Hoàng Đệ Đừng Nhấc Đao

Hoàng Đệ Đừng Nhấc Đao

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Hoàng Đệ, Chớ Cầm Đao
Nhóm dịch: Mê Đọc Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 11/11/2020
Tổng lượt xem: 550K
Thể loại:

Lúc Tống Thanh Kính bị một kiếm của Tống Chuẩn Trần đâm chết, vô cùng không cam lòng! Lần nữa mở mắt, mang theo hận ý trở về lúc còn nhỏ. Sau khi trọng sinh, Tống Thanh Kính chỉ muốn báo thù tất cả những người từng ức hiếp bản thân. Chỉ là không ngờ — thân là người sống lại một đời, muốn giết chết Tống Chuẩn Trần lúc còn nhỏ vậy mà lại khó như vậy…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 05:24 22/05/2021.
Chương
Ảnh 758
Ảnh 492
Ảnh 288
Ảnh 136
Ảnh 316
Ảnh 354
Ảnh 242
Ảnh 337
Ảnh 437
Ảnh 3816
Ảnh 228
Ảnh 5413
Ảnh 3330
Ảnh 3626
Ảnh 5917
Ảnh 422
Ảnh 6927
Ảnh 4516
Ảnh 3924
Ảnh 5418
Ảnh 4922
Ảnh 6825
Ảnh 6511
Ảnh 717
Ảnh 7717
Ảnh 8321
Ảnh 8325
Ảnh 6029
Ảnh 5021
Ảnh 5422
Ảnh 6728