Nam Nhân Daddy Từ Trên Trời Rơi Xuống

Nam Nhân Daddy Từ Trên Trời Rơi Xuống

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Tạm ngưng
Ngày thêm: 21/12/2019
Tổng lượt xem: 52.3K
Thể loại:

Mục Ninh Khê bày tỏ, con đường dài nhất mà cô đã đi qua, là con đường chiêu trò của Mặc tổng! 5 năm trước, cô đã dùng thuốc giải với người đàn ông có thể lực siêu tốt. 5 năm sau, manh bảo dẫn cô đến trước mặt đại tổng tài nói: “Mami, con tìm thấy Daddy rồi, cha sẽ nuôi con, cũng sẽ sủng mẹ!”

Mặc Khải Ngao kéo Mục Ninh Khê nói: “Vợ ơi, phải sớm trân trọng cái thai thứ hai, tình cảm anh em nó mới tốt!”

Mục Ninh Khê: “…”

Xem phiên bản khác: BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống.