Hòa Thượng Và Tiểu Long Quân

Hòa Thượng Và Tiểu Long Quân

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Mạch Thất
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 18/07/2017
Tổng lượt xem: 318.5K
Thể loại:

Hòa thượng Thương Khung pháp lực cao thâm đã ngăn chặn được cuộc đấu tranh tương tàn giữa hai huynh đệ thần long, lại vì một phút sơ xuất mà khiến thần long Bạch Mạch bị loài người cắt thịt làm đồ ăn. Vô cùng hối hận, hòa thượng Thương Khung đã tìm kiếm linh hồn vun vỡ của hắn suốt 10 năm, lại dùng tinh huyết thân khí nặn ra một Bạch Mạch trong trạng thái ấu long và sống chung với hắn. Thế nhưng, cuộc sống yên bình của hòa thượng Thương Khung đã bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của thần long Bạch Dung.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 10:01 31/05/2020.
Chương
Ảnh 305
Ảnh 171
Ảnh 91
Ảnh 171
Ảnh 152
Ảnh 161
Ảnh 131
Ảnh 151
Ảnh 131
Ảnh 51
Ảnh 111
Ảnh 142
Ảnh 91
Ảnh 81
Ảnh 201
Ảnh 152
Ảnh 141
Ảnh 191
Ảnh 191
Ảnh 131
Ảnh 131
Ảnh 101
Ảnh 171
Ảnh 131
Ảnh 41
Ảnh 81
Ảnh 111
Ảnh 141
Ảnh 171
Ảnh 142
Ảnh 161
Ảnh 171
Ảnh 51
Ảnh 131
Ảnh 152
Ảnh 112
Ảnh 122
Ảnh 143
Ảnh 72
Ảnh 114
Ảnh 92
Ảnh 151
Ảnh 133
Ảnh 102
Ảnh 112
Ảnh 142
Ảnh 72
Ảnh 92
Ảnh 62
Ảnh 52
Ảnh 122
Ảnh 162
Ảnh 143
Ảnh 152
Ảnh 132
Ảnh 62
Ảnh 132
Ảnh 132
Ảnh 93
Ảnh 53
Ảnh 112
Ảnh 122
Ảnh 134
Ảnh 165
Ảnh 108
Ảnh 89
Ảnh 1011
Ảnh 813
Ảnh 1112

Truyện liên quan