Khuynh Thế Đế Vương Cơ

Khuynh Thế Đế Vương Cơ

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: NTruyen
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 30/10/2019
Tổng lượt xem: 2.3M
Thể loại:

Vốn là nô tỳ thấp hèn nhất, nhưng sau một hồi âm mưu lại thức tỉnh “đế vương chi huyết” mà chỉ người thừa kế hoàng tộc mới có. Sau một đêm, từ cung nô biến thân thành công chúa, nhưng chỉ là từ một pháo hôi biến thành mục tiêu công kích. Hoàng đế ngu ngốc, huynh đệ khát máu, thậm chí một nô tỳ nhỏ bé cũng muốn đưa ta vào chỗ chết. Đợi đã! Phúc hắc thừa tướng tà mị đó là chuyện gì vậy? Ngươi nói hoàng triều bại hoại, bách tính chịu khổ? Được, vậy chúng ta cùng nhau hủy diệt nó đi!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:37 10/02/2021.
Chương
Ảnh 125
Ảnh 22
Ảnh 42
Ảnh 52
Ảnh 42
Ảnh 32
Ảnh 52
Ảnh 42
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 53
Ảnh 34
Ảnh 23
Ảnh 42
Ảnh 22
Ảnh 43
Ảnh 42
Ảnh 43
Ảnh 43
Ảnh 53
Ảnh 2
Ảnh 4
Ảnh 43
Ảnh 75
Ảnh 43
Ảnh 54
Ảnh 73
Ảnh 64
Ảnh 2
Ảnh 34
Ảnh 26
Ảnh 23
Ảnh 42
Ảnh 44
Ảnh 2
Ảnh 42
Ảnh 52
Ảnh 43
Ảnh 23
Ảnh 25
Ảnh 23
Ảnh 64
Ảnh 46
Ảnh 55
Ảnh 54
Ảnh 58
Ảnh 56
Ảnh 1010
Ảnh 79
Ảnh 812
Ảnh 108
Ảnh 68
Ảnh 37
Ảnh 47
Ảnh 48
Ảnh 712
Ảnh 119
Ảnh 108
Ảnh 67
Ảnh 67
Ảnh 38
Ảnh 610
Ảnh 11
Ảnh 67
Ảnh 49
Ảnh 511
Ảnh 29
Ảnh 107
Ảnh 73
Ảnh 109
Ảnh 39
Ảnh 813
Ảnh 810
Ảnh 79
Ảnh 69
Ảnh 1012
Ảnh 27
Ảnh 210
Ảnh 1013
Ảnh 810
Ảnh 1013
Ảnh 6
Ảnh 514
Ảnh 618
Ảnh 719
Ảnh 915
Ảnh 317
Ảnh 421
Ảnh 616
Ảnh 743
Ảnh 639
Ảnh 429
Ảnh 374
Ảnh 567
Ảnh 632
Ảnh 1226
Ảnh 1144
Ảnh 338
Ảnh 1259
Ảnh 655
Ảnh 19
Ảnh 315
Ảnh 1214
Ảnh 416
Ảnh 1115
Ảnh 14
Ảnh 717
Ảnh 1214
Ảnh 529
Ảnh 415
Ảnh 1313
Ảnh 412
Ảnh 717
Ảnh 714
Ảnh 416
Ảnh 414
Ảnh 415
Ảnh 315
Ảnh 618
Ảnh 1522
Ảnh 715
Ảnh 1820
Ảnh 1318
Ảnh 1919
Ảnh 1519
Ảnh 1919
Ảnh 2022
Ảnh 1124
Ảnh 1823
Ảnh 1122
Ảnh 1723
Ảnh 1422
Ảnh 915
Ảnh 1017
Ảnh 1123
Ảnh 1619
Ảnh 1717
Ảnh 1821
Ảnh 1723
Ảnh 2225
Ảnh 724
Ảnh 2121
Ảnh 2519
Ảnh 721
Ảnh 223
Ảnh 324
Ảnh 524
Ảnh 24
Ảnh 821
Ảnh 330
Ảnh 221
Ảnh 328
Ảnh 30
Ảnh 923
Ảnh 1134
Ảnh 828
Ảnh 1537
Ảnh 1725
Ảnh 1824
Ảnh 1228
Ảnh 2334
Ảnh 1527
Ảnh 1525
Ảnh 2231
Ảnh 926
Ảnh 832
Ảnh 1333
Ảnh 1532
Ảnh 1421
Ảnh 1634
Ảnh 1432
Ảnh 1437
Ảnh 637
Ảnh 1940
Ảnh 1551
Ảnh 652
Ảnh 7174
Ảnh 4278
Ảnh 55100