Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: iCiyuan
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 04/02/2021
Tổng lượt xem: 412.6K
Thể loại:

Nữ thần cai quản 3000 không gian Lăng Thanh Huyền bất ngờ qua đời. Để tìm kiếm ký ức và sinh mạng, cô buộc phải xuyên vào các không gian, “tấn công” nam chính độc ác trong không gian đó, ngăn cản hắn biến thành kẻ ác. Để có thể kéo đóa sen đen đó về làm một đóa sen trắng, nữ chính dùng hành động thực tế của mình để nói với đám yêu diễm tiện nhân xung quanh các nam chính đó: Dù trong thế giới nào thì hắn vẫn là hắn!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 08:19 30/07/2022.
Chương
Ảnh 53113
Ảnh 2405
Ảnh 2658
Ảnh 1398
Ảnh 2476
Ảnh 896
Ảnh 1857
Ảnh 2065
Ảnh 1994
Ảnh 3035
Ảnh 2183
Ảnh 1624
Ảnh 1395
Ảnh 1615
Ảnh 1998
Ảnh 1486
Ảnh 2225
Ảnh 2046
Ảnh 2025
Ảnh 1715
Ảnh 2024
Ảnh 2881
Ảnh 2364
Ảnh 2764
Ảnh 2623
Ảnh 1772
Ảnh 2414
Ảnh 1945
Ảnh 973
Ảnh 1755
Ảnh 3053
Ảnh 1254
Ảnh 3064
Ảnh 2725
Ảnh 3025
Ảnh 1883
Ảnh 1436
Ảnh 1984
Ảnh 2033
Ảnh 1756
Ảnh 855
Ảnh 2399
Ảnh 1934
Ảnh 1808
Ảnh 2876
Ảnh 1143
Ảnh 2163
Ảnh 1003
Ảnh 2533
Ảnh 973
Ảnh 1923
Ảnh 2493
Ảnh 2663
Ảnh 1683
Ảnh 2643
Ảnh 2363
Ảnh 2811
Ảnh 2142
Ảnh 3042
Ảnh 3152
Ảnh 2412
Ảnh 3132
Ảnh 303
Ảnh 2752
Ảnh 171
Ảnh 219
Ảnh 3081
Ảnh 186
Ảnh 2833
Ảnh 3302
Ảnh 3223
Ảnh 3132
Ảnh 3634
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 71 3124
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 70 4065
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 69 37011
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 68 23111
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 67 2887
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 66 2986
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 65 33010
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 64 2986
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 63 4277
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 62 39512
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 61 34410
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 60 4739
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 59 1748
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 58 3398
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 57 2827
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 56 4075
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 55 47310
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 54.5 3599
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 54 1506
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 53 737
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 52 2729
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 51 3426
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 50 3449
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 49 3367
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 48 34414
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 47 39512
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 46 35914
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 45 1329
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 44 44317
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 43 39811
Ảnh 44015
Ảnh 53216
Ảnh 47414
Ảnh 33516
Ảnh 24117
Ảnh 39114
Ảnh 43413
Ảnh 46812
Ảnh 29215
Ảnh 50315
Ảnh 45115
Ảnh 44714
Ảnh 47712
Ảnh 42518
Ảnh 33415
Ảnh 34714
Ảnh 30013
Ảnh 21016
Ảnh 14016
Ảnh 19719
Ảnh 31214
Ảnh 34315
Ảnh 28119
Ảnh 30420
Ảnh 37321
Ảnh 28921
Ảnh 22925
Ảnh 35020
Ảnh 28730
Ảnh 34233
Ảnh 38439
Ảnh 34244
Ảnh 27850
Ảnh 25750
Ảnh 14939
Ảnh 17235
Ảnh 30130
Ảnh 30932
Ảnh 48631
Ảnh 45128
Ảnh 38745
Ảnh 61932