Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị

Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Duyệt Văn Mạn Họa
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 19/05/2021
Tổng lượt xem: 238K
Thể loại:

Diệp Diên – nữ nghệ sĩ phái thực lực hàng đầu xuyên vào nhân vật nữ phụ độc ác Diệp Diên trong tiểu thuyết “Ảnh Đế Ngạo Kiều Độc Sủng Tôi”, cũng dựa vào nhan sắc và thực lực thật, thành công ngược gió lật bàn, hút hàng triệu fan bạn gái điên cuồng theo đuổi. Vốn cho rằng sự nghiệp tiền đồ xán lạn, nhưng không ngờ “chọc” phải đại lão đẳng cấp chống lưng cho nam chính trong nguyên tác – Bạc Đình Thâm. Diệp Diên với tình trường như tờ giấy trắng không mảy may phát hiện tình yêu cố chấp cũng như tính độc chiếm mãnh liệt của Bạc Đình Thâm dành cho cô, bởi vậy mà gây ra nhiều chuyện dở khóc dở cười…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 14:26 05/08/2022.
Chương
Ảnh 2703
Ảnh 2507
Ảnh 2856
Ảnh 2152
Ảnh 2065
Ảnh 2075
Ảnh 2124
Ảnh 3316
Ảnh 1705
Ảnh 2443
Ảnh 2684
Ảnh 1308
Ảnh 3296
Ảnh 3204
Ảnh 2326
Ảnh 3314
Ảnh 3075
Ảnh 4417
Ảnh 1445
Ảnh 4712
Ảnh 3546
Ảnh 3742
Ảnh 3864
Ảnh 3426
Ảnh 3856
Ảnh 4955
Ảnh 5884
Ảnh 3865
Ảnh 3768
Ảnh 4916
Ảnh 4275
Ảnh 3926
Ảnh 3137
Ảnh 2126
Ảnh 2686
Ảnh 4879
Ảnh 63913
Ảnh 44312
Ảnh 47013
Ảnh 4416
Ảnh 3556
Ảnh 47911
Ảnh 65911
Ảnh 41114
Ảnh 55312
Ảnh 5378
Ảnh 7117
Ảnh 5793
Ảnh 4337
Ảnh 5023
Ảnh 3176
Ảnh 5398
Ảnh 5199
Ảnh 6027
Ảnh 5255
Ảnh 73610
Ảnh 64712
Ảnh 64710
Ảnh 77612
Ảnh 70710
Ảnh 54023
Ảnh 65113
Ảnh 54911
Ảnh 75412
Ảnh 5498
Ảnh 78615
Ảnh 48614
Ảnh 44410
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 75 96724
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 74 67516
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 73 43822
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 72 81524
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 71 1.1K12
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 70 83320
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 69 96718
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 68 1.1K24
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 67 98724
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 66 72323
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 65 1.1K21
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 64 1.1K14
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 63 85920
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 62 1.1K24
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 61 99024
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 60 1.2K28
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 59 1.6K34
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 58 1.4K30
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 57 1.2K31
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 56 1.2K40
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 55 1.2K30
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 54 1.6K30
Ảnh 1.9K54
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 52 1.6K43
Ảnh 1.2K38
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 50 1.2K31
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 49 1.3K39
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 48 1.5K
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 47 1.3K40
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 46 1.3K32
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 45 1K34
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 44 1.6K43
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 43 95339
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 42 1.2K40
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 41 1.7K57
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 40 1.6K34
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 39 1.6K40
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 38 1.5K25
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 37 1.4K27
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 36 1.5K37
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 35 1.5K29
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 34 1.1K27
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 33 1.4K24
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 32 1.2K30
Ảnh 1.3K23
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 30 91128
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 29 1.2K33
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 28 1.5K32
Ảnh 1.2K38
Ảnh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị – Chap 26 1.5K36
Ảnh 1.3K24
Ảnh 1K28
Ảnh 1.6K29
Ảnh 1.4K39
Ảnh 1K31
Ảnh 1.3K31
Ảnh 1.2K32
Ảnh 1.3K34
Ảnh 1.4K38
Ảnh 1.4K28
Ảnh 1.2K31
Ảnh 1.2K25
Ảnh 1.5K26
Ảnh 1.4K34
Ảnh 81730
Ảnh 1.1K27
Ảnh 79132
Ảnh 82433
Ảnh 1.5K35
Ảnh 1.1K34
Ảnh 1.4K29
Ảnh 1.1K32
Ảnh 1.4K38
Ảnh 1.4K32
Ảnh 1.6K39

Truyện liên quan