Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão

Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Ta Ở Hậu Cung Làm Chủ
Tác giả: Chưởng Duyệt
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/08/2020
Tổng lượt xem: 1.1M
Thể loại:

Đã từng nghe qua thôi dựng tiên tử chưa? Vân Miên chính là người đó! Nhiệm vụ hạ phàm của cô chính là giúp hoàng đế kiêu quốc có con? Cái gì? Hoàng đế là người mắc chứng bệnh không sinh được con! Là cái bệnh mà thái y hay thần y đều không chữa khỏi u Vân Miên cảm thấy rất áp lực” Vân Miên trẫm thấy chóng mặt máu truyền cho trẫm chút tiên khí” để hoàn thành nhiệm vụ, Vân Miên đã dốc hết tâm huyết!

“Vân Miên, trẫm tức ngực màu truyền cho trẫm chút tiên khí~”

Sau 99 lần truyền tiên khí bông hoa sắt vạn năm cuối cùng cũng nở hoa…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 11:33 17/09/2021.
Chương
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 116 1234
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 115 885
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 114 1372
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 113 1598
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 112 1285
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 1264
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 110 1348
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 109 1176
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 108 907
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 107 1278
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 106 1088
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 105 1596
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 104 1138
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 103 1287
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 102 1388
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 101 1796
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 100 807
Ảnh 1245
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 98 1465
Ảnh 1415
Ảnh 917
Ảnh 1165
Ảnh 1426
Ảnh 1369
Ảnh 965
Ảnh 1548
Ảnh 1478
Ảnh 1124
Ảnh 1575
Ảnh 996
Ảnh 1049
Ảnh 485
Ảnh 397
Ảnh 446
Ảnh 607
Ảnh 485
Ảnh 786
Ảnh 194
Ảnh 296
Ảnh 575
Ảnh 343
Ảnh 656
Ảnh 795
Ảnh 444
Ảnh 643
Ảnh 564
Ảnh 566
Ảnh 144
Ảnh 774
Ảnh 365
Ảnh 636
Ảnh 696
Ảnh 2310
Ảnh 326
Ảnh 497
Ảnh 466
Ảnh 96
Ảnh 446
Ảnh 294
Ảnh 337
Ảnh 225
Ảnh 128
Ảnh 457
Ảnh 586
Ảnh 635
Ảnh 785
Ảnh 394
Ảnh 375
Ảnh 6410
Ảnh 1039
Ảnh 758
Ảnh 729
Ảnh 783
Ảnh 7210
Ảnh 7812
Ảnh 649
Ảnh 848
Ảnh 547
Ảnh 3817
Ảnh 4911
Ảnh 5813
Ảnh 3711
Ảnh 4014
Ảnh 1210
Ảnh 198
Ảnh 2411
Ảnh 388
Ảnh 146
Ảnh 549
Ảnh 626
Ảnh 417
Ảnh 657
Ảnh 418
Ảnh 455
Ảnh 497
Ảnh 299
Ảnh 389
Ảnh 476
Ảnh 486
Ảnh 437
Ảnh 598
Ảnh 4114
Ảnh 489
Ảnh 6113
Ảnh 4214
Ảnh 2918
Ảnh 3617
Ảnh 8718
Ảnh 4719
Ảnh 14130
Ảnh 6242
Ảnh 6035
Ảnh 7936
Ảnh 11342
Ảnh 4255
Ảnh 80194