Hotboy Quốc Dân Là Nữ

Hotboy Quốc Dân Là Nữ

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: ĐẾ THIẾU SỦNG TRONG LÒNG: NAM THẦN QUỐC DÂN LÀ NỮ SINH
Tác giả: Chiến Thất Thiếu
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 06/10/2019
Tổng lượt xem: 39.9M
Thể loại:

Đứng thứ #1 danh sách truyện được xem nhiều nhất.

Bề ngoài “cậu” là một người vô dụng, nhưng trên thực tế, “cậu” là Z mà người người hâm mộ. Nữ giả nam, chơi trò ngang ngạnh hống hách, kỹ thuật ghẹo gái đỉnh cao! Khi biết “cậu” là con gái, mọi người đều chấn động! Phó Cửu: “Tần đại thần, anh có bạn gái chưa?” Tần Mạc đặt cuốn sổ xuống: “Không có.” Phó cửu nhỏ giọng trêu: “Vậy từ giờ anh có rồi đấy, chính là em.”

Danh sách chương

Cập nhật lúc 07:40 20/03/2023.
Chương
Ảnh 5804
Ảnh 3704
Ảnh 7497
Ảnh 8922
Ảnh 6586
Ảnh 4835
Ảnh 9148
Ảnh 8508
Ảnh 1K8
Ảnh 1.1K7
Ảnh 1.2K6
Ảnh 1.5K8
Ảnh 1.2K10
Ảnh 1.2K6
Ảnh 1.1K5
Ảnh 1.4K7
Ảnh 1.3K6
Ảnh 9695
Ảnh 8663
Ảnh 5752
Ảnh 1.1K5
Ảnh 1.2K5
Ảnh 9928
Ảnh 1.1K6
Ảnh 1K7
Ảnh 1.1K4
Ảnh 1K6
Ảnh 1.5K7
Ảnh 1.4K4
Ảnh 1.1K5
Ảnh 1.4K3
Ảnh 1.3K6
Ảnh 1.3K5
Ảnh 1K4
Ảnh 1.4K2
Ảnh 1.2K2
Ảnh 1.6K7
Ảnh 1.3K5
Ảnh 1K5
Ảnh 9497
Ảnh 1K9
Ảnh 1.3K5
Ảnh 1.6K12
Ảnh 1.6K4
Ảnh 1.5K8
Ảnh 1.2K4
Ảnh 1.5K7
Ảnh 1.3K5
Ảnh 7865
Ảnh 1.3K4
Ảnh 1.5K5
Ảnh 1.5K5
Ảnh 1.3K13
Ảnh 1.2K9
Ảnh 1.5K10
Ảnh 1.4K4
Ảnh 1.7K8
Ảnh 1.5K10
Ảnh 1.5K10
Ảnh 1.6K4
Ảnh 2K12
Ảnh 1.2K16
Ảnh 91713
Ảnh 1.5K11
Ảnh 1.6K18
Ảnh 1.6K12
Ảnh 1.9K18
Ảnh 1.9K14
Ảnh 1K20
Ảnh 1.7K28
Ảnh 1.6K13
Ảnh 1.5K12
Ảnh 1.6K11
Ảnh 1.6K10
Ảnh 1.8K9
Ảnh 1.2K14
Ảnh 1.6K21
Ảnh 2.1K18
Ảnh 1.4K25
Ảnh 1.2K10
Ảnh 1.3K18
Ảnh 1.4K11
Ảnh 1.8K12
Ảnh 1.6K12
Ảnh 1.5K13
Ảnh 1.1K12
Ảnh 1.3K19
Ảnh 1.9K15
Ảnh 2.1K12
Ảnh 1.6K17
Ảnh 1.8K11
Ảnh 1.9K17
Ảnh 1.8K12
Ảnh 2K14
Ảnh 1.7K16
Ảnh 2.1K19
Ảnh 1.4K38
Ảnh 1.8K40
Ảnh 2.5K33
Ảnh 2.2K18
Ảnh 2.2K37
Ảnh 1.6K28
Ảnh 2.2K29
Ảnh 1.2K17
Ảnh 1.6K29
Ảnh 1.4K25
Ảnh 92612
Ảnh 75314
Ảnh 1.4K14
Ảnh 1.8K14
Ảnh 1.1K19
Ảnh 1.5K15
Ảnh 1.4K15
Ảnh 1.5K21
Ảnh 1.5K14
Ảnh 2K22
Ảnh 2K19
Ảnh 1.1K25
Ảnh 1.5K20
Ảnh 1.4K22
Ảnh 1.8K17
Ảnh 2.1K24
Ảnh 1.1K25
Ảnh 1.7K29
Ảnh 1.3K31
Ảnh 1.3K33
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 234 2.2K42
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 233 1.8K31
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 232 2.1K39
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 231 2.1K38
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 230 1.7K38
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 229 1.7K38
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 228 94934
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 227 1.2K31
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 226 1.2K49
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 225 2.2K30
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 224 1.7K46
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 223 1.7K51
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 222 2K45
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 221 1.6K29
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 220 1.8K49
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 219 1K58
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 218 1.8K52
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 217 1.6K48
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 216 2.1K59
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 215 2K52
