Hotboy Quốc Dân Là Nữ

Hotboy Quốc Dân Là Nữ

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: ĐẾ THIẾU SỦNG TRONG LÒNG: NAM THẦN QUỐC DÂN LÀ NỮ SINH
Tác giả: Chiến Thất Thiếu
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 06/10/2019
Tổng lượt xem: 40.1M
Thể loại:

Đứng thứ #1 danh sách truyện được xem nhiều nhất.

Bề ngoài “cậu” là một người vô dụng, nhưng trên thực tế, “cậu” là Z mà người người hâm mộ. Nữ giả nam, chơi trò ngang ngạnh hống hách, kỹ thuật ghẹo gái đỉnh cao! Khi biết “cậu” là con gái, mọi người đều chấn động! Phó Cửu: “Tần đại thần, anh có bạn gái chưa?” Tần Mạc đặt cuốn sổ xuống: “Không có.” Phó cửu nhỏ giọng trêu: “Vậy từ giờ anh có rồi đấy, chính là em.”

Danh sách chương

Cập nhật lúc 11:53 18/09/2023.
Chương
Ảnh 259
Ảnh 273
Ảnh 3595
Ảnh 523
Ảnh 591
Ảnh 3131
Ảnh 4554
Ảnh 445
Ảnh 3441
Ảnh 6134
Ảnh 7293
Ảnh 4912
Ảnh 6504
Ảnh 5092
Ảnh 7739
Ảnh 65045
Ảnh 58025
Ảnh 6373
Ảnh 68913
Ảnh 69620
Ảnh 4303
Ảnh 7201
Ảnh 7083
Ảnh 5731
Ảnh 5775
Ảnh 836
Ảnh 1.2K7
Ảnh 9576
Ảnh 1K4
Ảnh 8753
Ảnh 7283
Ảnh 6962
Ảnh 7855
Ảnh 1.1K2
Ảnh 7662
Ảnh 9691
Ảnh 145
Ảnh 1352
Ảnh 6562
Ảnh 1K1
Ảnh 1.2K2
Ảnh 8912
Ảnh 1.2K2
Ảnh 1.2K1
Ảnh 9769
Ảnh 1.2K2
Ảnh 1.1K7
Ảnh 1.5K3
Ảnh 1.7K7
Ảnh 1.5K4
Ảnh 2.3K10
Ảnh 1.8K4
Ảnh 1.7K5
Ảnh 1.1K4
Ảnh 1.2K8
Ảnh 1.8K4
Ảnh 1K6
Ảnh 9208
Ảnh 1.6K10
Ảnh 1.5K11
Ảnh 1.6K9
Ảnh 1.9K8
Ảnh 2K8
Ảnh 2.2K9
Ảnh 1.5K10
Ảnh 1.8K6
Ảnh 1.7K5
Ảnh 2.1K7
Ảnh 1.9K7
Ảnh 1.4K5
Ảnh 1.2K3
Ảnh 7852
Ảnh 1.6K5
Ảnh 1.7K5
Ảnh 1.3K8
Ảnh 1.5K6
Ảnh 1.3K7
Ảnh 1.6K4
Ảnh 1.5K6
Ảnh 1.9K7
Ảnh 2K4
Ảnh 1.6K5
Ảnh 1.9K3
Ảnh 1.8K7
Ảnh 1.8K5
Ảnh 1.4K4
Ảnh 1.9K2
Ảnh 1.7K2
Ảnh 2.1K7
Ảnh 1.8K5
Ảnh 1.4K5
Ảnh 1.2K8
Ảnh 1.3K9
Ảnh 1.7K6
Ảnh 2.1K13
Ảnh 2.1K4
Ảnh 2K9
Ảnh 1.5K4
Ảnh 2K7
Ảnh 1.8K5
Ảnh 10005
Ảnh 1.8K4
Ảnh 2K6
Ảnh 2.1K5
Ảnh 1.7K13
Ảnh 1.6K9
Ảnh 1.9K10
Ảnh 1.9K4
Ảnh 2.2K8
Ảnh 2K10
Ảnh 2K10
Ảnh 2.1K4
Ảnh 2.6K12
Ảnh 1.5K16
Ảnh 1.1K13
Ảnh 1.9K11
Ảnh 2K19
Ảnh 2.1K12
Ảnh 2.4K18
Ảnh 2.5K14
Ảnh 1.3K21
Ảnh 2.3K29
Ảnh 2K13
Ảnh 2K12
Ảnh 2K12
Ảnh 2.1K10
Ảnh 2.3K9
Ảnh 1.6K14
Ảnh 2K21
Ảnh 2.7K18
Ảnh 1.7K25
Ảnh 1.5K10
Ảnh 1.7K18
Ảnh 1.7K11
Ảnh 2.2K12
Ảnh 2K12
Ảnh 1.9K13
Ảnh 1.4K12
Ảnh 1.6K19
Ảnh 2.4K15
Ảnh 2.6K12
Ảnh 2K17
Ảnh 2.2K11
Ảnh 2.3K17
Ảnh 2.2K12
Ảnh 2.4K14
Ảnh 2.1K16
Ảnh 2.6K21
Ảnh 1.7K38
Ảnh 2.2K41
Ảnh 3K33
Ảnh 2.6K18
Ảnh 2.5K37
Ảnh 1.9K28
Ảnh 2.6K29
Ảnh 1.4K17
Ảnh 1.9K29
Ảnh 1.7K26
Ảnh 1.1K12
Ảnh 90114
Ảnh 1.7K14
Ảnh 2.1K14
Ảnh 1.4K19
Ảnh 1.9K16
Ảnh 1.7K15
Ảnh 1.9K22
Ảnh 2K14
Ảnh 2.4K22
