Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Vạn Hoa Đồng Mạn Họa
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 24/10/2017
Tổng lượt xem: 1.4M
Thể loại:

Vu Xá Mục tiểu thư, một sát thủ hiện đại tinh thông kĩ thuật dịch dung đặc hiệu! Ngoài ý muốn xuyên việt về thời cổ đại, trở thành tam tiểu thư ngốc của tướng phủ. Đối diện với một bầy bạch liên hoa, lục trà biểu, người nhà hâm dở, phúc hắc vương gia, tầm hoa hoàng tử…

Vận dụng kĩ thuật hóa trang, tự chế đạo cụ, qua năm quan trảm sáu tướng, dần dần bước lên ngôi vị hoàng hậu nương nương.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 10:56 21/09/2020.
Chương
Ảnh 2621
Ảnh 1419
Ảnh 1559
Ảnh 10114
Ảnh 1135
Ảnh 818
Ảnh 1010
Ảnh 911
Ảnh 88
Ảnh 66
Ảnh 59
Ảnh 78
Ảnh 810
Ảnh 23
Ảnh 22
Ảnh 23
Ảnh 33
Ảnh 83
Ảnh 83
Ảnh 72
Ảnh 93
Ảnh 103
Ảnh 73
Ảnh 83
Ảnh 63
Ảnh 63
Ảnh 52
Ảnh 43
Ảnh 52
Ảnh 43
Ảnh 44
Ảnh 55
Ảnh 22
Ảnh 32
Ảnh 33
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 53
Ảnh 23
Ảnh 3
Ảnh 53
Ảnh 63
Ảnh 42
Ảnh 52
Ảnh 32
Ảnh 62
Ảnh 33
Ảnh 52
Ảnh 66
Ảnh 62
Ảnh 73
Ảnh 54
Ảnh 44
Ảnh 72
Ảnh 43
Ảnh 33
Ảnh 53
Ảnh 63
Ảnh 42
Ảnh 64
Ảnh 63
Ảnh 53
Ảnh 63
Ảnh 24
Ảnh 54
Ảnh 54
Ảnh 64
Ảnh 64
Ảnh 46
Ảnh 65
Ảnh 36
Ảnh 54
Ảnh 44
Ảnh 43
Ảnh 54
Ảnh 63
Ảnh 64
Ảnh 103
Ảnh 83
Ảnh 84
Ảnh 73
Ảnh 73
Ảnh 73
Ảnh 63
Ảnh 44
Ảnh 54
Ảnh 53
Ảnh 74
Ảnh 63
Ảnh 53
Ảnh 53
Ảnh 66
Ảnh 63
Ảnh 64
Ảnh 44
Ảnh 74
Ảnh 45
Ảnh 45
Ảnh 54
Ảnh 44
Ảnh 63
Ảnh 63
Ảnh 83
Ảnh 75
Ảnh 73
Ảnh 63
Ảnh 94
Ảnh 83
Ảnh 56
Ảnh 73
Ảnh 85
Ảnh 73
Ảnh 103
Ảnh 95
Ảnh 103
Ảnh 93
Ảnh 94
Ảnh 93
Ảnh 43
Ảnh 93
Ảnh 83
Ảnh 34
Ảnh 94
Ảnh 103
Ảnh 103
Ảnh 103
Ảnh 93
Ảnh 113
Ảnh 114
Ảnh 117
Ảnh 84
Ảnh 86
Ảnh 73
Ảnh 43
Ảnh 73
Ảnh 63
Ảnh 94
Ảnh 94
Ảnh 93
Ảnh 63
Ảnh 75
Ảnh 113
Ảnh 113
Ảnh 115
Ảnh 94
Ảnh 114
Ảnh 45
Ảnh 64
Ảnh 44
Ảnh 73
Ảnh 84
Ảnh 115
Ảnh 63
Ảnh 85
Ảnh 65
Ảnh 76
Ảnh 85
Ảnh 95
Ảnh 43
Ảnh 63
Ảnh 75
Ảnh 105
Ảnh 103
Ảnh 84
Ảnh 104
Ảnh 105
Ảnh 85
Ảnh 65
Ảnh 73
Ảnh 93
Ảnh 124
Ảnh 65
Ảnh 74
Ảnh 86
Ảnh 125
Ảnh 84
Ảnh 125
Ảnh 95
Ảnh 95
Ảnh 84
Ảnh 114
Ảnh 114
Ảnh 144
Ảnh 93
Ảnh 95
Ảnh 104
Ảnh 105
Ảnh 105
Ảnh 74
Ảnh 75
Ảnh 64
Ảnh 65
Ảnh 125
Ảnh 114
Ảnh 115
Ảnh 129
Ảnh 165
Ảnh 124
Ảnh 134
Ảnh 118
Ảnh 117
Ảnh 118
Ảnh 167
Ảnh 86
Ảnh 155
Ảnh 137
Ảnh 177
Ảnh 197
Ảnh 177
Ảnh 188
Ảnh 229
Ảnh 1810
Ảnh 1611
Ảnh 129
Ảnh 2010
Ảnh 169
Ảnh 188
Ảnh 1911
Ảnh 168
Ảnh 129
Ảnh 157
Ảnh 188
Ảnh 99
Ảnh 149
Ảnh 1410
Ảnh 1812
Ảnh 1116
Ảnh 2211
Ảnh 2511
Ảnh 1913
Ảnh 2414
Ảnh 2919