Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Thái Kinh Đông Mạn
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 01/09/2019
Tổng lượt xem: 3.4M
Thể loại:

Cái chết bi thảm của kiếp trước, trùng sinh lần nữa, có được thể chất tu luyện nghịch thiên, phế tài? Không tồn tại! Sáu loại nguyên tố nước, lửa, băng và sấm sét, được chuyển đổi tự do, cấp phẩm thần đan, khi hạt đậu được tung khắp trời, thần thú thượng cổ, quỳ xin khế ước, nàng là nữ chủ toàn năng kiêu ngạo, thiên mệnh khó làm trái? Vậy nàng nghịch thiên này!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 07:03 29/05/2021.
Chương
Ảnh 53039
Ảnh 32957
Ảnh 24914
Ảnh 2239
Ảnh 14912
Ảnh 25512
Ảnh 25710
Ảnh 20912
Ảnh 18515
Ảnh 19113
Ảnh 24214
Ảnh 20217
Ảnh 28712
Ảnh 14319
Ảnh 23215
Ảnh 21923
Ảnh 22025
Ảnh 28625
Ảnh 12018
Ảnh 23324
Ảnh 17028
Ảnh 21925
Ảnh 25232
Ảnh 21448
Ảnh 26743
Ảnh 30438
Ảnh 35831
Ảnh 29130
Ảnh 22733
Ảnh 21228
Ảnh 36142
Ảnh 23534
Ảnh 23531
Ảnh 16535
Ảnh 30257
Ảnh 28888
Ảnh 25056
Ảnh 15897
Ảnh 25980
Ảnh 238218
Ảnh 253171
Ảnh 182102
Ảnh 255141
Ảnh 297173
Ảnh 282204
Ảnh 245233
Ảnh 282166
Ảnh 24997
Ảnh 29895
Ảnh 25986
Ảnh 33578
Ảnh 20381
Ảnh 766
Ảnh 3859
Ảnh 268101
Ảnh 32588
Ảnh 16483
Ảnh 35582
Ảnh 14276
Ảnh 283100
Ảnh 35196
Ảnh 375109
Ảnh 18784
Ảnh 209118
Ảnh 372101
Ảnh 10787
Ảnh 18984
Ảnh 401105
Ảnh 376113
Ảnh 27292
Ảnh 32682
Ảnh 12279
Ảnh 35072
Ảnh 33889
Ảnh 16980
Ảnh 24473
Ảnh 23286
Ảnh 445126
Ảnh 27794
Ảnh 39799
Ảnh 33999
Ảnh 402106
Ảnh 263110
Ảnh 371112
Ảnh 169108
Ảnh 36794
Ảnh 46394
Ảnh 402101
Ảnh 5987
Ảnh 29799
Ảnh 18573
Ảnh 21679
Ảnh 40098
Ảnh 42090
Ảnh 40385
Ảnh 39894
Ảnh 39591
Ảnh 390100
Ảnh 409116
Ảnh 492118
Ảnh 50094
Ảnh 46495
Ảnh 39898
Ảnh 41073
Ảnh 16698
Ảnh 581112
Ảnh 444105
Ảnh 35196
Ảnh 31598
Ảnh 28793
Ảnh 48098
Ảnh 369106
Ảnh 50598
Ảnh 543123
Ảnh 38382
Ảnh 40579
Ảnh 46391
Ảnh 63678
Ảnh 47695
Ảnh 49079
Ảnh 59772
Ảnh 56877
Ảnh 49191
Ảnh 48267
Ảnh 61197
Ảnh 551102
Ảnh 783109
Ảnh 695111
Ảnh 780110
Ảnh 624109
Ảnh 594105
Ảnh 738103
Ảnh 756102
Ảnh 119106