Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi!

Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 03/10/2016
Tổng lượt xem: 818.4K
Thể loại:

Phú nhị đại xuyên việt phải đi làm thái giám, lại có thể nhìn thấy độ thân thiện của mọi người với mình, cho nên tìm cách để hoàng thượng trọng dụng mình, thế nhưng hoàng thượng càng tốt với hắn với bao nhiêu thì các đại thần càng ghét hắn bấy nhiêu…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 13:34 26/06/2019.
Chương
Ảnh 4019
Ảnh 116
Ảnh 106
Ảnh 6
Ảnh 104
Ảnh 114
Ảnh 115
Ảnh 186
Ảnh 294
Ảnh 304
Ảnh 285
Ảnh 324
Ảnh 86
Ảnh 285
Ảnh 345
Ảnh 395
Ảnh 94
Ảnh 194
Ảnh 154
Ảnh 44
Ảnh 144
Ảnh 244
Ảnh 144
Ảnh 244
Ảnh 164
Ảnh 304
Ảnh 304
Ảnh 306
Ảnh 385
Ảnh 146
Ảnh 248
Ảnh 345
Ảnh 226
Ảnh 285
Ảnh 225
Ảnh 326
Ảnh 178
Ảnh 377
Ảnh 246
Ảnh 285
Ảnh 2110
Ảnh 1611
Ảnh 177
Ảnh 167
Ảnh 139
Ảnh 177
Ảnh 226
Ảnh 218
Ảnh 68
Ảnh 167
Ảnh 197
Ảnh 287
Ảnh 328
Ảnh 3710
Ảnh 237
Ảnh 167
Ảnh 248
Ảnh 307
Ảnh 218
Ảnh 158
Ảnh 266
Ảnh 189
Ảnh 156
Ảnh 196
Ảnh 96
Ảnh 78
Ảnh 327
Ảnh 286
Ảnh 258
Ảnh 327
Ảnh 198
Ảnh 208
Ảnh 379
Ảnh 449
Ảnh 449
Ảnh 4011
Ảnh 5011
Ảnh 7011
Ảnh 2314
Ảnh 9913
Ảnh 12912
Ảnh 4013
Ảnh 4814
Ảnh 2431
Ảnh 4119
Ảnh 5530
Ảnh 4720
Ảnh 8831