Hoàng Hậu Vô Đức

Hoàng Hậu Vô Đức

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 14/12/2020
Tổng lượt xem: 461.3K
Thể loại:

Diệp Lăng Lăng – tôn nữ của nội các phủ, bị phong làm Hoàng hậu của Hoàng đế. “Từ lâu đã không ưa ngươi” là tiếng lòng giữa hai người. Từ nay, mọi thứ về Hoàng đế trở nên hỗn loạn vì nàng. Nói tóm lại, đây là bộ truyện vui nhộn nói về khi EQ thấp và IQ cao yêu nhau, hai mảnh ghép và cuộc sống mới mẻ đang dần chào đón.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 14:10 25/06/2022.
Chương
Ảnh 391
Ảnh 60
Ảnh 801
Ảnh 941
Ảnh 63
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 94
Ảnh 683
Ảnh 98
Ảnh 94
Ảnh 111
Ảnh 128
Ảnh 921
Ảnh 1373
Ảnh 903
Ảnh 1184
Ảnh 2132
Ảnh 2244
Ảnh 1192
Ảnh 2503
Ảnh 2241
Ảnh 2343
Ảnh 3004
Ảnh 3253
Ảnh 2084
Ảnh 2333
Ảnh 3474
Ảnh Hoàng Hậu Vô Đức – Chap 53 2884
Ảnh 745
Ảnh 2215
Ảnh Hoàng Hậu Vô Đức – Chap 50 3579
Ảnh Hoàng Hậu Vô Đức – Chap 49 32412
Ảnh Hoàng Hậu Vô Đức – Chap 48 34111
Ảnh Hoàng Hậu Vô Đức – Chap 47 15710
Ảnh Hoàng Hậu Vô Đức – Chap 46 41210
Ảnh Hoàng Hậu Vô Đức – Chap 45 33111
Ảnh Hoàng Hậu Vô Đức – Chap 44 42312
Ảnh Hoàng Hậu Vô Đức – Chap 43 2186
Ảnh Hoàng Hậu Vô Đức – Chap 42 28513
Ảnh Hoàng Hậu Vô Đức – Chap 41 28012
Ảnh Hoàng Hậu Vô Đức – Chap 40 29117
Ảnh 9812
Ảnh 41415
Ảnh 42111
Ảnh 36712
Ảnh 26217
Ảnh 34012
Ảnh 3148
Ảnh 36710
Ảnh 42216
Ảnh 2048
Ảnh 20310
Ảnh 2549
Ảnh 4711
Ảnh 3209
Ảnh 33312
Ảnh 34715
Ảnh 29111
Ảnh 31114
Ảnh 32413
Ảnh 32712
Ảnh 3369
Ảnh 6311
Ảnh 2049
Ảnh 37316
Ảnh 28724
Ảnh 33925
Ảnh 23022
Ảnh 30417
Ảnh 12522
Ảnh 23418
Ảnh 35320
Ảnh 5720
Ảnh 28914
Ảnh 22223
Ảnh 44324
Ảnh 43821
Ảnh 38127
Ảnh 51925
Ảnh 51934