Hoàng Hậu Bận Lắm

Hoàng Hậu Bận Lắm

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Mê Đọc Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/07/2019
Tổng lượt xem: 1.3M
Thể loại:

Một cô gái 19 tuổi thanh xuân xuyên không vào một triều đại nào đó không rõ, vốn tưởng bản thân phải nghênh chiến cung đấu tàn khốc, nhưng không ngờ bản thân lại là hoàng hậu. Tuy là hoàng hậu nhưng kịch bản lại rách nát như vậy??

Danh sách chương

Cập nhật lúc 00:18 14/01/2021.
Chương
Ảnh 1516
Ảnh 89
Ảnh 515
Ảnh 1014
Ảnh 813
Ảnh 715
Ảnh 5
Ảnh 919
Ảnh 610
Ảnh 79
Ảnh 611
Ảnh 610
Ảnh 615
Ảnh 411
Ảnh 518
Ảnh 812
Ảnh 615
Ảnh 716
Ảnh 817
Ảnh 816
Ảnh 811
Ảnh 919
Ảnh 1059
Ảnh 744
Ảnh 528
Ảnh 536
Ảnh 828
Ảnh 625
Ảnh 550
Ảnh 417
Ảnh 314
Ảnh 514
Ảnh 321
Ảnh 420
Ảnh 517
Ảnh 618
Ảnh 617
Ảnh 517
Ảnh 518
Ảnh 516
Ảnh 517
Ảnh 816
Ảnh 818
Ảnh 619
Ảnh 615
Ảnh 617
Ảnh 315
Ảnh 313
Ảnh 316
Ảnh 514
Ảnh 613
Ảnh 515
Ảnh 613
Ảnh 512
Ảnh 312
Ảnh 413
Ảnh 412
Ảnh 413
Ảnh 514
Ảnh 412
Ảnh 311
Ảnh 611
Ảnh 311
Ảnh 311
Ảnh 38
Ảnh 68
Ảnh 69
Ảnh 58
Ảnh 58
Ảnh 47
Ảnh 57
Ảnh 57
Ảnh 55
Ảnh 55
Ảnh 35
Ảnh 24
Ảnh 25
Ảnh 25
Ảnh 26
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 9
Ảnh 215
Ảnh 15
Ảnh 14
Ảnh 14
Ảnh 11
Ảnh 10
Ảnh 13
Ảnh 12
Ảnh 10
Ảnh 9
Ảnh 9
Ảnh 9
Ảnh 9
Ảnh 9
Ảnh 7
Ảnh 8
Ảnh 10
Ảnh 8
Ảnh 8
Ảnh 8
Ảnh 8
Ảnh 9
Ảnh 14
Ảnh 13
Ảnh 11
Ảnh 9
Ảnh 10
Ảnh 10
Ảnh 211
Ảnh 14
Ảnh 216
Ảnh 16
Ảnh 617
Ảnh 1417
Ảnh 517
Ảnh 1619
Ảnh 718
Ảnh 1219
Ảnh 1919
Ảnh 2018
Ảnh 1620
Ảnh 1320
Ảnh 1518
Ảnh 1218
Ảnh 1716
Ảnh 1515
Ảnh 2313
Ảnh 3117
Ảnh 1718
Ảnh 1916
Ảnh 2915
Ảnh 2416
Ảnh 3318
Ảnh 2318