Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Vạn Hoa Đồng Mạn Họa
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 24/10/2017
Tổng lượt xem: 1.4M
Thể loại:

Vu Xá Mục tiểu thư, một sát thủ hiện đại tinh thông kĩ thuật dịch dung đặc hiệu! Ngoài ý muốn xuyên việt về thời cổ đại, trở thành tam tiểu thư ngốc của tướng phủ. Đối diện với một bầy bạch liên hoa, lục trà biểu, người nhà hâm dở, phúc hắc vương gia, tầm hoa hoàng tử…

Vận dụng kĩ thuật hóa trang, tự chế đạo cụ, qua năm quan trảm sáu tướng, dần dần bước lên ngôi vị hoàng hậu nương nương.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 10:56 21/09/2020.
Chương
Ảnh 1721
Ảnh 1019
Ảnh 959
Ảnh 6114
Ảnh 835
Ảnh 718
Ảnh 710
Ảnh 711
Ảnh 78
Ảnh 66
Ảnh 49
Ảnh 78
Ảnh 510
Ảnh 23
Ảnh 22
Ảnh 23
Ảnh 23
Ảnh 53
Ảnh 63
Ảnh 52
Ảnh 63
Ảnh 73
Ảnh 43
Ảnh 53
Ảnh 43
Ảnh 43
Ảnh 32
Ảnh 33
Ảnh 32
Ảnh 33
Ảnh 44
Ảnh 45
Ảnh 22
Ảnh 32
Ảnh 23
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 33
Ảnh 23
Ảnh 3
Ảnh 43
Ảnh 53
Ảnh 42
Ảnh 42
Ảnh 32
Ảnh 32
Ảnh 33
Ảnh 42
Ảnh 46
Ảnh 52
Ảnh 53
Ảnh 44
Ảnh 44
Ảnh 52
Ảnh 43
Ảnh 33
Ảnh 43
Ảnh 53
Ảnh 32
Ảnh 54
Ảnh 43
Ảnh 43
Ảnh 53
Ảnh 24
Ảnh 44
Ảnh 44
Ảnh 44
Ảnh 44
Ảnh 36
Ảnh 55
Ảnh 36
Ảnh 44
Ảnh 44
Ảnh 43
Ảnh 44
Ảnh 53
Ảnh 44
Ảnh 63
Ảnh 53
Ảnh 44
Ảnh 43
Ảnh 53
Ảnh 63
Ảnh 43
Ảnh 34
Ảnh 44
Ảnh 43
Ảnh 64
Ảnh 53
Ảnh 43
Ảnh 43
Ảnh 56
Ảnh 53
Ảnh 54
Ảnh 44
Ảnh 44
Ảnh 35
Ảnh 45
Ảnh 54
Ảnh 44
Ảnh 43
Ảnh 53
Ảnh 53
Ảnh 65
Ảnh 63
Ảnh 53
Ảnh 74
Ảnh 73
Ảnh 56
Ảnh 63
Ảnh 75
Ảnh 73
Ảnh 83
Ảnh 75
Ảnh 73
Ảnh 83
Ảnh 84
Ảnh 83
Ảnh 43
Ảnh 83
Ảnh 73
Ảnh 34
Ảnh 84
Ảnh 93
Ảnh 83
Ảnh 93
Ảnh 73
Ảnh 93
Ảnh 94
Ảnh 97
Ảnh 74
Ảnh 76
Ảnh 73
Ảnh 43
Ảnh 73
Ảnh 63
Ảnh 84
Ảnh 84
Ảnh 83
Ảnh 53
Ảnh 75
Ảnh 93
Ảnh 103
Ảnh 95
Ảnh 74
Ảnh 84
Ảnh 45
Ảnh 44
Ảnh 44
Ảnh 63
Ảnh 74
Ảnh 85
Ảnh 53
Ảnh 75
Ảnh 55
Ảnh 66
Ảnh 75
Ảnh 75
Ảnh 43
Ảnh 63
Ảnh 65
Ảnh 85
Ảnh 83
Ảnh 84
Ảnh 104
Ảnh 95
Ảnh 85
Ảnh 65
Ảnh 73
Ảnh 93
Ảnh 104
Ảnh 55
Ảnh 74
Ảnh 76
Ảnh 95
Ảnh 74
Ảnh 105
Ảnh 85
Ảnh 85
Ảnh 74
Ảnh 94
Ảnh 104
Ảnh 124
Ảnh 83
Ảnh 85
Ảnh 84
Ảnh 95
Ảnh 95
Ảnh 74
Ảnh 75
Ảnh 64
Ảnh 65
Ảnh 105
Ảnh 104
Ảnh 105
Ảnh 119
Ảnh 125
Ảnh 104
Ảnh 124
Ảnh 108
Ảnh 97
Ảnh 108
Ảnh 127
Ảnh 86
Ảnh 135
Ảnh 117
Ảnh 147
Ảnh 167
Ảnh 157
Ảnh 158
Ảnh 179
Ảnh 1510
Ảnh 1411
Ảnh 109
Ảnh 1510
Ảnh 149
Ảnh 158
Ảnh 1311
Ảnh 138
Ảnh 129
Ảnh 127
Ảnh 158
Ảnh 99
Ảnh 129
Ảnh 1210
Ảnh 1412
Ảnh 916
Ảnh 1711
Ảnh 1911
Ảnh 1413
Ảnh 1714
Ảnh 2319