Hoàng Đệ Đừng Nhấc Đao

Hoàng Đệ Đừng Nhấc Đao

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Hoàng Đệ, Chớ Cầm Đao
Nhóm dịch: Mê Đọc Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 11/11/2020
Tổng lượt xem: 550.2K
Thể loại:

Lúc Tống Thanh Kính bị một kiếm của Tống Chuẩn Trần đâm chết, vô cùng không cam lòng! Lần nữa mở mắt, mang theo hận ý trở về lúc còn nhỏ. Sau khi trọng sinh, Tống Thanh Kính chỉ muốn báo thù tất cả những người từng ức hiếp bản thân. Chỉ là không ngờ — thân là người sống lại một đời, muốn giết chết Tống Chuẩn Trần lúc còn nhỏ vậy mà lại khó như vậy…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 05:24 22/05/2021.
Chương
Ảnh 778
Ảnh 502
Ảnh 298
Ảnh 136
Ảnh 326
Ảnh 364
Ảnh 242
Ảnh 337
Ảnh 467
Ảnh 4216
Ảnh 228
Ảnh 5713
Ảnh 3530
Ảnh 4326
Ảnh 6317
Ảnh 422
Ảnh 7628
Ảnh 5117
Ảnh 4425
Ảnh 6319
Ảnh 5622
Ảnh 7625
Ảnh 7111
Ảnh 817
Ảnh 8517
Ảnh 9521
Ảnh 11025
Ảnh 8029
Ảnh 6921
Ảnh 7222
Ảnh 8828