Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị

Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: XUYÊN THÀNH CỐ CHẤP ĐẠI LÃO TÂM ĐẦU NHỤC
Tác giả: Duyệt Văn Mạn Họa, Ngũ Điều Vĩ Ba
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 19/05/2021
Tổng lượt xem: 375.2K
Thể loại:

Diệp Diên – nữ nghệ sĩ phái thực lực hàng đầu xuyên vào nhân vật nữ phụ độc ác Diệp Diên trong tiểu thuyết “Ảnh Đế Ngạo Kiều Độc Sủng Tôi”, cũng dựa vào nhan sắc và thực lực thật, thành công ngược gió lật bàn, hút hàng triệu fan bạn gái điên cuồng theo đuổi. Vốn cho rằng sự nghiệp tiền đồ xán lạn, nhưng không ngờ “chọc” phải đại lão đẳng cấp chống lưng cho nam chính trong nguyên tác – Bạc Đình Thâm. Diệp Diên với tình trường như tờ giấy trắng không mảy may phát hiện tình yêu cố chấp cũng như tính độc chiếm mãnh liệt của Bạc Đình Thâm dành cho cô, bởi vậy mà gây ra nhiều chuyện dở khóc dở cười…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 14:07 29/05/2023.
Chương
Ảnh 6112
Ảnh 310
Ảnh 439
Ảnh 423
Ảnh 453
Ảnh 255
Ảnh 324
Ảnh 532
Ảnh 377
Ảnh 275
Ảnh 5462
Ảnh 5121
Ảnh 239
Ảnh 4251
Ảnh 3791
Ảnh 5771
Ảnh 5892
Ảnh 4941
Ảnh 6331
Ảnh 7011
Ảnh 5821
Ảnh 5312
Ảnh 5861
Ảnh 6651
Ảnh 7774
Ảnh 5971
Ảnh 7373
Ảnh 7011
Ảnh 6991
Ảnh 7292
Ảnh 7452
Ảnh 4396
Ảnh 722
Ảnh 3831
Ảnh 510
Ảnh 3953
Ảnh 5121
Ảnh 4532
Ảnh 2011
Ảnh 6202
Ảnh 5781
Ảnh 4481
Ảnh 5664
Ảnh 1654
Ảnh 1561
Ảnh 8081
Ảnh 7722
Ảnh 7143
Ảnh 9263
Ảnh 8853
Ảnh 7192
Ảnh 5444
Ảnh 7203
Ảnh 6488
Ảnh 5694
Ảnh 5147
Ảnh 3765
Ảnh 4489
Ảnh 1862
Ảnh 1796
Ảnh 8085
Ảnh 6108
Ảnh 6987
Ảnh 6133
Ảnh 6025
Ảnh 5245
Ảnh 5484
Ảnh 7576
Ảnh 3695
Ảnh 5914
Ảnh 7224
Ảnh 2888
Ảnh 1K6
Ảnh 7974
Ảnh 6687
Ảnh 8585
Ảnh 8515
Ảnh 9388
Ảnh 2836
Ảnh 1.2K2
Ảnh 9317
Ảnh 1K2
Ảnh 9684
Ảnh 8717
Ảnh 7466
Ảnh 1K5
Ảnh 1.3K4
Ảnh 9095
Ảnh 8878
Ảnh 1.2K6
Ảnh 1K5
Ảnh 8777
Ảnh 6857
Ảnh 4386
Ảnh 5486
Ảnh 1K9
Ảnh 1.1K13
Ảnh 86613
Ảnh 99713
Ảnh 9766
Ảnh 7936
Ảnh 96511
Ảnh 1.3K11
Ảnh 89614
Ảnh 1.1K12
Ảnh 1.1K8
Ảnh 1.4K8
Ảnh 1.2K3
Ảnh 9118
Ảnh 1K3
Ảnh 6646
Ảnh 1.1K8
Ảnh 1K10
Ảnh 1.3K7
Ảnh 1K5
Ảnh 1.5K10
Ảnh 1.2K12
Ảnh 1.2K10
Ảnh 1.5K12
Ảnh 1.3K10
Ảnh 99125
Ảnh 1.1K14
Ảnh 1K11
Ảnh 1.5K12
Ảnh 1.1K8
Ảnh 1.5K16
Ảnh 93814
Ảnh 94810
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 75 1.8K25
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 74 1.1K16
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 73 77822
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 72 1.5K24
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 71 2K12
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 70 1.5K21
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 69 1.8K18
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 68 2K25
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 67 1.7K24
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 66 1.2K23
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 65 2.1K21
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 64 2K14
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 63 1.5K20
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 62 1.8K24
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 61 1.6K24
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 60 2.1K28
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 59 2.6K36
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 58 2.5K32
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 57 2.1K33
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 56 2K42
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 55 2.1K34
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 54 2.6K35
Ảnh 2.8K59
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 52 2.6K47
Ảnh 2.1K44
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 50 2.1K36
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 49 2.1K44
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 48 2.6K
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 47 2.2K46
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 46 2.2K37
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 45 1.8K39
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 44 2.7K48
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 43 1.6K43
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 42 1.9K45
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 41 2.9K64
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 40 2.9K41
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 39 2.8K45
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 38 2.7K27
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 37 2.5K30
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 36 2.6K44
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 35 2.7K34
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 34 1.9K31
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 33 2.4K27
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 32 2.1K34
Ảnh 2.4K27
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 30 1.6K32
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 29 2.1K37
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 28 2.8K35
Ảnh 2.3K43
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 26 2.7K41
Ảnh 2.3K29
Ảnh 1.9K31
Ảnh 2.9K33
Ảnh 2.7K42
Ảnh 1.9K36
Ảnh 2.4K36
Ảnh 2.3K37
Ảnh 2.3K38
Ảnh 2.5K46
Ảnh 2.6K34
Ảnh 2.3K35
Ảnh 2.1K29
Ảnh 2.7K33
Ảnh 2.6K40
Ảnh 1.5K35
Ảnh 2K32
Ảnh 1.5K38
Ảnh 1.6K38
Ảnh 2.8K41
Ảnh 2K40
Ảnh 2.4K35
Ảnh 2K40
Ảnh 2.3K43
Ảnh 2.3K39
Ảnh 2.7K47

Truyện liên quan