Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện MH
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 19/06/2019
Tổng lượt xem: 6M
Thể loại:

Một đại tiểu thư kiêu ngạo ngang ngược chết đi, một thiên tài y học thế kỷ 21 xuyên việt đến. Nàng y thuật cao siêu, tâm linh trong sáng, đối mặt với cha mẹ chồng không không thân, trượng phu không thương, còn có ánh mắt săm soi ghen tỵ của các cô vợ bé, chỉ dựa vào một con dao mổ nhỏ nhoi giẫm vợ bé, đạp tâm cơ, đánh đâu thắng đó. Thiếu soái trượng phu vốn coi nàng như cỏ rác nhưng bây giờ đêm đên trèo cửa sổ, bò lên giường của nàng, muốn trở thành một đôi uyên ương thiên trường địa cửu…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 21:55 13/12/2022.
Chương
Ảnh 981
Ảnh 211
Ảnh 401
Ảnh 431
Ảnh 295
Ảnh 351
Ảnh 401
Ảnh 701
Ảnh 701
Ảnh 581
Ảnh 381
Ảnh 491
Ảnh 301
Ảnh 431
Ảnh 481
Ảnh 181
Ảnh 131
Ảnh 411
Ảnh 191
Ảnh 521
Ảnh 471
Ảnh 201
Ảnh 351
Ảnh 101
Ảnh 571
Ảnh 792
Ảnh 842
Ảnh 692
Ảnh 172
Ảnh 472
Ảnh 392
Ảnh 622
Ảnh 231
Ảnh 473
Ảnh 441
Ảnh 552
Ảnh 435
Ảnh 331
Ảnh 621
Ảnh 231
Ảnh 671
Ảnh 281
Ảnh 543
Ảnh 771
Ảnh 682
Ảnh 312
Ảnh 452
Ảnh 492
Ảnh 191
Ảnh 402
Ảnh 831
Ảnh 342
Ảnh 844
Ảnh 154
Ảnh 303
Ảnh 441
Ảnh 173
Ảnh 145
Ảnh 334
Ảnh 207
Ảnh 153
Ảnh 473
Ảnh 281
Ảnh 243
Ảnh 401
Ảnh 383
Ảnh 503
Ảnh 261
Ảnh 233
Ảnh 634
Ảnh 122
Ảnh 256
Ảnh 123
Ảnh 353
Ảnh 433
Ảnh 352
Ảnh 181
Ảnh 371
Ảnh 402
Ảnh 122
Ảnh 64
Ảnh 63
Ảnh 313
Ảnh 324
Ảnh 242
Ảnh 573
Ảnh 423
Ảnh 183
Ảnh 374
Ảnh 395
Ảnh 483
Ảnh 234
Ảnh 694
Ảnh 495
Ảnh 266
Ảnh 117
Ảnh 294
Ảnh 304
Ảnh 394
Ảnh 204
Ảnh 104
Ảnh 324
Ảnh 145
Ảnh 204
Ảnh 283
Ảnh 276
Ảnh 174
Ảnh 136
Ảnh 255
Ảnh 167
Ảnh 156
Ảnh 174
Ảnh 1110
Ảnh 1110
Ảnh 4210
Ảnh 205
Ảnh 294
Ảnh 124
Ảnh 164
Ảnh 164
Ảnh 257
Ảnh 463
Ảnh 233
Ảnh 174
Ảnh 296
Ảnh 195
Ảnh 1611
Ảnh 179
Ảnh 174
Ảnh 156
Ảnh 173
Ảnh 1213
Ảnh 263
Ảnh 193
Ảnh 173
Ảnh 348
Ảnh 3211
Ảnh 164
Ảnh 133
Ảnh 125
Ảnh 75
Ảnh 913
Ảnh 255
Ảnh 465
Ảnh 177
Ảnh 184
Ảnh 313
Ảnh 214
Ảnh 138
Ảnh 384
Ảnh 203
Ảnh 165
Ảnh 256
Ảnh 246
Ảnh 283
Ảnh 304
Ảnh 364
Ảnh 349
Ảnh 435
Ảnh 135
Ảnh 176
Ảnh 44
Ảnh 194
Ảnh 345
Ảnh 613
Ảnh 714
Ảnh 473
Ảnh 213
