Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 08/11/2021
Tổng lượt xem: 83.2K
Thể loại:

Công chúa bebejana vừa ra đời thì bị vứt bỏ đi, đánh mất thân phận công chúa trở thành trẻ mồ côi lang thang, đột nhiên có một ngày phụ hoàng tìm kiếm cô ấy trở về, khôi phục thân phận công chúa của cô ấy, nhưng điều cô ấy mong đợi không phải là sự đoàn tụ của người thân và ăn ngon mặc đẹp, mà là trở thành vật tế phẩm của các vị thần. Xuyên không vào bebejana để muốn thay đổi số phận, nhưng lại phát hiện cách tốt nhất chính là trở thành tế phẩm, bởi vì trở thành tế phẩm mới có thể khiến cho cô ấy sống tiếp, âm mưu và nhân quả tiềm ẩn trong đó, dần dần hiện ra trước mắt cô…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 21:52 27/11/2023.
Chương
Ảnh 37
Ảnh 52
Ảnh 58
Ảnh 29
Ảnh 33
Ảnh 24
Ảnh 20
Ảnh 63
Ảnh 82
Ảnh 81
Ảnh 87
Ảnh 89
Ảnh 22
Ảnh 37
Ảnh 66
Ảnh 57
Ảnh 80
Ảnh 67
Ảnh 44
Ảnh 90
Ảnh 88
Ảnh 60
Ảnh 133
Ảnh 139
Ảnh 64
Ảnh 86
Ảnh 131
Ảnh 158
Ảnh 154
Ảnh 1141
Ảnh 113
Ảnh 153
Ảnh 127
Ảnh 381
Ảnh 96
Ảnh 56
Ảnh 125
Ảnh 57
Ảnh 54
Ảnh 128
Ảnh 111
Ảnh 82
Ảnh 1581
Ảnh 144
Ảnh 171
Ảnh 184
Ảnh 941
Ảnh 171
Ảnh 190
Ảnh 191
Ảnh 102
Ảnh 101
Ảnh 109
Ảnh 215
Ảnh 139
Ảnh 1971
Ảnh 782
Ảnh 1131
Ảnh 49
Ảnh 191
Ảnh 93
Ảnh 1361
Ảnh 1141
Ảnh 85
Ảnh 124
Ảnh 275
Ảnh 269
Ảnh 154
Ảnh 229
Ảnh 288
Ảnh 229
Ảnh 147
Ảnh 1311
Ảnh 334
Ảnh 372
Ảnh 363
Ảnh 195
Ảnh 341
Ảnh 303
Ảnh 1721
Ảnh 1591
Ảnh 159
Ảnh 134
Ảnh 163
Ảnh 238
Ảnh 148
Ảnh 2961
Ảnh 1251
Ảnh 1421
Ảnh 2581
Ảnh 3212
Ảnh 1661
Ảnh 3491
Ảnh 2526
Ảnh 2742
Ảnh 3332
Ảnh 2421
Ảnh 5202
Ảnh 764
Ảnh 3914
Ảnh 1144
Ảnh 4592
Ảnh 1942
Ảnh 992
Ảnh 1986
Ảnh 5264
Ảnh 6983
Ảnh 7484
Ảnh 3164
Ảnh 854
Ảnh 1842
Ảnh 1533
Ảnh 2723
Ảnh 3991
Ảnh 1994
Ảnh 1942
Ảnh 4933
Ảnh 3132
Ảnh 2102
Ảnh 2184
Ảnh 1855
Ảnh 2156
Ảnh 7304
Ảnh 2344
Ảnh 1478
Ảnh 5635
Ảnh 7874
Ảnh 2893
Ảnh 4825
Ảnh 2454
Ảnh 1694
Ảnh 3256
Ảnh 6746
Ảnh 2972
Ảnh 3045
Ảnh 1295
Ảnh 7296
Ảnh 2144
Ảnh 3094
Ảnh 4425
Ảnh 3823
Ảnh 2394
Ảnh 1203
Ảnh 3553
Ảnh 6849
Ảnh 5106
Ảnh 8568
Ảnh 86512
Ảnh 3527
Ảnh 93612
Ảnh 49012
Ảnh 2739
Ảnh 4669
Ảnh 5547
Ảnh 60210
Ảnh 37611
Ảnh 61310
Ảnh 45211
Ảnh 1K14
Ảnh 1.3K16
Ảnh 73115
Ảnh 1.1K10
Ảnh 87711
Ảnh 81212
Ảnh 56314
Ảnh 1.3K31
Ảnh 48718
Ảnh 73715
Ảnh 72813
Ảnh 2568
Ảnh 92211
Ảnh 1.3K13
Ảnh 96721
Ảnh 85617
Ảnh 36314
Ảnh 68917
Ảnh 1.2K17
Ảnh 1.4K34
Ảnh 64312
Ảnh 76113
Ảnh 1K8
Ảnh 1912
Ảnh 1.5K28
Ảnh 1.4K21
Ảnh 1K13
Ảnh 83912
Ảnh 68916
Ảnh 44416
Ảnh 65022
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 16 1.3K22
Ảnh 1.1K20
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 14 79719
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 13 99225
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 12 91411
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 11 46324
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 10 93919
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 9 97120
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 8 88114
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 7 1.1K25
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 6 1.2K23
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 5 1.1K24
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 4 1.2K29
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 3 1.2K24
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 2 1K27
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 1 1.9K25
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 0.2 1K31
Ảnh 32554