Kim Ốc Tàng Kiều

Kim Ốc Tàng Kiều

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Tinh Dã Anh
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 06/08/2021
Tổng lượt xem: 23.4K
Thể loại:

Tộc Đông Nữ, chế độ mẫu hệ ở nữ nhi quốc, từ thời cổ đại đã tuân theo quy tắc trọng nữ khinh nam, sống cuộc sống nơi núi rừng. Chàng Trai đông nữ Lý Thiên Kiều bởi vì nhận lệnh của gia tộc rời khỏi tộc gia nhập vào thế giới, đến một thành phố xa lạ, quyết định dùng tất cả cách thức của mình để tấn công người phụ nữ bên cạnh tổng tài – Kim Uyển, đổi lại thông tin có ích cho Đông Nữ, nhưng không ngờ rằng người phụ nữ này lại muốn được cưới hỏi đàng hoàng với hắn ta?

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:24 08/01/2023.
Chương
Ảnh 5111
Ảnh 1691
Ảnh 3301
Ảnh 2151
Ảnh 1641
Ảnh 2282
Ảnh 3033
Ảnh 1291
Ảnh 2211
Ảnh 1972
Ảnh 1883
Ảnh 1082
Ảnh 1712
Ảnh 1922
Ảnh 854
Ảnh 1893
Ảnh 3095
Ảnh 2294
Ảnh 2053
Ảnh 2933
Ảnh 3143
Ảnh 2663
Ảnh 2604
Ảnh 2393
Ảnh 2546
Ảnh 2783
Ảnh 2654
Ảnh 2472
Ảnh 2073
Ảnh 1934
Ảnh 2264
Ảnh 2712
Ảnh 2947
Ảnh 2694
Ảnh 3805
Ảnh 4426
Ảnh 1374
Ảnh 1013
Ảnh 1904
Ảnh 2494
Ảnh 2195
Ảnh 2595
Ảnh 2114
Ảnh 2153
Ảnh 1714
Ảnh 1094
Ảnh 3012
Ảnh 2884
Ảnh 1977
Ảnh 2779
Ảnh 1725
Ảnh 1207
Ảnh 1445
Ảnh 3306
Ảnh 2194
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 32 1873
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 31 3545
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 30 2526
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 29 4214
Ảnh 687
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 27 1443
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 26 1525
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 25 1944
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 24 2967
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 23 1966
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 22 1153
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 21 1626
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 20 2014
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 19 3334
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 18 1582
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 17 3153
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 16.5 785
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 16 3094
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 15 675
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 14 925
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 13 4124
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 12 4384
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 11 3953
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 10 3948
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 9 42321
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 8 47517
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 7 50114
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 6 49812
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 5 28519
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 4 47923
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 3 61824
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 2 55924
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 1 1.1K25