Hoàng Đệ Đừng Nhấc Đao

Hoàng Đệ Đừng Nhấc Đao

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Hoàng Đệ, Chớ Cầm Đao
Nhóm dịch: Mê Đọc Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 11/11/2020
Tổng lượt xem: 549.8K
Thể loại:

Lúc Tống Thanh Kính bị một kiếm của Tống Chuẩn Trần đâm chết, vô cùng không cam lòng! Lần nữa mở mắt, mang theo hận ý trở về lúc còn nhỏ. Sau khi trọng sinh, Tống Thanh Kính chỉ muốn báo thù tất cả những người từng ức hiếp bản thân. Chỉ là không ngờ — thân là người sống lại một đời, muốn giết chết Tống Chuẩn Trần lúc còn nhỏ vậy mà lại khó như vậy…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 05:24 22/05/2021.
Chương
Ảnh 708
Ảnh 462
Ảnh 258
Ảnh 136
Ảnh 286
Ảnh 304
Ảnh 202
Ảnh 287
Ảnh 377
Ảnh 3316
Ảnh 228
Ảnh 4713
Ảnh 2730
Ảnh 3026
Ảnh 5117
Ảnh 322
Ảnh 6127
Ảnh 4116
Ảnh 3724
Ảnh 4918
Ảnh 4722
Ảnh 6025
Ảnh 5811
Ảnh 717
Ảnh 6617
Ảnh 7321
Ảnh 7425
Ảnh 5529
Ảnh 4621
Ảnh 4922
Ảnh 6028