Kiều Nữ Độc Phi

Kiều Nữ Độc Phi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: 冬漫社
Nhóm dịch: Mê Đọc Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 23/03/2020
Tổng lượt xem: 2.4M
Thể loại:

Quý nữ kinh đô khinh thường nói: “Ngươi chỉ là một cô nương vô tri đến từ nông thôn, ngươi có y phục của Nghê Vân Phường không? Người từng nhìn thấy trang sức ở Dập Bảo Hiên chưa? Ngươi có biết Việt Vương người người theo đuổi anh tuấn bá khí thế nào không? Mộc Vân Dao lười nhác nói “Nghê Vân Phường? Ta mở. Dập Bảo Hiên? Ta mở. Thậm chí Việt vương… nợ ngân lượng của ta khi nào trả? “Việt vương lạnh mặt nói: “lấy thịt trả?”

Danh sách chương

Cập nhật lúc 05:05 08/12/2020.
Chương
25
20
14
23
18
Donate ủng hộ nhóm
30
22
29
24
24
23
30
14
25
19
20
15
13
14
21
14
18
14
25
12
12
17
19
19
15
15
14
27
17
19
20
16
19
18
33
64
47
56
54
62
36
33
33
33
35
39
29
27
24
21
20
23
36
32
35
32
31
31
31
33
29
19
18
19
18
18
19
18
17
20
18
20
18
16
17
19
18
18
17
16
17
17
17
16
16
16
17
17
5
6
6
7
7
6
6
6
7
6
9
6
6
5
6
5
5
5
4
6
5
5
4
5
5
4
6
5
5
4
4
5
5
4
4
4
4
4
5
4
4
5
5
4
5
5
5
5
6
4
4
5
5
5
6
5
7
7
5
8
6
8
6
5
6
9
5
5
4
6
6
5
6
7
6
6
7
8
6
8
6
6
7
4
5
6
6
10
4
6
5
5
7
5
4
5
6
6
4
6
3
3
4
3
3
3
3
7
3
3
3
3
3
4
6
3
5
5
5
4
4
6
7
6
3
5
3
4
3
3
5
11
5
6
5
6
5
5
6
6
2
4
27