Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện MH
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 19/06/2019
Tổng lượt xem: 6M
Thể loại:

Một đại tiểu thư kiêu ngạo ngang ngược chết đi, một thiên tài y học thế kỷ 21 xuyên việt đến. Nàng y thuật cao siêu, tâm linh trong sáng, đối mặt với cha mẹ chồng không không thân, trượng phu không thương, còn có ánh mắt săm soi ghen tỵ của các cô vợ bé, chỉ dựa vào một con dao mổ nhỏ nhoi giẫm vợ bé, đạp tâm cơ, đánh đâu thắng đó. Thiếu soái trượng phu vốn coi nàng như cỏ rác nhưng bây giờ đêm đên trèo cửa sổ, bò lên giường của nàng, muốn trở thành một đôi uyên ương thiên trường địa cửu…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 21:55 13/12/2022.
Chương
Ảnh 401
Ảnh 141
Ảnh 271
Ảnh 271
Ảnh 195
Ảnh 191
Ảnh 261
Ảnh 431
Ảnh 441
Ảnh 351
Ảnh 281
Ảnh 321
Ảnh 231
Ảnh 301
Ảnh 331
Ảnh 131
Ảnh 91
Ảnh 251
Ảnh 131
Ảnh 351
Ảnh 331
Ảnh 151
Ảnh 231
Ảnh 81
Ảnh 431
Ảnh 472
Ảnh 542
Ảnh 472
Ảnh 132
Ảnh 312
Ảnh 282
Ảnh 412
Ảnh 121
Ảnh 303
Ảnh 301
Ảnh 412
Ảnh 255
Ảnh 241
Ảnh 421
Ảnh 191
Ảnh 501
Ảnh 201
Ảnh 373
Ảnh 561
Ảnh 492
Ảnh 222
Ảnh 302
Ảnh 372
Ảnh 141
Ảnh 292
Ảnh 621
Ảnh 242
Ảnh 594
Ảnh 124
Ảnh 233
Ảnh 351
Ảnh 133
Ảnh 135
Ảnh 284
Ảnh 197
Ảnh 133
Ảnh 363
Ảnh 221
Ảnh 203
Ảnh 281
Ảnh 273
Ảnh 383
Ảnh 221
Ảnh 203
Ảnh 494
Ảnh 92
Ảnh 176
Ảnh 113
Ảnh 293
Ảnh 343
Ảnh 302
Ảnh 151
Ảnh 261
Ảnh 302
Ảnh 102
Ảnh 54
Ảnh 63
Ảnh 273
Ảnh 264
Ảnh 192
Ảnh 463
Ảnh 323
Ảnh 143
Ảnh 344
Ảnh 305
Ảnh 393
Ảnh 194
Ảnh 534
Ảnh 365
Ảnh 216
Ảnh 107
Ảnh 274
Ảnh 264
Ảnh 334
Ảnh 194
Ảnh 94
Ảnh 274
Ảnh 135
Ảnh 174
Ảnh 213
Ảnh 236
Ảnh 144
Ảnh 126
Ảnh 215
Ảnh 147
Ảnh 126
Ảnh 144
Ảnh 910
Ảnh 710
Ảnh 3310
Ảnh 165
Ảnh 244
Ảnh 114
Ảnh 144
Ảnh 124
Ảnh 227
Ảnh 363
Ảnh 183
Ảnh 124
Ảnh 266
Ảnh 185
Ảnh 1311
Ảnh 139
Ảnh 124
Ảnh 146
Ảnh 103
Ảnh 713
Ảnh 203
Ảnh 173
Ảnh 143
Ảnh 278
Ảnh 2811
Ảnh 134
Ảnh 93
Ảnh 105
Ảnh 75
Ảnh 713
Ảnh 215
Ảnh 405
Ảnh 157
Ảnh 134
Ảnh 253
Ảnh 184
Ảnh 128
Ảnh 344
Ảnh 173
Ảnh 155
Ảnh 216
Ảnh 196
Ảnh 233
Ảnh 274
Ảnh 284
Ảnh 289
Ảnh 335
Ảnh 125
Ảnh 156
Ảnh 44
Ảnh 184
Ảnh 255
Ảnh 483
Ảnh 584
Ảnh 403
Ảnh 163
Ảnh 623
