Kim Ốc Tàng Kiều

Kim Ốc Tàng Kiều

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Tinh Dã Anh
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 06/08/2021
Tổng lượt xem: 17.4K
Thể loại:

Tộc Đông Nữ, chế độ mẫu hệ ở nữ nhi quốc, từ thời cổ đại đã tuân theo quy tắc trọng nữ khinh nam, sống cuộc sống nơi núi rừng. Chàng Trai đông nữ Lý Thiên Kiều bởi vì nhận lệnh của gia tộc rời khỏi tộc gia nhập vào thế giới, đến một thành phố xa lạ, quyết định dùng tất cả cách thức của mình để tấn công người phụ nữ bên cạnh tổng tài – Kim Uyển, đổi lại thông tin có ích cho Đông Nữ, nhưng không ngờ rằng người phụ nữ này lại muốn được cưới hỏi đàng hoàng với hắn ta?

Danh sách chương

Cập nhật lúc 13:24 27/10/2022.
Chương
Ảnh 911
Ảnh 1531
Ảnh 1181
Ảnh 931
Ảnh 1402
Ảnh 1873
Ảnh 971
Ảnh 1351
Ảnh 1322
Ảnh 1283
Ảnh 792
Ảnh 1182
Ảnh 1192
Ảnh 684
Ảnh 1393
Ảnh 2105
Ảnh 1664
Ảnh 1473
Ảnh 1923
Ảnh 2323
Ảnh 1993
Ảnh 1924
Ảnh 1753
Ảnh 1903
Ảnh 2073
Ảnh 1934
Ảnh 1812
Ảnh 1563
Ảnh 1464
Ảnh 1774
Ảnh 2062
Ảnh 2287
Ảnh 2054
Ảnh 2695
Ảnh 3106
Ảnh 1084
Ảnh 813
Ảnh 1434
Ảnh 1854
Ảnh 1585
Ảnh 1925
Ảnh 1674
Ảnh 1703
Ảnh 1344
Ảnh 874
Ảnh 2312
Ảnh 2414
Ảnh 1617
Ảnh 2159
Ảnh 1445
Ảnh 997
Ảnh 1175
Ảnh 2556
Ảnh 1734
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 32 1533
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 31 2735
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 30 1946
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 29 3204
Ảnh 547
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 27 1183
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 26 1225
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 25 1594
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 24 2387
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 23 1546
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 22 823
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 21 1296
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 20 1664
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 19 2694
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 18 1302
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 17 2573
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 16.5 585
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 16 2514
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 15 535
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 14 745
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 13 3314
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 12 3464
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 11 3223
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 10 3178
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 9 34421
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 8 38217
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 7 40114
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 6 40512
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 5 22419
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 4 38823
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 3 50124
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 2 45324
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 1 1K24