Im Miệng Cho Ta!

Im Miệng Cho Ta!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Shut Up!
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 11/07/2019
Tổng lượt xem: 71.8K
Thể loại:

Cùng tác giả với Tô Tịch Kỳ Quái, nam chính khá độc mồm!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 20:05 18/06/2020.
Chương
4
1
2
2
1
1
2
2
2
1
1
2
2
2
1
1
2
1
2
1
2
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
1
2
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
2
2
2
2
3
2
2
2
1
2
3