Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão

Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Ta Ở Hậu Cung Làm Chủ
Tác giả: Chưởng Duyệt
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/08/2020
Tổng lượt xem: 1.1M
Thể loại:

Đã từng nghe qua thôi dựng tiên tử chưa? Vân Miên chính là người đó! Nhiệm vụ hạ phàm của cô chính là giúp hoàng đế kiêu quốc có con? Cái gì? Hoàng đế là người mắc chứng bệnh không sinh được con! Là cái bệnh mà thái y hay thần y đều không chữa khỏi u Vân Miên cảm thấy rất áp lực” Vân Miên trẫm thấy chóng mặt máu truyền cho trẫm chút tiên khí” để hoàn thành nhiệm vụ, Vân Miên đã dốc hết tâm huyết!

“Vân Miên, trẫm tức ngực màu truyền cho trẫm chút tiên khí~”

Sau 99 lần truyền tiên khí bông hoa sắt vạn năm cuối cùng cũng nở hoa…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 11:33 17/09/2021.
Chương
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 116 1675
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 115 1035
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 114 1642
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 113 1928
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 112 1485
Ảnh 1474
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 110 1528
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 109 1336
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 108 1037
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 107 1468
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 106 1198
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 105 1836
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 104 1338
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 103 1447
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 102 1568
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 101 2046
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 100 977
Ảnh 1435
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 98 1695
Ảnh 1635
Ảnh 1037
Ảnh 1355
Ảnh 1616
Ảnh 1589
Ảnh 1105
Ảnh 1768
Ảnh 1638
Ảnh 1264
Ảnh 1725
Ảnh 1056
Ảnh 1179
Ảnh 535
Ảnh 407
Ảnh 446
Ảnh 687
Ảnh 545
Ảnh 916
Ảnh 204
Ảnh 346
Ảnh 735
Ảnh 443
Ảnh 776
Ảnh 975
Ảnh 564
Ảnh 783
Ảnh 704
Ảnh 746
Ảnh 164
Ảnh 954
Ảnh 455
Ảnh 766
Ảnh 846
Ảnh 3010
Ảnh 396
Ảnh 637
Ảnh 626
Ảnh 106
Ảnh 576
Ảnh 364
Ảnh 427
Ảnh 265
Ảnh 138
Ảnh 567
Ảnh 746
Ảnh 815
Ảnh 1035
Ảnh 494
Ảnh 495
Ảnh 8410
Ảnh 1269
Ảnh 978
Ảnh 959
Ảnh 933
Ảnh 8910
Ảnh 9812
Ảnh 789
Ảnh 1028
Ảnh 757
Ảnh 5217
Ảnh 6511
Ảnh 7313
Ảnh 4311
Ảnh 4614
Ảnh 1410
Ảnh 238
Ảnh 2811
Ảnh 468
Ảnh 176
Ảnh 739
Ảnh 766
Ảnh 497
Ảnh 807
Ảnh 528
Ảnh 525
Ảnh 607
Ảnh 359
Ảnh 449
Ảnh 536
Ảnh 576
Ảnh 557
Ảnh 708
Ảnh 5114
Ảnh 599
Ảnh 7413
Ảnh 5114
Ảnh 3818
Ảnh 4617
Ảnh 11418
Ảnh 5919
Ảnh 17630
Ảnh 7642
Ảnh 7735
Ảnh 9636
Ảnh 14242
Ảnh 5155
Ảnh 97194