Hoàng Hậu Bận Lắm

Hoàng Hậu Bận Lắm

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Mê Đọc Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/07/2019
Tổng lượt xem: 1.3M
Thể loại:

Một cô gái 19 tuổi thanh xuân xuyên không vào một triều đại nào đó không rõ, vốn tưởng bản thân phải nghênh chiến cung đấu tàn khốc, nhưng không ngờ bản thân lại là hoàng hậu. Tuy là hoàng hậu nhưng kịch bản lại rách nát như vậy??

Danh sách chương

Cập nhật lúc 00:18 14/01/2021.
Chương
Ảnh 2016
Ảnh 109
Ảnh 615
Ảnh 1214
Ảnh 1013
Ảnh 815
Ảnh 5
Ảnh 1119
Ảnh 810
Ảnh 89
Ảnh 811
Ảnh 710
Ảnh 615
Ảnh 411
Ảnh 618
Ảnh 912
Ảnh 715
Ảnh 816
Ảnh 1017
Ảnh 916
Ảnh 911
Ảnh 1019
Ảnh 1159
Ảnh 844
Ảnh 528
Ảnh 536
Ảnh 1228
Ảnh 625
Ảnh 650
Ảnh 517
Ảnh 514
Ảnh 714
Ảnh 521
Ảnh 520
Ảnh 617
Ảnh 718
Ảnh 817
Ảnh 617
Ảnh 818
Ảnh 616
Ảnh 917
Ảnh 1116
Ảnh 918
Ảnh 819
Ảnh 715
Ảnh 717
Ảnh 415
Ảnh 413
Ảnh 416
Ảnh 614
Ảnh 713
Ảnh 715
Ảnh 713
Ảnh 612
Ảnh 412
Ảnh 513
Ảnh 512
Ảnh 513
Ảnh 614
Ảnh 512
Ảnh 411
Ảnh 711
Ảnh 411
Ảnh 411
Ảnh 48
Ảnh 78
Ảnh 79
Ảnh 68
Ảnh 68
Ảnh 57
Ảnh 67
Ảnh 67
Ảnh 65
Ảnh 65
Ảnh 45
Ảnh 34
Ảnh 35
Ảnh 35
Ảnh 36
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 9
Ảnh 215
Ảnh 15
Ảnh 14
Ảnh 14
Ảnh 11
Ảnh 10
Ảnh 13
Ảnh 12
Ảnh 10
Ảnh 9
Ảnh 9
Ảnh 9
Ảnh 9
Ảnh 9
Ảnh 7
Ảnh 8
Ảnh 10
Ảnh 8
Ảnh 8
Ảnh 8
Ảnh 8
Ảnh 9
Ảnh 14
Ảnh 13
Ảnh 11
Ảnh 9
Ảnh 210
Ảnh 10
Ảnh 211
Ảnh 14
Ảnh 216
Ảnh 216
Ảnh 917
Ảnh 2217
Ảnh 617
Ảnh 2219
Ảnh 918
Ảnh 1819
Ảnh 2819
Ảnh 2618
Ảnh 2120
Ảnh 1820
Ảnh 1918
Ảnh 1618
Ảnh 2416
Ảnh 2115
Ảnh 3513
Ảnh 4317
Ảnh 2718
Ảnh 3116
Ảnh 4615
Ảnh 3816
Ảnh 5118
Ảnh 3318