Khuynh Thế Đế Vương Cơ

Khuynh Thế Đế Vương Cơ

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: NTruyen
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 30/10/2019
Tổng lượt xem: 2.3M
Thể loại:

Vốn là nô tỳ thấp hèn nhất, nhưng sau một hồi âm mưu lại thức tỉnh “đế vương chi huyết” mà chỉ người thừa kế hoàng tộc mới có. Sau một đêm, từ cung nô biến thân thành công chúa, nhưng chỉ là từ một pháo hôi biến thành mục tiêu công kích. Hoàng đế ngu ngốc, huynh đệ khát máu, thậm chí một nô tỳ nhỏ bé cũng muốn đưa ta vào chỗ chết. Đợi đã! Phúc hắc thừa tướng tà mị đó là chuyện gì vậy? Ngươi nói hoàng triều bại hoại, bách tính chịu khổ? Được, vậy chúng ta cùng nhau hủy diệt nó đi!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:37 10/02/2021.
Chương
Ảnh 92
Ảnh 21
Ảnh 31
Ảnh 41
Ảnh 31
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 21
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 32
Ảnh 23
Ảnh 22
Ảnh 31
Ảnh 21
Ảnh 32
Ảnh 21
Ảnh 32
Ảnh 32
Ảnh 32
Ảnh 1
Ảnh 3
Ảnh 22
Ảnh 33
Ảnh 22
Ảnh 33
Ảnh 42
Ảnh 33
Ảnh 1
Ảnh 23
Ảnh 5
Ảnh 22
Ảnh 31
Ảnh 3
Ảnh 1
Ảnh 31
Ảnh 31
Ảnh 22
Ảnh 22
Ảnh 24
Ảnh 22
Ảnh 43
Ảnh 35
Ảnh 34
Ảnh 33
Ảnh 37
Ảnh 35
Ảnh 69
Ảnh 58
Ảnh 511
Ảnh 57
Ảnh 47
Ảnh 26
Ảnh 36
Ảnh 37
Ảnh 511
Ảnh 88
Ảnh 77
Ảnh 46
Ảnh 45
Ảnh 37
Ảnh 59
Ảnh 10
Ảnh 56
Ảnh 28
Ảnh 310
Ảnh 8
Ảnh 76
Ảnh 42
Ảnh 88
Ảnh 28
Ảnh 512
Ảnh 59
Ảnh 58
Ảnh 28
Ảnh 711
Ảnh 6
Ảnh 28
Ảnh 712
Ảnh 59
Ảnh 612
Ảnh 5
Ảnh 313
Ảnh 517
Ảnh 518
Ảnh 514
Ảnh 316
Ảnh 319
Ảnh 515
Ảnh 642
Ảnh 438
Ảnh 228
Ảnh 273
Ảnh 465
Ảnh 431
Ảnh 625
Ảnh 743
Ảnh 236
Ảnh 558
Ảnh 354
Ảnh 18
Ảnh 314
Ảnh 613
Ảnh 315
Ảnh 514
Ảnh 13
Ảnh 616
Ảnh 713
Ảnh 428
Ảnh 314
Ảnh 812
Ảnh 311
Ảnh 415
Ảnh 513
Ảnh 315
Ảnh 313
Ảnh 214
Ảnh 214
Ảnh 317
Ảnh 921
Ảnh 314
Ảnh 919
Ảnh 517
Ảnh 918
Ảnh 918
Ảnh 918
Ảnh 921
Ảnh 623
Ảnh 1022
Ảnh 621
Ảnh 822
Ảnh 721
Ảnh 514
Ảnh 716
Ảnh 621
Ảnh 818
Ảnh 816
Ảnh 919
Ảnh 722
Ảnh 1124
Ảnh 423
Ảnh 720
Ảnh 1018
Ảnh 420
Ảnh 222
Ảnh 223
Ảnh 423
Ảnh 23
Ảnh 620
Ảnh 229
Ảnh 20
Ảnh 227
Ảnh 29
Ảnh 622
Ảnh 633
Ảnh 627
Ảnh 836
Ảnh 824
Ảnh 1123
Ảnh 727
Ảnh 933
Ảnh 726
Ảnh 824
Ảnh 930
Ảnh 525
Ảnh 531
Ảnh 632
Ảnh 931
Ảnh 720
Ảnh 833
Ảnh 731
Ảnh 736
Ảnh 236
Ảnh 1139
Ảnh 1049
Ảnh 451
Ảnh 2673
Ảnh 2077
Ảnh 2099