Lam Sí

Lam Sí

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Blue Wings, Lan Chi
Tác giả: Từ Lộ, Mạn Hữu
Nhóm dịch: Lục Dương
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 29/12/2014
Tổng lượt xem: 935.1K
Thể loại:

Bố đã từng nói: “Minh Lam thật còn sống cũng không đến 6 tuổi.”

Câu nói của bố cho thấy cô bé đã chết từ trước 6 tuổi, còn về chết lúc nào, nguyên nhân ra sao…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 14:45 21/02/2020.
Chương
14
6
4
4
4
Donate ủng hộ nhóm
4
5
5
4
4
4
5
5
4
4
5
5
5
7
6
7
5
6
7
5
6
6
7
6
5
5
4
5
5
6
5
6
6
5
7
6
5
5
4
9
8
6
7
6
4
5
7
6
6
6
4
5
4
6
6
4
4
6
6
6
4
3
5
6
5
5
5
4
4
7
4
4
5
4
6
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
2
3
3
4
4
4
4
4
5
4
6
5
5
5
6
5
4
6
6
7
8
7
6
7
7
9
6
7
5
6
4
9
4
5
4
6
8
5
6
4
7
8
7
10
6
4
7
7
6
5
8
8
4
10
8
8
5
5
8
6
6
8
4
6
4
5
6
9
4
6
6
7
8
4
5
6
4
5
6
5
4
8
7
9
6
5
5
5
6
2
2
5
5
5
5
6
5
5
6
6
5
5
6
10
5
8
6
6
5
6
7
7
8
11