Ảnh 333
Ảnh 173
Ảnh 184
Ảnh 153
Ảnh 83
Ảnh 55
Ảnh 134
Ảnh 133
Ảnh 252
Ảnh 284
Ảnh 233
Ảnh 176
Ảnh 275
Ảnh 283
Ảnh 624
Ảnh 173
Ảnh 225
Ảnh 235
Ảnh 157
Ảnh 364
Ảnh 466
Ảnh 166
Ảnh 364
Ảnh 334
Ảnh 103
Ảnh 183
Ảnh 246
Ảnh 184
Ảnh 235
Ảnh 223
Ảnh 214
Ảnh 174
Ảnh 208
Ảnh 418
Ảnh 325
Ảnh 7011
Ảnh 995
Ảnh 465
Ảnh 348
Ảnh 757
Ảnh 344
Ảnh 779
Ảnh 285
Ảnh 134
Ảnh 354
Ảnh 406
Ảnh 514
Ảnh 1136
Ảnh 663
Ảnh 324
Ảnh 338
Ảnh 607
Ảnh 506
Ảnh 417
Ảnh 568
Ảnh 3612
Ảnh 464
Ảnh 504
Ảnh 389
Ảnh 168
Ảnh 357
Ảnh 5411
Ảnh 498
Ảnh 777
Ảnh 546
Ảnh 237
Ảnh 3710
Ảnh 289
Ảnh 178
Ảnh 409
Ảnh 568
Ảnh 567
Ảnh 637
Ảnh 296
Ảnh 228
Ảnh 216
Ảnh 737
Ảnh 408
Ảnh 209
Ảnh 218
Ảnh 218
Ảnh 188
Ảnh 378
Ảnh 199
Ảnh 405
Ảnh 237
Ảnh 108
Ảnh 188
Ảnh 228
Ảnh 498
Ảnh 708
Ảnh 197
Ảnh 67
Ảnh 337
Ảnh 328
Ảnh 307
Ảnh 1212
Ảnh 336
Ảnh 278
Ảnh 486
Ảnh 3310
Ảnh 3111
Ảnh 678
Ảnh 788
Ảnh 3713
Ảnh 438
Ảnh 779
Ảnh 676
Ảnh 187
Ảnh 10512
Ảnh 212
Ảnh 697
Ảnh 169
Ảnh 386
Ảnh 319
Ảnh 668
Ảnh 4617
Ảnh 697
Ảnh 6012
Ảnh 9913
Ảnh 6017
Ảnh 219
Ảnh 3110
Ảnh 239
Ảnh 3210
Ảnh 3411
Ảnh 12213
Ảnh 4610
Ảnh 2914
Ảnh 1713
Ảnh 3511
Ảnh 2813
Ảnh 278
Ảnh 6613
Ảnh 9811
Ảnh 3913
Ảnh 4613
Ảnh 629
Ảnh 1139
Ảnh 11514
Ảnh 9611
Ảnh 7112
Ảnh 7915
Ảnh 1312
Ảnh 369
Ảnh 5510
Ảnh 7711
Ảnh 5813
Ảnh 8713
Ảnh 5410
Ảnh 758
Ảnh 7314
Ảnh 1179
Ảnh 8812
Ảnh 12618
Ảnh 12514
Ảnh 7810
Ảnh 11211
Ảnh 3112
Ảnh 10711
Ảnh 799
Ảnh 4820
Ảnh 8520
Ảnh 5320
Ảnh 12718
Ảnh 5715
Ảnh 23614
Ảnh 11718
Ảnh 4116
Ảnh 2717
Ảnh 2219
Ảnh 3213
Ảnh 3318
Ảnh 3712
Ảnh 2818
Ảnh 3018
Ảnh 1816
Ảnh 6019
Ảnh 4316
Ảnh 2620
Ảnh 3329
Ảnh 2417
Ảnh 2920
Ảnh 5219
Ảnh 4513
Ảnh 2313
Ảnh 2513
Ảnh 3615
Ảnh 4818
Ảnh 6921
Ảnh 5925
Ảnh 9420
Ảnh 3121
Ảnh 9423
Ảnh 2817
Ảnh 1920
Ảnh 2119
Ảnh 1917
Ảnh 2817
Ảnh 4817
Ảnh 6719
Ảnh 4416
Ảnh 2216
Ảnh 3421
Ảnh 4516
Ảnh 3018
Ảnh 5315
Ảnh 5917
Ảnh 6316
Ảnh 10919
Ảnh 7424
Ảnh 11410
Ảnh 728
Ảnh 5210
Ảnh 13713
Ảnh 6810
Ảnh 5310
Ảnh 10015
Ảnh 7113
Ảnh 11814
Ảnh 10514
Ảnh 798
Ảnh 11418
Ảnh 8114
Ảnh 7516
Ảnh 4513
Ảnh 549
Ảnh 5110
Ảnh 4113
Ảnh 3112
Ảnh 1912
Ảnh 1816
Ảnh 2416
Ảnh 2415
Ảnh 3517
Ảnh 2315
Ảnh 2415
Ảnh 1019
Ảnh 1217
Ảnh 2117
Ảnh 1215
