Hoàng Đệ Đừng Nhấc Đao

Hoàng Đệ Đừng Nhấc Đao

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Hoàng Đệ, Chớ Cầm Đao
Nhóm dịch: Mê Đọc Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 11/11/2020
Tổng lượt xem: 549.5K
Thể loại:

Lúc Tống Thanh Kính bị một kiếm của Tống Chuẩn Trần đâm chết, vô cùng không cam lòng! Lần nữa mở mắt, mang theo hận ý trở về lúc còn nhỏ. Sau khi trọng sinh, Tống Thanh Kính chỉ muốn báo thù tất cả những người từng ức hiếp bản thân. Chỉ là không ngờ — thân là người sống lại một đời, muốn giết chết Tống Chuẩn Trần lúc còn nhỏ vậy mà lại khó như vậy…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 05:24 22/05/2021.
Chương
Ảnh 588
Ảnh 362
Ảnh 218
Ảnh 136
Ảnh 196
Ảnh 214
Ảnh 142
Ảnh 207
Ảnh 297
Ảnh 2316
Ảnh 228
Ảnh 3713
Ảnh 2330
Ảnh 2526
Ảnh 4017
Ảnh 322
Ảnh 4627
Ảnh 2916
Ảnh 2624
Ảnh 3518
Ảnh 3622
Ảnh 4625
Ảnh 4511
Ảnh 417
Ảnh 5017
Ảnh 5621
Ảnh 5825
Ảnh 4329
Ảnh 3721
Ảnh 3822
Ảnh 4727