Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Thái Kinh Đông Mạn
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 01/09/2019
Tổng lượt xem: 3.4M
Thể loại:

Cái chết bi thảm của kiếp trước, trùng sinh lần nữa, có được thể chất tu luyện nghịch thiên, phế tài? Không tồn tại! Sáu loại nguyên tố nước, lửa, băng và sấm sét, được chuyển đổi tự do, cấp phẩm thần đan, khi hạt đậu được tung khắp trời, thần thú thượng cổ, quỳ xin khế ước, nàng là nữ chủ toàn năng kiêu ngạo, thiên mệnh khó làm trái? Vậy nàng nghịch thiên này!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 07:03 29/05/2021.
Chương
Ảnh 43538
Ảnh 26756
Ảnh 20213
Ảnh 1858
Ảnh 11611
Ảnh 20811
Ảnh 21310
Ảnh 17111
Ảnh 15014
Ảnh 16112
Ảnh 19913
Ảnh 16816
Ảnh 23112
Ảnh 11518
Ảnh 19014
Ảnh 17722
Ảnh 17324
Ảnh 23124
Ảnh 9717
Ảnh 18723
Ảnh 14227
Ảnh 18024
Ảnh 20131
Ảnh 17347
Ảnh 21842
Ảnh 24137
Ảnh 28730
Ảnh 24130
Ảnh 19032
Ảnh 18228
Ảnh 29041
Ảnh 19233
Ảnh 19730
Ảnh 13934
Ảnh 24556
Ảnh 23987
Ảnh 20855
Ảnh 13296
Ảnh 21879
Ảnh 195217
Ảnh 209170
Ảnh 156101
Ảnh 216140
Ảnh 236172
Ảnh 237203
Ảnh 204232
Ảnh 234165
Ảnh 20896
Ảnh 24394
Ảnh 21585
Ảnh 27677
Ảnh 16680
Ảnh 765
Ảnh 3158
Ảnh 221100
Ảnh 26287
Ảnh 13382
Ảnh 28881
Ảnh 11875
Ảnh 22899
Ảnh 28495
Ảnh 287108
Ảnh 15583
Ảnh 171117
Ảnh 292100
Ảnh 9186
Ảnh 15283
Ảnh 314104
Ảnh 299112
Ảnh 22091
Ảnh 26381
Ảnh 10078
Ảnh 28271
Ảnh 27688
Ảnh 14179
Ảnh 19372
Ảnh 18285
Ảnh 346125
Ảnh 22293
Ảnh 31498
Ảnh 27398
Ảnh 315105
Ảnh 215109
Ảnh 289111
Ảnh 139107
Ảnh 29193
Ảnh 35593
Ảnh 309100
Ảnh 5486
Ảnh 23798
Ảnh 14672
Ảnh 17778
Ảnh 31197
Ảnh 32889
Ảnh 31584
Ảnh 31493
Ảnh 30890
Ảnh 29599
Ảnh 312115
Ảnh 381117
Ảnh 38893
Ảnh 35294
Ảnh 30297
Ảnh 32072
Ảnh 12397
Ảnh 442111
Ảnh 343104
Ảnh 27095
Ảnh 24397
Ảnh 22092
Ảnh 35997
Ảnh 281105
Ảnh 37797
Ảnh 418122
Ảnh 29081
Ảnh 30878
Ảnh 35990
Ảnh 48177
Ảnh 36294
Ảnh 37178
Ảnh 44871
Ảnh 42276
Ảnh 36190
Ảnh 36466
Ảnh 46096
Ảnh 402101
Ảnh 575108
Ảnh 510110
Ảnh 572109
Ảnh 455108
Ảnh 450104
Ảnh 546102
Ảnh 545101
Ảnh 84104