Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị

Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Duyệt Văn Mạn Họa
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 19/05/2021
Tổng lượt xem: 261K
Thể loại:

Diệp Diên – nữ nghệ sĩ phái thực lực hàng đầu xuyên vào nhân vật nữ phụ độc ác Diệp Diên trong tiểu thuyết “Ảnh Đế Ngạo Kiều Độc Sủng Tôi”, cũng dựa vào nhan sắc và thực lực thật, thành công ngược gió lật bàn, hút hàng triệu fan bạn gái điên cuồng theo đuổi. Vốn cho rằng sự nghiệp tiền đồ xán lạn, nhưng không ngờ “chọc” phải đại lão đẳng cấp chống lưng cho nam chính trong nguyên tác – Bạc Đình Thâm. Diệp Diên với tình trường như tờ giấy trắng không mảy may phát hiện tình yêu cố chấp cũng như tính độc chiếm mãnh liệt của Bạc Đình Thâm dành cho cô, bởi vậy mà gây ra nhiều chuyện dở khóc dở cười…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 21:17 24/11/2022.
Chương
Ảnh 192
Ảnh 2492
Ảnh 1883
Ảnh 362
Ảnh 151
Ảnh 201
Ảnh 153
Ảnh 2061
Ảnh 2141
Ảnh 72
Ảnh 2272
Ảnh 2371
Ảnh 220
Ảnh 2833
Ảnh 993
Ảnh 78
Ảnh 3511
Ảnh 3281
Ảnh 3202
Ảnh 3932
Ảnh 3492
Ảnh 3012
Ảnh 2433
Ảnh 3243
Ảnh 3218
Ảnh 2863
Ảnh 2516
Ảnh 2275
Ảnh 2538
Ảnh 1082
Ảnh 1095
Ảnh 4294
Ảnh 3458
Ảnh 3817
Ảnh 3073
Ảnh 2965
Ảnh 2725
Ảnh 2814
Ảnh 4126
Ảnh 2065
Ảnh 3134
Ảnh 3534
Ảnh 1518
Ảnh 4576
Ảnh 4054
Ảnh 3127
Ảnh 4355
Ảnh 4055
Ảnh 5328
Ảnh 1656
Ảnh 6142
Ảnh 4597
Ảnh 4842
Ảnh 4844
Ảnh 4387
Ảnh 4426
Ảnh 5995
Ảnh 7224
Ảnh 4725
Ảnh 4608
Ảnh 6236
Ảnh 5305
Ảnh 4767
Ảnh 3707
Ảnh 2516
Ảnh 3116
Ảnh 5809
Ảnh 73513
Ảnh 50313
Ảnh 54613
Ảnh 5286
Ảnh 4276
Ảnh 54911
Ảnh 77411
Ảnh 49014
Ảnh 65212
Ảnh 6438
Ảnh 8327
Ảnh 6833
Ảnh 5157
Ảnh 5893
Ảnh 3686
Ảnh 6388
Ảnh 6089
Ảnh 7147
Ảnh 6115
Ảnh 85410
Ảnh 75712
Ảnh 74710
Ảnh 90212
Ảnh 80910
Ảnh 61623
Ảnh 73113
Ảnh 63911
Ảnh 86812
Ảnh 6398
Ảnh 90715
Ảnh 55614
Ảnh 52110
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 75 1K24
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 74 75116
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 73 49222
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 72 92024
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 71 1.2K12
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 70 94020
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 69 1K18
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 68 1.3K25
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 67 1K24
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 66 80523
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 65 1.3K21
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 64 1.2K14
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 63 95820
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 62 1.2K24
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 61 1K24
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 60 1.3K28
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 59 1.7K36
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 58 1.6K32
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 57 1.4K33
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 56 1.3K42
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 55 1.4K34
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 54 1.7K34
Ảnh 2K59
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 52 1.7K47
Ảnh 1.3K44
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 50 1.3K36
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 49 1.4K44
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 48 1.6K
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 47 1.5K45
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 46 1.5K37
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 45 1.1K39
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 44 1.7K48
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 43 1K43
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 42 1.3K45
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 41 1.9K64
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 40 1.8K41
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 39 1.8K45
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 38 1.7K27
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 37 1.5K29
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 36 1.7K42
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 35 1.7K34
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 34 1.2K31
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 33 1.5K27
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 32 1.3K34
Ảnh 1.5K27
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 30 99932
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 29 1.3K37
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 28 1.7K35
Ảnh 1.4K41
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 26 1.7K41
Ảnh 1.4K29
Ảnh 1.1K31
Ảnh 1.8K33
Ảnh 1.6K42
Ảnh 1.1K36
Ảnh 1.4K36
Ảnh 1.3K37
Ảnh 1.4K38
Ảnh 1.5K44
Ảnh 1.6K32
Ảnh 1.4K35
Ảnh 1.3K29
Ảnh 1.6K31
Ảnh 1.6K38
Ảnh 90235
Ảnh 1.2K31
Ảnh 89337
Ảnh 92838
Ảnh 1.7K40
Ảnh 1.2K40
Ảnh 1.6K34
Ảnh 1.3K35
Ảnh 1.5K40
Ảnh 1.6K36
Ảnh 1.8K45