Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm

Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 08/11/2021
Tổng lượt xem: 33.1K
Thể loại:

Công chúa bebejana vừa ra đời thì bị vứt bỏ đi, đánh mất thân phận công chúa trở thành trẻ mồ côi lang thang, đột nhiên có một ngày phụ hoàng tìm kiếm cô ấy trở về, khôi phục thân phận công chúa của cô ấy, nhưng điều cô ấy mong đợi không phải là sự đoàn tụ của người thân và ăn ngon mặc đẹp, mà là trở thành vật tế phẩm của các vị thần. Xuyên không vào bebejana để muốn thay đổi số phận, nhưng lại phát hiện cách tốt nhất chính là trở thành tế phẩm, bởi vì trở thành tế phẩm mới có thể khiến cho cô ấy sống tiếp, âm mưu và nhân quả tiềm ẩn trong đó, dần dần hiện ra trước mắt cô…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 13:48 24/09/2022.
Chương
Ảnh 91
Ảnh 114
Ảnh 773
Ảnh 75
Ảnh 1531
Ảnh 1041
Ảnh 901
Ảnh 883
Ảnh 785
Ảnh 905
Ảnh 2244
Ảnh 863
Ảnh 727
Ảnh 1634
Ảnh 2824
Ảnh 1213
Ảnh 1995
Ảnh 1133
Ảnh 684
Ảnh 1335
Ảnh 2625
Ảnh 1162
Ảnh 1255
Ảnh 584
Ảnh 2995
Ảnh 1053
Ảnh 1464
Ảnh 1795
Ảnh 1393
Ảnh 1014
Ảnh 553
Ảnh 1413
Ảnh 3239
Ảnh 2156
Ảnh 3887
Ảnh 39011
Ảnh 1697
Ảnh 4529
Ảnh 24310
Ảnh 1537
Ảnh 2107
Ảnh 2485
Ảnh 2929
Ảnh 18410
Ảnh 2919
Ảnh 2299
Ảnh 47112
Ảnh 69214
Ảnh 38213
Ảnh 5278
Ảnh 4169
Ảnh 40210
Ảnh 30612
Ảnh 74828
Ảnh 28116
Ảnh 40513
Ảnh 37211
Ảnh 1516
Ảnh 4819
Ảnh 67311
Ảnh 52018
Ảnh 44915
Ảnh 21712
Ảnh 38815
Ảnh 63616
Ảnh 71132
Ảnh 31610
Ảnh 33111
Ảnh 5077
Ảnh 1412
Ảnh 84025
Ảnh 79220
Ảnh 55312
Ảnh 42011
Ảnh 38515
Ảnh 22714
Ảnh 38121
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 16 75521
Ảnh 65419
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 14 46418
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 13 61224
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 12 49910
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 11 29722
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 10 53118
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 9 56419
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 8 51214
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 7 66025
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 6 69123
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 5 64624
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 4 77027
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 3 77124
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 2 68726
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 1 1.2K23
Ảnh Ngày Nào Đó Trở Thành Công Chúa Tế Phẩm – Chap 0.2 69628
Ảnh 20251

Truyện liên quan