Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão

Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Ta Ở Hậu Cung Làm Chủ
Tác giả: Chưởng Duyệt
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/08/2020
Tổng lượt xem: 1.1M
Thể loại:

Đã từng nghe qua thôi dựng tiên tử chưa? Vân Miên chính là người đó! Nhiệm vụ hạ phàm của cô chính là giúp hoàng đế kiêu quốc có con? Cái gì? Hoàng đế là người mắc chứng bệnh không sinh được con! Là cái bệnh mà thái y hay thần y đều không chữa khỏi u Vân Miên cảm thấy rất áp lực” Vân Miên trẫm thấy chóng mặt máu truyền cho trẫm chút tiên khí” để hoàn thành nhiệm vụ, Vân Miên đã dốc hết tâm huyết!

“Vân Miên, trẫm tức ngực màu truyền cho trẫm chút tiên khí~”

Sau 99 lần truyền tiên khí bông hoa sắt vạn năm cuối cùng cũng nở hoa…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 11:33 17/09/2021.
Chương
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 116 1465
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 115 945
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 114 1512
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 113 1778
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 112 1375
Ảnh 1364
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 110 1448
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 109 1276
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 108 987
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 107 1378
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 106 1148
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 105 1706
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 104 1238
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 103 1377
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 102 1458
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 101 1906
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 100 877
Ảnh 1325
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 98 1575
Ảnh 1515
Ảnh 967
Ảnh 1255
Ảnh 1526
Ảnh 1479
Ảnh 1025
Ảnh 1648
Ảnh 1568
Ảnh 1194
Ảnh 1645
Ảnh 1016
Ảnh 1099
Ảnh 495
Ảnh 397
Ảnh 446
Ảnh 647
Ảnh 515
Ảnh 876
Ảnh 194
Ảnh 316
Ảnh 665
Ảnh 393
Ảnh 736
Ảnh 885
Ảnh 514
Ảnh 723
Ảnh 624
Ảnh 676
Ảnh 154
Ảnh 874
Ảnh 435
Ảnh 716
Ảnh 786
Ảnh 2610
Ảnh 366
Ảnh 567
Ảnh 516
Ảnh 106
Ảnh 516
Ảnh 324
Ảnh 377
Ảnh 235
Ảnh 138
Ảnh 527
Ảnh 646
Ảnh 725
Ảnh 895
Ảnh 444
Ảnh 445
Ảnh 7410
Ảnh 1129
Ảnh 858
Ảnh 839
Ảnh 873
Ảnh 8010
Ảnh 8712
Ảnh 689
Ảnh 948
Ảnh 637
Ảnh 4517
Ảnh 5611
Ảnh 6613
Ảnh 3911
Ảnh 4114
Ảnh 1310
Ảnh 228
Ảnh 2511
Ảnh 418
Ảnh 146
Ảnh 629
Ảnh 706
Ảnh 447
Ảnh 727
Ảnh 488
Ảnh 495
Ảnh 537
Ảnh 329
Ảnh 429
Ảnh 506
Ảnh 526
Ảnh 497
Ảnh 658
Ảnh 4814
Ảnh 549
Ảnh 7013
Ảnh 4814
Ảnh 3618
Ảnh 4417
Ảnh 10018
Ảnh 5119
Ảnh 15830
Ảnh 6942
Ảnh 6635
Ảnh 8636
Ảnh 12542
Ảnh 4555
Ảnh 90194