Khuynh Thế Đế Vương Cơ

Khuynh Thế Đế Vương Cơ

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: NTruyen
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 30/10/2019
Tổng lượt xem: 2.3M
Thể loại:

Vốn là nô tỳ thấp hèn nhất, nhưng sau một hồi âm mưu lại thức tỉnh “đế vương chi huyết” mà chỉ người thừa kế hoàng tộc mới có. Sau một đêm, từ cung nô biến thân thành công chúa, nhưng chỉ là từ một pháo hôi biến thành mục tiêu công kích. Hoàng đế ngu ngốc, huynh đệ khát máu, thậm chí một nô tỳ nhỏ bé cũng muốn đưa ta vào chỗ chết. Đợi đã! Phúc hắc thừa tướng tà mị đó là chuyện gì vậy? Ngươi nói hoàng triều bại hoại, bách tính chịu khổ? Được, vậy chúng ta cùng nhau hủy diệt nó đi!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:37 10/02/2021.
Chương
42
21
1
31
1
Donate ủng hộ nhóm
1
1
1
1
2
2
3
2
1
1
2
1
2
2
2
1
3
2
3
2
3
2
3
1
3
5
2
1
3
1
1
1
2
2
4
2
3
5
4
3
7
5
9
28
11
27
7
6
6
7
11
28
27
6
5
7
9
10
6
8
10
8
26
2
28
8
12
9
8
8
211
6
8
12
9
12
5
213
17
18
14
16
19
15
42
38
28
73
265
231
225
243
36
258
54
18
214
313
15
214
13
216
313
28
14
312
11
15
213
15
13
14
14
17
321
214
319
317
318
318
318
321
323
422
221
222
321
214
416
321
418
416
419
422
524
323
420
518
220
222
223
323
23
320
29
20
227
29
322
433
327
436
424
523
427
533
326
324
430
225
231
332
431
320
233
231
436
236
439
549
251
773
677
699