Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi!

Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 03/10/2016
Tổng lượt xem: 817.3K
Thể loại:

Phú nhị đại xuyên việt phải đi làm thái giám, lại có thể nhìn thấy độ thân thiện của mọi người với mình, cho nên tìm cách để hoàng thượng trọng dụng mình, thế nhưng hoàng thượng càng tốt với hắn với bao nhiêu thì các đại thần càng ghét hắn bấy nhiêu…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 13:34 26/06/2019.
Chương
Ảnh 2319
Ảnh 106
Ảnh 66
Ảnh 6
Ảnh 64
Ảnh 74
Ảnh 55
Ảnh 86
Ảnh 164
Ảnh 144
Ảnh 165
Ảnh 204
Ảnh 46
Ảnh 185
Ảnh 175
Ảnh 195
Ảnh 44
Ảnh 114
Ảnh 104
Ảnh 44
Ảnh 104
Ảnh 144
Ảnh 84
Ảnh 134
Ảnh 114
Ảnh 174
Ảnh 184
Ảnh 196
Ảnh 245
Ảnh 106
Ảnh 168
Ảnh 225
Ảnh 166
Ảnh 175
Ảnh 165
Ảnh 206
Ảnh 118
Ảnh 247
Ảnh 146
Ảnh 205
Ảnh 1410
Ảnh 1111
Ảnh 137
Ảnh 137
Ảnh 119
Ảnh 117
Ảnh 156
Ảnh 148
Ảnh 58
Ảnh 117
Ảnh 117
Ảnh 187
Ảnh 208
Ảnh 2210
Ảnh 147
Ảnh 117
Ảnh 168
Ảnh 207
Ảnh 138
Ảnh 108
Ảnh 176
Ảnh 109
Ảnh 96
Ảnh 126
Ảnh 66
Ảnh 38
Ảnh 197
Ảnh 186
Ảnh 158
Ảnh 167
Ảnh 158
Ảnh 148
Ảnh 199
Ảnh 229
Ảnh 239
Ảnh 2111
Ảnh 2611
Ảnh 3011
Ảnh 914
Ảnh 2913
Ảnh 2912
Ảnh 2213
Ảnh 2814
Ảnh 1531
Ảnh 2119
Ảnh 3030
Ảnh 2920
Ảnh 4731