Ma Phi Giá Đáo

Ma Phi Giá Đáo

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Tô Tiểu Vũ
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 21/10/2016
Tổng lượt xem: 1.7M
Thể loại:

Nàng là một ngôi sao lớn của giới âm nhạc được vạn người hâm mộ, lại xuyên đến dị thế yêu ma hoành hành, Lý Phi Nhi đúng là muốn nghẹn chết mà. Trở thành một trong những tiểu thiếp của tam thiên đế quân ma giới, nàng nhịn! Phu quân lại coi nàng là thế thân của nữ nhân khác, nàng cũng nhịn!

Chỉ là cảnh sắc đẹp như vậy, nàng không nhịn nổi nữa, chết dưới hoa mỹ nam, làm ma cũng phong lưu, thôi thì hãy vứt bỏ ngăn trở, trực tiếp nhào lên thôi! Nhưng tất cả chỉ là biểu tượng thôi! Ai có thể giải thích với nàng một chút, phu quân đẹp đến kinh thiên động địa của nàng, thì ra lại là một xà yêu, nàng sợ nhất là rắn, tình yêu khác loài như vậy thật không dám nhận!

Cho nên lập tức thu dọn mền gối lăn đi, rời khỏi nơi khỉ ho cò gáy này, trở về với thế giới văn minh hiện đại của nàng. Nhưn mà, mỹ nhân đế quân sớm đã có đối sách, đợi lúc nàng phát hiện thì đã muộn, từ lúc nào mà trọng bụng nàng, lại có thêm một quả trứng rắn vậy hả?

Danh sách chương

Cập nhật lúc 18:11 15/10/2018.
Chương
Ảnh 165
Ảnh 33
Ảnh 273
Ảnh 74
Ảnh 93
Ảnh 143
Ảnh 193
Ảnh 53
Ảnh 213
Ảnh 83
Ảnh 64
Ảnh 103
Ảnh 43
Ảnh 33
Ảnh 33
Ảnh 83
Ảnh 63
Ảnh 63
Ảnh 83
Ảnh 23
Ảnh 93
Ảnh 83
Ảnh 53
Ảnh 23
Ảnh 93
Ảnh 53
Ảnh 44
Ảnh 43
Ảnh 63
Ảnh 33
Ảnh 33
Ảnh 33
Ảnh 43
Ảnh 63
Ảnh 3
Ảnh 63
Ảnh 33
Ảnh 113
Ảnh 103
Ảnh 53
Ảnh 43
Ảnh 53
Ảnh 73
Ảnh 43
Ảnh 43
Ảnh 23
Ảnh 33
Ảnh 3
Ảnh 43
Ảnh 63
Ảnh 33
Ảnh 33
Ảnh 43
Ảnh 43
Ảnh 33
Ảnh 43
Ảnh 113
Ảnh 83
Ảnh 63
Ảnh 43
Ảnh 43
Ảnh 53
Ảnh 24
Ảnh 3
Ảnh 53
Ảnh 63
Ảnh 43
Ảnh 63
Ảnh 23
Ảnh 44
Ảnh 65
Ảnh 24
Ảnh 23
Ảnh 43
Ảnh 4
Ảnh 185
Ảnh 54
Ảnh 73
Ảnh 133
Ảnh 153
Ảnh 23
Ảnh 34
Ảnh 103
Ảnh 64
Ảnh 75
Ảnh 76
Ảnh 46
Ảnh 96
Ảnh 73
Ảnh 103
Ảnh 37
Ảnh 310
Ảnh 66
Ảnh 84
Ảnh 94
Ảnh 106
Ảnh 148
Ảnh 57
Ảnh 98
Ảnh 114
Ảnh 45
Ảnh 5
Ảnh 48
Ảnh 76
Ảnh 105
Ảnh 46
Ảnh 78
Ảnh 126
Ảnh 96
Ảnh 37
Ảnh 126
Ảnh 149
Ảnh 107
Ảnh 167
Ảnh 65
Ảnh 45
Ảnh 43
Ảnh 35
Ảnh 45
Ảnh 64
Ảnh 26
Ảnh 54
Ảnh 167
Ảnh 177
Ảnh 97
Ảnh 256
Ảnh 277
Ảnh 215
Ảnh 237
Ảnh 285
Ảnh 316
Ảnh 296
Ảnh 376
Ảnh 206
Ảnh 166
Ảnh 207
Ảnh 126
Ảnh 204
Ảnh 165
Ảnh 287
Ảnh 166
Ảnh 147
Ảnh 198
Ảnh 66
Ảnh 206
Ảnh 236
Ảnh 216
Ảnh 177
Ảnh 126
Ảnh 194
Ảnh 143
Ảnh 184
Ảnh 115
Ảnh 195
Ảnh 175
Ảnh 204
Ảnh 186
Ảnh 264
Ảnh 305
Ảnh 167
Ảnh 187
Ảnh 185
Ảnh 235
Ảnh 256
Ảnh 355
Ảnh 213
Ảnh 234
Ảnh 343
Ảnh 354
Ảnh 363
Ảnh 525
Ảnh 424
Ảnh 145
Ảnh 264
Ảnh 283
Ảnh 183
Ảnh 313
Ảnh 83
Ảnh 243
Ảnh 193
Ảnh 53
Ảnh 113
Ảnh 135
Ảnh 243
Ảnh 74
Ảnh 83
Ảnh 283
Ảnh 293
Ảnh 93
Ảnh 414
Ảnh 24
Ảnh 364
Ảnh 274
Ảnh 124
Ảnh 76
Ảnh 406
Ảnh 977