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 214 2K62
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 213 2K52
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 212 1.8K73
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 211 2.2K51
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 210 2.4K71
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 209 2.1K69
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 208 2.6K63
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 207 2.3K49
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 206 57666
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 205 2K75
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 204 1.9K63
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 203 90148
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 202 2.5K57
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 201 1.5K61
Ảnh 2K79
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 199 56579
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 198 1.6K60
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 197 1.8K54
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 196 1.6K81
Ảnh Hotboy Quốc Dân Là Nữ – Chap 195 1.1K61
Ảnh 1.4K82
Ảnh 1.4K81
Ảnh 2.1K81
Ảnh 1.1K81
Ảnh 1.6K74
Ảnh 2K73
Ảnh 2.2K71
Ảnh 1.3K67
Ảnh 2.3K94
Ảnh 2.2K84
Ảnh 2.7K81
Ảnh 1.2K88
Ảnh 2K86
Ảnh 1.1K74
Ảnh 61689
Ảnh 1.1K85
Ảnh 1.8K81
Ảnh 1.3K73
Ảnh 1.4K117
Ảnh 92898
Ảnh 1.6K54
Ảnh 94965
Ảnh 63192
Ảnh 95381
Ảnh 87169
Ảnh 1.1K89
Ảnh 66079
Ảnh 68691
Ảnh 36389
Ảnh 76969
Ảnh 91089
Ảnh 1.2K69
Ảnh 1.4K106
Ảnh 1.7K79
Ảnh 1.4K112
Ảnh 1.4K91
Ảnh 304120
Ảnh 1.5K116
Ảnh 1.5K89
Ảnh 1.3K79
Ảnh 1K86
Ảnh 92079
Ảnh 71694
Ảnh 69492
Ảnh 394106
Ảnh 1K120
Ảnh 1.2K115
Ảnh 97293
Ảnh 58890
Ảnh 909102
Ảnh 79886
Ảnh 755122
Ảnh 1.2K91
Ảnh 65683
Ảnh 45597
Ảnh 419102
Ảnh 631104
Ảnh 1.4K91
Ảnh 96998
Ảnh 1.2K85
Ảnh 923109
Ảnh 59696
Ảnh 898115
Ảnh 1K101
Ảnh 697101
Ảnh 629103
Ảnh 1.1K115
Ảnh 1.5K142
Ảnh 1.4K121
Ảnh 1.3K107
Ảnh 1.3K89
Ảnh 1.4K88
Ảnh 949105
Ảnh 1.6K130
Ảnh 1.6K185
Ảnh 1.5K132
Ảnh 1.5K136
Ảnh 1.5K151
Ảnh 611182
Ảnh 1.2K158
Ảnh 1.4K195
Ảnh 1.3K157
Ảnh 1K162
Ảnh 1.1K123
Ảnh 1.6K156
Ảnh 1.7K179
Ảnh 1.4K158
Ảnh 916178
Ảnh 833178
Ảnh 743269
Ảnh 1.1K212
Ảnh 630194
Ảnh 378183
Ảnh 332191
Ảnh 1.3K208
Ảnh 904183
Ảnh 377201
Ảnh 516157
Ảnh 1.2K175
Ảnh 1.1K219
Ảnh 840236
Ảnh 875269
Ảnh 1.4K246
Ảnh 476311
Ảnh 682285
Ảnh 1K365
Ảnh 1.1K365
Ảnh 970405
Ảnh 658323
Ảnh 624442
Ảnh 1.2K330
Ảnh 1.2K481
Ảnh 1.1K423
Ảnh 646609
Ảnh 734773
Ảnh 227620
Ảnh 1.6K240
Ảnh 1.3K281
Ảnh 999238
Ảnh 1.2K207
Ảnh 784217
Ảnh 1.4K196
Ảnh 781221
Ảnh 1K198
Ảnh 1.2K174
Ảnh 1.3K177
Ảnh 1.3K159
Ảnh 618141
Ảnh 1.2K127
Ảnh 846189
Ảnh 488157
Ảnh 1.3K171
Ảnh 1.3K181
Ảnh 1.5K152
Ảnh 1.5K149
Ảnh 1.5K157
Ảnh 109126
Ảnh 121156
Ảnh 1.4K145
Ảnh 106119
Ảnh 1.3K147
Ảnh 1.2K146
Ảnh 1.4K150
Ảnh 1.9K156
Ảnh 990147
Ảnh 1.4K143
Ảnh 1.4K159
Ảnh 1.3K139
Ảnh 863138
Ảnh 1K175
Ảnh 1.4K145
Ảnh 1.2K154
Ảnh 931192
Ảnh 1.4K196
Ảnh 1.5K199
Ảnh 1.5K208
Ảnh 1.3K216
Ảnh 901181
Ảnh 1.2K182
Ảnh 1.4K191
Ảnh 1K195
Ảnh 1.8K191
Ảnh 1.1K188
Ảnh 1.2K205
Ảnh 694182
Ảnh 898187
Ảnh 1.1K207
Ảnh 1.3K170
Ảnh 1.4K173
Ảnh 778188
Ảnh 1.1K182
Ảnh 1.4K168
Ảnh 1K202
Ảnh 1K192
Ảnh 711188
Ảnh 781202
Ảnh 1.5K187
Ảnh 606205
Ảnh 1K185
Ảnh 1.5K180
Ảnh 811183
Ảnh 609179
Ảnh 568176
Ảnh 1.3K171
Ảnh 2.1K199
Ảnh 1.2K210
Ảnh 713190
Ảnh 1.1K183
Ảnh 571193
Ảnh 1.1K204
Ảnh 792213
Ảnh 2.3K241
Ảnh 2.4K272
Ảnh 2.8K365