Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Vạn Hoa Đồng Mạn Họa
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 24/10/2017
Tổng lượt xem: 1.4M
Thể loại:

Vu Xá Mục tiểu thư, một sát thủ hiện đại tinh thông kĩ thuật dịch dung đặc hiệu! Ngoài ý muốn xuyên việt về thời cổ đại, trở thành tam tiểu thư ngốc của tướng phủ. Đối diện với một bầy bạch liên hoa, lục trà biểu, người nhà hâm dở, phúc hắc vương gia, tầm hoa hoàng tử…

Vận dụng kĩ thuật hóa trang, tự chế đạo cụ, qua năm quan trảm sáu tướng, dần dần bước lên ngôi vị hoàng hậu nương nương.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 10:56 21/09/2020.
Chương
Ảnh 2521
Ảnh 1419
Ảnh 1359
Ảnh 9114
Ảnh 1135
Ảnh 818
Ảnh 810
Ảnh 811
Ảnh 88
Ảnh 66
Ảnh 49
Ảnh 78
Ảnh 710
Ảnh 23
Ảnh 22
Ảnh 23
Ảnh 33
Ảnh 73
Ảnh 83
Ảnh 72
Ảnh 83
Ảnh 103
Ảnh 63
Ảnh 63
Ảnh 53
Ảnh 53
Ảnh 42
Ảnh 43
Ảnh 42
Ảnh 43
Ảnh 44
Ảnh 55
Ảnh 22
Ảnh 32
Ảnh 23
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 43
Ảnh 23
Ảnh 3
Ảnh 53
Ảnh 63
Ảnh 42
Ảnh 52
Ảnh 32
Ảnh 52
Ảnh 33
Ảnh 52
Ảnh 66
Ảnh 62
Ảnh 73
Ảnh 54
Ảnh 44
Ảnh 72
Ảnh 43
Ảnh 33
Ảnh 53
Ảnh 63
Ảnh 42
Ảnh 64
Ảnh 53
Ảnh 53
Ảnh 63
Ảnh 24
Ảnh 54
Ảnh 54
Ảnh 64
Ảnh 54
Ảnh 46
Ảnh 65
Ảnh 36
Ảnh 54
Ảnh 44
Ảnh 43
Ảnh 54
Ảnh 63
Ảnh 64
Ảnh 93
Ảnh 73
Ảnh 74
Ảnh 73
Ảnh 73
Ảnh 73
Ảnh 63
Ảnh 44
Ảnh 54
Ảnh 53
Ảnh 74
Ảnh 63
Ảnh 53
Ảnh 53
Ảnh 66
Ảnh 63
Ảnh 64
Ảnh 44
Ảnh 54
Ảnh 35
Ảnh 45
Ảnh 54
Ảnh 44
Ảnh 53
Ảnh 63
Ảnh 63
Ảnh 75
Ảnh 73
Ảnh 63
Ảnh 84
Ảnh 83
Ảnh 56
Ảnh 73
Ảnh 85
Ảnh 73
Ảnh 93
Ảnh 85
Ảnh 83
Ảnh 93
Ảnh 94
Ảnh 93
Ảnh 43
Ảnh 93
Ảnh 83
Ảnh 34
Ảnh 94
Ảnh 103
Ảnh 93
Ảnh 103
Ảnh 83
Ảnh 103
Ảnh 104
Ảnh 107
Ảnh 84
Ảnh 86
Ảnh 73
Ảnh 43
Ảnh 73
Ảnh 63
Ảnh 94
Ảnh 94
Ảnh 83
Ảnh 53
Ảnh 75
Ảnh 103
Ảnh 113
Ảnh 105
Ảnh 84
Ảnh 94
Ảnh 45
Ảnh 44
Ảnh 44
Ảnh 73
Ảnh 84
Ảnh 95
Ảnh 53
Ảnh 85
Ảnh 55
Ảnh 66
Ảnh 85
Ảnh 85
Ảnh 43
Ảnh 63
Ảnh 65
Ảnh 95
Ảnh 93
Ảnh 84
Ảnh 104
Ảnh 105
Ảnh 85
Ảnh 65
Ảnh 73
Ảnh 93
Ảnh 114
Ảnh 55
Ảnh 74
Ảnh 76
Ảnh 105
Ảnh 84
Ảnh 115
Ảnh 95
Ảnh 95
Ảnh 84
Ảnh 104
Ảnh 114
Ảnh 134
Ảnh 93
Ảnh 95
Ảnh 94
Ảnh 105
Ảnh 105
Ảnh 74
Ảnh 75
Ảnh 64
Ảnh 65
Ảnh 115
Ảnh 114
Ảnh 115
Ảnh 129
Ảnh 135
Ảnh 114
Ảnh 134
Ảnh 118
Ảnh 117
Ảnh 118
Ảnh 147
Ảnh 86
Ảnh 155
Ảnh 137
Ảnh 167
Ảnh 187
Ảnh 177
Ảnh 178
Ảnh 219
Ảnh 1710
Ảnh 1511
Ảnh 119
Ảnh 1810
Ảnh 159
Ảnh 178
Ảnh 1611
Ảnh 168
Ảnh 129
Ảnh 157
Ảnh 188
Ảnh 99
Ảnh 149
Ảnh 1410
Ảnh 1712
Ảnh 1116
Ảnh 2211
Ảnh 2311
Ảnh 1813
Ảnh 2214
Ảnh 2819