Ảnh 773
Ảnh 423
Ảnh 183
Ảnh 204
Ảnh 213
Ảnh 93
Ảnh 55
Ảnh 134
Ảnh 163
Ảnh 292
Ảnh 324
Ảnh 303
Ảnh 226
Ảnh 305
Ảnh 383
Ảnh 764
Ảnh 203
Ảnh 285
Ảnh 295
Ảnh 187
Ảnh 444
Ảnh 506
Ảnh 186
Ảnh 484
Ảnh 414
Ảnh 123
Ảnh 253
Ảnh 286
Ảnh 224
Ảnh 275
Ảnh 263
Ảnh 244
Ảnh 224
Ảnh 248
Ảnh 468
Ảnh 375
Ảnh 8611
Ảnh 1175
Ảnh 555
Ảnh 398
Ảnh 857
Ảnh 424
Ảnh 919
Ảnh 315
Ảnh 144
Ảnh 414
Ảnh 456
Ảnh 604
Ảnh 1386
Ảnh 823
Ảnh 374
Ảnh 398
Ảnh 677
Ảnh 596
Ảnh 467
Ảnh 658
Ảnh 4112
Ảnh 544
Ảnh 624
Ảnh 479
Ảnh 218
Ảnh 407
Ảnh 6411
Ảnh 618
Ảnh 927
Ảnh 676
Ảnh 267
Ảnh 4310
Ảnh 349
Ảnh 208
Ảnh 509
Ảnh 698
Ảnh 677
Ảnh 767
Ảnh 336
Ảnh 238
Ảnh 236
Ảnh 837
Ảnh 438
Ảnh 239
Ảnh 248
Ảnh 268
Ảnh 218
Ảnh 398
Ảnh 239
Ảnh 465
Ảnh 277
Ảnh 148
Ảnh 208
Ảnh 258
Ảnh 558
Ảnh 838
Ảnh 217
Ảnh 107
Ảnh 347
Ảnh 378
Ảnh 327
Ảnh 1512
Ảnh 376
Ảnh 318
Ảnh 546
Ảnh 3810
Ảnh 3411
Ảnh 778
Ảnh 918
Ảnh 3913
Ảnh 508
Ảnh 939
Ảnh 836
Ảnh 207
Ảnh 12012
Ảnh 232
Ảnh 857
Ảnh 209
Ảnh 466
Ảnh 369
Ảnh 738
Ảnh 5317
Ảnh 867
Ảnh 6612
Ảnh 11813
Ảnh 7317
Ảnh 249
Ảnh 3610
Ảnh 269
Ảnh 3810
Ảnh 4211
Ảnh 14113
Ảnh 5210
Ảnh 3314
Ảnh 1913
Ảnh 3911
Ảnh 3013
Ảnh 328
Ảnh 7813
Ảnh 10511
Ảnh 4313
Ảnh 5013
Ảnh 669
Ảnh 1289
Ảnh 12814
Ảnh 10811
Ảnh 8012
Ảnh 8915
Ảnh 1412
Ảnh 389
Ảnh 5810
Ảnh 8412
Ảnh 6513
Ảnh 9813
Ảnh 6010
Ảnh 878
Ảnh 7614
Ảnh 1299
Ảnh 10212
Ảnh 14018
Ảnh 14414
Ảnh 8610
Ảnh 12611
Ảnh 3212
Ảnh 12111
Ảnh 869
Ảnh 5321
Ảnh 9320
Ảnh 5920
Ảnh 14119
Ảnh 6315
Ảnh 26214
Ảnh 13318
Ảnh 4416
Ảnh 2917
Ảnh 2519
Ảnh 3813
Ảnh 3718
Ảnh 4212
Ảnh 3018
Ảnh 3618
Ảnh 2216
Ảnh 7119
Ảnh 5116
Ảnh 3020
Ảnh 3729
Ảnh 2517
Ảnh 3220
Ảnh 5719
Ảnh 5313
Ảnh 2313
Ảnh 2913
Ảnh 4015
Ảnh 5018
Ảnh 7421
Ảnh 6925
Ảnh 10020
Ảnh 3321
Ảnh 10323
Ảnh 3117
Ảnh 2220
Ảnh 2419
Ảnh 2117
Ảnh 3017
Ảnh 5517
Ảnh 7619
Ảnh 5016
Ảnh 2416
Ảnh 3821
Ảnh 4916
Ảnh 3318
Ảnh 5415
Ảnh 6017
Ảnh 6616
Ảnh 11719
Ảnh 8224
Ảnh 11710
Ảnh 748
Ảnh 5310
Ảnh 14613
Ảnh 7210
Ảnh 5410
Ảnh 10215
Ảnh 7313
Ảnh 12214
Ảnh 11014
Ảnh 818
Ảnh 12218
Ảnh 9314
Ảnh 9016
Ảnh 5413
Ảnh 629
Ảnh 5810
Ảnh 4713
Ảnh 3812
Ảnh 1912
Ảnh 2016
Ảnh 2516
Ảnh 2915
Ảnh 4617
Ảnh 2715
Ảnh 2715
Ảnh 1419
Ảnh 1317
Ảnh 2417
