Ma Phi Giá Đáo

Ma Phi Giá Đáo

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Tô Tiểu Vũ
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 21/10/2016
Tổng lượt xem: 1.7M
Thể loại:

Nàng là một ngôi sao lớn của giới âm nhạc được vạn người hâm mộ, lại xuyên đến dị thế yêu ma hoành hành, Lý Phi Nhi đúng là muốn nghẹn chết mà. Trở thành một trong những tiểu thiếp của tam thiên đế quân ma giới, nàng nhịn! Phu quân lại coi nàng là thế thân của nữ nhân khác, nàng cũng nhịn!

Chỉ là cảnh sắc đẹp như vậy, nàng không nhịn nổi nữa, chết dưới hoa mỹ nam, làm ma cũng phong lưu, thôi thì hãy vứt bỏ ngăn trở, trực tiếp nhào lên thôi! Nhưng tất cả chỉ là biểu tượng thôi! Ai có thể giải thích với nàng một chút, phu quân đẹp đến kinh thiên động địa của nàng, thì ra lại là một xà yêu, nàng sợ nhất là rắn, tình yêu khác loài như vậy thật không dám nhận!

Cho nên lập tức thu dọn mền gối lăn đi, rời khỏi nơi khỉ ho cò gáy này, trở về với thế giới văn minh hiện đại của nàng. Nhưn mà, mỹ nhân đế quân sớm đã có đối sách, đợi lúc nàng phát hiện thì đã muộn, từ lúc nào mà trọng bụng nàng, lại có thêm một quả trứng rắn vậy hả?

Danh sách chương

Cập nhật lúc 18:11 15/10/2018.
Chương
Ảnh 105
Ảnh 23
Ảnh 163
Ảnh 54
Ảnh 73
Ảnh 103
Ảnh 103
Ảnh 53
Ảnh 93
Ảnh 53
Ảnh 34
Ảnh 73
Ảnh 23
Ảnh 23
Ảnh 23
Ảnh 63
Ảnh 43
Ảnh 33
Ảnh 53
Ảnh 23
Ảnh 73
Ảnh 53
Ảnh 43
Ảnh 23
Ảnh 73
Ảnh 43
Ảnh 34
Ảnh 33
Ảnh 43
Ảnh 23
Ảnh 33
Ảnh 23
Ảnh 43
Ảnh 43
Ảnh 3
Ảnh 43
Ảnh 3
Ảnh 73
Ảnh 63
Ảnh 53
Ảnh 33
Ảnh 33
Ảnh 53
Ảnh 43
Ảnh 33
Ảnh 23
Ảnh 33
Ảnh 3
Ảnh 43
Ảnh 53
Ảnh 33
Ảnh 33
Ảnh 43
Ảnh 43
Ảnh 33
Ảnh 33
Ảnh 83
Ảnh 53
Ảnh 53
Ảnh 43
Ảnh 43
Ảnh 43
Ảnh 24
Ảnh 3
Ảnh 53
Ảnh 53
Ảnh 33
Ảnh 53
Ảnh 23
Ảnh 24
Ảnh 55
Ảnh 4
Ảnh 3
Ảnh 43
Ảnh 4
Ảnh 135
Ảnh 44
Ảnh 53
Ảnh 103
Ảnh 103
Ảnh 23
Ảnh 24
Ảnh 73
Ảnh 54
Ảnh 35
Ảnh 66
Ảnh 36
Ảnh 86
Ảnh 63
Ảnh 93
Ảnh 37
Ảnh 210
Ảnh 56
Ảnh 74
Ảnh 64
Ảnh 66
Ảnh 78
Ảnh 47
Ảnh 48
Ảnh 74
Ảnh 45
Ảnh 5
Ảnh 48
Ảnh 56
Ảnh 45
Ảnh 36
Ảnh 48
Ảnh 86
Ảnh 66
Ảnh 37
Ảnh 106
Ảnh 109
Ảnh 97
Ảnh 107
Ảnh 55
Ảnh 45
Ảnh 33
Ảnh 25
Ảnh 25
Ảnh 54
Ảnh 26
Ảnh 34
Ảnh 107
Ảnh 127
Ảnh 77
Ảnh 146
Ảnh 137
Ảnh 145
Ảnh 137
Ảnh 185
Ảnh 176
Ảnh 166
Ảnh 206
Ảnh 126
Ảnh 116
Ảnh 127
Ảnh 96
Ảnh 144
Ảnh 125
Ảnh 157
Ảnh 116
Ảnh 107
Ảnh 108
Ảnh 46
Ảnh 126
Ảnh 136
Ảnh 136
Ảnh 97
Ảnh 76
Ảnh 144
Ảnh 93
Ảnh 114
Ảnh 85
Ảnh 105
Ảnh 105
Ảnh 124
Ảnh 76
Ảnh 144
Ảnh 145
Ảnh 87
Ảnh 97
Ảnh 115
Ảnh 125
Ảnh 156
Ảnh 185
Ảnh 123
Ảnh 124
Ảnh 173
Ảnh 194
Ảnh 213
Ảnh 265
Ảnh 234
Ảnh 85
Ảnh 124
Ảnh 173
Ảnh 93
Ảnh 183
Ảnh 53
Ảnh 133
Ảnh 103
Ảnh 33
Ảnh 83
Ảnh 65
Ảnh 93
Ảnh 64
Ảnh 33
Ảnh 123
Ảnh 163
Ảnh 43
Ảnh 194
Ảnh 24
Ảnh 194
Ảnh 104
Ảnh 64
Ảnh 46
Ảnh 176
Ảnh 427