Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi!

Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 03/10/2016
Tổng lượt xem: 816.7K
Thể loại:

Phú nhị đại xuyên việt phải đi làm thái giám, lại có thể nhìn thấy độ thân thiện của mọi người với mình, cho nên tìm cách để hoàng thượng trọng dụng mình, thế nhưng hoàng thượng càng tốt với hắn với bao nhiêu thì các đại thần càng ghét hắn bấy nhiêu…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 13:34 26/06/2019.
Chương
Ảnh 1019
Ảnh 56
Ảnh 46
Ảnh 6
Ảnh 44
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 54
Ảnh 25
Ảnh 56
Ảnh 94
Ảnh 74
Ảnh 95
Ảnh 124
Ảnh 26
Ảnh 95
Ảnh 95
Ảnh 115
Ảnh 24
Ảnh 54
Ảnh 54
Ảnh 34
Ảnh 44
Ảnh 84
Ảnh 54
Ảnh 64
Ảnh 54
Ảnh 104
Ảnh 104
Ảnh 126
Ảnh 145
Ảnh 66
Ảnh 88
Ảnh 125
Ảnh 96
Ảnh 105
Ảnh 105
Ảnh 126
Ảnh 58
Ảnh 147
Ảnh 66
Ảnh 125
Ảnh 610
Ảnh 411
Ảnh 67
Ảnh 77
Ảnh 59
Ảnh 57
Ảnh 86
Ảnh 68
Ảnh 38
Ảnh 57
Ảnh 57
Ảnh 107
Ảnh 128
Ảnh 1210
Ảnh 77
Ảnh 57
Ảnh 88
Ảnh 137
Ảnh 68
Ảnh 58
Ảnh 96
Ảnh 69
Ảnh 66
Ảnh 66
Ảnh 36
Ảnh 28
Ảnh 117
Ảnh 106
Ảnh 78
Ảnh 87
Ảnh 88
Ảnh 68
Ảnh 109
Ảnh 139
Ảnh 129
Ảnh 1211
Ảnh 1611
Ảnh 1611
Ảnh 514
Ảnh 1713
Ảnh 812
Ảnh 1213
Ảnh 1914
Ảnh 1031
Ảnh 1219
Ảnh 1930
Ảnh 1920
Ảnh 2731