Manh Sư Tại Thượng

Manh Sư Tại Thượng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 13/06/2019
Tổng lượt xem: 6.1M
Thể loại:

Đứng thứ #9 danh sách truyện được xem nhiều nhất.

Để cứu thế giới, ta chỉ có thể nhận nam chủ làm đồ đệ! Chỉ là sao nam chủ lại khác hẳn với kiếp trước? Làm nũng, mè nheo, một lòng vì ta, một con chó con ngây thơ, dễ xấu hổ. Nếu ngươi đã ngoan ngoãn, hiếu thuận như thế, thì vi sư đành tiện tay nuôi dưỡng đồ đệ vậy! Chỉ là… nghịch đồ! Ai, ai bảo ngươi gặm lên trên!

Cập nhật chương mới thứ 6 và 7 hàng tuần!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 00:54 04/12/2022.
Chương
Ảnh 50
Ảnh 541
Ảnh 941
Ảnh 751
Ảnh 1262
Ảnh 1101
Ảnh 1232
Ảnh 1042
Ảnh 1423
Ảnh 852
Ảnh 791
Ảnh 982
Ảnh 1212
Ảnh 1292
Ảnh 1191
Ảnh 1311
Ảnh 1352
Ảnh 1022
Ảnh 1492
Ảnh 1602
Ảnh 1812
Ảnh 1881
Ảnh 1542
Ảnh 1192
Ảnh 983
Ảnh 1601
Ảnh 1633
Ảnh 1523
Ảnh 1403
Ảnh 1822
Ảnh 2252
Ảnh 1942
Ảnh 1932
Ảnh 1723
Ảnh 2244
Ảnh 1915
Ảnh 1791
Ảnh 2075
Ảnh 2622
Ảnh 1922
Ảnh 1513
Ảnh 1514
Ảnh 1353
Ảnh 1181
Ảnh 2252
Ảnh 1682
Ảnh 2192
Ảnh 2571
Ảnh 2152
Ảnh 2873
Ảnh 2851
Ảnh 3202
Ảnh 2672
Ảnh 3347
Ảnh 2666
Ảnh 3075
Ảnh 2295
Ảnh 3397
Ảnh 3719
Ảnh 36210
Ảnh 3938
Ảnh 4443
Ảnh 3571
Ảnh 38810
Ảnh 4159
Ảnh 3617
Ảnh 2805
Ảnh 3595
Ảnh 2807
Ảnh 3917
Ảnh 3656
Ảnh 39910
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 334 55716
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 333 56413
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 332 43713
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 331 40711
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 330 32518
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 329 36523
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 328 49021
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 327 33115
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 326 25510
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 325 32616
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 324 28913
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 323 30912
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 322 43012
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 321 33217
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 320 47013
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 319 29212
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 318 44115
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 317 33616
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 316 52917
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 315 52722
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 314 45020
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 313 50529
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 312 44532
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 311 40425
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 310 47729
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 309 42823
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 308 50527
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 307 52537
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 306 49126
