Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Thái Kinh Đông Mạn
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 01/09/2019
Tổng lượt xem: 3.4M
Thể loại:

Cái chết bi thảm của kiếp trước, trùng sinh lần nữa, có được thể chất tu luyện nghịch thiên, phế tài? Không tồn tại! Sáu loại nguyên tố nước, lửa, băng và sấm sét, được chuyển đổi tự do, cấp phẩm thần đan, khi hạt đậu được tung khắp trời, thần thú thượng cổ, quỳ xin khế ước, nàng là nữ chủ toàn năng kiêu ngạo, thiên mệnh khó làm trái? Vậy nàng nghịch thiên này!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 07:03 29/05/2021.
Chương
Ảnh 25730
Ảnh 15355
Ảnh 11612
Ảnh 1067
Ảnh 6810
Ảnh 11610
Ảnh 1179
Ảnh 8810
Ảnh 8812
Ảnh 8611
Ảnh 11112
Ảnh 8915
Ảnh 11911
Ảnh 6817
Ảnh 10013
Ảnh 9521
Ảnh 9223
Ảnh 12023
Ảnh 4916
Ảnh 10022
Ảnh 7326
Ảnh 9323
Ảnh 11228
Ảnh 9546
Ảnh 11339
Ảnh 12836
Ảnh 14929
Ảnh 12329
Ảnh 9831
Ảnh 10126
Ảnh 15240
Ảnh 9830
Ảnh 10329
Ảnh 7430
Ảnh 12955
Ảnh 12085
Ảnh 10354
Ảnh 6995
Ảnh 11678
Ảnh 104216
Ảnh 107169
Ảnh 81100
Ảnh 118139
Ảnh 120171
Ảnh 122201
Ảnh 106231
Ảnh 126164
Ảnh 10895
Ảnh 12793
Ảnh 10384
Ảnh 13776
Ảnh 8379
Ảnh 563
Ảnh 1957
Ảnh 11499
Ảnh 13386
Ảnh 7581
Ảnh 14280
Ảnh 6774
Ảnh 11498
Ảnh 14594
Ảnh 152106
Ảnh 9182
Ảnh 93116
Ảnh 15299
Ảnh 5684
Ảnh 8482
Ảnh 164103
Ảnh 147111
Ảnh 11590
Ảnh 13980
Ảnh 5277
Ảnh 14770
Ảnh 14987
Ảnh 8178
Ảnh 10671
Ảnh 9384
Ảnh 182124
Ảnh 12192
Ảnh 16697
Ảnh 14597
Ảnh 165104
Ảnh 113108
Ảnh 147110
Ảnh 75103
Ảnh 15592
Ảnh 18391
Ảnh 16399
Ảnh 2684
Ảnh 12795
Ảnh 8271
Ảnh 8877
Ảnh 16196
Ảnh 17088
Ảnh 16383
Ảnh 16892
Ảnh 16489
Ảnh 15698
Ảnh 158114
Ảnh 195115
Ảnh 20892
Ảnh 18293
Ảnh 15996
Ảnh 17371
Ảnh 7596
Ảnh 236108
Ảnh 179103
Ảnh 14093
Ảnh 13396
Ảnh 12191
Ảnh 18896
Ảnh 150104
Ảnh 19196
Ảnh 213121
Ảnh 15480
Ảnh 15877
Ảnh 18689
Ảnh 24976
Ảnh 18793
Ảnh 19477
Ảnh 23270
Ảnh 22275
Ảnh 18989
Ảnh 19065
Ảnh 23795
Ảnh 208100
Ảnh 286107
Ảnh 263109
Ảnh 291108
Ảnh 241107
Ảnh 240103
Ảnh 289101
Ảnh 288100
Ảnh 58103