Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị

Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: XUYÊN THÀNH CỐ CHẤP ĐẠI LÃO TÂM ĐẦU NHỤC
Tác giả: Duyệt Văn Mạn Họa, Ngũ Điều Vĩ Ba
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 19/05/2021
Tổng lượt xem: 285.1K
Thể loại:

Diệp Diên – nữ nghệ sĩ phái thực lực hàng đầu xuyên vào nhân vật nữ phụ độc ác Diệp Diên trong tiểu thuyết “Ảnh Đế Ngạo Kiều Độc Sủng Tôi”, cũng dựa vào nhan sắc và thực lực thật, thành công ngược gió lật bàn, hút hàng triệu fan bạn gái điên cuồng theo đuổi. Vốn cho rằng sự nghiệp tiền đồ xán lạn, nhưng không ngờ “chọc” phải đại lão đẳng cấp chống lưng cho nam chính trong nguyên tác – Bạc Đình Thâm. Diệp Diên với tình trường như tờ giấy trắng không mảy may phát hiện tình yêu cố chấp cũng như tính độc chiếm mãnh liệt của Bạc Đình Thâm dành cho cô, bởi vậy mà gây ra nhiều chuyện dở khóc dở cười…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 16:02 17/03/2023.
Chương
Ảnh 1811
Ảnh 1621
Ảnh 72
Ảnh 152
Ảnh 1461
Ảnh 2311
Ảnh 2542
Ảnh 2451
Ảnh 2811
Ảnh 2981
Ảnh 2561
Ảnh 2602
Ảnh 2691
Ảnh 3131
Ảnh 4084
Ảnh 2951
Ảnh 3612
Ảnh 3691
Ảnh 3541
Ảnh 3672
Ảnh 4032
Ảnh 2656
Ảnh 482
Ảnh 2081
Ảnh 276
Ảnh 2113
Ảnh 2811
Ảnh 2722
Ảnh 112
Ảnh 3232
Ảnh 3111
Ảnh 2801
Ảnh 3554
Ảnh 1214
Ảnh 951
Ảnh 4491
Ảnh 4272
Ảnh 4073
Ảnh 5143
Ảnh 4713
Ảnh 3952
Ảnh 3084
Ảnh 4083
Ảnh 3958
Ảnh 3503
Ảnh 3107
Ảnh 2575
Ảnh 2939
Ảnh 1242
Ảnh 1265
Ảnh 5115
Ảnh 4068
Ảnh 4537
Ảnh 3753
Ảnh 3605
Ảnh 3225
Ảnh 3444
Ảnh 4816
Ảnh 2445
Ảnh 3724
Ảnh 4264
Ảnh 1868
Ảnh 5726
Ảnh 4864
Ảnh 3857
Ảnh 5185
Ảnh 4945
Ảnh 6168
Ảnh 1956
Ảnh 7512
Ảnh 5537
Ảnh 5982
Ảnh 5824
Ảnh 5227
Ảnh 4996
Ảnh 6965
Ảnh 8484
Ảnh 5625
Ảnh 5428
Ảnh 7436
Ảnh 6265
Ảnh 5517
Ảnh 4347
Ảnh 2996
Ảnh 3656
Ảnh 6739
Ảnh 83113
Ảnh 57713
Ảnh 63713
Ảnh 6196
Ảnh 4976
Ảnh 62311
Ảnh 88811
Ảnh 56214
Ảnh 74312
Ảnh 7458
Ảnh 9557
Ảnh 7803
Ảnh 5877
Ảnh 6843
Ảnh 4346
Ảnh 7378
Ảnh 7029
Ảnh 8377
Ảnh 6915
Ảnh 98210
Ảnh 85212
Ảnh 83810
Ảnh 1K12
Ảnh 90710
Ảnh 67824
Ảnh 80813
Ảnh 71911
Ảnh 97712
Ảnh 7228
Ảnh 1K15
Ảnh 62014
Ảnh 59610
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 75 1.2K24
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 74 82616
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 73 54422
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 72 1K24
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 71 1.3K12
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 70 1K20
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 69 1.2K18
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 68 1.4K25
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 67 1.2K24
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 66 88223
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 65 1.4K21
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 64 1.3K14
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 63 1K20
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 62 1.3K24
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 61 1.1K24
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 60 1.5K28
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 59 1.9K36
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 58 1.7K32
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 57 1.5K33
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 56 1.4K42
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 55 1.5K34
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 54 1.9K35
Ảnh 2.2K59
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 52 1.9K47
Ảnh 1.5K44
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 50 1.5K36
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 49 1.5K44
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 48 1.8K
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 47 1.6K45
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 46 1.6K37
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 45 1.3K39
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 44 1.9K48
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 43 1.1K43
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 42 1.4K45
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 41 2.1K64
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 40 2K41
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 39 2K45
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 38 1.8K27
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 37 1.7K30
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 36 1.8K42
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 35 1.9K34
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 34 1.3K31
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 33 1.6K27
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 32 1.5K34
Ảnh 1.7K27
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 30 1.1K32
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 29 1.4K37
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 28 1.9K35
Ảnh 1.5K41
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 26 1.9K41
Ảnh 1.6K29
Ảnh 1.2K31
Ảnh 2K33
Ảnh 1.8K42
Ảnh 1.3K36
Ảnh 1.6K36
Ảnh 1.5K37
Ảnh 1.6K38
Ảnh 1.7K44
Ảnh 1.8K32
Ảnh 1.6K35
Ảnh 1.4K29
Ảnh 1.8K31
Ảnh 1.7K39
Ảnh 1K35
Ảnh 1.3K31
Ảnh 1K37
Ảnh 1K38
Ảnh 1.9K40
Ảnh 1.4K40
Ảnh 1.8K34
Ảnh 1.5K35
Ảnh 1.7K40
Ảnh 1.8K36
Ảnh 2K45