Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Thái Kinh Đông Mạn
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 01/09/2019
Tổng lượt xem: 3.4M
Thể loại:

Cái chết bi thảm của kiếp trước, trùng sinh lần nữa, có được thể chất tu luyện nghịch thiên, phế tài? Không tồn tại! Sáu loại nguyên tố nước, lửa, băng và sấm sét, được chuyển đổi tự do, cấp phẩm thần đan, khi hạt đậu được tung khắp trời, thần thú thượng cổ, quỳ xin khế ước, nàng là nữ chủ toàn năng kiêu ngạo, thiên mệnh khó làm trái? Vậy nàng nghịch thiên này!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 07:03 29/05/2021.
Chương
Ảnh 32136
Ảnh 20056
Ảnh 15113
Ảnh 1398
Ảnh 8211
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 15511
Ảnh 15610
Ảnh 11911
Ảnh 11114
Ảnh 11312
Ảnh 14613
Ảnh 11816
Ảnh 16212
Ảnh 8518
Ảnh 13414
Ảnh 12722
Ảnh 12424
Ảnh 16424
Ảnh 7117
Ảnh 13623
Ảnh 10027
Ảnh 12824
Ảnh 14631
Ảnh 12347
Ảnh 15240
Ảnh 17037
Ảnh 19730
Ảnh 16630
Ảnh 13132
Ảnh 13128
Ảnh 20641
Ảnh 13533
Ảnh 14030
Ảnh 10134
Ảnh 17356
Ảnh 16786
Ảnh 14455
Ảnh 9496
Ảnh 15879
Ảnh 139217
Ảnh 149170
Ảnh 112101
Ảnh 157140
Ảnh 163172
Ảnh 168203
Ảnh 144232
Ảnh 171165
Ảnh 14796
Ảnh 17094
Ảnh 14885
Ảnh 18877
Ảnh 11480
Ảnh 665
Ảnh 2558
Ảnh 157100
Ảnh 18187
Ảnh 9482
Ảnh 19781
Ảnh 8575
Ảnh 15999
Ảnh 19895
Ảnh 206107
Ảnh 11883
Ảnh 123117
Ảnh 213100
Ảnh 6886
Ảnh 11283
Ảnh 222104
Ảnh 203112
Ảnh 15491
Ảnh 19081
Ảnh 6678
Ảnh 19771
Ảnh 19688
Ảnh 10279
Ảnh 13972
Ảnh 12285
Ảnh 243125
Ảnh 15993
Ảnh 22098
Ảnh 19398
Ảnh 222105
Ảnh 155109
Ảnh 198111
Ảnh 93107
Ảnh 20393
Ảnh 25193
Ảnh 219100
Ảnh 3186
Ảnh 16998
Ảnh 10272
Ảnh 11778
Ảnh 21897
Ảnh 22989
Ảnh 22184
Ảnh 21993
Ảnh 22490
Ảnh 21199
Ảnh 216115
Ảnh 260117
Ảnh 27193
Ảnh 24094
Ảnh 20897
Ảnh 22372
Ảnh 9397
Ảnh 304111
Ảnh 239104
Ảnh 18594
Ảnh 17097
Ảnh 15092
Ảnh 24797
Ảnh 195105
Ảnh 25997
Ảnh 284122
Ảnh 19981
Ảnh 21178
Ảnh 24990
Ảnh 33177
Ảnh 25494
Ảnh 25978
Ảnh 31071
Ảnh 29676
Ảnh 25290
Ảnh 25466
Ảnh 31896
Ảnh 275101
Ảnh 387108
Ảnh 349110
Ảnh 390109
Ảnh 313108
Ảnh 310104
Ảnh 375102
Ảnh 383101
Ảnh 64104