Hoàng Đệ Đừng Nhấc Đao

Hoàng Đệ Đừng Nhấc Đao

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Hoàng Đệ, Chớ Cầm Đao
Nhóm dịch: Mê Đọc Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 11/11/2020
Tổng lượt xem: 549.3K
Thể loại:

Lúc Tống Thanh Kính bị một kiếm của Tống Chuẩn Trần đâm chết, vô cùng không cam lòng! Lần nữa mở mắt, mang theo hận ý trở về lúc còn nhỏ. Sau khi trọng sinh, Tống Thanh Kính chỉ muốn báo thù tất cả những người từng ức hiếp bản thân. Chỉ là không ngờ — thân là người sống lại một đời, muốn giết chết Tống Chuẩn Trần lúc còn nhỏ vậy mà lại khó như vậy…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 05:24 22/05/2021.
Chương
Ảnh 407
Ảnh 292
Ảnh 178
Ảnh 126
Ảnh 156
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 164
Ảnh 112
Ảnh 167
Ảnh 237
Ảnh 1916
Ảnh 228
Ảnh 2713
Ảnh 1629
Ảnh 1825
Ảnh 2917
Ảnh 222
Ảnh 3427
Ảnh 2216
Ảnh 2124
Ảnh 2718
Ảnh 2822
Ảnh 3325
Ảnh 3511
Ảnh 317
Ảnh 3717
Ảnh 4521
Ảnh 4825
Ảnh 3329
Ảnh 2821
Ảnh 2822
Ảnh 3327