Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: iCiyuan
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 04/02/2021
Tổng lượt xem: 407.3K
Thể loại:

Nữ thần cai quản 3000 không gian Lăng Thanh Huyền bất ngờ qua đời. Để tìm kiếm ký ức và sinh mạng, cô buộc phải xuyên vào các không gian, “tấn công” nam chính độc ác trong không gian đó, ngăn cản hắn biến thành kẻ ác. Để có thể kéo đóa sen đen đó về làm một đóa sen trắng, nữ chính dùng hành động thực tế của mình để nói với đám yêu diễm tiện nhân xung quanh các nam chính đó: Dù trong thế giới nào thì hắn vẫn là hắn!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 08:19 30/07/2022.
Chương
Ảnh 38413
Ảnh 1945
Ảnh 2248
Ảnh 1128
Ảnh 2116
Ảnh 796
Ảnh 1607
Ảnh 1745
Ảnh 1704
Ảnh 2625
Ảnh 1923
Ảnh 1434
Ảnh 1225
Ảnh 1425
Ảnh 1778
Ảnh 1306
Ảnh 1955
Ảnh 1806
Ảnh 1765
Ảnh 1495
Ảnh 1754
Ảnh 2451
Ảnh 2034
Ảnh 2424
Ảnh 2273
Ảnh 1502
Ảnh 2084
Ảnh 1685
Ảnh 873
Ảnh 1535
Ảnh 2653
Ảnh 1094
Ảnh 2644
Ảnh 2435
Ảnh 2635
Ảnh 1693
Ảnh 1266
Ảnh 1694
Ảnh 1763
Ảnh 1546
Ảnh 805
Ảnh 2099
Ảnh 1684
Ảnh 1548
Ảnh 2556
Ảnh 963
Ảnh 1893
Ảnh 873
Ảnh 2163
Ảnh 813
Ảnh 1593
Ảnh 2073
Ảnh 2223
Ảnh 1413
Ảnh 2233
Ảnh 1993
Ảnh 2391
Ảnh 1792
Ảnh 2612
Ảnh 2682
Ảnh 2052
Ảnh 2652
Ảnh 259
Ảnh 2332
Ảnh 145
Ảnh 187
Ảnh 2651
Ảnh 163
Ảnh 2453
Ảnh 2862
Ảnh 2803
Ảnh 2702
Ảnh 3214
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 71 2744
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 70 3605
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 69 32811
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 68 20411
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 67 2587
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 66 2726
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 65 29510
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 64 2666
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 63 3847
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 62 35412
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 61 30810
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 60 4269
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 59 1648
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 58 3078
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 57 2547
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 56 3695
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 55 42110
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 54.5 3299
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 54 1336
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 53 647
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 52 2409
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 51 3006
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 50 3019
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 49 2937
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 48 30814
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 47 35112
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 46 31814
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 45 1189
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 44 39817
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 43 35711
Ảnh 40415
Ảnh 48516
Ảnh 41914
Ảnh 29616
Ảnh 21117
Ảnh 34614
Ảnh 39013
Ảnh 42312
Ảnh 26915
Ảnh 45315
Ảnh 40415
Ảnh 40014
Ảnh 41412
Ảnh 38218
Ảnh 29615
Ảnh 30114
Ảnh 26213
Ảnh 18316
Ảnh 12416
Ảnh 16819
Ảnh 26614
Ảnh 29415
Ảnh 24119
Ảnh 26320
Ảnh 32321
Ảnh 24921
Ảnh 19825
Ảnh 30020
Ảnh 23930
Ảnh 29733
Ảnh 33239
Ảnh 29244
Ảnh 24050
Ảnh 22350
Ảnh 13739
Ảnh 15135
Ảnh 25930
Ảnh 26332
Ảnh 41731
Ảnh 38528
Ảnh 33345
Ảnh 52232