Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Vạn Hoa Đồng Mạn Họa
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 24/10/2017
Tổng lượt xem: 1.4M
Thể loại:

Vu Xá Mục tiểu thư, một sát thủ hiện đại tinh thông kĩ thuật dịch dung đặc hiệu! Ngoài ý muốn xuyên việt về thời cổ đại, trở thành tam tiểu thư ngốc của tướng phủ. Đối diện với một bầy bạch liên hoa, lục trà biểu, người nhà hâm dở, phúc hắc vương gia, tầm hoa hoàng tử…

Vận dụng kĩ thuật hóa trang, tự chế đạo cụ, qua năm quan trảm sáu tướng, dần dần bước lên ngôi vị hoàng hậu nương nương.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 10:56 21/09/2020.
Chương
Ảnh 1019
Ảnh 519
Ảnh 559
Ảnh 4114
Ảnh 435
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 418
Ảnh 410
Ảnh 411
Ảnh 38
Ảnh 36
Ảnh 29
Ảnh 48
Ảnh 410
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 3
Ảnh 33
Ảnh 33
Ảnh 32
Ảnh 43
Ảnh 33
Ảnh 23
Ảnh 23
Ảnh 23
Ảnh 23
Ảnh 22
Ảnh 23
Ảnh 22
Ảnh 23
Ảnh 24
Ảnh 25
Ảnh 2
Ảnh 22
Ảnh 3
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 23
Ảnh 3
Ảnh 3
Ảnh 23
Ảnh 33
Ảnh 22
Ảnh 22
Ảnh 22
Ảnh 22
Ảnh 23
Ảnh 22
Ảnh 36
Ảnh 32
Ảnh 33
Ảnh 34
Ảnh 34
Ảnh 32
Ảnh 33
Ảnh 23
Ảnh 33
Ảnh 43
Ảnh 22
Ảnh 44
Ảnh 33
Ảnh 33
Ảnh 33
Ảnh 4
Ảnh 24
Ảnh 24
Ảnh 24
Ảnh 24
Ảnh 26
Ảnh 35
Ảnh 26
Ảnh 24
Ảnh 34
Ảnh 33
Ảnh 34
Ảnh 33
Ảnh 34
Ảnh 33
Ảnh 33
Ảnh 34
Ảnh 33
Ảnh 33
Ảnh 33
Ảnh 33
Ảnh 34
Ảnh 34
Ảnh 33
Ảnh 34
Ảnh 33
Ảnh 33
Ảnh 33
Ảnh 36
Ảnh 33
Ảnh 34
Ảnh 34
Ảnh 34
Ảnh 25
Ảnh 35
Ảnh 34
Ảnh 34
Ảnh 33
Ảnh 33
Ảnh 33
Ảnh 45
Ảnh 53
Ảnh 43
Ảnh 64
Ảnh 53
Ảnh 46
Ảnh 53
Ảnh 55
Ảnh 53
Ảnh 53
Ảnh 55
Ảnh 63
Ảnh 53
Ảnh 64
Ảnh 53
Ảnh 43
Ảnh 53
Ảnh 53
Ảnh 34
Ảnh 64
Ảnh 73
Ảnh 63
Ảnh 63
Ảnh 53
Ảnh 63
Ảnh 64
Ảnh 67
Ảnh 64
Ảnh 66
Ảnh 63
Ảnh 33
Ảnh 53
Ảnh 53
Ảnh 64
Ảnh 64
Ảnh 63
Ảnh 33
Ảnh 55
Ảnh 63
Ảnh 63
Ảnh 65
Ảnh 54
Ảnh 64
Ảnh 35
Ảnh 34
Ảnh 44
Ảnh 43
Ảnh 54
Ảnh 65
Ảnh 43
Ảnh 55
Ảnh 35
Ảnh 56
Ảnh 65
Ảnh 65
Ảnh 33
Ảnh 43
Ảnh 45
Ảnh 55
Ảnh 63
Ảnh 64
Ảnh 84
Ảnh 75
Ảnh 75
Ảnh 55
Ảnh 63
Ảnh 73
Ảnh 84
Ảnh 35
Ảnh 54
Ảnh 56
Ảnh 65
Ảnh 44
Ảnh 75
Ảnh 55
Ảnh 55
Ảnh 44
Ảnh 54
Ảnh 74
Ảnh 64
Ảnh 43
Ảnh 55
Ảnh 54
Ảnh 55
Ảnh 65
Ảnh 34
Ảnh 45
Ảnh 44
Ảnh 35
Ảnh 64
Ảnh 74
Ảnh 65
Ảnh 69
Ảnh 65
Ảnh 64
Ảnh 94
Ảnh 78
Ảnh 67
Ảnh 78
Ảnh 87
Ảnh 56
Ảnh 105
Ảnh 87
Ảnh 97
Ảnh 97
Ảnh 87
Ảnh 108
Ảnh 109
Ảnh 910
Ảnh 711
Ảnh 59
Ảnh 910
Ảnh 99
Ảnh 88
Ảnh 811
Ảnh 88
Ảnh 79
Ảnh 77
Ảnh 88
Ảnh 69
Ảnh 69
Ảnh 810
Ảnh 812
Ảnh 516
Ảnh 911
Ảnh 1211
Ảnh 913
Ảnh 1014
Ảnh 1619