Hoàng Hậu Bận Lắm

Hoàng Hậu Bận Lắm

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Mê Đọc Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/07/2019
Tổng lượt xem: 1.3M
Thể loại:

Một cô gái 19 tuổi thanh xuân xuyên không vào một triều đại nào đó không rõ, vốn tưởng bản thân phải nghênh chiến cung đấu tàn khốc, nhưng không ngờ bản thân lại là hoàng hậu. Tuy là hoàng hậu nhưng kịch bản lại rách nát như vậy??

Danh sách chương

Cập nhật lúc 00:18 14/01/2021.
Chương
Ảnh 916
Ảnh 59
Ảnh 315
Ảnh 614
Ảnh 513
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 515
Ảnh 5
Ảnh 619
Ảnh 410
Ảnh 59
Ảnh 411
Ảnh 410
Ảnh 415
Ảnh 211
Ảnh 318
Ảnh 712
Ảnh 515
Ảnh 616
Ảnh 717
Ảnh 716
Ảnh 711
Ảnh 719
Ảnh 659
Ảnh 544
Ảnh 328
Ảnh 336
Ảnh 528
Ảnh 425
Ảnh 350
Ảnh 317
Ảnh 214
Ảnh 414
Ảnh 221
Ảnh 320
Ảnh 417
Ảnh 518
Ảnh 517
Ảnh 417
Ảnh 418
Ảnh 416
Ảnh 317
Ảnh 616
Ảnh 618
Ảnh 519
Ảnh 415
Ảnh 417
Ảnh 315
Ảnh 313
Ảnh 316
Ảnh 414
Ảnh 413
Ảnh 315
Ảnh 413
Ảnh 312
Ảnh 212
Ảnh 213
Ảnh 312
Ảnh 413
Ảnh 514
Ảnh 412
Ảnh 311
Ảnh 411
Ảnh 311
Ảnh 311
Ảnh 38
Ảnh 48
Ảnh 49
Ảnh 48
Ảnh 48
Ảnh 37
Ảnh 47
Ảnh 47
Ảnh 45
Ảnh 45
Ảnh 35
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 6
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 9
Ảnh 215
Ảnh 15
Ảnh 14
Ảnh 14
Ảnh 11
Ảnh 10
Ảnh 13
Ảnh 12
Ảnh 10
Ảnh 9
Ảnh 9
Ảnh 9
Ảnh 9
Ảnh 9
Ảnh 7
Ảnh 8
Ảnh 10
Ảnh 8
Ảnh 8
Ảnh 8
Ảnh 8
Ảnh 9
Ảnh 14
Ảnh 13
Ảnh 11
Ảnh 9
Ảnh 10
Ảnh 10
Ảnh 211
Ảnh 14
Ảnh 216
Ảnh 16
Ảnh 317
Ảnh 917
Ảnh 417
Ảnh 1219
Ảnh 718
Ảnh 819
Ảnh 1519
Ảnh 1418
Ảnh 1120
Ảnh 920
Ảnh 1018
Ảnh 818
Ảnh 1116
Ảnh 1115
Ảnh 1513
Ảnh 1817
Ảnh 1118
Ảnh 1116
Ảnh 1715
Ảnh 1516
Ảnh 2018
Ảnh 1518