Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Vạn Hoa Đồng Mạn Họa
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 24/10/2017
Tổng lượt xem: 1.4M
Thể loại:

Vu Xá Mục tiểu thư, một sát thủ hiện đại tinh thông kĩ thuật dịch dung đặc hiệu! Ngoài ý muốn xuyên việt về thời cổ đại, trở thành tam tiểu thư ngốc của tướng phủ. Đối diện với một bầy bạch liên hoa, lục trà biểu, người nhà hâm dở, phúc hắc vương gia, tầm hoa hoàng tử…

Vận dụng kĩ thuật hóa trang, tự chế đạo cụ, qua năm quan trảm sáu tướng, dần dần bước lên ngôi vị hoàng hậu nương nương.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 10:56 21/09/2020.
Chương
Ảnh 2721
Ảnh 1519
Ảnh 1659
Ảnh 10114
Ảnh 1635
Ảnh 818
Ảnh 1010
Ảnh 911
Ảnh 88
Ảnh 66
Ảnh 59
Ảnh 78
Ảnh 810
Ảnh 23
Ảnh 22
Ảnh 23
Ảnh 33
Ảnh 83
Ảnh 83
Ảnh 72
Ảnh 93
Ảnh 103
Ảnh 73
Ảnh 83
Ảnh 63
Ảnh 63
Ảnh 52
Ảnh 43
Ảnh 52
Ảnh 43
Ảnh 44
Ảnh 55
Ảnh 22
Ảnh 32
Ảnh 43
Ảnh 23
Ảnh 2
Ảnh 53
Ảnh 23
Ảnh 3
Ảnh 53
Ảnh 63
Ảnh 42
Ảnh 52
Ảnh 32
Ảnh 62
Ảnh 33
Ảnh 52
Ảnh 66
Ảnh 62
Ảnh 73
Ảnh 54
Ảnh 54
Ảnh 72
Ảnh 43
Ảnh 33
Ảnh 53
Ảnh 63
Ảnh 42
Ảnh 64
Ảnh 63
Ảnh 53
Ảnh 63
Ảnh 24
Ảnh 54
Ảnh 54
Ảnh 64
Ảnh 64
Ảnh 46
Ảnh 65
Ảnh 36
Ảnh 54
Ảnh 44
Ảnh 43
Ảnh 54
Ảnh 63
Ảnh 64
Ảnh 103
Ảnh 83
Ảnh 84
Ảnh 73
Ảnh 73
Ảnh 73
Ảnh 63
Ảnh 44
Ảnh 54
Ảnh 53
Ảnh 74
Ảnh 63
Ảnh 53
Ảnh 53
Ảnh 76
Ảnh 73
Ảnh 64
Ảnh 44
Ảnh 74
Ảnh 45
Ảnh 45
Ảnh 54
Ảnh 44
Ảnh 63
Ảnh 123
Ảnh 123
Ảnh 105
Ảnh 93
Ảnh 93
Ảnh 134
Ảnh 103
Ảnh 76
Ảnh 93
Ảnh 105
Ảnh 113
Ảnh 123
Ảnh 125
Ảnh 133
Ảnh 113
Ảnh 114
Ảnh 113
Ảnh 63
Ảnh 113
Ảnh 103
Ảnh 44
Ảnh 114
Ảnh 123
Ảnh 123
Ảnh 123
Ảnh 113
Ảnh 143
Ảnh 144
Ảnh 147
Ảnh 114
Ảnh 116
Ảnh 93
Ảnh 53
Ảnh 113
Ảnh 83
Ảnh 114
Ảnh 124
Ảnh 123
Ảnh 73
Ảnh 95
Ảnh 133
Ảnh 133
Ảnh 155
Ảnh 124
Ảnh 144
Ảnh 65
Ảnh 84
Ảnh 64
Ảnh 93
Ảnh 114
Ảnh 145
Ảnh 83
Ảnh 105
Ảnh 85
Ảnh 96
Ảnh 105
Ảnh 125
Ảnh 73
Ảnh 93
Ảnh 125
Ảnh 125
Ảnh 143
Ảnh 124
Ảnh 134
Ảnh 125
Ảnh 115
Ảnh 85
Ảnh 93
Ảnh 123
Ảnh 154
Ảnh 85
Ảnh 94
Ảnh 116
Ảnh 155
Ảnh 104
Ảnh 155
Ảnh 125
Ảnh 125
Ảnh 114
Ảnh 144
Ảnh 134
Ảnh 174
Ảnh 113
Ảnh 125
Ảnh 124
Ảnh 125
Ảnh 125
Ảnh 94
Ảnh 85
Ảnh 74
Ảnh 85
Ảnh 155
Ảnh 144
Ảnh 145
Ảnh 149
Ảnh 195
Ảnh 154
Ảnh 154
Ảnh 148
Ảnh 137
Ảnh 138
Ảnh 187
Ảnh 106
Ảnh 175
Ảnh 157
Ảnh 197
Ảnh 227
Ảnh 197
Ảnh 218
Ảnh 259
Ảnh 2210
Ảnh 1911
Ảnh 159
Ảnh 2410
Ảnh 189
Ảnh 218
Ảnh 2311
Ảnh 198
Ảnh 149
Ảnh 177
Ảnh 218
Ảnh 119
Ảnh 179
Ảnh 1710
Ảnh 2212
Ảnh 1416
Ảnh 2711
Ảnh 3211
Ảnh 2413
Ảnh 3314
Ảnh 3819