Hoa Nhan Sách

Hoa Nhan Sách

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: NTruyen
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 07/10/2018
Tổng lượt xem: 3.3M
Thể loại:

Thái tử quyền khuynh thiên hạ, không rõ ra sao lại muốn lấy một nương tử ô danh “Hồng Hạnh Xuất Tường”, Hoa Gia đại tiểu thư? Tin tức vừa truyền ra, làm kinh động bao nhiêu tâm hồn thiếu thiếu nữ ở kinh đô. Cái gì?! Ả nữ nhân hư hỏng này vẫn khăng khăng không muốn làm phi của thái tử… chỉ vì một hủ mỹ tửu mà trốn theo một nam nhân khác?

Hoa đại tiểu thư: Ta là một nữ nhân lỗ mãng, không hề xứng với người!
Thái tử gia: Vậy ta sẽ làm cho nàng xứng với ta, toàn thiên hạ chỉ có ta mới thể chọn.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 18:59 28/01/2021.
Chương
75
2
5
2
1
Donate ủng hộ nhóm
3
2
2
2
23
22
2
26
8
25
4
24
6
5
28
8
6
11
25
6
6
23
24
4
5
4
3
3
6
11
7
8
8
10
10
12
14
12
20
12
13
10
18
17
11
26
21
21
25
23
29
31
6
28
17
38
35
78
81
68
71
67
42
54
57
59
82
67
87
100
87
93
72
41
50
46
42
38
41
43
46
38
42
39
37
35
40
37
38
30
36
30
344
38
35
33
34
225
33
37
36
33
31
30
27
24
21
26
23
20
221
21
22
27
26
27
230
26
23
33
33
25
25
28
227
230
26
27
27
27
28
28
29
26
225
222
28
22
22
22
22
23
23
22
221
17
22
23
21
20
22
22
22
20
29
28
31
27
29
32
31
32
30
31
33
34
27
28
31
28
36
44
36
28
30
26
32
33
32
26
23
28
29
27
22
24
25
24
23
26
31
26
27
24
29
23
29
26
34
24
30
29
30
28
30
33
29
29
28
29
32
31
35
24
30
33
36
27
29
28
25
27
29
28
29
27
30
26
36
29
26
32
38
39
43
38
42
43
40
40
47
38
48
41
43
50
43
41
41
45
53
37
38
38
37
37
36
36
18
50
44
31
33
50
41
44
43
40
43
41
43
37
44
34
47
44
49
43
49
55
51
47
51
48
49
54
51
69
264
75
75
66
69
77
81
82
273
69
73
59
76
72
79
72
77
65
80
271
490