Ma Phi Giá Đáo

Ma Phi Giá Đáo

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Tô Tiểu Vũ
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 21/10/2016
Tổng lượt xem: 1.7M
Thể loại:

Nàng là một ngôi sao lớn của giới âm nhạc được vạn người hâm mộ, lại xuyên đến dị thế yêu ma hoành hành, Lý Phi Nhi đúng là muốn nghẹn chết mà. Trở thành một trong những tiểu thiếp của tam thiên đế quân ma giới, nàng nhịn! Phu quân lại coi nàng là thế thân của nữ nhân khác, nàng cũng nhịn!

Chỉ là cảnh sắc đẹp như vậy, nàng không nhịn nổi nữa, chết dưới hoa mỹ nam, làm ma cũng phong lưu, thôi thì hãy vứt bỏ ngăn trở, trực tiếp nhào lên thôi! Nhưng tất cả chỉ là biểu tượng thôi! Ai có thể giải thích với nàng một chút, phu quân đẹp đến kinh thiên động địa của nàng, thì ra lại là một xà yêu, nàng sợ nhất là rắn, tình yêu khác loài như vậy thật không dám nhận!

Cho nên lập tức thu dọn mền gối lăn đi, rời khỏi nơi khỉ ho cò gáy này, trở về với thế giới văn minh hiện đại của nàng. Nhưn mà, mỹ nhân đế quân sớm đã có đối sách, đợi lúc nàng phát hiện thì đã muộn, từ lúc nào mà trọng bụng nàng, lại có thêm một quả trứng rắn vậy hả?

Danh sách chương

Cập nhật lúc 18:11 15/10/2018.
Chương
Ảnh 125
Ảnh 23
Ảnh 233
Ảnh 64
Ảnh 83
Ảnh 133
Ảnh 173
Ảnh 53
Ảnh 163
Ảnh 63
Ảnh 44
Ảnh 93
Ảnh 43
Ảnh 23
Ảnh 33
Ảnh 73
Ảnh 53
Ảnh 43
Ảnh 63
Ảnh 23
Ảnh 83
Ảnh 63
Ảnh 53
Ảnh 23
Ảnh 83
Ảnh 53
Ảnh 44
Ảnh 43
Ảnh 63
Ảnh 33
Ảnh 33
Ảnh 23
Ảnh 43
Ảnh 43
Ảnh 3
Ảnh 43
Ảnh 23
Ảnh 93
Ảnh 73
Ảnh 53
Ảnh 43
Ảnh 33
Ảnh 63
Ảnh 43
Ảnh 43
Ảnh 23
Ảnh 33
Ảnh 3
Ảnh 43
Ảnh 53
Ảnh 33
Ảnh 33
Ảnh 43
Ảnh 43
Ảnh 33
Ảnh 33
Ảnh 103
Ảnh 63
Ảnh 63
Ảnh 43
Ảnh 43
Ảnh 53
Ảnh 24
Ảnh 3
Ảnh 53
Ảnh 63
Ảnh 43
Ảnh 63
Ảnh 23
Ảnh 24
Ảnh 55
Ảnh 24
Ảnh 3
Ảnh 43
Ảnh 4
Ảnh 165
Ảnh 54
Ảnh 63
Ảnh 133
Ảnh 133
Ảnh 23
Ảnh 24
Ảnh 93
Ảnh 64
Ảnh 45
Ảnh 66
Ảnh 36
Ảnh 96
Ảnh 73
Ảnh 103
Ảnh 37
Ảnh 310
Ảnh 66
Ảnh 84
Ảnh 84
Ảnh 96
Ảnh 138
Ảnh 57
Ảnh 68
Ảnh 104
Ảnh 45
Ảnh 5
Ảnh 48
Ảnh 66
Ảnh 65
Ảnh 46
Ảnh 68
Ảnh 106
Ảnh 86
Ảnh 37
Ảnh 116
Ảnh 139
Ảnh 107
Ảnh 157
Ảnh 65
Ảnh 45
Ảnh 43
Ảnh 25
Ảnh 25
Ảnh 64
Ảnh 26
Ảnh 44
Ảnh 137
Ảnh 157
Ảnh 77
Ảnh 216
Ảnh 227
Ảnh 185
Ảnh 207
Ảnh 255
Ảnh 276
Ảnh 256
Ảnh 306
Ảnh 166
Ảnh 146
Ảnh 187
Ảnh 116
Ảnh 184
Ảnh 145
Ảnh 237
Ảnh 136
Ảnh 127
Ảnh 158
Ảnh 56
Ảnh 156
Ảnh 176
Ảnh 166
Ảnh 127
Ảnh 86
Ảnh 164
Ảnh 113
Ảnh 154
Ảnh 105
Ảnh 135
Ảnh 135
Ảnh 164
Ảnh 106
Ảnh 194
Ảnh 205
Ảnh 137
Ảnh 127
Ảnh 135
Ảnh 165
Ảnh 186
Ảnh 265
Ảnh 173
Ảnh 194
Ảnh 263
Ảnh 274
Ảnh 283
Ảnh 395
Ảnh 304
Ảnh 85
Ảnh 154
Ảnh 213
Ảnh 123
Ảnh 233
Ảnh 53
Ảnh 183
Ảnh 133
Ảnh 43
Ảnh 83
Ảnh 95
Ảnh 173
Ảnh 64
Ảnh 53
Ảnh 163
Ảnh 233
Ảnh 53
Ảnh 324
Ảnh 24
Ảnh 254
Ảnh 174
Ảnh 104
Ảnh 66
Ảnh 306
Ảnh 757