Lam Sí

Lam Sí

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Blue Wings, Lan Chi
Tác giả: Từ Lộ, Mạn Hữu
Nhóm dịch: Lục Dương
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 29/12/2014
Tổng lượt xem: 935.1K
Thể loại:

Bố đã từng nói: “Minh Lam thật còn sống cũng không đến 6 tuổi.”

Câu nói của bố cho thấy cô bé đã chết từ trước 6 tuổi, còn về chết lúc nào, nguyên nhân ra sao…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 14:45 21/02/2020.
Chương
Ảnh 1014
Ảnh 26
Ảnh 24
Ảnh 4
Ảnh 24
Ảnh 4
Ảnh 25
Ảnh 55
Ảnh 4
Ảnh 24
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 4
Ảnh 34
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 27
Ảnh 36
Ảnh 7
Ảnh 5
Ảnh 6
Ảnh 7
Ảnh 5
Ảnh 6
Ảnh 6
Ảnh 7
Ảnh 6
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 6
Ảnh 5
Ảnh 6
Ảnh 6
Ảnh 5
Ảnh 7
Ảnh 6
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 4
Ảnh 29
Ảnh 8
Ảnh 26
Ảnh 7
Ảnh 6
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 7
Ảnh 6
Ảnh 26
Ảnh 6
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 4
Ảnh 6
Ảnh 6
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 6
Ảnh 6
Ảnh 6
Ảnh 4
Ảnh 3
Ảnh 5
Ảnh 6
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 24
Ảnh 4
Ảnh 7
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 4
Ảnh 6
Ảnh 24
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 3
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 4
Ảnh 6
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 6
Ảnh 35
Ảnh 4
Ảnh 6
Ảnh 6
Ảnh 7
Ảnh 8
Ảnh 7
Ảnh 6
Ảnh 7
Ảnh 27
Ảnh 9
Ảnh 36
Ảnh 7
Ảnh 5
Ảnh 6
Ảnh 4
Ảnh 9
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 4
Ảnh 6
Ảnh 8
Ảnh 5
Ảnh 6
Ảnh 24
Ảnh 7
Ảnh 28
Ảnh 7
Ảnh 10
Ảnh 6
Ảnh 4
Ảnh 7
Ảnh 7
Ảnh 6
Ảnh 5
Ảnh 8
Ảnh 28
Ảnh 4
Ảnh 10
Ảnh 8
Ảnh 8
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 28
Ảnh 6
Ảnh 6
Ảnh 8
Ảnh 4
Ảnh 6
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 6
Ảnh 9
Ảnh 4
Ảnh 6
Ảnh 26
Ảnh 7
Ảnh 8
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 6
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 6
Ảnh 5
Ảnh 4
Ảnh 8
Ảnh 37
Ảnh 9
Ảnh 6
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 6
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 35
Ảnh 5
Ảnh 6
Ảnh 25
Ảnh 25
Ảnh 6
Ảnh 6
Ảnh 5
Ảnh 25
Ảnh 6
Ảnh 210
Ảnh 5
Ảnh 8
Ảnh 26
Ảnh 26
Ảnh 5
Ảnh 6
Ảnh 7
Ảnh 7
Ảnh 8
Ảnh 611

Truyện liên quan