Hoa Nhan Sách

Hoa Nhan Sách

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: NTruyen
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 07/10/2018
Tổng lượt xem: 3.3M
Thể loại:

Thái tử quyền khuynh thiên hạ, không rõ ra sao lại muốn lấy một nương tử ô danh “Hồng Hạnh Xuất Tường”, Hoa Gia đại tiểu thư? Tin tức vừa truyền ra, làm kinh động bao nhiêu tâm hồn thiếu thiếu nữ ở kinh đô. Cái gì?! Ả nữ nhân hư hỏng này vẫn khăng khăng không muốn làm phi của thái tử… chỉ vì một hủ mỹ tửu mà trốn theo một nam nhân khác?

Hoa đại tiểu thư: Ta là một nữ nhân lỗ mãng, không hề xứng với người!
Thái tử gia: Vậy ta sẽ làm cho nàng xứng với ta, toàn thiên hạ chỉ có ta mới thể chọn.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 18:59 28/01/2021.
Chương
Ảnh 355
Ảnh 102
Ảnh 25
Ảnh 82
Ảnh 51
Ảnh 53
Ảnh 42
Ảnh 33
Ảnh 53
Ảnh 53
Ảnh 33
Ảnh 33
Ảnh 57
Ảnh 29
Ảnh 86
Ảnh 65
Ảnh 44
Ảnh 27
Ảnh 6
Ảnh 48
Ảnh 39
Ảnh 27
Ảnh 11
Ảnh 25
Ảnh 6
Ảnh 26
Ảnh 63
Ảnh 34
Ảnh 25
Ảnh 35
Ảnh 94
Ảnh 24
Ảnh 34
Ảnh 47
Ảnh 411
Ảnh 27
Ảnh 38
Ảnh 8
Ảnh 210
Ảnh 210
Ảnh 213
Ảnh 715
Ảnh 212
Ảnh 220
Ảnh 412
Ảnh 13
Ảnh 210
Ảnh 218
Ảnh 217
Ảnh 11
Ảnh 426
Ảnh 221
Ảnh 421
Ảnh 25
Ảnh 23
Ảnh 229
Ảnh 431
Ảnh 37
Ảnh 228
Ảnh 17
Ảnh 38
Ảnh 335
Ảnh 278
Ảnh 281
Ảnh 268
Ảnh 271
Ảnh 67
Ảnh 244
Ảnh 454
Ảnh 357
Ảnh 259
Ảnh 282
Ảnh 567
Ảnh 587
Ảnh 3100
Ảnh 287
Ảnh 93
Ảnh 272
Ảnh 241
Ảnh 50
Ảnh 46
Ảnh 242
Ảnh 238
Ảnh 241
Ảnh 243
Ảnh 46
Ảnh 238
Ảnh 42
Ảnh 39
Ảnh 337
Ảnh 235
Ảnh 240
Ảnh 37
Ảnh 38
Ảnh 30
Ảnh 336
Ảnh 330
Ảnh 744
Ảnh 338
Ảnh 235
Ảnh 433
Ảnh 334
Ảnh 525
Ảnh 533
Ảnh 437
Ảnh 236
Ảnh 333
Ảnh 331
Ảnh 330
Ảnh 327
Ảnh 224
Ảnh 221
Ảnh 226
Ảnh 523
Ảnh 220
Ảnh 721
Ảnh 221
Ảnh 522
Ảnh 327
Ảnh 426
Ảnh 327
Ảnh 530
Ảnh 326
Ảnh 223
Ảnh 233
Ảnh 333
Ảnh 425
Ảnh 425
Ảnh 228
Ảnh 527
Ảnh 430
Ảnh 26
Ảnh 27
Ảnh 227
Ảnh 27
Ảnh 328
Ảnh 428
Ảnh 29
Ảnh 626
Ảnh 425
Ảnh 422
Ảnh 228
Ảnh 22
Ảnh 222
Ảnh 22
Ảnh 322
Ảnh 23
Ảnh 223
Ảnh 322
Ảnh 421
Ảnh 217
Ảnh 22
Ảnh 23
Ảnh 21
Ảnh 220
Ảnh 222
Ảnh 322
Ảnh 22
Ảnh 320
Ảnh 29
Ảnh 328
Ảnh 231
Ảnh 327
Ảnh 229
Ảnh 32
Ảnh 431
Ảnh 32
Ảnh 30
Ảnh 231
Ảnh 33
Ảnh 234
Ảnh 227
Ảnh 28
Ảnh 331
Ảnh 228
Ảnh 236
Ảnh 44
Ảnh 36
Ảnh 228
Ảnh 230
Ảnh 226
Ảnh 32
Ảnh 233
Ảnh 432
Ảnh 326
Ảnh 23
Ảnh 428
Ảnh 329
Ảnh 27
Ảnh 222
Ảnh 24
Ảnh 25
Ảnh 24
Ảnh 23
Ảnh 26
Ảnh 31
Ảnh 226
Ảnh 27
Ảnh 24
Ảnh 29
Ảnh 23
Ảnh 29
Ảnh 26
Ảnh 234
Ảnh 24
Ảnh 230
Ảnh 329
Ảnh 30
Ảnh 28
Ảnh 30
Ảnh 33
Ảnh 429
Ảnh 29
Ảnh 528
Ảnh 29
Ảnh 32
Ảnh 231
Ảnh 235
Ảnh 24
Ảnh 330
Ảnh 934
Ảnh 36
Ảnh 327
Ảnh 229
Ảnh 228
Ảnh 425
Ảnh 27
Ảnh 29
Ảnh 228
Ảnh 329
Ảnh 327
Ảnh 230
Ảnh 426
Ảnh 336
Ảnh 29
Ảnh 26
Ảnh 32
Ảnh 38
Ảnh 39
Ảnh 243
Ảnh 238
Ảnh 42
Ảnh 43
Ảnh 240
Ảnh 40
Ảnh 247
Ảnh 38
Ảnh 248
Ảnh 241
Ảnh 43
Ảnh 50
Ảnh 43
Ảnh 41
Ảnh 241
Ảnh 45
Ảnh 53
Ảnh 237
Ảnh 238
Ảnh 38
Ảnh 37
Ảnh 37
Ảnh 236
Ảnh 36
Ảnh 18
Ảnh 350
Ảnh 44
Ảnh 31
Ảnh 33
Ảnh 50
Ảnh 41
Ảnh 44
Ảnh 43
Ảnh 40
Ảnh 243
Ảnh 41
Ảnh 43
Ảnh 37
Ảnh 44
Ảnh 34
Ảnh 47
Ảnh 44
Ảnh 49
Ảnh 43
Ảnh 249
Ảnh 55
Ảnh 51
Ảnh 47
Ảnh 51
Ảnh 48
Ảnh 49
Ảnh 54
Ảnh 51
Ảnh 69
Ảnh 264
Ảnh 75
Ảnh 75
Ảnh 66
Ảnh 69
Ảnh 77
Ảnh 281
Ảnh 82
Ảnh 273
Ảnh 69
Ảnh 73
Ảnh 259
Ảnh 76
Ảnh 72
Ảnh 79
Ảnh 72
Ảnh 77
Ảnh 65
Ảnh 380
Ảnh 371
Ảnh 1490

Truyện liên quan