Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 08/11/2021
Tổng lượt xem: 49.1K
Thể loại:

Công chúa bebejana vừa ra đời thì bị vứt bỏ đi, đánh mất thân phận công chúa trở thành trẻ mồ côi lang thang, đột nhiên có một ngày phụ hoàng tìm kiếm cô ấy trở về, khôi phục thân phận công chúa của cô ấy, nhưng điều cô ấy mong đợi không phải là sự đoàn tụ của người thân và ăn ngon mặc đẹp, mà là trở thành vật tế phẩm của các vị thần. Xuyên không vào bebejana để muốn thay đổi số phận, nhưng lại phát hiện cách tốt nhất chính là trở thành tế phẩm, bởi vì trở thành tế phẩm mới có thể khiến cho cô ấy sống tiếp, âm mưu và nhân quả tiềm ẩn trong đó, dần dần hiện ra trước mắt cô…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 15:17 03/02/2023.
Chương
Ảnh 64
Ảnh 94
Ảnh 79
Ảnh 70
Ảnh 90
Ảnh 69
Ảnh 1151
Ảnh 531
Ảnh 681
Ảnh 1351
Ảnh 1602
Ảnh 951
Ảnh 1721
Ảnh 1286
Ảnh 1382
Ảnh 1582
Ảnh 1171
Ảnh 2452
Ảnh 484
Ảnh 1984
Ảnh 744
Ảnh 2262
Ảnh 1092
Ảnh 592
Ảnh 956
Ảnh 2554
Ảnh 3583
Ảnh 3904
Ảnh 1794
Ảnh 584
Ảnh 1102
Ảnh 943
Ảnh 1643
Ảnh 2171
Ảnh 1344
Ảnh 1292
Ảnh 2913
Ảnh 1832
Ảnh 1352
Ảnh 1364
Ảnh 1215
Ảnh 1376
Ảnh 4174
Ảnh 1384
Ảnh 1028
Ảnh 3115
Ảnh 4724
Ảnh 1863
Ảnh 3105
Ảnh 1664
Ảnh 1134
Ảnh 2045
Ảnh 4255
Ảnh 1792
Ảnh 1875
Ảnh 865
Ảnh 4676
Ảnh 1494
Ảnh 2074
Ảnh 2875
Ảnh 2333
Ảnh 1494
Ảnh 733
Ảnh 2083
Ảnh 4489
Ảnh 3176
Ảnh 5678
Ảnh 56612
Ảnh 2337
Ảnh 62812
Ảnh 33712
Ảnh 1969
Ảnh 2909
Ảnh 3527
Ảnh 40110
Ảnh 25111
Ảnh 41210
Ảnh 31111
Ảnh 67114
Ảnh 92816
Ảnh 50415
Ảnh 75310
Ảnh 58711
Ảnh 54912
Ảnh 40114
Ảnh 96831
Ảnh 34318
Ảnh 52915
Ảnh 50013
Ảnh 1968
Ảnh 64711
Ảnh 90513
Ảnh 68720
Ảnh 60017
Ảnh 26714
Ảnh 50017
Ảnh 85417
Ảnh 96634
Ảnh 44312
Ảnh 48813
Ảnh 7218
Ảnh 1512
Ảnh 1K27
Ảnh 1K21
Ảnh 73813
Ảnh 57712
Ảnh 51016
Ảnh 30616
Ảnh 47722
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 16 96922
Ảnh 83220
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 14 60719
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 13 76525
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 12 67611
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 11 37824
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 10 70519
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 9 73520
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 8 66714
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 7 85025
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 6 89223
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 5 82624
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 4 94029
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 3 94324
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 2 83027
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 1 1.5K25
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 0.2 82530
Ảnh 24253