Manh Sư Tại Thượng

Manh Sư Tại Thượng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 13/06/2019
Tổng lượt xem: 6.1M
Thể loại:

Đứng thứ #9 danh sách truyện được xem nhiều nhất.

Để cứu thế giới, ta chỉ có thể nhận nam chủ làm đồ đệ! Chỉ là sao nam chủ lại khác hẳn với kiếp trước? Làm nũng, mè nheo, một lòng vì ta, một con chó con ngây thơ, dễ xấu hổ. Nếu ngươi đã ngoan ngoãn, hiếu thuận như thế, thì vi sư đành tiện tay nuôi dưỡng đồ đệ vậy! Chỉ là… nghịch đồ! Ai, ai bảo ngươi gặm lên trên!

Cập nhật chương mới thứ 6 và 7 hàng tuần!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 11:20 19/03/2023.
Chương
Ảnh 812
Ảnh 812
Ảnh 712
Ảnh 992
Ảnh 832
Ảnh 1182
Ảnh 851
Ảnh 932
Ảnh 992
Ảnh 952
Ảnh 721
Ảnh 1342
Ảnh 952
Ảnh 822
Ảnh 1133
Ảnh 1233
Ảnh 1352
Ảnh 1383
Ảnh 1163
Ảnh 1063
Ảnh 692
Ảnh 1254
Ảnh 1352
Ảnh 1332
Ảnh 973
Ảnh 1572
Ảnh 1442
Ảnh 1572
Ảnh 942
Ảnh 1102
Ảnh 993
Ảnh 1662
Ảnh 1282
Ảnh 1853
Ảnh 1621
Ảnh 1712
Ảnh 1412
Ảnh 1853
Ảnh 1152
Ảnh 1031
Ảnh 1262
Ảnh 1582
Ảnh 1622
Ảnh 1461
Ảnh 1581
Ảnh 1622
Ảnh 1262
Ảnh 1802
Ảnh 1942
Ảnh 2082
Ảnh 2221
Ảnh 1762
Ảnh 1372
Ảnh 1143
Ảnh 1851
Ảnh 1873
Ảnh 1713
Ảnh 1593
Ảnh 2052
Ảnh 2512
Ảnh 2192
Ảnh 2162
Ảnh 1953
Ảnh 2464
Ảnh 2085
Ảnh 1921
Ảnh 2225
Ảnh 2842
Ảnh 2132
Ảnh 1603
Ảnh 1644
Ảnh 1513
Ảnh 1291
Ảnh 2422
Ảnh 1812
Ảnh 2362
Ảnh 2771
Ảnh 2302
Ảnh 3083
Ảnh 3041
Ảnh 3402
Ảnh 2812
Ảnh 3537
Ảnh 2796
Ảnh 3205
Ảnh 2405
Ảnh 3517
Ảnh 3839
Ảnh 37410
Ảnh 4058
Ảnh 4583
Ảnh 3701
Ảnh 40410
Ảnh 4309
Ảnh 3737
Ảnh 2915
Ảnh 3705
Ảnh 2897
Ảnh 4047
Ảnh 3766
Ảnh 41010
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 334 56916
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 333 57713
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 332 45113
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 331 41711
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 330 33418
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 329 37523
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 328 50821
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 327 34015
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 326 26010
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 325 33516
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 324 29913
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 323 32112
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 322 44412
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 321 34217
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 320 48513
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 319 29612
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 318 45115
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 317 34516
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 316 54417
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 315 54322
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 314 46120
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 313 51629
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 312 45532
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 311 41225
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 310 49329
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 309 43923
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 308 51727
