Kim Ốc Tàng Kiều

Kim Ốc Tàng Kiều

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Tinh Dã Anh
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 06/08/2021
Tổng lượt xem: 22.7K
Thể loại:

Tộc Đông Nữ, chế độ mẫu hệ ở nữ nhi quốc, từ thời cổ đại đã tuân theo quy tắc trọng nữ khinh nam, sống cuộc sống nơi núi rừng. Chàng Trai đông nữ Lý Thiên Kiều bởi vì nhận lệnh của gia tộc rời khỏi tộc gia nhập vào thế giới, đến một thành phố xa lạ, quyết định dùng tất cả cách thức của mình để tấn công người phụ nữ bên cạnh tổng tài – Kim Uyển, đổi lại thông tin có ích cho Đông Nữ, nhưng không ngờ rằng người phụ nữ này lại muốn được cưới hỏi đàng hoàng với hắn ta?

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:24 08/01/2023.
Chương
Ảnh 4341
Ảnh 1651
Ảnh 3111
Ảnh 2071
Ảnh 1561
Ảnh 2212
Ảnh 2933
Ảnh 1261
Ảnh 2131
Ảnh 1912
Ảnh 1823
Ảnh 1032
Ảnh 1652
Ảnh 1852
Ảnh 844
Ảnh 1853
Ảnh 2975
Ảnh 2254
Ảnh 2003
Ảnh 2803
Ảnh 3053
Ảnh 2593
Ảnh 2524
Ảnh 2333
Ảnh 2466
Ảnh 2713
Ảnh 2564
Ảnh 2392
Ảnh 2013
Ảnh 1904
Ảnh 2234
Ảnh 2652
Ảnh 2887
Ảnh 2644
Ảnh 3685
Ảnh 4196
Ảnh 1354
Ảnh 993
Ảnh 1854
Ảnh 2404
Ảnh 2155
Ảnh 2535
Ảnh 2104
Ảnh 2123
Ảnh 1674
Ảnh 1054
Ảnh 2932
Ảnh 2814
Ảnh 1937
Ảnh 2719
Ảnh 1705
Ảnh 1177
Ảnh 1415
Ảnh 3226
Ảnh 2134
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 32 1833
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 31 3465
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 30 2486
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 29 4094
Ảnh 677
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 27 1413
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 26 1515
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 25 1894
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 24 2917
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 23 1946
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 22 1123
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 21 1606
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 20 1984
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 19 3274
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 18 1542
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 17 3113
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 16.5 775
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 16 3034
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 15 635
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 14 905
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 13 4034
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 12 4294
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 11 3883
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 10 3858
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 9 41421
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 8 46717
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 7 48814
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 6 48612
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 5 27519
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 4 46823
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 3 60524
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 2 54924
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 1 1.1K25