Ảnh 1415
Ảnh 5218
Ảnh 4518
Ảnh 2616
Ảnh 2215
Ảnh 1019
Ảnh 1116
Ảnh 2215
Ảnh 2614
Ảnh 3415
Ảnh 2718
Ảnh 1416
Ảnh 2113
Ảnh 3520
Ảnh 1620
Ảnh 6229
Ảnh 823
Ảnh 1621
Ảnh 3322
Ảnh 1714
Ảnh 4029
Ảnh 2322
Ảnh 2430
Ảnh 11320
Ảnh 4626
Ảnh 3119
Ảnh 2819
Ảnh 3421
Ảnh 2039
Ảnh 5739
Ảnh 2824
Ảnh 6425
Ảnh 4735
Ảnh 2734
Ảnh 2730
Ảnh 2627
Ảnh 1627
Ảnh 2130
Ảnh 3833
Ảnh 2840
Ảnh 2421
Ảnh 3920
Ảnh 1524
Ảnh 2722
Ảnh 3618
Ảnh 5520
Ảnh 1525
Ảnh 1815
Ảnh 2320
Ảnh 7022
Ảnh 2328
Ảnh 2323
Ảnh 5024
Ảnh 5220
Ảnh 1938
Ảnh 2438
Ảnh 943
Ảnh 2244
Ảnh 2957
Ảnh 2444
Ảnh 3874
Ảnh 3658
Ảnh 3649
Ảnh 2461
Ảnh 4043
Ảnh 8038
Ảnh 3354
Ảnh 2855
Ảnh 3842
Ảnh 2047
Ảnh 2844
Ảnh 5756
Ảnh 1354
Ảnh 1850
Ảnh 2150
Ảnh 2566
Ảnh 1274
Ảnh 1451
Ảnh 1648
Ảnh 2260
Ảnh 1650
Ảnh 1748
Ảnh 2841
Ảnh 2448
Ảnh 3660
Ảnh 1764
Ảnh 3658
Ảnh 1567
Ảnh 992
Ảnh 7112
Ảnh 10129
Ảnh 19125
Ảnh 16116
Ảnh 12130
Ảnh 9170
Ảnh 11145
Ảnh 19201
Ảnh 25163
Ảnh 16169
Ảnh 14191
Ảnh 15204
Ảnh 25199
Ảnh 20168
Ảnh 29184
Ảnh 44122
Ảnh 67158
Ảnh 20194
Ảnh 1895
Ảnh 474
Ảnh 1457
Ảnh 1456
Ảnh 1045
Ảnh 1046
Ảnh 2345
Ảnh 3347
Ảnh 2565
Ảnh 1948
Ảnh 1846
Ảnh 2051
Ảnh 3446
Ảnh 3843
Ảnh 2743
Ảnh 2446
Ảnh 2545
Ảnh 2546
Ảnh 2842
Ảnh 2243
Ảnh 1441
Ảnh 1447
Ảnh 1835
Ảnh 7949
Ảnh 2449
Ảnh 14436
Ảnh 1656
Ảnh 3754
Ảnh 3448
Ảnh 3052
Ảnh 2754
Ảnh 8443
Ảnh 3441
Ảnh 1840
Ảnh 3637
Ảnh 3840
Ảnh 7343
Ảnh 6644
Ảnh 2240
Ảnh 7451
Ảnh 2140
Ảnh 2443
Ảnh 1445
Ảnh 2642
Ảnh 1858
Ảnh 3260
Ảnh 6067
Ảnh 1959
Ảnh 2270
Ảnh 2357
Ảnh 8057
Ảnh 6867
Ảnh 4273
Ảnh 2268
Ảnh 6376
Ảnh 11059
Ảnh 2461
Ảnh 6262
Ảnh 9064
Ảnh 3763
Ảnh 6567
Ảnh 8570
Ảnh 4476
Ảnh 11067
Ảnh 3160
Ảnh 5262
Ảnh 14859
Ảnh 5871
Ảnh 6776
Ảnh 5073
Ảnh 12968
Ảnh 5063
Ảnh 6172
Ảnh 3368
Ảnh 14273
Ảnh 19371
Ảnh 1282
Ảnh 1077
Ảnh 1088
Ảnh 4383
Ảnh 6470
Ảnh 10076
Ảnh 6173
Ảnh 960
Ảnh 1057
Ảnh 1762
Ảnh 1256
Ảnh 1255
Ảnh 1867
Ảnh 1467
Ảnh 2760
Ảnh 872
Ảnh 1557
Ảnh 1864
Ảnh 1665
Ảnh 5061
Ảnh 8375
Ảnh 5772
Ảnh 3463
Ảnh 13560
Ảnh 3064
Ảnh 5962
Ảnh 12870
Ảnh 2867
Ảnh 1871
Ảnh 2269
Ảnh 1367
Ảnh 5865
Ảnh 5670
Ảnh 9885
Ảnh 4188
Ảnh 2587
Ảnh 7870
Ảnh 24183
Ảnh 10275
Ảnh 1774
Ảnh 3377
Ảnh 25490
Ảnh 38485
Ảnh 33493
Ảnh 56136