Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Thái Kinh Đông Mạn
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 01/09/2019
Tổng lượt xem: 3.4M
Thể loại:

Cái chết bi thảm của kiếp trước, trùng sinh lần nữa, có được thể chất tu luyện nghịch thiên, phế tài? Không tồn tại! Sáu loại nguyên tố nước, lửa, băng và sấm sét, được chuyển đổi tự do, cấp phẩm thần đan, khi hạt đậu được tung khắp trời, thần thú thượng cổ, quỳ xin khế ước, nàng là nữ chủ toàn năng kiêu ngạo, thiên mệnh khó làm trái? Vậy nàng nghịch thiên này!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 07:03 29/05/2021.
Chương
Ảnh 51239
Ảnh 31957
Ảnh 24014
Ảnh 2159
Ảnh 14412
Ảnh 24512
Ảnh 24810
Ảnh 20312
Ảnh 17615
Ảnh 18313
Ảnh 23014
Ảnh 19717
Ảnh 27312
Ảnh 13719
Ảnh 22215
Ảnh 20923
Ảnh 20825
Ảnh 27425
Ảnh 11418
Ảnh 22124
Ảnh 16328
Ảnh 20925
Ảnh 23832
Ảnh 20448
Ảnh 25843
Ảnh 28838
Ảnh 34231
Ảnh 28130
Ảnh 21833
Ảnh 20628
Ảnh 34542
Ảnh 22734
Ảnh 22731
Ảnh 15835
Ảnh 28857
Ảnh 27788
Ảnh 24056
Ảnh 15197
Ảnh 24680
Ảnh 225218
Ảnh 245171
Ảnh 175102
Ảnh 244141
Ảnh 283173
Ảnh 271204
Ảnh 234233
Ảnh 273166
Ảnh 23797
Ảnh 28595
Ảnh 24986
Ảnh 31678
Ảnh 19381
Ảnh 766
Ảnh 3759
Ảnh 254101
Ảnh 30688
Ảnh 15183
Ảnh 33282
Ảnh 13476
Ảnh 267100
Ảnh 33296
Ảnh 355109
Ảnh 17884
Ảnh 197118
Ảnh 348101
Ảnh 10287
Ảnh 18084
Ảnh 377105
Ảnh 355113
Ảnh 25992
Ảnh 30682
Ảnh 11379
Ảnh 33372
Ảnh 32189
Ảnh 16280
Ảnh 22973
Ảnh 21786
Ảnh 416126
Ảnh 26094
Ảnh 37299
Ảnh 32199
Ảnh 376106
Ảnh 247110
Ảnh 343112
Ảnh 158108
Ảnh 34594
Ảnh 42694
Ảnh 373101
Ảnh 5887
Ảnh 27699
Ảnh 16973
Ảnh 20579
Ảnh 37198
Ảnh 39090
Ảnh 37385
Ảnh 37194
Ảnh 36591
Ảnh 361100
Ảnh 377116
Ảnh 454118
Ảnh 46294
Ảnh 43395
Ảnh 36998
Ảnh 38173
Ảnh 14898
Ảnh 538112
Ảnh 411105
Ảnh 32296
Ảnh 29498
Ảnh 27093
Ảnh 44798
Ảnh 341106
Ảnh 46798
Ảnh 505123
Ảnh 35382
Ảnh 37679
Ảnh 43091
Ảnh 59478
Ảnh 44395
Ảnh 45979
Ảnh 55472
Ảnh 52677
Ảnh 45291
Ảnh 45367
Ảnh 57397
Ảnh 514102
Ảnh 730109
Ảnh 647111
Ảnh 715110
Ảnh 572109
Ảnh 552105
Ảnh 675103
Ảnh 696102
Ảnh 111106