Hotboy Quốc Dân Là Nữ

Hotboy Quốc Dân Là Nữ

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: ĐẾ THIẾU SỦNG TRONG LÒNG: NAM THẦN QUỐC DÂN LÀ NỮ SINH
Tác giả: Chiến Thất Thiếu
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 06/10/2019
Tổng lượt xem: 40.1M
Thể loại:

Đứng thứ #1 danh sách truyện được xem nhiều nhất.

Bề ngoài “cậu” là một người vô dụng, nhưng trên thực tế, “cậu” là Z mà người người hâm mộ. Nữ giả nam, chơi trò ngang ngạnh hống hách, kỹ thuật ghẹo gái đỉnh cao! Khi biết “cậu” là con gái, mọi người đều chấn động! Phó Cửu: “Tần đại thần, anh có bạn gái chưa?” Tần Mạc đặt cuốn sổ xuống: “Không có.” Phó cửu nhỏ giọng trêu: “Vậy từ giờ anh có rồi đấy, chính là em.”

Danh sách chương

Cập nhật lúc 07:57 26/02/2024.
Chương
Ảnh 90
Ảnh 79
Ảnh 2113
Ảnh 811
Ảnh 2151
Ảnh 2601
Ảnh 3162
Ảnh 2511
Ảnh 3121
Ảnh 2221
Ảnh 2901
Ảnh 3191
Ảnh 4861
Ảnh 3481
Ảnh 4952
Ảnh 3662
Ảnh 3191
Ảnh 4921
Ảnh 2582
Ảnh 429
Ảnh 3412
Ảnh 5161
Ảnh 509
Ảnh 401
Ảnh 4461
Ảnh 4651
Ảnh 5291
Ảnh 4941
Ảnh 3881
Ảnh 4031
Ảnh 4612
Ảnh 505
Ảnh 6223
Ảnh 451
Ảnh 5412
Ảnh 4242
Ảnh 4391
Ảnh 4542
Ảnh 7223
Ảnh 6131
Ảnh 5202
Ảnh 3792
Ảnh 5012
Ảnh 4352
Ảnh 4193
Ảnh 5982
Ảnh 7341
Ảnh 6972
Ảnh 6106
Ảnh 8171
Ảnh 9131
Ảnh 5122
Ảnh 6665
Ảnh 7021
Ảnh 5382
Ảnh 9325
Ảnh 9994
Ảnh 6993
Ảnh 9085
Ảnh 7143
Ảnh 1K11
Ảnh 90947
Ảnh 79526
Ảnh 8614
Ảnh 88615
Ảnh 92221
Ảnh 5474
Ảnh 9432
Ảnh 9024
Ảnh 7183
Ảnh 7036
Ảnh 1K
Ảnh 1.4K9
Ảnh 1.1K7
Ảnh 1.2K6
Ảnh 10004
Ảnh 8564
Ảnh 8173
Ảnh 9116
Ảnh 1.3K3
Ảnh 8643
Ảnh 1.1K2
Ảnh 148
Ảnh 1452
Ảnh 7493
Ảnh 1.1K3
Ảnh 1.4K4
Ảnh 1K4
Ảnh 1.3K3
Ảnh 1.4K2
Ảnh 1K10
Ảnh 1.4K3
Ảnh 1.2K8
Ảnh 1.7K3
Ảnh 1.9K7
Ảnh 1.6K4
Ảnh 2.5K11
Ảnh 1.9K4
Ảnh 1.9K5
Ảnh 1.2K4
Ảnh 1.3K8
Ảnh 2.1K4
Ảnh 1.1K6
Ảnh 9888
Ảnh 1.7K10
Ảnh 1.6K11
Ảnh 1.8K9
Ảnh 2K8
Ảnh 2.1K8
Ảnh 2.3K9
Ảnh 1.6K10
Ảnh 1.9K6
Ảnh 1.8K5
Ảnh 2.3K7
Ảnh 2.1K7
Ảnh 1.4K5
Ảnh 1.2K3
Ảnh 8292
Ảnh 1.7K5
Ảnh 1.8K5
Ảnh 1.3K8
Ảnh 1.6K6
Ảnh 1.4K7
Ảnh 1.7K4
Ảnh 1.5K6
Ảnh 2K7
Ảnh 2.2K4
Ảnh 1.7K5
Ảnh 2K3
Ảnh 1.9K8
Ảnh 1.9K5
Ảnh 1.5K4
Ảnh 2K2
Ảnh 1.8K2
Ảnh 2.2K7
Ảnh 1.9K5
Ảnh 1.5K5
Ảnh 1.3K8
Ảnh 1.4K9
Ảnh 1.9K6
Ảnh 2.3K13
Ảnh 2.3K4
Ảnh 2.2K9
Ảnh 1.6K4
Ảnh 2.2K7
Ảnh 1.9K5
Ảnh 1K5
Ảnh 1.9K4
Ảnh 2.1K6
Ảnh 2.2K5
Ảnh 1.8K14
Ảnh 1.8K9
Ảnh 2K11
Ảnh 2K5
Ảnh 2.4K8
Ảnh 2.1K10
Ảnh 2.1K10
Ảnh 2.3K4
Ảnh 2.7K13
Ảnh 1.6K16
Ảnh 1.2K13
Ảnh 2K11
Ảnh 2.1K19
Ảnh 2.2K12
Ảnh 2.5K18
Ảnh 2.6K14
Ảnh 1.3K22
Ảnh 2.4K29
Ảnh 2.1K13
Ảnh 2.1K12
Ảnh 2.1K13
Ảnh 2.2K10
Ảnh 2.4K9
Ảnh 1.7K14
Ảnh 2.1K21
Ảnh 2.8K18
Ảnh 1.7K25
Ảnh 1.5K10
Ảnh 1.8K18
Ảnh 1.8K11
Ảnh 2.3K12
Ảnh 2.1K12
Ảnh 1.9K14
Ảnh 1.5K12
Ảnh 1.7K19
Ảnh 2.5K17
Ảnh 2.7K13
Ảnh 2K17