Ảnh 4018
Ảnh 3318
Ảnh 2216
Ảnh 2114
Ảnh 918
Ảnh 1116
Ảnh 2115
Ảnh 2214
Ảnh 3115
Ảnh 2418
Ảnh 1216
Ảnh 1613
Ảnh 3020
Ảnh 1520
Ảnh 4929
Ảnh 723
Ảnh 1221
Ảnh 2722
Ảnh 1414
Ảnh 3229
Ảnh 2022
Ảnh 1730
Ảnh 8020
Ảnh 3826
Ảnh 2419
Ảnh 2319
Ảnh 3021
Ảnh 1839
Ảnh 4738
Ảnh 2524
Ảnh 4425
Ảnh 3535
Ảnh 2234
Ảnh 2330
Ảnh 2227
Ảnh 1327
Ảnh 1630
Ảnh 3033
Ảnh 2040
Ảnh 1921
Ảnh 3020
Ảnh 1323
Ảnh 2221
Ảnh 3017
Ảnh 4119
Ảnh 1323
Ảnh 1515
Ảnh 1819
Ảnh 4920
Ảnh 1826
Ảnh 1821
Ảnh 4218
Ảnh 3820
Ảnh 1436
Ảnh 1736
Ảnh 740
Ảnh 1738
Ảnh 2448
Ảnh 2141
Ảnh 3271
Ảnh 2852
Ảnh 2747
Ảnh 2045
Ảnh 3343
Ảnh 6038
Ảnh 2954
Ảnh 2355
Ảnh 2942
Ảnh 1446
Ảnh 2244
Ảnh 4356
Ảnh 954
Ảnh 1450
Ảnh 1450
Ảnh 1666
Ảnh 1074
Ảnh 1351
Ảnh 1248
Ảnh 1460
Ảnh 1450
Ảnh 1248
Ảnh 2641
Ảnh 1848
Ảnh 2259
Ảnh 1364
Ảnh 2658
Ảnh 1167
Ảnh 891
Ảnh 5112
Ảnh 9129
Ảnh 15125
Ảnh 11116
Ảnh 10130
Ảnh 8170
Ảnh 9145
Ảnh 12201
Ảnh 19162
Ảnh 14169
Ảnh 11191
Ảnh 12203
Ảnh 17197
Ảnh 17167
Ảnh 23182
Ảnh 31120
Ảnh 48157
Ảnh 19189
Ảnh 1692
Ảnh 268
Ảnh 1149
Ảnh 1253
Ảnh 1043
Ảnh 744
Ảnh 1643
Ảnh 2443
Ảnh 2344
Ảnh 1445
Ảnh 1445
Ảnh 1750
Ảnh 2645
Ảnh 2842
Ảnh 2342
Ảnh 2045
Ảnh 2144
Ảnh 1745
Ảnh 2242
Ảnh 1940
Ảnh 1340
Ảnh 1346
Ảnh 1735
Ảnh 5748
Ảnh 2248
Ảnh 10835
Ảnh 1255
Ảnh 2853
Ảnh 2847
Ảnh 2551
Ảnh 2053
Ảnh 6442
Ảnh 2240
Ảnh 1140
Ảnh 2437
Ảnh 2639
Ảnh 5142
Ảnh 4843
Ảnh 1640
Ảnh 5244
Ảnh 1540
Ảnh 1842
Ảnh 1245
Ảnh 1542
Ảnh 1157
Ảnh 1959
Ảnh 4267
Ảnh 1659
Ảnh 1769
Ảnh 1857
Ảnh 6157
Ảnh 5867
Ảnh 3173
Ảnh 1668
Ảnh 5176
Ảnh 8859
Ảnh 2161
Ảnh 4362
Ảnh 6664
Ảnh 2763
Ảnh 4767
Ảnh 6470
Ảnh 3376
Ảnh 7967
Ảnh 2360
Ảnh 3962
Ảnh 11359
Ảnh 4571
Ảnh 5275
Ảnh 3673
Ảnh 9668
Ảnh 3963
Ảnh 4672
Ảnh 2768
Ảnh 10873
Ảnh 14371
Ảnh 982
Ảnh 977
Ảnh 888
Ảnh 3283
Ảnh 4770
Ảnh 7276
Ảnh 3873
Ảnh 560
Ảnh 557
Ảnh 1062
Ảnh 755
Ảnh 655
Ảnh 967
Ảnh 967
Ảnh 1760
Ảnh 672
Ảnh 857
Ảnh 1364
Ảnh 1265
Ảnh 3461
Ảnh 6075
Ảnh 3972
Ảnh 2563
Ảnh 9760
Ảnh 2064
Ảnh 4462
Ảnh 9069
Ảnh 1967
Ảnh 1570
Ảnh 1869
Ảnh 1067
Ảnh 4165
Ảnh 4270
Ảnh 7485
Ảnh 3187
Ảnh 2286
Ảnh 5769
Ảnh 17982
Ảnh 7575
Ảnh 1373
Ảnh 2576
Ảnh 17689
Ảnh 27585
Ảnh 23492
Ảnh 44134

Truyện liên quan