513
Ảnh 7912
Ảnh 4710
Ảnh 638
Ảnh 6914
Ảnh 1039
Ảnh 7712
Ảnh 11318
Ảnh 11514
Ảnh 7210
Ảnh 9911
Ảnh 2812
Ảnh 9211
Ảnh 709
Ảnh 4319
Ảnh 7920
Ảnh 4819
Ảnh 11418
Ảnh 5415
Ảnh 21114
Ảnh 10918
Ảnh 3716
Ảnh 2617
Ảnh 2218
Ảnh 3013
Ảnh 3117
Ảnh 3312
Ảnh 2518
Ảnh 2618
Ảnh 1616
Ảnh 5519
Ảnh 3916
Ảnh 2420
Ảnh 3229
Ảnh 2217
Ảnh 2620
Ảnh 4619
Ảnh 4113
Ảnh 2113
Ảnh 2213
Ảnh 3415
Ảnh 4518
Ảnh 6221
Ảnh 5525
Ảnh 8820
Ảnh 2821
Ảnh 8823
Ảnh 2617
Ảnh 1820
Ảnh 2019
Ảnh 1717
Ảnh 2617
Ảnh 4617
Ảnh 6519
Ảnh 3916
Ảnh 2016
Ảnh 3221
Ảnh 4116
Ảnh 2718
Ảnh 4915
Ảnh 5717
Ảnh 5316
Ảnh 10219
Ảnh 7024
Ảnh 10810
Ảnh 678
Ảnh 5110
Ảnh 12013
Ảnh 6510
Ảnh 4610
Ảnh 9715
Ảnh 7013
Ảnh 11414
Ảnh 10114
Ảnh 758
Ảnh 10318
Ảnh 6614
Ảnh 6416
Ảnh 3913
Ảnh 469
Ảnh 4310
Ảnh 3513
Ảnh 2212
Ảnh 1712
Ảnh 1416
Ảnh 2416
Ảnh 1915
Ảnh 2717
Ảnh 1915
Ảnh 2015
Ảnh 1019
Ảnh 917
Ảnh 1817
Ảnh 1115
Ảnh 3018
Ảnh 2617
Ảnh 1816
Ảnh 1814
Ảnh 718
Ảnh 1016
Ảnh 1915
Ảnh 2014
Ảnh 2415
Ảnh 2218
Ảnh 1116
Ảnh 1113
Ảnh 2720
Ảnh 1520
Ảnh 3329
Ảnh 523
Ảnh 1021
Ảnh 2022
Ảnh 1314
Ảnh 2229
Ảnh 1522
Ảnh 1329
Ảnh 5720
Ảnh 2726
Ảnh 1919
Ảnh 1719
Ảnh 2421
Ảnh 1739
Ảnh 3938
Ảnh 1924
Ảnh 3325
Ảnh 2735
Ảnh 1934
Ảnh 1930
Ảnh 1927
Ảnh 1027
Ảnh 1130
Ảnh 2333
Ảnh 1740
Ảnh 1521
Ảnh 2120
Ảnh 723
Ảnh 1621
Ảnh 2717
Ảnh 2719
Ảnh 1123
Ảnh 1315
Ảnh 1219
Ảnh 3320
Ảnh 1326
Ảnh 1621
Ảnh 3418
Ảnh 2920
Ảnh 936
Ảnh 1336
Ảnh 640
Ảnh 1438
Ảnh 2147
Ảnh 1541
Ảnh 2370
Ảnh 2352
Ảnh 2347
Ảnh 1645
Ảnh 2543
Ảnh 4338
Ảnh 2254
Ảnh 1955
Ảnh 2042
Ảnh 1046
Ảnh 1744
Ảnh 3156
Ảnh 854
Ảnh 1250
Ảnh 1350
Ảnh 1365
Ảnh 974
Ảnh 1051
Ảnh 1148
Ảnh 960
Ảnh 1150
Ảnh 1148
Ảnh 1841
Ảnh 1548
Ảnh 1559
Ảnh 1164
Ảnh 2258
Ảnh 1067
Ảnh 891
Ảnh 3112
Ảnh 8129
Ảnh 8125
Ảnh 9116
Ảnh 8130
Ảnh 6170
Ảnh 6145
Ảnh 10201
Ảnh 14162
Ảnh 9169
Ảnh 8191
Ảnh 10203
Ảnh 12197
Ảnh 10167
Ảnh 20182
Ảnh 22120
Ảnh 32157
Ảnh 14189
Ảnh 1292
Ảnh 268
Ảnh 849
Ảnh 1153
Ảnh 943
Ảnh 644
Ảnh 1143
Ảnh 1743
Ảnh 2044
Ảnh 1145
Ảnh 1145
Ảnh 1250
Ảnh 2045
Ảnh 1942
Ảnh 1642
Ảnh 1245
Ảnh 1444
Ảnh 945
Ảnh 1242
Ảnh 1140
Ảnh 840
Ảnh 946
Ảnh 1235
Ảnh 3848
Ảnh 1448
Ảnh 8035
Ảnh 855
Ảnh 2253
Ảnh 2447
Ảnh 1951
Ảnh 1453
Ảnh 4842
Ảnh 1640
Ảnh 1140
Ảnh 1737
Ảnh 2039
Ảnh 4042
Ảnh 3543
Ảnh 1040
Ảnh 3844
Ảnh 1240
Ảnh 1442
Ảnh 1145
Ảnh 1342
Ảnh 757
Ảnh 1259
Ảnh 3367
Ảnh 1659
Ảnh 1769
Ảnh 1657
Ảnh 4157
Ảnh 3867
Ảnh 2573
Ảnh 1568
Ảnh 3676
Ảnh 6859
Ảnh 1461
Ảnh 3062
Ảnh 4864
Ảnh 2263
Ảnh 3867
Ảnh 4870
Ảnh 2476
Ảnh 5567
Ảnh 1860
Ảnh 2762
Ảnh 8159
Ảnh 3171
Ảnh 4275
Ảnh 2673
Ảnh 6868
Ảnh 3163
Ảnh 3472
Ảnh 1868
Ảnh 6973
Ảnh 10671
Ảnh 782
Ảnh 577
Ảnh 788
Ảnh 2583
Ảnh 3570
Ảnh 4976
Ảnh 2673
Ảnh 560
Ảnh 457
Ảnh 862
Ảnh 655
Ảnh 555
Ảnh 667
Ảnh 667
Ảnh 1460
Ảnh 572
Ảnh 557
Ảnh 864
Ảnh 865
Ảnh 2061
Ảnh 4075
Ảnh 2372
Ảnh 1563
Ảnh 6660
Ảnh 1564
Ảnh 3262
Ảnh 6169
Ảnh 1467
Ảnh 1270
Ảnh 1069
Ảnh 767
Ảnh 2665
Ảnh 2370
Ảnh 5285
Ảnh 2387
Ảnh 1586
Ảnh 3969
Ảnh 12182
Ảnh 5675
Ảnh 973
Ảnh 1976
Ảnh 12289
Ảnh 19485
Ảnh 17290
Ảnh 35102

Truyện liên quan