Kim Ốc Tàng Kiều

Kim Ốc Tàng Kiều

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Tinh Dã Anh
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 06/08/2021
Tổng lượt xem: 12.4K
Thể loại:

Tộc Đông Nữ, chế độ mẫu hệ ở nữ nhi quốc, từ thời cổ đại đã tuân theo quy tắc trọng nữ khinh nam, sống cuộc sống nơi núi rừng. Chàng Trai đông nữ Lý Thiên Kiều bởi vì nhận lệnh của gia tộc rời khỏi tộc gia nhập vào thế giới, đến một thành phố xa lạ, quyết định dùng tất cả cách thức của mình để tấn công người phụ nữ bên cạnh tổng tài – Kim Uyển, đổi lại thông tin có ích cho Đông Nữ, nhưng không ngờ rằng người phụ nữ này lại muốn được cưới hỏi đàng hoàng với hắn ta?

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:02 22/06/2022.
Chương
Ảnh 1442
Ảnh 1413
Ảnh 1373
Ảnh 1272
Ảnh 1422
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 1572
Ảnh 1403
Ảnh 1302
Ảnh 1182
Ảnh 1073
Ảnh 1373
Ảnh 1542
Ảnh 1766
Ảnh 1593
Ảnh 2034
Ảnh 2295
Ảnh 893
Ảnh 672
Ảnh 1083
Ảnh 1413
Ảnh 1184
Ảnh 1444
Ảnh 1374
Ảnh 1373
Ảnh 1104
Ảnh 704
Ảnh 1922
Ảnh 2084
Ảnh 1426
Ảnh 1848
Ảnh 1264
Ảnh 896
Ảnh 1035
Ảnh 2125
Ảnh 1494
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 32 1323
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 31 2345
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 30 1605
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 29 2634
Ảnh 507
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 27 1063
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 26 1015
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 25 1404
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 24 2097
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 23 1255
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 22 683
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 21 1135
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 20 1444
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 19 2264
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 18 1142
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 17 2222
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 16.5 515
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 16 2244
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 15 495
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 14 664
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 13 2843
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 12 3004
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 11 2803
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 10 2758
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 9 29521
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 8 33316
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 7 35114
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 6 35512
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 5 19718
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 4 33322
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 3 44124
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 2 39924
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 1 91323