Khuynh Thế Đế Vương Cơ

Khuynh Thế Đế Vương Cơ

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: NTruyen
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 30/10/2019
Tổng lượt xem: 2.4M
Thể loại:

Vốn là nô tỳ thấp hèn nhất, nhưng sau một hồi âm mưu lại thức tỉnh “đế vương chi huyết” mà chỉ người thừa kế hoàng tộc mới có. Sau một đêm, từ cung nô biến thân thành công chúa, nhưng chỉ là từ một pháo hôi biến thành mục tiêu công kích. Hoàng đế ngu ngốc, huynh đệ khát máu, thậm chí một nô tỳ nhỏ bé cũng muốn đưa ta vào chỗ chết. Đợi đã! Phúc hắc thừa tướng tà mị đó là chuyện gì vậy? Ngươi nói hoàng triều bại hoại, bách tính chịu khổ? Được, vậy chúng ta cùng nhau hủy diệt nó đi!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:37 10/02/2021.
Chương
Ảnh 165
Ảnh 62
Ảnh 82
Ảnh 112
Ảnh 92
Ảnh 52
Ảnh 82
Ảnh 92
Ảnh 22
Ảnh 33
Ảnh 93
Ảnh 54
Ảnh 33
Ảnh 62
Ảnh 32
Ảnh 83
Ảnh 72
Ảnh 63
Ảnh 83
Ảnh 83
Ảnh 42
Ảnh 4
Ảnh 73
Ảnh 175
Ảnh 63
Ảnh 94
Ảnh 213
Ảnh 114
Ảnh 22
Ảnh 64
Ảnh 46
Ảnh 33
Ảnh 82
Ảnh 114
Ảnh 42
Ảnh 92
Ảnh 112
Ảnh 83
Ảnh 63
Ảnh 65
Ảnh 73
Ảnh 164
Ảnh 106
Ảnh 105
Ảnh 134
Ảnh 128
Ảnh 146
Ảnh 2010
Ảnh 139
Ảnh 1512
Ảnh 168
Ảnh 138
Ảnh 57
Ảnh 77
Ảnh 78
Ảnh 1712
Ảnh 239
Ảnh 238
Ảnh 97
Ảnh 117
Ảnh 38
Ảnh 910
Ảnh 211
Ảnh 107
Ảnh 79
Ảnh 911
Ảnh 59
Ảnh 207
Ảnh 123
Ảnh 199
Ảnh 69
Ảnh 1413
Ảnh 1610
Ảnh 129
Ảnh 99
Ảnh 1812
Ảnh 57
Ảnh 410
Ảnh 1713
Ảnh 1310
Ảnh 2113
Ảnh 6
Ảnh 814
Ảnh 1218
Ảnh 1019
Ảnh 2015
Ảnh 617
Ảnh 621
Ảnh 1016
Ảnh 1343
Ảnh 1039
Ảnh 629
Ảnh 674
Ảnh 867
Ảnh 1232
Ảnh 1826
Ảnh 2544
Ảnh 838
Ảnh 2359
Ảnh 1155
Ảnh 219
Ảnh 715
Ảnh 2214
Ảnh 816
Ảnh 2015
Ảnh 414
Ảnh 1317
Ảnh 2214
Ảnh 1029
Ảnh 715
Ảnh 2413
Ảnh 612
Ảnh 1117
Ảnh 1214
Ảnh 1016
Ảnh 614
Ảnh 815
Ảnh 615
Ảnh 1018
Ảnh 2222
Ảnh 1215
Ảnh 3220
Ảnh 2018
Ảnh 3519
Ảnh 2619
Ảnh 3219
Ảnh 3222
Ảnh 1824
Ảnh 2623
Ảnh 1922
Ảnh 2623
Ảnh 2222
Ảnh 1715
Ảnh 1917
Ảnh 1823
Ảnh 3119
Ảnh 3017
Ảnh 3021
Ảnh 2923
Ảnh 3625
Ảnh 1124
Ảnh 3621
Ảnh 3819
Ảnh 1021
Ảnh 323
Ảnh 324
Ảnh 624
Ảnh 224
Ảnh 1121
Ảnh 430
Ảnh 421
Ảnh 528
Ảnh 30
Ảnh 1723
Ảnh 1634
Ảnh 1028
Ảnh 2337
Ảnh 2425
Ảnh 2624
Ảnh 1528
Ảnh 3334
Ảnh 2027
Ảnh 2025
Ảnh 3431
Ảnh 1226
Ảnh 1032
Ảnh 2133
Ảnh 2132
Ảnh 1921
Ảnh 2234
Ảnh 1732
Ảnh 1937
Ảnh 637
Ảnh 2440
Ảnh 2251
Ảnh 852
Ảnh 10174
Ảnh 5578
Ảnh 84100