Kiên Quyết Từ Chối Làm Ma Nữ

Kiên Quyết Từ Chối Làm Ma Nữ

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Ma Nữ Từ Chối Tên Thật, Truly Refuse To Be A Witch
Tác giả: Ngôn Ngôn Phu Tạp, FLD Đán Kính Bất Cô
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 05/01/2021
Tổng lượt xem: 76.4K
Thể loại:

Xuyên vào game Otome làm vai ác đại BOSS, thật ra An Đại Nhĩ không hoảng hốt. Chỉ cần cô tu tâm dưỡng tính, tránh năng lực sở hữu ma nữ trong cốt truyện, thế là không cần trở thành đá kê chân như nguyên chủ. Sự thật chứng minh… mấy cái suy nghĩ tốt đẹp này, thật ra chỉ toàn là ảo tưởng. An Đại Nhĩ: Ta chỉ muốn yên yên ổn ổn, chỉ mình ta ổn là được, ta không muốn chết đâu. Nhưng mà tên cẩu hệ thống kia không phải là người mà, cứ bức ta làm phụ!