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 305 50126
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 304 46127
Ảnh 28136
Ảnh 43440
Ảnh 52540
Ảnh 48633
Ảnh 48036
Ảnh 52522
Ảnh 58423
Ảnh 33119
Ảnh 53722
Ảnh 39919
Ảnh 39616
Ảnh 16032
Ảnh 15941
Ảnh 11739
Ảnh 23738
Ảnh 24335
Ảnh 17937
Ảnh 12839
Ảnh 12736
Ảnh 14735
Ảnh 10935
Ảnh 16738
Ảnh 8631
Ảnh 15932
Ảnh 18228
Ảnh 20025
Ảnh 17432
Ảnh 12228
Ảnh 18723
Ảnh 17318
Ảnh 19316
Ảnh 13224
Ảnh 16122
Ảnh 19623
Ảnh 19827
Ảnh 17720
Ảnh 17739
Ảnh 16627
Ảnh 17428
Ảnh 7136
Ảnh 8856
Ảnh 7137
Ảnh 15647
Ảnh 11349
Ảnh 15347
Ảnh 11344
Ảnh 14244
Ảnh 17142
Ảnh 15743
Ảnh 10942
Ảnh 7441
Ảnh 14546
Ảnh 16342
Ảnh 13641
Ảnh 9339
Ảnh 11745
Ảnh 11736
Ảnh 6737
Ảnh 14634
Ảnh 9240
Ảnh 6736
Ảnh 10740
Ảnh 10245
Ảnh 8541
Ảnh 13533
Ảnh 16240
Ảnh 16249
Ảnh 19043
Ảnh 18453
Ảnh 22052
Ảnh 19652
Ảnh 13243
Ảnh 8952
Ảnh 8943
Ảnh 13758
Ảnh 17349
Ảnh 13040
Ảnh 19347
Ảnh 11350
Ảnh 13458
Ảnh 11150
Ảnh 14166
Ảnh 9740
Ảnh 16551
Ảnh 13848
Ảnh 11865
Ảnh 12054
Ảnh 6858
Ảnh 8470
Ảnh 13053
Ảnh 16550
Ảnh 13648
Ảnh 15454
Ảnh 17056
Ảnh 11167
Ảnh 19075
Ảnh 15779
Ảnh 132103
Ảnh 106115
Ảnh 15592
Ảnh 15685
Ảnh 155115
Ảnh 131134
Ảnh 129177
Ảnh 128243
Ảnh 122141
Ảnh 111235
Ảnh 45280
Ảnh 73192
Ảnh 60197
Ảnh 152225
Ảnh 140275
Ảnh 110263
Ảnh 135367
Ảnh 157270
Ảnh 185367
Ảnh 228130
Ảnh 114104
Ảnh 14567
Ảnh 13965
Ảnh 14558
Ảnh 16668
Ảnh 9160
Ảnh 17257
Ảnh 15957
Ảnh 17959
Ảnh 15060
Ảnh 17171
Ảnh 9049
Ảnh 13653
Ảnh 11559
Ảnh 16354
Ảnh 15555
Ảnh 13160
Ảnh 16559
Ảnh 12560
Ảnh 6758
Ảnh 7957
Ảnh 7155
Ảnh 12670
Ảnh 13569
Ảnh 16065
Ảnh 17275
Ảnh 5370
Ảnh 8172
Ảnh 13172
Ảnh 5365
Ảnh 13875
Ảnh 14373
Ảnh 11074
Ảnh 16768
Ảnh 17975
Ảnh 12666
Ảnh 13975
Ảnh 13781
Ảnh 14573
Ảnh 18469
Ảnh 14176
Ảnh 17375
Ảnh 15374
Ảnh 11567
Ảnh 7276
Ảnh 9373
Ảnh 20182
Ảnh 15176
Ảnh 18176
Ảnh 19667
Ảnh 7271
Ảnh 8871
Ảnh 17272
Ảnh 10859
Ảnh 10976
Ảnh 17866
Ảnh 13464
Ảnh 11459
Ảnh 8259
Ảnh 16368
Ảnh 17366
Ảnh 15260
Ảnh 13761
Ảnh 3565
Ảnh 6468
Ảnh 7068
Ảnh 11961
Ảnh 18767
Ảnh 10865
Ảnh 17068
Ảnh 15162
Ảnh 16467
Ảnh 18575
Ảnh 6862
Ảnh 2363
Ảnh 3359
Ảnh 6265
Ảnh 5977
Ảnh 6378
Ảnh 8975
Ảnh 7269
Ảnh 7878
Ảnh 9578
Ảnh 5870
Ảnh 11571
Ảnh 11177
Ảnh 12175
Ảnh 5378
Ảnh 3572
Ảnh 3369
Ảnh 5776
Ảnh 3290
Ảnh 8281
Ảnh 15686
Ảnh 11285
Ảnh 7976
Ảnh 5592
Ảnh 5986
Ảnh 9691
Ảnh 5483
Ảnh 12693
Ảnh 11679
Ảnh 18487
Ảnh 17083
Ảnh 11179
Ảnh 2374
Ảnh 3181
Ảnh 7893
Ảnh 5075
Ảnh 2080
Ảnh 5172
Ảnh 13978
Ảnh 6276
Ảnh 10770
Ảnh 11072
Ảnh 13179
Ảnh 18795
Ảnh 21583
Ảnh 10272
Ảnh 7691
Ảnh 14492
Ảnh 19685
Ảnh 12492
Ảnh 5387
Ảnh 6391
Ảnh 8398
Ảnh 6198
Ảnh 177108
Ảnh 8196
Ảnh 7694
Ảnh 7787
Ảnh 76108
Ảnh 17496
Ảnh 128100
Ảnh 76108
Ảnh 1583
Ảnh 10081
Ảnh 12197
Ảnh 2285
Ảnh 144123
Ảnh 132118
Ảnh 194140
Ảnh 184107
Ảnh 146117
Ảnh 97123
Ảnh 122125
Ảnh 111133
Ảnh 193125
Ảnh 96134
Ảnh 251141
Ảnh 165123
Ảnh 144130
Ảnh 257140
Ảnh 287142
Ảnh 173123
Ảnh 180134
Ảnh 207125
Ảnh 269137
Ảnh 220121
Ảnh 190143
Ảnh 120144
Ảnh 74124
Ảnh 156123
Ảnh 51131
Ảnh 53132
Ảnh 42129
Ảnh 83131
Ảnh 89140
Ảnh 87129
Ảnh 177114
Ảnh 116132
Ảnh 38125
Ảnh 226134
Ảnh 102135
Ảnh 46130
Ảnh 309139
Ảnh 283120
Ảnh 148121
Ảnh 263145
Ảnh 338130
Ảnh 225150
Ảnh 387142
Ảnh 168157
Ảnh 206168
Ảnh 217159
Ảnh 284177
Ảnh 194241

Truyện liên quan