Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão

Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Ta Ở Hậu Cung Làm Chủ
Tác giả: Chưởng Duyệt
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/08/2020
Tổng lượt xem: 1.1M
Thể loại:

Đã từng nghe qua thôi dựng tiên tử chưa? Vân Miên chính là người đó! Nhiệm vụ hạ phàm của cô chính là giúp hoàng đế kiêu quốc có con? Cái gì? Hoàng đế là người mắc chứng bệnh không sinh được con! Là cái bệnh mà thái y hay thần y đều không chữa khỏi u Vân Miên cảm thấy rất áp lực” Vân Miên trẫm thấy chóng mặt máu truyền cho trẫm chút tiên khí” để hoàn thành nhiệm vụ, Vân Miên đã dốc hết tâm huyết!

“Vân Miên, trẫm tức ngực màu truyền cho trẫm chút tiên khí~”

Sau 99 lần truyền tiên khí bông hoa sắt vạn năm cuối cùng cũng nở hoa…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 11:33 17/09/2021.
Chương
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 116 1796
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 115 1075
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 114 1722
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 113 2008
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 112 1545
Ảnh 1554
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 110 1608
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 109 1406
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 108 1097
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 107 1528
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 106 1248
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 105 1906
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 104 1398
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 103 1487
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 102 1618
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 101 2126
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 100 1017
Ảnh 1495
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 98 1775
Ảnh 1715
Ảnh 1087
Ảnh 1415
Ảnh 1686
Ảnh 1659
Ảnh 1175
Ảnh 1838
Ảnh 1708
Ảnh 1324
Ảnh 1785
Ảnh 1116
Ảnh 1239
Ảnh 545
Ảnh 407
Ảnh 446
Ảnh 717
Ảnh 585
Ảnh 976
Ảnh 204
Ảnh 366
Ảnh 805
Ảnh 483
Ảnh 846
Ảnh 1055
Ảnh 634
Ảnh 843
Ảnh 764
Ảnh 816
Ảnh 174
Ảnh 1004
Ảnh 505
Ảnh 816
Ảnh 906
Ảnh 3110
Ảnh 436
Ảnh 687
Ảnh 706
Ảnh 106
Ảnh 626
Ảnh 404
Ảnh 457
Ảnh 295
Ảnh 148
Ảnh 617
Ảnh 816
Ảnh 865
Ảnh 1085
Ảnh 554
Ảnh 535
Ảnh 8910
Ảnh 1339
Ảnh 1058
Ảnh 1049
Ảnh 1003
Ảnh 9710
Ảnh 10712
Ảnh 859
Ảnh 1088
Ảnh 827
Ảnh 5517
Ảnh 7111
Ảnh 7913
Ảnh 4511
Ảnh 5014
Ảnh 1610
Ảnh 268
Ảnh 3011
Ảnh 498
Ảnh 196
Ảnh 809
Ảnh 846
Ảnh 527
Ảnh 867
Ảnh 578
Ảnh 575
Ảnh 667
Ảnh 379
Ảnh 489
Ảnh 586
Ảnh 616
Ảnh 617
Ảnh 768
Ảnh 5414
Ảnh 649
Ảnh 7913
Ảnh 5514
Ảnh 4118
Ảnh 4917
Ảnh 12018
Ảnh 6119
Ảnh 18830
Ảnh 8142
Ảnh 8235
Ảnh 10436
Ảnh 15142
Ảnh 5355
Ảnh 101194