Ảnh 2.3K11
Ảnh 2.4K18
Ảnh 2.3K13
Ảnh 2.5K14
Ảnh 2.2K16
Ảnh 2.8K21
Ảnh 1.7K38
Ảnh 2.3K42
Ảnh 3.1K33
Ảnh 2.7K18
Ảnh 2.6K37
Ảnh 2K29
Ảnh 2.8K29
Ảnh 1.5K17
Ảnh 2K29
Ảnh 1.8K26
Ảnh 1.1K12
Ảnh 93314
Ảnh 1.8K14
Ảnh 2.2K14
Ảnh 1.5K19
Ảnh 2K17
Ảnh 1.8K15
Ảnh 2K22
Ảnh 2.1K14
Ảnh 2.6K22
Ảnh 2.5K19
Ảnh 1.3K25
Ảnh 1.9K20
Ảnh 1.8K22
Ảnh 2.2K17
Ảnh 2.6K25
Ảnh 1.4K26
Ảnh 2.1K29
Ảnh 1.7K31
Ảnh 1.6K34
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 234 2.7K43
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 233 2.2K32
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 232 2.6K39
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 231 2.5K39
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 230 2.2K38
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 229 2.1K38
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 228 1.1K34
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 227 1.5K32
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 226 1.4K50
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 225 2.8K30
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 224 2.1K46
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 223 2.2K51
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 222 2.4K45
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 221 1.9K30
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 220 2.3K49
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 219 1.2K60
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 218 2.2K53
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 217 2K49
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 216 2.5K59
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 215 2.4K53
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 214 2.4K62
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 213 2.4K53
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 212 2.2K73
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 211 2.7K52
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 210 3K72
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 209 2.5K69
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 208 3.2K64
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 207 2.9K49
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 206 66367
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 205 2.4K75
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 204 2.3K64
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 203 1K49
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 202 3K57
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 201 1.8K63
