Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi!

Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 03/10/2016
Tổng lượt xem: 817.4K
Thể loại:

Phú nhị đại xuyên việt phải đi làm thái giám, lại có thể nhìn thấy độ thân thiện của mọi người với mình, cho nên tìm cách để hoàng thượng trọng dụng mình, thế nhưng hoàng thượng càng tốt với hắn với bao nhiêu thì các đại thần càng ghét hắn bấy nhiêu…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 13:34 26/06/2019.
Chương
Ảnh 2619
Ảnh 116
Ảnh 86
Ảnh 6
Ảnh 64
Ảnh 84
Ảnh 65
Ảnh 106
Ảnh 174
Ảnh 164
Ảnh 175
Ảnh 214
Ảnh 46
Ảnh 205
Ảnh 185
Ảnh 225
Ảnh 44
Ảnh 124
Ảnh 114
Ảnh 44
Ảnh 104
Ảnh 164
Ảnh 94
Ảnh 154
Ảnh 134
Ảnh 214
Ảnh 204
Ảnh 196
Ảnh 275
Ảnh 106
Ảnh 178
Ảnh 245
Ảnh 166
Ảnh 185
Ảnh 175
Ảnh 216
Ảnh 128
Ảnh 257
Ảnh 166
Ảnh 215
Ảnh 1510
Ảnh 1111
Ảnh 137
Ảnh 137
Ảnh 119
Ảnh 127
Ảnh 156
Ảnh 158
Ảnh 58
Ảnh 117
Ảnh 127
Ảnh 187
Ảnh 208
Ảnh 2310
Ảnh 147
Ảnh 117
Ảnh 168
Ảnh 217
Ảnh 148
Ảnh 108
Ảnh 176
Ảnh 109
Ảnh 96
Ảnh 126
Ảnh 66
Ảnh 38
Ảnh 207
Ảnh 186
Ảnh 158
Ảnh 187
Ảnh 178
Ảnh 158
Ảnh 219
Ảnh 249
Ảnh 269
Ảnh 2511
Ảnh 3011
Ảnh 4011
Ảnh 1414
Ảnh 4413
Ảnh 5012
Ảnh 2313
Ảnh 2914
Ảnh 1631
Ảnh 2419
Ảnh 3330
Ảnh 3120
Ảnh 5331