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 307 53937
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 306 50326
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 305 51226
Ảnh Manh Sư Tại Thượng – Chap 304 47127
Ảnh 28436
Ảnh 44340
Ảnh 53440
Ảnh 49533
Ảnh 48736
Ảnh 53322
Ảnh 59123
Ảnh 33419
Ảnh 54322
Ảnh 40119
Ảnh 40016
Ảnh 16132
Ảnh 16341
Ảnh 11939
Ảnh 24838
Ảnh 25535
Ảnh 19037
Ảnh 13239
Ảnh 13236
Ảnh 15135
Ảnh 11235
Ảnh 17538
Ảnh 8831
Ảnh 16532
Ảnh 19128
Ảnh 20825
Ảnh 17932
Ảnh 12728
Ảnh 19423
Ảnh 18018
Ảnh 20016
Ảnh 13624
Ảnh 16822
Ảnh 20523
Ảnh 20927
Ảnh 18620
Ảnh 18639
Ảnh 17427
Ảnh 18428
Ảnh 7536
Ảnh 9556
Ảnh 7837
Ảnh 16447
Ảnh 11949
Ảnh 16047
Ảnh 11844
Ảnh 15144
Ảnh 18142
Ảnh 16643
Ảnh 11442
Ảnh 7741
Ảnh 15246
Ảnh 17142
Ảnh 14241
Ảnh 9739
Ảnh 12045
Ảnh 12336
Ảnh 7037
Ảnh 15434
Ảnh 9540
Ảnh 6836
Ảnh 11240
Ảnh 10645
Ảnh 8741
Ảnh 14034
Ảnh 16941
Ảnh 16949
Ảnh 19644
Ảnh 19254
Ảnh 23653
Ảnh 20753
Ảnh 13844
Ảnh 9153
Ảnh 9444
Ảnh 14459
Ảnh 18050
Ảnh 13741
Ảnh 20148
Ảnh 11751
Ảnh 14059
Ảnh 11651
Ảnh 14867
Ảnh 10041
Ảnh 17352
Ảnh 14549
Ảnh 12366
Ảnh 12655
Ảnh 7059
Ảnh 8871
Ảnh 13554
Ảnh 17451
Ảnh 14449
Ảnh 16255
Ảnh 18057
Ảnh 12568
Ảnh 22576
Ảnh 16780
Ảnh 140104
Ảnh 112116
Ảnh 16493
Ảnh 16786
Ảnh 164116
Ảnh 141136
Ảnh 137178
Ảnh 136244
Ảnh 130142
Ảnh 119236
Ảnh 47281
Ảnh 77193
Ảnh 61198
Ảnh 160226
Ảnh 147276
Ảnh 115264
Ảnh 140368
Ảnh 164271
Ảnh 192368
Ảnh 235131
Ảnh 119105
Ảnh 15068
Ảnh 14566
Ảnh 15159
Ảnh 17269
Ảnh 9261
Ảnh 17958
Ảnh 16558
Ảnh 18660
Ảnh 15761
Ảnh 17772
Ảnh 9150
Ảnh 14154
Ảnh 12160
Ảnh 17055
Ảnh 16356
Ảnh 13961
Ảnh 17260
Ảnh 13265
Ảnh 6959
Ảnh 8058
Ảnh 7356
Ảnh 13171
Ảnh 14170
Ảnh 16766
Ảnh 18076
Ảnh 5471
Ảnh 8673
Ảnh 13873
Ảnh 5766
Ảnh 14576
Ảnh 14974
Ảnh 11675
Ảnh 17469
Ảnh 18676
Ảnh 13267
Ảnh 14676
Ảnh 14482
Ảnh 15374
Ảnh 19270
Ảnh 14977
Ảnh 18076
Ảnh 16075
Ảnh 12168
Ảnh 7577
Ảnh 9774
Ảnh 20983
Ảnh 15877
Ảnh 18977
Ảnh 20468
Ảnh 7472
Ảnh 9172
Ảnh 17873
Ảnh 11260
Ảnh 11677
Ảnh 18667
Ảnh 14165
Ảnh 12060
Ảnh 8860
Ảnh 17069
Ảnh 18067
Ảnh 15861
Ảnh 14462
Ảnh 3666
Ảnh 7069
Ảnh 7369
Ảnh 12462
Ảnh 19468
Ảnh 11166
Ảnh 17468
Ảnh 15462
Ảnh 16767
Ảnh 18975
Ảnh 6862
Ảnh 2363
Ảnh 3459
Ảnh 6465
Ảnh 6177
Ảnh 6578
Ảnh 9275
Ảnh 7569
Ảnh 8178
Ảnh 9778
Ảnh 5970
Ảnh 11771
Ảnh 11377
Ảnh 12375
Ảnh 5478
Ảnh 3572
Ảnh 3369
Ảnh 5876
Ảnh 3390
Ảnh 8581
Ảnh 15986
Ảnh 11385
Ảnh 8076
Ảnh 5692
Ảnh 6086
Ảnh 9791
Ảnh 5583
Ảnh 12893
Ảnh 11879
Ảnh 18587
Ảnh 17283
Ảnh 11380
Ảnh 2475
Ảnh 3281
Ảnh 8094
Ảnh 5376
Ảnh 2381
Ảnh 5373
Ảnh 14179
Ảnh 6277
Ảnh 10871
Ảnh 11273
Ảnh 13280
Ảnh 18996
Ảnh 21884
Ảnh 10373
Ảnh 7792
Ảnh 14493
Ảnh 19685
Ảnh 12492
Ảnh 5387
Ảnh 6391
Ảnh 8398
Ảnh 6198
Ảnh 178108
Ảnh 8196
Ảnh 7694
Ảnh 7787
Ảnh 76108
Ảnh 17496
Ảnh 128100
Ảnh 76108
Ảnh 1583
Ảnh 10081
Ảnh 12197
Ảnh 2285
Ảnh 144123
Ảnh 132118
Ảnh 194140
Ảnh 184107
Ảnh 146117
Ảnh 97123
Ảnh 122125
Ảnh 111133
Ảnh 193125
Ảnh 96134
Ảnh 251141
Ảnh 165123
Ảnh 145130
Ảnh 257140
Ảnh 287142
Ảnh 173123
Ảnh 180134
Ảnh 207125
Ảnh 269137
Ảnh 220121
Ảnh 190143
Ảnh 120144
Ảnh 74124
Ảnh 156123
Ảnh 51131
Ảnh 53132
Ảnh 42129
Ảnh 83131
Ảnh 89140
Ảnh 87129
Ảnh 177114
Ảnh 116132
Ảnh 38125
Ảnh 226134
Ảnh 102135
Ảnh 46130
Ảnh 309139
Ảnh 283120
Ảnh 148121
Ảnh 263145
Ảnh 338130
Ảnh 225150
Ảnh 387142
Ảnh 168157
Ảnh 208168
Ảnh 218159
Ảnh 294177
Ảnh 201242

Truyện liên quan