Ảnh 2.4K19
Ảnh 1.3K25
Ảnh 1.8K20
Ảnh 1.7K22
Ảnh 2.1K17
Ảnh 2.5K25
Ảnh 1.4K26
Ảnh 2K29
Ảnh 1.6K31
Ảnh 1.5K33
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 234 2.6K42
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 233 2.1K31
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 232 2.5K39
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 231 2.4K39
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 230 2.1K38
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 229 2K38
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 228 1K34
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 227 1.4K32
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 226 1.3K50
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 225 2.7K30
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 224 2K46
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 223 2.1K51
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 222 2.4K45
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 221 1.9K30
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 220 2.2K49
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 219 1.2K59
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 218 2.2K53
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 217 1.9K49
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 216 2.4K59
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 215 2.3K53
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 214 2.3K62
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 213 2.3K52
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 212 2.1K73
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 211 2.6K51
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 210 2.9K71
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 209 2.4K69
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 208 3.1K63
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 207 2.8K49
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 206 64867
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 205 2.3K75
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 204 2.2K63
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 203 1K48
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 202 2.9K57
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 201 1.8K61
Ảnh 2.3K79
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 199 62179
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 198 1.9K60
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 197 2.1K54
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 196 1.9K81
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 195 1.3K61
Ảnh 1.6K82
Ảnh 1.6K81
Ảnh 2.4K81
Ảnh 1.2K82
Ảnh 1.8K74
Ảnh 2.3K73
Ảnh 2.5K71
Ảnh 1.4K67
Ảnh 2.6K94
Ảnh 2.5K84
Ảnh 3K81
Ảnh 1.3K88
Ảnh 2.4K86
Ảnh 1.4K75
Ảnh 75489
Ảnh 1.4K85
Ảnh 2.3K81
Ảnh 1.6K73
Ảnh 1.8K117
Ảnh 1.1K98
Ảnh 2.1K54
Ảnh 1.1K65
Ảnh 78392
Ảnh 1.2K81
Ảnh 1.1K69
Ảnh 1.5K89
Ảnh 83879
Ảnh 87591
Ảnh 43889
Ảnh 95669
Ảnh 1.1K89
Ảnh 1.6K69
Ảnh 1.8K107
Ảnh 2.2K79
Ảnh 1.9K112
Ảnh 1.8K91
Ảnh 371120
Ảnh 2K116
Ảnh 2K89
Ảnh 1.7K79
Ảnh 1.3K86
Ảnh 1.1K79
Ảnh 92094
Ảnh 89492
Ảnh 479106
Ảnh 1.4K120
Ảnh 1.6K115
Ảnh 1.2K94
Ảnh 74290
Ảnh 1.1K102
Ảnh 1K86
Ảnh 965122
Ảnh 1.6K91
Ảnh 82783
Ảnh 57397
Ảnh 530102
Ảnh 841104
Ảnh 1.8K91
Ảnh 1.2K98
Ảnh 1.6K85
Ảnh 1.2K109
Ảnh 77796
Ảnh 1.1K115
Ảnh 1.4K101
Ảnh 917101
Ảnh 819103
Ảnh 1.5K115
Ảnh 1.9K142
Ảnh 1.8K122
Ảnh 1.8K107
Ảnh 1.7K89
Ảnh 1.9K88
Ảnh 1.2K105
Ảnh 2.1K130
Ảnh 2.1K185
Ảnh 2K132
Ảnh 1.9K136
Ảnh 2K151
Ảnh 792182
Ảnh 1.6K158
Ảnh 1.9K195
Ảnh 1.7K157
Ảnh 1.3K162
Ảnh 1.5K123
Ảnh 2.1K156
Ảnh 2.2K179
Ảnh 1.8K158
Ảnh 1.1K178
Ảnh 1K178
Ảnh 960269
Ảnh 1.5K212
Ảnh 835194
Ảnh 471183
Ảnh 423191
Ảnh 1.8K208
Ảnh 1.1K183
Ảnh 478201
Ảnh 659157
Ảnh 1.5K175
Ảnh 1.4K219
Ảnh 1.1K236
Ảnh 1.1K269
Ảnh 1.9K246
Ảnh 620311
Ảnh 876285
Ảnh 1.4K365
Ảnh 1.4K365
Ảnh 1.2K405
Ảnh 867323
Ảnh 826442
Ảnh 1.6K330
Ảnh 1.6K481
Ảnh 1.5K423
Ảnh 866609
Ảnh 951773
Ảnh 279620
Ảnh 2.2K240
Ảnh 1.8K281
Ảnh 1.3K238
Ảnh 1.7K207
Ảnh 1K217
Ảnh 1.8K196
Ảnh 1K221
Ảnh 1.3K198
Ảnh 1.6K174
Ảnh 1.7K177
Ảnh 1.7K159
Ảnh 814141
Ảnh 1.6K127
Ảnh 1.1K189
Ảnh 654157
Ảnh 1.8K171
Ảnh 1.8K181
Ảnh 2K152
Ảnh 2K149
Ảnh 2K157
Ảnh 135126
Ảnh 144156
Ảnh 1.9K145
Ảnh 131119
Ảnh 1.8K147
Ảnh 1.6K146
Ảnh 1.9K150
Ảnh 2.5K157
Ảnh 1.3K147
Ảnh 1.9K143
Ảnh 1.9K159
Ảnh 1.7K139
Ảnh 1.1K139
Ảnh 1.3K175
Ảnh 1.9K145
Ảnh 1.7K154
Ảnh 1.2K192
Ảnh 1.8K196
Ảnh 2.1K199
Ảnh 2.1K208
Ảnh 1.8K216
Ảnh 1.2K181
Ảnh 1.7K182
Ảnh 2K191
Ảnh 1.4K195
Ảnh 2.4K191
Ảnh 1.5K188
Ảnh 1.6K205
Ảnh 948182
Ảnh 1.2K187
Ảnh 1.6K207
Ảnh 1.9K170
Ảnh 2K173
Ảnh 1K188
Ảnh 1.5K182
Ảnh 2K168
Ảnh 1.4K202
Ảnh 1.4K192
Ảnh 959188
Ảnh 1K202
Ảnh 2.1K187
Ảnh 825205
Ảnh 1.4K185
Ảnh 2K180
Ảnh 1.1K183
Ảnh 827179
Ảnh 768176
Ảnh 1.8K171
Ảnh 2.8K199
Ảnh 1.6K211
Ảnh 953190
Ảnh 1.5K183
Ảnh 735193
Ảnh 1.5K204
Ảnh 1K213
Ảnh 2.9K241
Ảnh 3.1K272
Ảnh 3.6K365