Khuynh Thế Đế Vương Cơ

Khuynh Thế Đế Vương Cơ

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: NTruyen
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 30/10/2019
Tổng lượt xem: 2.3M
Thể loại:

Vốn là nô tỳ thấp hèn nhất, nhưng sau một hồi âm mưu lại thức tỉnh “đế vương chi huyết” mà chỉ người thừa kế hoàng tộc mới có. Sau một đêm, từ cung nô biến thân thành công chúa, nhưng chỉ là từ một pháo hôi biến thành mục tiêu công kích. Hoàng đế ngu ngốc, huynh đệ khát máu, thậm chí một nô tỳ nhỏ bé cũng muốn đưa ta vào chỗ chết. Đợi đã! Phúc hắc thừa tướng tà mị đó là chuyện gì vậy? Ngươi nói hoàng triều bại hoại, bách tính chịu khổ? Được, vậy chúng ta cùng nhau hủy diệt nó đi!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:37 10/02/2021.
Chương
Ảnh 145
Ảnh 42
Ảnh 52
Ảnh 72
Ảnh 62
Ảnh 42
Ảnh 62
Ảnh 52
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 83
Ảnh 44
Ảnh 23
Ảnh 52
Ảnh 22
Ảnh 63
Ảnh 62
Ảnh 53
Ảnh 73
Ảnh 73
Ảnh 32
Ảnh 4
Ảnh 53
Ảnh 105
Ảnh 53
Ảnh 74
Ảnh 113
Ảnh 84
Ảnh 2
Ảnh 44
Ảnh 36
Ảnh 23
Ảnh 62
Ảnh 64
Ảnh 22
Ảnh 52
Ảnh 72
Ảnh 53
Ảnh 33
Ảnh 45
Ảnh 33
Ảnh 84
Ảnh 56
Ảnh 75
Ảnh 74
Ảnh 88
Ảnh 86
Ảnh 1310
Ảnh 99
Ảnh 1012
Ảnh 128
Ảnh 98
Ảnh 47
Ảnh 57
Ảnh 58
Ảnh 1112
Ảnh 159
Ảnh 148
Ảnh 87
Ảnh 77
Ảnh 38
Ảnh 710
Ảnh 211
Ảnh 87
Ảnh 69
Ảnh 711
Ảnh 39
Ảnh 137
Ảnh 93
Ảnh 139
Ảnh 59
Ảnh 1113
Ảnh 1110
Ảnh 89
Ảnh 89
Ảnh 1412
Ảnh 47
Ảnh 310
Ảnh 1413
Ảnh 1010
Ảnh 1513
Ảnh 6
Ảnh 614
Ảnh 918
Ảnh 819
Ảnh 1115
Ảnh 417
Ảnh 521
Ảnh 716
Ảnh 943
Ảnh 739
Ảnh 529
Ảnh 474
Ảnh 667
Ảnh 932
Ảnh 1526
Ảnh 1544
Ảnh 538
Ảnh 1559
Ảnh 855
Ảnh 19
Ảnh 515
Ảnh 1514
Ảnh 616
Ảnh 1415
Ảnh 214
Ảnh 717
Ảnh 1514
Ảnh 729
Ảnh 515
Ảnh 1613
Ảnh 412
Ảnh 917
Ảnh 814
Ảnh 516
Ảnh 414
Ảnh 515
Ảnh 415
Ảnh 718
Ảnh 1722
Ảnh 915
Ảnh 2220
Ảnh 1618
Ảnh 2519
Ảnh 1819
Ảnh 2219
Ảnh 2322
Ảnh 1324
Ảnh 2023
Ảnh 1522
Ảnh 2023
Ảnh 1622
Ảnh 1315
Ảnh 1217
Ảnh 1323
Ảnh 2219
Ảnh 2317
Ảnh 2221
Ảnh 2123
Ảnh 2625
Ảnh 924
Ảnh 2521
Ảnh 2919
Ảnh 921
Ảnh 323
Ảnh 324
Ảnh 524
Ảnh 24
Ảnh 921
Ảnh 430
Ảnh 221
Ảnh 328
Ảnh 30
Ảnh 1223
Ảnh 1234
Ảnh 928
Ảnh 1837
Ảnh 2025
Ảnh 2224
Ảnh 1328
Ảnh 2734
Ảnh 1827
Ảnh 1825
Ảnh 2631
Ảnh 1126
Ảnh 932
Ảnh 1533
Ảnh 1632
Ảnh 1621
Ảnh 1834
Ảnh 1532
Ảnh 1537
Ảnh 637
Ảnh 2140
Ảnh 1651
Ảnh 652
Ảnh 7974
Ảnh 4678
Ảnh 66100