Hoàng Hậu Bận Lắm

Hoàng Hậu Bận Lắm

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Mê Đọc Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/07/2019
Tổng lượt xem: 1.3M
Thể loại:

Một cô gái 19 tuổi thanh xuân xuyên không vào một triều đại nào đó không rõ, vốn tưởng bản thân phải nghênh chiến cung đấu tàn khốc, nhưng không ngờ bản thân lại là hoàng hậu. Tuy là hoàng hậu nhưng kịch bản lại rách nát như vậy??

Danh sách chương

Cập nhật lúc 00:18 14/01/2021.
Chương
Ảnh 2716
Ảnh 129
Ảnh 815
Ảnh 1514
Ảnh 1113
Ảnh 915
Ảnh 5
Ảnh 1319
Ảnh 1110
Ảnh 119
Ảnh 1211
Ảnh 1410
Ảnh 1115
Ảnh 1011
Ảnh 918
Ảnh 1212
Ảnh 1115
Ảnh 1016
Ảnh 1317
Ảnh 1216
Ảnh 1411
Ảnh 1319
Ảnh 1659
Ảnh 1144
Ảnh 628
Ảnh 836
Ảnh 1628
Ảnh 825
Ảnh 950
Ảnh 717
Ảnh 814
Ảnh 914
Ảnh 821
Ảnh 920
Ảnh 1017
Ảnh 1018
Ảnh 1317
Ảnh 1117
Ảnh 1218
Ảnh 916
Ảnh 1517
Ảnh 1616
Ảnh 1518
Ảnh 1319
Ảnh 915
Ảnh 1117
Ảnh 715
Ảnh 713
Ảnh 616
Ảnh 814
Ảnh 1013
Ảnh 1015
Ảnh 1113
Ảnh 1012
Ảnh 512
Ảnh 1013
Ảnh 912
Ảnh 613
Ảnh 914
Ảnh 812
Ảnh 711
Ảnh 1011
Ảnh 811
Ảnh 611
Ảnh 48
Ảnh 88
Ảnh 109
Ảnh 98
Ảnh 98
Ảnh 87
Ảnh 97
Ảnh 97
Ảnh 75
Ảnh 85
Ảnh 65
Ảnh 54
Ảnh 65
Ảnh 75
Ảnh 76
Ảnh 25
Ảnh 35
Ảnh 25
Ảnh 5
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 9
Ảnh 215
Ảnh 15
Ảnh 14
Ảnh 14
Ảnh 11
Ảnh 10
Ảnh 13
Ảnh 12
Ảnh 10
Ảnh 9
Ảnh 9
Ảnh 9
Ảnh 9
Ảnh 9
Ảnh 7
Ảnh 8
Ảnh 10
Ảnh 8
Ảnh 8
Ảnh 8
Ảnh 8
Ảnh 9
Ảnh 14
Ảnh 13
Ảnh 11
Ảnh 9
Ảnh 210
Ảnh 10
Ảnh 311
Ảnh 14
Ảnh 316
Ảnh 716
Ảnh 1117
Ảnh 2917
Ảnh 817
Ảnh 2819
Ảnh 1118
Ảnh 2319
Ảnh 3619
Ảnh 3118
Ảnh 2620
Ảnh 2420
Ảnh 2518
Ảnh 2218
Ảnh 3216
Ảnh 2915
Ảnh 4213
Ảnh 5417
Ảnh 3318
Ảnh 3816
Ảnh 5415
Ảnh 4616
Ảnh 6418
Ảnh 4618