Ảnh 2.4K79
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 199 63879
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 198 1.9K60
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 197 2.2K54
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 196 1.9K81
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 195 1.3K61
Ảnh 1.7K82
Ảnh 1.6K81
Ảnh 2.5K82
Ảnh 1.3K82
Ảnh 1.8K74
Ảnh 2.3K73
Ảnh 2.6K71
Ảnh 1.5K67
Ảnh 2.7K95
Ảnh 2.6K84
Ảnh 3K81
Ảnh 1.4K88
Ảnh 2.5K86
Ảnh 1.5K76
Ảnh 78689
Ảnh 1.5K85
Ảnh 2.4K81
Ảnh 1.7K73
Ảnh 1.9K117
Ảnh 1.2K98
Ảnh 2.2K54
Ảnh 1.2K65
Ảnh 82492
Ảnh 1.2K81
Ảnh 1.1K69
Ảnh 1.5K89
Ảnh 88679
Ảnh 92991
Ảnh 46289
Ảnh 1K69
Ảnh 1.2K89
Ảnh 1.7K69
Ảnh 1.9K107
Ảnh 2.3K79
Ảnh 2K112
Ảnh 2K92
Ảnh 396120
Ảnh 2.1K117
Ảnh 2.1K89
Ảnh 1.8K80
Ảnh 1.4K86
Ảnh 1.2K79
Ảnh 98294
Ảnh 95892
Ảnh 510106
Ảnh 1.5K121
Ảnh 1.7K115
Ảnh 1.3K94
Ảnh 79090
Ảnh 1.2K102
Ảnh 1.1K86
Ảnh 1K122
Ảnh 1.6K91
Ảnh 88483
Ảnh 60598
Ảnh 557102
Ảnh 888104
Ảnh 1.9K92
Ảnh 1.3K98
Ảnh 1.7K85
Ảnh 1.2K109
Ảnh 82996
Ảnh 1.2K115
Ảnh 1.5K101
Ảnh 979101
Ảnh 865103
Ảnh 1.6K115
Ảnh 2K143
Ảnh 1.9K122
Ảnh 1.9K107
Ảnh 1.9K89
Ảnh 2K88
Ảnh 1.3K105
Ảnh 2.3K130
Ảnh 2.3K185
Ảnh 2.1K132
Ảnh 2.1K136
Ảnh 2.1K152
Ảnh 845182
Ảnh 1.7K158
Ảnh 2K196
Ảnh 1.9K157
Ảnh 1.4K162
Ảnh 1.6K123
Ảnh 2.2K156
Ảnh 2.3K179
Ảnh 1.9K158
Ảnh 1.2K178
Ảnh 1.1K179
Ảnh 1K269
Ảnh 1.6K212
Ảnh 894194
Ảnh 501183
Ảnh 448191
Ảnh 1.9K208
Ảnh 1.2K183
Ảnh 520201
Ảnh 706157
Ảnh 1.6K175
Ảnh 1.5K219
Ảnh 1.2K236
Ảnh 1.2K271
Ảnh 2K246
Ảnh 673312
Ảnh 939285
Ảnh 1.5K365
Ảnh 1.5K365
Ảnh 1.3K405
Ảnh 925323
Ảnh 886442
Ảnh 1.7K330
Ảnh 1.7K481
Ảnh 1.6K423
Ảnh 935609
Ảnh 1K773
Ảnh 296621
Ảnh 2.3K240
Ảnh 1.9K282
Ảnh 1.4K240
Ảnh 1.8K207
Ảnh 1.1K218
Ảnh 2K197
Ảnh 1.1K221
Ảnh 1.4K198
Ảnh 1.7K175
Ảnh 1.8K177
Ảnh 1.8K159
Ảnh 869141
Ảnh 1.7K127
Ảnh 1.2K190
Ảnh 699157
Ảnh 1.9K171
Ảnh 1.9K181
Ảnh 2.2K152
Ảnh 2.1K149
Ảnh 2.2K157
Ảnh 138127
Ảnh 152157
Ảnh 2K145
Ảnh 140120
Ảnh 1.9K147
Ảnh 1.7K146
Ảnh 2K150
Ảnh 2.7K157
Ảnh 1.4K148
Ảnh 2K145
Ảnh 2.1K160
Ảnh 1.9K139
Ảnh 1.2K139
Ảnh 1.4K176
Ảnh 2K145
Ảnh 1.8K155
Ảnh 1.3K192
Ảnh 2K196
Ảnh 2.2K199
Ảnh 2.2K208
Ảnh 2K216
Ảnh 1.3K181
Ảnh 1.8K183
Ảnh 2.1K191
Ảnh 1.5K196
Ảnh 2.6K191
Ảnh 1.6K188
Ảnh 1.7K206
Ảnh 1K182
Ảnh 1.3K187
Ảnh 1.7K207
Ảnh 2K170
Ảnh 2.1K173
Ảnh 1.1K188
Ảnh 1.6K183
Ảnh 2.1K168
Ảnh 1.5K202
Ảnh 1.5K193
Ảnh 1K188
Ảnh 1.1K203
Ảnh 2.3K187
Ảnh 893207
Ảnh 1.5K185
Ảnh 2.2K180
Ảnh 1.1K183
Ảnh 888181
Ảnh 817176
Ảnh 1.9K171
Ảnh 3K199
Ảnh 1.7K211
Ảnh 1K190
Ảnh 1.6K183
Ảnh 796193
Ảnh 1.6K205
Ảnh 1K214
Ảnh 3.1K242
Ảnh 3.4K273
Ảnh 3.9K366

Truyện liên quan