Khuynh Thế Đế Vương Cơ

Khuynh Thế Đế Vương Cơ

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: NTruyen
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 30/10/2019
Tổng lượt xem: 2.3M
Thể loại:

Vốn là nô tỳ thấp hèn nhất, nhưng sau một hồi âm mưu lại thức tỉnh “đế vương chi huyết” mà chỉ người thừa kế hoàng tộc mới có. Sau một đêm, từ cung nô biến thân thành công chúa, nhưng chỉ là từ một pháo hôi biến thành mục tiêu công kích. Hoàng đế ngu ngốc, huynh đệ khát máu, thậm chí một nô tỳ nhỏ bé cũng muốn đưa ta vào chỗ chết. Đợi đã! Phúc hắc thừa tướng tà mị đó là chuyện gì vậy? Ngươi nói hoàng triều bại hoại, bách tính chịu khổ? Được, vậy chúng ta cùng nhau hủy diệt nó đi!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:37 10/02/2021.
Chương
Ảnh 105
Ảnh 22
Ảnh 42
Ảnh 52
Ảnh 42
Ảnh 32
Ảnh 42
Ảnh 42
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 33
Ảnh 24
Ảnh 23
Ảnh 42
Ảnh 22
Ảnh 43
Ảnh 42
Ảnh 43
Ảnh 43
Ảnh 43
Ảnh 2
Ảnh 4
Ảnh 33
Ảnh 55
Ảnh 43
Ảnh 44
Ảnh 73
Ảnh 54
Ảnh 2
Ảnh 34
Ảnh 26
Ảnh 23
Ảnh 42
Ảnh 34
Ảnh 2
Ảnh 42
Ảnh 52
Ảnh 33
Ảnh 23
Ảnh 25
Ảnh 23
Ảnh 54
Ảnh 46
Ảnh 45
Ảnh 54
Ảnh 58
Ảnh 56
Ảnh 910
Ảnh 79
Ảnh 812
Ảnh 78
Ảnh 58
Ảnh 37
Ảnh 47
Ảnh 48
Ảnh 612
Ảnh 109
Ảnh 98
Ảnh 67
Ảnh 57
Ảnh 38
Ảnh 610
Ảnh 11
Ảnh 67
Ảnh 49
Ảnh 511
Ảnh 9
Ảnh 97
Ảnh 63
Ảnh 99
Ảnh 39
Ảnh 713
Ảnh 610
Ảnh 69
Ảnh 59
Ảnh 1012
Ảnh 27
Ảnh 210
Ảnh 913
Ảnh 710
Ảnh 913
Ảnh 6
Ảnh 514
Ảnh 618
Ảnh 719
Ảnh 915
Ảnh 317
Ảnh 421
Ảnh 616
Ảnh 743
Ảnh 639
Ảnh 429
Ảnh 374
Ảnh 567
Ảnh 632
Ảnh 926
Ảnh 1044
Ảnh 338
Ảnh 1059
Ảnh 555
Ảnh 19
Ảnh 315
Ảnh 1114
Ảnh 416
Ảnh 1115
Ảnh 14
Ảnh 717
Ảnh 1114
Ảnh 429
Ảnh 415
Ảnh 1213
Ảnh 412
Ảnh 517
Ảnh 614
Ảnh 316
Ảnh 314
Ảnh 215
Ảnh 215
Ảnh 418
Ảnh 1322
Ảnh 515
Ảnh 1720
Ảnh 1118
Ảnh 1519
Ảnh 1319
Ảnh 1619
Ảnh 1522
Ảnh 1024
Ảnh 1623
Ảnh 922
Ảnh 1323
Ảnh 1222
Ảnh 815
Ảnh 817
Ảnh 923
Ảnh 1219
Ảnh 1517
Ảnh 1621
Ảnh 1523
Ảnh 2025
Ảnh 524
Ảnh 1621
Ảnh 2219
Ảnh 621
Ảnh 223
Ảnh 224
Ảnh 524
Ảnh 24
Ảnh 821
Ảnh 330
Ảnh 221
Ảnh 328
Ảnh 30
Ảnh 923
Ảnh 1034
Ảnh 728
Ảnh 1437
Ảnh 1525
Ảnh 1524
Ảnh 1128
Ảnh 2134
Ảnh 1327
Ảnh 1325
Ảnh 2031
Ảnh 826
Ảnh 732
Ảnh 1133
Ảnh 1432
Ảnh 1121
Ảnh 1434
Ảnh 1232
Ảnh 1237
Ảnh 337
Ảnh 1840
Ảnh 1451
Ảnh 552
Ảnh 5874
Ảnh 3678
Ảnh 44100