Kim Ốc Tàng Kiều

Kim Ốc Tàng Kiều

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Tinh Dã Anh
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 06/08/2021
Tổng lượt xem: 19.9K
Thể loại:

Tộc Đông Nữ, chế độ mẫu hệ ở nữ nhi quốc, từ thời cổ đại đã tuân theo quy tắc trọng nữ khinh nam, sống cuộc sống nơi núi rừng. Chàng Trai đông nữ Lý Thiên Kiều bởi vì nhận lệnh của gia tộc rời khỏi tộc gia nhập vào thế giới, đến một thành phố xa lạ, quyết định dùng tất cả cách thức của mình để tấn công người phụ nữ bên cạnh tổng tài – Kim Uyển, đổi lại thông tin có ích cho Đông Nữ, nhưng không ngờ rằng người phụ nữ này lại muốn được cưới hỏi đàng hoàng với hắn ta?

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:24 08/01/2023.
Chương
Ảnh 1951
Ảnh 1381
Ảnh 2201
Ảnh 1561
Ảnh 1181
Ảnh 1742
Ảnh 2253
Ảnh 1141
Ảnh 1701
Ảnh 1672
Ảnh 1533
Ảnh 922
Ảnh 1422
Ảnh 1462
Ảnh 754
Ảnh 1623
Ảnh 2515
Ảnh 1924
Ảnh 1743
Ảnh 2303
Ảnh 2653
Ảnh 2263
Ảnh 2244
Ảnh 2013
Ảnh 2176
Ảnh 2373
Ảnh 2254
Ảnh 2112
Ảnh 1833
Ảnh 1714
Ảnh 2034
Ảnh 2352
Ảnh 2567
Ảnh 2344
Ảnh 3095
Ảnh 3526
Ảnh 1194
Ảnh 883
Ảnh 1654
Ảnh 2164
Ảnh 1865
Ảnh 2225
Ảnh 1914
Ảnh 1943
Ảnh 1524
Ảnh 964
Ảnh 2612
Ảnh 2634
Ảnh 1767
Ảnh 2459
Ảnh 1625
Ảnh 1077
Ảnh 1315
Ảnh 2876
Ảnh 1934
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 32 1653
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 31 3095
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 30 2206
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 29 3584
Ảnh 587
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 27 1303
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 26 1385
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 25 1724
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 24 2637
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 23 1756
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 22 943
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 21 1456
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 20 1834
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 19 3004
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 18 1422
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 17 2863
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 16.5 675
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 16 2794
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 15 595
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 14 805
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 13 3694
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 12 3864
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 11 3533
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 10 3528
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 9 37821
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 8 42217
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 7 44114
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 6 44712
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 5 25619
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 4 42823
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 3 55124
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 2 50124
Ảnh Kim Ốc Tàng Kiều – Chap 1 1K25