Hoàng Hậu Bận Lắm

Hoàng Hậu Bận Lắm

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Mê Đọc Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/07/2019
Tổng lượt xem: 1.3M
Thể loại:

Một cô gái 19 tuổi thanh xuân xuyên không vào một triều đại nào đó không rõ, vốn tưởng bản thân phải nghênh chiến cung đấu tàn khốc, nhưng không ngờ bản thân lại là hoàng hậu. Tuy là hoàng hậu nhưng kịch bản lại rách nát như vậy??

Danh sách chương

Cập nhật lúc 00:18 14/01/2021.
Chương
Ảnh 2516
Ảnh 129
Ảnh 815
Ảnh 1514
Ảnh 1113
Ảnh 915
Ảnh 5
Ảnh 1319
Ảnh 1110
Ảnh 119
Ảnh 1111
Ảnh 1310
Ảnh 1015
Ảnh 911
Ảnh 818
Ảnh 1112
Ảnh 915
Ảnh 1016
Ảnh 1217
Ảnh 1116
Ảnh 1211
Ảnh 1219
Ảnh 1459
Ảnh 1044
Ảnh 528
Ảnh 736
Ảnh 1428
Ảnh 725
Ảnh 850
Ảnh 617
Ảnh 714
Ảnh 814
Ảnh 721
Ảnh 720
Ảnh 917
Ảnh 918
Ảnh 1217
Ảnh 917
Ảnh 1018
Ảnh 716
Ảnh 1317
Ảnh 1516
Ảnh 1418
Ảnh 1219
Ảnh 915
Ảnh 1017
Ảnh 615
Ảnh 613
Ảnh 616
Ảnh 814
Ảnh 913
Ảnh 915
Ảnh 1013
Ảnh 912
Ảnh 412
Ảnh 813
Ảnh 812
Ảnh 613
Ảnh 914
Ảnh 712
Ảnh 611
Ảnh 911
Ảnh 711
Ảnh 611
Ảnh 48
Ảnh 88
Ảnh 99
Ảnh 88
Ảnh 88
Ảnh 77
Ảnh 87
Ảnh 87
Ảnh 65
Ảnh 85
Ảnh 65
Ảnh 54
Ảnh 55
Ảnh 65
Ảnh 66
Ảnh 25
Ảnh 25
Ảnh 25
Ảnh 5
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 9
Ảnh 215
Ảnh 15
Ảnh 14
Ảnh 14
Ảnh 11
Ảnh 10
Ảnh 13
Ảnh 12
Ảnh 10
Ảnh 9
Ảnh 9
Ảnh 9
Ảnh 9
Ảnh 9
Ảnh 7
Ảnh 8
Ảnh 10
Ảnh 8
Ảnh 8
Ảnh 8
Ảnh 8
Ảnh 9
Ảnh 14
Ảnh 13
Ảnh 11
Ảnh 9
Ảnh 210
Ảnh 10
Ảnh 311
Ảnh 14
Ảnh 316
Ảnh 716
Ảnh 1117
Ảnh 2917
Ảnh 817
Ảnh 2819
Ảnh 1118
Ảnh 2319
Ảnh 3619
Ảnh 3118
Ảnh 2620
Ảnh 2420
Ảnh 2518
Ảnh 2218
Ảnh 3216
Ảnh 2915
Ảnh 4213
Ảnh 5417
Ảnh 3318
Ảnh 3816
Ảnh 5415
Ảnh 4616
Ảnh 6218
Ảnh 4318