Hoàng Đệ Đừng Nhấc Đao

Hoàng Đệ Đừng Nhấc Đao

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Hoàng Đệ, Chớ Cầm Đao
Nhóm dịch: Mê Đọc Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 11/11/2020
Tổng lượt xem: 549.7K
Thể loại:

Lúc Tống Thanh Kính bị một kiếm của Tống Chuẩn Trần đâm chết, vô cùng không cam lòng! Lần nữa mở mắt, mang theo hận ý trở về lúc còn nhỏ. Sau khi trọng sinh, Tống Thanh Kính chỉ muốn báo thù tất cả những người từng ức hiếp bản thân. Chỉ là không ngờ — thân là người sống lại một đời, muốn giết chết Tống Chuẩn Trần lúc còn nhỏ vậy mà lại khó như vậy…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 05:24 22/05/2021.
Chương
Ảnh 658
Ảnh 412
Ảnh 238
Ảnh 136
Ảnh 256
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 264
Ảnh 172
Ảnh 247
Ảnh 337
Ảnh 2916
Ảnh 228
Ảnh 4213
Ảnh 2530
Ảnh 2826
Ảnh 4517
Ảnh 322
Ảnh 5227
Ảnh 3416
Ảnh 3124
Ảnh 4118
Ảnh 4122
Ảnh 5125
Ảnh 5011
Ảnh 517
Ảnh 5817
Ảnh 6521
Ảnh 6725
Ảnh 4829
Ảnh 4321
Ảnh 4322
Ảnh 5327