Hoa Nhan Sách

Hoa Nhan Sách

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: NTruyen
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 07/10/2018
Tổng lượt xem: 3.3M
Thể loại:

Thái tử quyền khuynh thiên hạ, không rõ ra sao lại muốn lấy một nương tử ô danh “Hồng Hạnh Xuất Tường”, Hoa Gia đại tiểu thư? Tin tức vừa truyền ra, làm kinh động bao nhiêu tâm hồn thiếu thiếu nữ ở kinh đô. Cái gì?! Ả nữ nhân hư hỏng này vẫn khăng khăng không muốn làm phi của thái tử… chỉ vì một hủ mỹ tửu mà trốn theo một nam nhân khác?

Hoa đại tiểu thư: Ta là một nữ nhân lỗ mãng, không hề xứng với người!
Thái tử gia: Vậy ta sẽ làm cho nàng xứng với ta, toàn thiên hạ chỉ có ta mới thể chọn.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 18:59 28/01/2021.
Chương
Ảnh 105
Ảnh 22
Ảnh 5
Ảnh 32
Ảnh 21
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 23
Ảnh 22
Ảnh 3
Ảnh 23
Ảnh 33
Ảnh 23
Ảnh 3
Ảnh 27
Ảnh 9
Ảnh 36
Ảnh 35
Ảnh 24
Ảnh 7
Ảnh 6
Ảnh 28
Ảnh 29
Ảnh 27
Ảnh 11
Ảnh 25
Ảnh 6
Ảnh 6
Ảnh 23
Ảnh 24
Ảnh 5
Ảnh 25
Ảnh 24
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 27
Ảnh 311
Ảnh 7
Ảnh 28
Ảnh 8
Ảnh 10
Ảnh 10
Ảnh 213
Ảnh 214
Ảnh 12
Ảnh 20
Ảnh 212
Ảnh 13
Ảnh 10
Ảnh 18
Ảnh 17
Ảnh 11
Ảnh 26
Ảnh 21
Ảnh 21
Ảnh 25
Ảnh 23
Ảnh 29
Ảnh 31
Ảnh 7
Ảnh 28
Ảnh 17
Ảnh 38
Ảnh 35
Ảnh 78
Ảnh 81
Ảnh 68
Ảnh 71
Ảnh 67
Ảnh 44
Ảnh 54
Ảnh 57
Ảnh 59
Ảnh 82
Ảnh 67
Ảnh 87
Ảnh 100
Ảnh 87
Ảnh 93
Ảnh 72
Ảnh 41
Ảnh 50
Ảnh 46
Ảnh 42
Ảnh 238
Ảnh 41
Ảnh 43
Ảnh 46
Ảnh 238
Ảnh 42
Ảnh 39
Ảnh 37
Ảnh 35
Ảnh 40
Ảnh 37
Ảnh 38
Ảnh 30
Ảnh 36
Ảnh 30
Ảnh 444
Ảnh 38
Ảnh 35
Ảnh 33
Ảnh 34
Ảnh 225
Ảnh 233
Ảnh 37
Ảnh 36
Ảnh 33
Ảnh 31
Ảnh 30
Ảnh 27
Ảnh 24
Ảnh 21
Ảnh 26
Ảnh 223
Ảnh 20
Ảnh 321
Ảnh 221
Ảnh 22
Ảnh 27
Ảnh 26
Ảnh 227
Ảnh 230
Ảnh 26
Ảnh 23
Ảnh 33
Ảnh 33
Ảnh 25
Ảnh 25
Ảnh 28
Ảnh 227
Ảnh 330
Ảnh 26
Ảnh 27
Ảnh 27
Ảnh 27
Ảnh 28
Ảnh 28
Ảnh 29
Ảnh 26
Ảnh 225
Ảnh 222
Ảnh 28
Ảnh 22
Ảnh 22
Ảnh 22
Ảnh 22
Ảnh 23
Ảnh 23
Ảnh 22
Ảnh 221
Ảnh 17
Ảnh 22
Ảnh 23
Ảnh 21
Ảnh 20
Ảnh 22
Ảnh 22
Ảnh 22
Ảnh 20
Ảnh 29
Ảnh 28
Ảnh 31
Ảnh 27
Ảnh 29
Ảnh 32
Ảnh 31
Ảnh 32
Ảnh 30
Ảnh 31
Ảnh 33
Ảnh 34
Ảnh 27
Ảnh 28
Ảnh 31
Ảnh 28
Ảnh 36
Ảnh 44
Ảnh 36
Ảnh 28
Ảnh 30
Ảnh 26
Ảnh 32
Ảnh 33
Ảnh 32
Ảnh 26
Ảnh 23
Ảnh 28
Ảnh 29
Ảnh 27
Ảnh 22
Ảnh 24
Ảnh 25
Ảnh 24
Ảnh 23
Ảnh 26
Ảnh 31
Ảnh 26
Ảnh 27
Ảnh 24
Ảnh 29
Ảnh 23
Ảnh 29
Ảnh 26
Ảnh 34
Ảnh 24
Ảnh 30
Ảnh 29
Ảnh 30
Ảnh 28
Ảnh 30
Ảnh 33
Ảnh 29
Ảnh 29
Ảnh 28
Ảnh 29
Ảnh 32
Ảnh 31
Ảnh 35
Ảnh 24
Ảnh 30
Ảnh 33
Ảnh 36
Ảnh 27
Ảnh 29
Ảnh 28
Ảnh 25
Ảnh 27
Ảnh 29
Ảnh 28
Ảnh 29
Ảnh 27
Ảnh 30
Ảnh 26
Ảnh 36
Ảnh 29
Ảnh 26
Ảnh 32
Ảnh 38
Ảnh 39
Ảnh 43
Ảnh 38
Ảnh 42
Ảnh 43
Ảnh 40
Ảnh 40
Ảnh 47
Ảnh 38
Ảnh 48
Ảnh 41
Ảnh 43
Ảnh 50
Ảnh 43
Ảnh 41
Ảnh 41
Ảnh 45
Ảnh 53
Ảnh 37
Ảnh 38
Ảnh 38
Ảnh 37
Ảnh 37
Ảnh 36
Ảnh 36
Ảnh 18
Ảnh 50
Ảnh 44
Ảnh 31
Ảnh 33
Ảnh 50
Ảnh 41
Ảnh 44
Ảnh 43
Ảnh 40
Ảnh 43
Ảnh 41
Ảnh 43
Ảnh 37
Ảnh 44
Ảnh 34
Ảnh 47
Ảnh 44
Ảnh 49
Ảnh 43
Ảnh 49
Ảnh 55
Ảnh 51
Ảnh 47
Ảnh 51
Ảnh 48
Ảnh 49
Ảnh 54
Ảnh 51
Ảnh 69
Ảnh 264
Ảnh 75
Ảnh 75
Ảnh 66
Ảnh 69
Ảnh 77
Ảnh 81
Ảnh 82
Ảnh 273
Ảnh 69
Ảnh 73
Ảnh 59
Ảnh 76
Ảnh 72
Ảnh 79
Ảnh 72
Ảnh 77
Ảnh 65
Ảnh 80
Ảnh 271
Ảnh 490