Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: iCiyuan
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 04/02/2021
Tổng lượt xem: 383.1K
Thể loại:

Nữ thần cai quản 3000 không gian Lăng Thanh Huyền bất ngờ qua đời. Để tìm kiếm ký ức và sinh mạng, cô buộc phải xuyên vào các không gian, “tấn công” nam chính độc ác trong không gian đó, ngăn cản hắn biến thành kẻ ác. Để có thể kéo đóa sen đen đó về làm một đóa sen trắng, nữ chính dùng hành động thực tế của mình để nói với đám yêu diễm tiện nhân xung quanh các nam chính đó: Dù trong thế giới nào thì hắn vẫn là hắn!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 18:26 28/10/2021.
Chương
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 65 0
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 64 1206
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 63 1856
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 62 19812
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 61 17510
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 60 2479
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 59 1168
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 58 1948
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 57 1637
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 56 2255
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 55 25910
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 54.5 1988
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 54 876
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 53 447
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 52 14610
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 51 1636
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 50 1629
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 49 1727
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 48 18714
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 47 19612
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 46 21014
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 45 809
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 44 25917
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 43 23911
Ảnh 26015
Ảnh 33416
Ảnh 27214
Ảnh 20216
Ảnh 14517
Ảnh 22714
Ảnh 26313
Ảnh 29212
Ảnh 19614
Ảnh 30414
Ảnh 27815
Ảnh 27513
Ảnh 26812
Ảnh 26217
Ảnh 18015
Ảnh 17814
Ảnh 14113
Ảnh 10516
Ảnh 6916
Ảnh 8619
Ảnh 13814
Ảnh 15314
Ảnh 12119
Ảnh 13620
Ảnh 16821
Ảnh 13321
Ảnh 11025
Ảnh 14920
Ảnh 12928
Ảnh 15030
Ảnh 16138
Ảnh 14442
Ảnh 11748
Ảnh 10747
Ảnh 6738
Ảnh 7131
Ảnh 11628
Ảnh 12229
Ảnh 19327
Ảnh 17424
Ảnh 15638
Ảnh 23025