Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 08/11/2021
Tổng lượt xem: 67K
Thể loại:

Công chúa bebejana vừa ra đời thì bị vứt bỏ đi, đánh mất thân phận công chúa trở thành trẻ mồ côi lang thang, đột nhiên có một ngày phụ hoàng tìm kiếm cô ấy trở về, khôi phục thân phận công chúa của cô ấy, nhưng điều cô ấy mong đợi không phải là sự đoàn tụ của người thân và ăn ngon mặc đẹp, mà là trở thành vật tế phẩm của các vị thần. Xuyên không vào bebejana để muốn thay đổi số phận, nhưng lại phát hiện cách tốt nhất chính là trở thành tế phẩm, bởi vì trở thành tế phẩm mới có thể khiến cho cô ấy sống tiếp, âm mưu và nhân quả tiềm ẩn trong đó, dần dần hiện ra trước mắt cô…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 08:52 03/06/2023.
Chương
Ảnh 151
Ảnh 53
Ảnh 72
Ảnh 101
Ảnh 44
Ảnh 46
Ảnh 61
Ảnh 111
Ảnh 79
Ảnh 1221
Ảnh 602
Ảnh 781
Ảnh 39
Ảnh 110
Ảnh 61
Ảnh 901
Ảnh 871
Ảnh 53
Ảnh 86
Ảnh 169
Ảnh 183
Ảnh 112
Ảnh 164
Ảnh 208
Ảnh 170
Ảnh 113
Ảnh 1041
Ảnh 247
Ảnh 293
Ảnh 290
Ảnh 140
Ảnh 253
Ảnh 233
Ảnh 1361
Ảnh 1291
Ảnh 129
Ảnh 115
Ảnh 131
Ảnh 181
Ảnh 114
Ảnh 2221
Ảnh 951
Ảnh 1141
Ảnh 2061
Ảnh 2532
Ảnh 1371
Ảnh 2751
Ảnh 2046
Ảnh 2212
Ảnh 2632
Ảnh 1961
Ảnh 3902
Ảnh 654
Ảnh 3114
Ảnh 964
Ảnh 3482
Ảnh 1582
Ảnh 842
Ảnh 1566
Ảnh 3974
Ảnh 5393
Ảnh 5804
Ảnh 2534
Ảnh 744
Ảnh 1472
Ảnh 1253
Ảnh 2273
Ảnh 3181
Ảnh 1684
Ảnh 1642
Ảnh 4023
Ảnh 2582
Ảnh 1732
Ảnh 1844
Ảnh 1515
Ảnh 1826
Ảnh 5864
Ảnh 1934
Ảnh 1298
Ảnh 4465
Ảnh 6394
Ảnh 2503
Ảnh 4075
Ảnh 2084
Ảnh 1444
Ảnh 2665
Ảnh 5575
Ảnh 2442
Ảnh 2515
Ảnh 1095
Ảnh 6116
Ảnh 1834
Ảnh 2624
Ảnh 3695
Ảnh 3083
Ảnh 1984
Ảnh 993
Ảnh 2893
Ảnh 5859
Ảnh 4326
Ảnh 7338
Ảnh 74112
Ảnh 3087
Ảnh 80612
Ảnh 43712
Ảnh 2439
Ảnh 3879
Ảnh 4777
Ảnh 52110
Ảnh 31411
Ảnh 53010
Ảnh 39311
Ảnh 85114
Ảnh 1.1K16
Ảnh 62515
Ảnh 97110
Ảnh 76111
Ảnh 69412
Ảnh 49514
Ảnh 1.2K31
Ảnh 43218
Ảnh 65015
Ảnh 64513
Ảnh 2328
Ảnh 80611
Ảnh 1.1K13
Ảnh 85520
Ảnh 75017
Ảnh 32114
Ảnh 61517
Ảnh 1K17
Ảnh 1.2K34
Ảnh 56212
Ảnh 64913
Ảnh 9358
Ảnh 1812
Ảnh 1.3K27
Ảnh 1.2K21
Ảnh 92313
Ảnh 74112
Ảnh 62916
Ảnh 39916
Ảnh 58722
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 16 1.1K22
Ảnh 1K20
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 14 72919
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 13 90525
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 12 81911
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 11 43224
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 10 84619
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 9 88420
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 8 79514
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 7 1K25
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 6 1K23
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 5 99524
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 4 1.1K29
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 3 1.1K24
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 2 96927
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 1 1.7K25
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 0.2 95230
Ảnh 29053