Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Thái Kinh Đông Mạn
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 01/09/2019
Tổng lượt xem: 3.4M
Thể loại:

Cái chết bi thảm của kiếp trước, trùng sinh lần nữa, có được thể chất tu luyện nghịch thiên, phế tài? Không tồn tại! Sáu loại nguyên tố nước, lửa, băng và sấm sét, được chuyển đổi tự do, cấp phẩm thần đan, khi hạt đậu được tung khắp trời, thần thú thượng cổ, quỳ xin khế ước, nàng là nữ chủ toàn năng kiêu ngạo, thiên mệnh khó làm trái? Vậy nàng nghịch thiên này!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 07:03 29/05/2021.
Chương
Ảnh 19126
Ảnh 10554
Ảnh 8012
Ảnh 687
Ảnh 4810
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 8010
Ảnh 799
Ảnh 5910
Ảnh 5912
Ảnh 5611
Ảnh 7212
Ảnh 6115
Ảnh 8211
Ảnh 4417
Ảnh 7013
Ảnh 6421
Ảnh 6222
Ảnh 8122
Ảnh 3316
Ảnh 6822
Ảnh 5226
Ảnh 5923
Ảnh 7327
Ảnh 6646
Ảnh 8138
Ảnh 8836
Ảnh 9928
Ảnh 8128
Ảnh 6631
Ảnh 6726
Ảnh 10240
Ảnh 6730
Ảnh 7129
Ảnh 4730
Ảnh 8355
Ảnh 8385
Ảnh 7154
Ảnh 4895
Ảnh 8178
Ảnh 75216
Ảnh 74169
Ảnh 57100
Ảnh 78138
Ảnh 81171
Ảnh 80201
Ảnh 73231
Ảnh 83164
Ảnh 7494
Ảnh 8692
Ảnh 6584
Ảnh 9275
Ảnh 5679
Ảnh 563
Ảnh 1257
Ảnh 7998
Ảnh 8984
Ảnh 5079
Ảnh 9779
Ảnh 4173
Ảnh 7897
Ảnh 9893
Ảnh 101105
Ảnh 6381
Ảnh 60114
Ảnh 9898
Ảnh 3583
Ảnh 5781
Ảnh 111102
Ảnh 102110
Ảnh 7788
Ảnh 9579
Ảnh 3676
Ảnh 9869
Ảnh 10586
Ảnh 5876
Ảnh 7469
Ảnh 6583
Ảnh 123121
Ảnh 8491
Ảnh 11296
Ảnh 9890
Ảnh 112103
Ảnh 73105
Ảnh 98105
Ảnh 48101
Ảnh 10291
Ảnh 12588
Ảnh 11097
Ảnh 2083
Ảnh 8294
Ảnh 5869
Ảnh 5776
Ảnh 10995
Ảnh 11186
Ảnh 10682
Ảnh 11791
Ảnh 10688
Ảnh 10597
Ảnh 102112
Ảnh 132114
Ảnh 14191
Ảnh 11990
Ảnh 10495
Ảnh 11670
Ảnh 5090
Ảnh 154103
Ảnh 118102
Ảnh 9392
Ảnh 8694
Ảnh 8187
Ảnh 13094
Ảnh 104102
Ảnh 13194
Ảnh 140120
Ảnh 10576
Ảnh 11075
Ảnh 12588
Ảnh 16571
Ảnh 12591
Ảnh 13374
Ảnh 15266
Ảnh 15074
Ảnh 12686
Ảnh 11564
Ảnh 14993
Ảnh 12999
Ảnh 176105
Ảnh 164107
Ảnh 176107
Ảnh 148106
Ảnh 146102
Ảnh 185100
Ảnh 18498
Ảnh 47102