Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão

Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Ta Ở Hậu Cung Làm Chủ
Tác giả: Chưởng Duyệt
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/08/2020
Tổng lượt xem: 1.1M
Thể loại:

Đã từng nghe qua thôi dựng tiên tử chưa? Vân Miên chính là người đó! Nhiệm vụ hạ phàm của cô chính là giúp hoàng đế kiêu quốc có con? Cái gì? Hoàng đế là người mắc chứng bệnh không sinh được con! Là cái bệnh mà thái y hay thần y đều không chữa khỏi u Vân Miên cảm thấy rất áp lực” Vân Miên trẫm thấy chóng mặt máu truyền cho trẫm chút tiên khí” để hoàn thành nhiệm vụ, Vân Miên đã dốc hết tâm huyết!

“Vân Miên, trẫm tức ngực màu truyền cho trẫm chút tiên khí~”

Sau 99 lần truyền tiên khí bông hoa sắt vạn năm cuối cùng cũng nở hoa…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 11:33 17/09/2021.
Chương
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 116 1605
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 115 995
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 114 1602
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 113 1858
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 112 1445
Ảnh 1424
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 110 1478
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 109 1306
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 108 1007
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 107 1428
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 106 1168
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 105 1786
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 104 1288
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 103 1397
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 102 1508
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 101 1976
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 100 917
Ảnh 1375
Ảnh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão – Chap 98 1635
Ảnh 1565
Ảnh 997
Ảnh 1295
Ảnh 1556
Ảnh 1519
Ảnh 1075
Ảnh 1718
Ảnh 1608
Ảnh 1224
Ảnh 1685
Ảnh 1036
Ảnh 1149
Ảnh 505
Ảnh 397
Ảnh 446
Ảnh 667
Ảnh 525
Ảnh 896
Ảnh 204
Ảnh 346
Ảnh 685
Ảnh 423
Ảnh 756
Ảnh 935
Ảnh 544
Ảnh 753
Ảnh 664
Ảnh 706
Ảnh 164
Ảnh 924
Ảnh 445
Ảnh 736
Ảnh 816
Ảnh 2710
Ảnh 386
Ảnh 597
Ảnh 586
Ảnh 106
Ảnh 556
Ảnh 334
Ảnh 397
Ảnh 255
Ảnh 138
Ảnh 547
Ảnh 706
Ảnh 775
Ảnh 975
Ảnh 474
Ảnh 475
Ảnh 8010
Ảnh 1239
Ảnh 948
Ảnh 909
Ảnh 923
Ảnh 8510
Ảnh 9212
Ảnh 729
Ảnh 998
Ảnh 697
Ảnh 4817
Ảnh 6011
Ảnh 6913
Ảnh 4111
Ảnh 4414
Ảnh 1410
Ảnh 238
Ảnh 2711
Ảnh 458
Ảnh 156
Ảnh 709
Ảnh 756
Ảnh 467
Ảnh 797
Ảnh 518
Ảnh 515
Ảnh 597
Ảnh 349
Ảnh 449
Ảnh 536
Ảnh 566
Ảnh 547
Ảnh 708
Ảnh 5014
Ảnh 599
Ảnh 7413
Ảnh 5114
Ảnh 3818
Ảnh 4617
Ảnh 10718
Ảnh 5419
Ảnh 17130
Ảnh 7442
Ảnh 7335
Ảnh 9336
Ảnh 13642
Ảnh 4755
Ảnh 94194