Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 08/11/2021
Tổng lượt xem: 21.6K
Thể loại:

Công chúa bebejana vừa ra đời thì bị vứt bỏ đi, đánh mất thân phận công chúa trở thành trẻ mồ côi lang thang, đột nhiên có một ngày phụ hoàng tìm kiếm cô ấy trở về, khôi phục thân phận công chúa của cô ấy, nhưng điều cô ấy mong đợi không phải là sự đoàn tụ của người thân và ăn ngon mặc đẹp, mà là trở thành vật tế phẩm của các vị thần. Xuyên không vào bebejana để muốn thay đổi số phận, nhưng lại phát hiện cách tốt nhất chính là trở thành tế phẩm, bởi vì trở thành tế phẩm mới có thể khiến cho cô ấy sống tiếp, âm mưu và nhân quả tiềm ẩn trong đó, dần dần hiện ra trước mắt cô…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 22:53 20/05/2022.
Chương
Ảnh 25
Ảnh 2673
Ảnh 1566
Ảnh 1095
Ảnh 1324
Ảnh 1533
Ảnh 2087
Ảnh 1339
Ảnh 2118
Ảnh 1788
Ảnh 34411
Ảnh 52213
Ảnh 28812
Ảnh 3817
Ảnh 2997
Ảnh 3038
Ảnh 23911
Ảnh 61126
Ảnh 23415
Ảnh 31712
Ảnh 28710
Ảnh 1225
Ảnh 3698
Ảnh 53310
Ảnh 41717
Ảnh 36114
Ảnh 17611
Ảnh 32014
Ảnh 50715
Ảnh 54830
Ảnh 23610
Ảnh 23810
Ảnh 3777
Ảnh 1311
Ảnh 69525
Ảnh 63620
Ảnh 43112
Ảnh 32211
Ảnh 30715
Ảnh 17114
Ảnh 32121
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 16 62021
Ảnh 55119
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 14 39217
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 13 51024
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 12 40410
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 11 25322
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 10 42718
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 9 47419
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 8 41514
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 7 53125
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 6 55123
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 5 52024
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 4 62427
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 3 62624
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 2 54925
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 1 1K21
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 0.2 56226
Ảnh 16246

Truyện liên quan