Ma Vương Sau Bộ Vest: Tổng Tài Khó Chiều Cưa Không Nổi

Ma Vương Sau Bộ Vest: Tổng Tài Khó Chiều Cưa Không Nổi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Hữu Độc Quân, Đông Ảnh Studio
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 12/06/2020
Tổng lượt xem: 3M
Thể loại:

Thiệu Hinh Dư, tiểu thuyết gia quèn luôn không viết ra được được truyện gì hay ho, gái giả trai lấy tên giả là thiệu hân dư, liều chết chui vào tập đoàn Vinh Quàng nơi toàn nam trong truyền thuyết, định tham khảo tổng giám đốc Ôn Kỳ Cảnh để viết ra một quyển tiểu thuyết để đời. Ôn Kỳ Cảnh lạnh lùng cao ngạo, dọa chạy không ít trợ lý sinh hoạt. lại cứ khi “thiếu niên” thiệu hân dư ngóng lóng vô tích sự xuất hiện trước mặt anh, trái tim anh lại đập loạn nhịp.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 13:42 15/03/2021.
Chương
Ảnh 2441
Ảnh 3239
Ảnh 4936
Ảnh 3941
Ảnh 3238
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 2130
Ảnh 630
Ảnh 1125
Ảnh 825
Ảnh 1525
Ảnh 627
Ảnh 920
Ảnh 2829
Ảnh 3431
Ảnh 1530
Ảnh 2427
Ảnh 1929
Ảnh 3522
Ảnh 2329
Ảnh 1727
Ảnh 3226
Ảnh 1631
Ảnh 1730
Ảnh 3230
Ảnh 2525
Ảnh 2331
Ảnh 2223
Ảnh 530
Ảnh 635
Ảnh 934
Ảnh 1025
Ảnh 1630
Ảnh 4039
Ảnh 5831
Ảnh 3935
Ảnh 3237
Ảnh 840
Ảnh 2635
Ảnh 633
Ảnh 3442
Ảnh 932
Ảnh 4151
Ảnh 1938
Ảnh 1736
Ảnh 2563
Ảnh 1248
Ảnh 1143
Ảnh 3245
Ảnh 2551
Ảnh 2441
Ảnh 3538
Ảnh 2156
Ảnh 3347
Ảnh 2149
Ảnh 2386
Ảnh 2395
Ảnh 2570
Ảnh 3570
Ảnh 37109
Ảnh 69111
Ảnh 74114
Ảnh 73164
Ảnh 50214
Ảnh 20188
Ảnh 2080
Ảnh 35108
Ảnh 2995
Ảnh 7496
Ảnh 97121
Ảnh 66108
Ảnh 88163