Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão

Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Ta Ở Hậu Cung Làm Chủ
Tác giả: Chưởng Duyệt
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/08/2020
Tổng lượt xem: 1.1M
Thể loại:

Đã từng nghe qua thôi dựng tiên tử chưa? Vân Miên chính là người đó! Nhiệm vụ hạ phàm của cô chính là giúp hoàng đế kiêu quốc có con? Cái gì? Hoàng đế là người mắc chứng bệnh không sinh được con! Là cái bệnh mà thái y hay thần y đều không chữa khỏi u Vân Miên cảm thấy rất áp lực” Vân Miên trẫm thấy chóng mặt máu truyền cho trẫm chút tiên khí” để hoàn thành nhiệm vụ, Vân Miên đã dốc hết tâm huyết!

“Vân Miên, trẫm tức ngực màu truyền cho trẫm chút tiên khí~”

Sau 99 lần truyền tiên khí bông hoa sắt vạn năm cuối cùng cũng nở hoa…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 11:33 17/09/2021.
Chương
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 116 1716
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 115 1055
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 114 1662
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 113 1948
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 112 1505
Ảnh 1504
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 110 1548
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 109 1356
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 108 1057
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 107 1488
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 106 1218
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 105 1856
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 104 1358
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 103 1467
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 102 1588
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 101 2066
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 100 997
Ảnh 1455
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 98 1715
Ảnh 1655
Ảnh 1047
Ảnh 1375
Ảnh 1636
Ảnh 1609
Ảnh 1125
Ảnh 1788
Ảnh 1658
Ảnh 1284
Ảnh 1745
Ảnh 1076
Ảnh 1199
Ảnh 545
Ảnh 407
Ảnh 446
Ảnh 697
Ảnh 565
Ảnh 936
Ảnh 204
Ảnh 356
Ảnh 765
Ảnh 453
Ảnh 806
Ảnh 1005
Ảnh 584
Ảnh 803
Ảnh 724
Ảnh 766
Ảnh 164
Ảnh 974
Ảnh 475
Ảnh 786
Ảnh 866
Ảnh 3010
Ảnh 416
Ảnh 647
Ảnh 656
Ảnh 106
Ảnh 586
Ảnh 374
Ảnh 437
Ảnh 265
Ảnh 138
Ảnh 577
Ảnh 766
Ảnh 835
Ảnh 1055
Ảnh 514
Ảnh 505
Ảnh 8510
Ảnh 1289
Ảnh 988
Ảnh 969
Ảnh 933
Ảnh 9010
Ảnh 10012
Ảnh 799
Ảnh 1028
Ảnh 757
Ảnh 5217
Ảnh 6511
Ảnh 7313
Ảnh 4311
Ảnh 4614
Ảnh 1410
Ảnh 238
Ảnh 2811
Ảnh 468
Ảnh 176
Ảnh 739
Ảnh 766
Ảnh 497
Ảnh 807
Ảnh 538
Ảnh 525
Ảnh 607
Ảnh 359
Ảnh 449
Ảnh 536
Ảnh 576
Ảnh 557
Ảnh 708
Ảnh 5114
Ảnh 599
Ảnh 7413
Ảnh 5114
Ảnh 3818
Ảnh 4617
Ảnh 11418
Ảnh 5919
Ảnh 17830
Ảnh 7642
Ảnh 7835
Ảnh 9936
Ảnh 14442
Ảnh 5155
Ảnh 97194