Khuynh Thế Đế Vương Cơ

Khuynh Thế Đế Vương Cơ

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: NTruyen
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 30/10/2019
Tổng lượt xem: 2.3M
Thể loại:

Vốn là nô tỳ thấp hèn nhất, nhưng sau một hồi âm mưu lại thức tỉnh “đế vương chi huyết” mà chỉ người thừa kế hoàng tộc mới có. Sau một đêm, từ cung nô biến thân thành công chúa, nhưng chỉ là từ một pháo hôi biến thành mục tiêu công kích. Hoàng đế ngu ngốc, huynh đệ khát máu, thậm chí một nô tỳ nhỏ bé cũng muốn đưa ta vào chỗ chết. Đợi đã! Phúc hắc thừa tướng tà mị đó là chuyện gì vậy? Ngươi nói hoàng triều bại hoại, bách tính chịu khổ? Được, vậy chúng ta cùng nhau hủy diệt nó đi!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:37 10/02/2021.
Chương
Ảnh 92
Ảnh 21
Ảnh 31
Ảnh 41
Ảnh 31
Ảnh 21
Ảnh 31
Ảnh 31
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 32
Ảnh 23
Ảnh 22
Ảnh 31
Ảnh 21
Ảnh 32
Ảnh 21
Ảnh 32
Ảnh 32
Ảnh 32
Ảnh 1
Ảnh 3
Ảnh 22
Ảnh 33
Ảnh 22
Ảnh 33
Ảnh 52
Ảnh 43
Ảnh 1
Ảnh 23
Ảnh 25
Ảnh 22
Ảnh 31
Ảnh 3
Ảnh 1
Ảnh 31
Ảnh 31
Ảnh 22
Ảnh 22
Ảnh 24
Ảnh 22
Ảnh 43
Ảnh 35
Ảnh 34
Ảnh 33
Ảnh 37
Ảnh 35
Ảnh 79
Ảnh 58
Ảnh 611
Ảnh 57
Ảnh 47
Ảnh 26
Ảnh 36
Ảnh 37
Ảnh 511
Ảnh 88
Ảnh 77
Ảnh 46
Ảnh 45
Ảnh 37
Ảnh 59
Ảnh 10
Ảnh 56
Ảnh 28
Ảnh 310
Ảnh 8
Ảnh 76
Ảnh 42
Ảnh 88
Ảnh 28
Ảnh 512
Ảnh 59
Ảnh 58
Ảnh 38
Ảnh 811
Ảnh 6
Ảnh 28
Ảnh 712
Ảnh 69
Ảnh 712
Ảnh 5
Ảnh 313
Ảnh 517
Ảnh 518
Ảnh 614
Ảnh 316
Ảnh 319
Ảnh 515
Ảnh 642
Ảnh 438
Ảnh 228
Ảnh 273
Ảnh 465
Ảnh 431
Ảnh 725
Ảnh 843
Ảnh 236
Ảnh 758
Ảnh 354
Ảnh 18
Ảnh 314
Ảnh 913
Ảnh 415
Ảnh 814
Ảnh 13
Ảnh 716
Ảnh 913
Ảnh 428
Ảnh 314
Ảnh 1012
Ảnh 311
Ảnh 415
Ảnh 513
Ảnh 315
Ảnh 313
Ảnh 214
Ảnh 214
Ảnh 417
Ảnh 1221
Ảnh 514
Ảnh 1419
Ảnh 917
Ảnh 1318
Ảnh 1118
Ảnh 1318
Ảnh 1221
Ảnh 923
Ảnh 1422
Ảnh 821
Ảnh 1122
Ảnh 921
Ảnh 714
Ảnh 716
Ảnh 721
Ảnh 1018
Ảnh 1216
Ảnh 1319
Ảnh 1122
Ảnh 1624
Ảnh 423
Ảnh 1220
Ảnh 1618
Ảnh 620
Ảnh 222
Ảnh 223
Ảnh 423
Ảnh 23
Ảnh 720
Ảnh 229
Ảnh 220
Ảnh 227
Ảnh 29
Ảnh 822
Ảnh 733
Ảnh 727
Ảnh 1236
Ảnh 1124
Ảnh 1323
Ảnh 1027
Ảnh 1633
Ảnh 1026
Ảnh 1024
Ảnh 1530
Ảnh 725
Ảnh 731
Ảnh 932
Ảnh 1231
Ảnh 1020
Ảnh 1133
Ảnh 1031
Ảnh 1036
Ảnh 236
Ảnh 1539
Ảnh 1249
Ảnh 451
Ảnh 4373
Ảnh 2877
Ảnh 3499