Kim Bài Điềm Thê

Kim Bài Điềm Thê

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Minh Nguyệt Lầu
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 24/09/2019
Tổng lượt xem: 926K
Thể loại:

Cô là tài phiệt thiên kim có tiếng, nhưng lại bị gia đình ghẻ lạnh, cha mẹ chỉ yêu thương em gái song sinh của cô, Tô Noãn lại không ngờ lọt vào mưu kế của bạn trai và bạn thân, khiến cô thất thân. Cùng nam nhân xa lạ một đêm dây dưa, cô đau khổ bị đuổi ra khỏi nhà, lại phát hiện chính mình đã mang thai, trốn ra nước ngoài…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 05:33 17/06/2020.
Chương
Ảnh 36
Ảnh 2
Ảnh 1
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh 1
Ảnh 31
Ảnh 2
Ảnh 21
Ảnh 22
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 3
Ảnh
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh 1
Ảnh
Ảnh 21
Ảnh
Ảnh
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh
Ảnh 1
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh 4
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 1
Ảnh 5
Ảnh 3
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 6
Ảnh 3
Ảnh 1
Ảnh
Ảnh 32
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh
Ảnh 1
Ảnh
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh 1
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 22
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 1
Ảnh 3
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 21
Ảnh 2
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 31
Ảnh 52