Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: iCiyuan
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 04/02/2021
Tổng lượt xem: 397.6K
Thể loại:

Nữ thần cai quản 3000 không gian Lăng Thanh Huyền bất ngờ qua đời. Để tìm kiếm ký ức và sinh mạng, cô buộc phải xuyên vào các không gian, “tấn công” nam chính độc ác trong không gian đó, ngăn cản hắn biến thành kẻ ác. Để có thể kéo đóa sen đen đó về làm một đóa sen trắng, nữ chính dùng hành động thực tế của mình để nói với đám yêu diễm tiện nhân xung quanh các nam chính đó: Dù trong thế giới nào thì hắn vẫn là hắn!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 14:48 18/05/2022.
Chương
Ảnh 805
Ảnh 785
Ảnh 974
Ảnh 1311
Ảnh 1094
Ảnh 1624
Ảnh 1483
Ảnh 1012
Ảnh 1404
Ảnh 1105
Ảnh 673
Ảnh 1105
Ảnh 1833
Ảnh 834
Ảnh 1924
Ảnh 1715
Ảnh 1755
Ảnh 1253
Ảnh 996
Ảnh 1244
Ảnh 1293
Ảnh 1176
Ảnh 605
Ảnh 1599
Ảnh 1254
Ảnh 1118
Ảnh 1866
Ảnh 723
Ảnh 1423
Ảnh 653
Ảnh 1593
Ảnh 583
Ảnh 1183
Ảnh 1473
Ảnh 1583
Ảnh 1043
Ảnh 1643
Ảnh 1403
Ảnh 1761
Ảnh 1352
Ảnh 1922
Ảnh 1952
Ảnh 1552
Ảnh 2022
Ảnh 195
Ảnh 1812
Ảnh 111
Ảnh 148
Ảnh 2001
Ảnh 123
Ảnh 1853
Ảnh 2222
Ảnh 2173
Ảnh 2122
Ảnh 2514
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 71 2294
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 70 3025
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 69 27311
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 68 17411
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 67 2257
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 66 2356
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 65 25710
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 64 2296
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 63 3297
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 62 30812
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 61 26510
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 60 3619
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 59 1468
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 58 2728
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 57 2267
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 56 3175
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 55 35510
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 54.5 2859
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 54 1186
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 53 547
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 52 2069
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 51 2476
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 50 2439
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 49 2487
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 48 26014
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 47 28512
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 46 27414
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 45 1019
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 44 34117
Ảnh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc – Chap 43 31211
Ảnh 35415
Ảnh 42716
Ảnh 36714
Ảnh 26016
Ảnh 18417
Ảnh 29914
Ảnh 34313
Ảnh 37112
Ảnh 24215
Ảnh 39115
Ảnh 35715
Ảnh 34914
Ảnh 35712
Ảnh 33718
Ảnh 25515
Ảnh 25414
Ảnh 21713
Ảnh 15516
Ảnh 10316
Ảnh 13819
Ảnh 21414
Ảnh 23614
Ảnh 19019
Ảnh 21420
Ảnh 26121
Ảnh 20421
Ảnh 16225
Ảnh 23920
Ảnh 19229
Ảnh 24133
Ảnh 25739
Ảnh 22743
Ảnh 19049
Ảnh 17350
Ảnh 10839
Ảnh 11835
Ảnh 20330
Ảnh 20532
Ảnh 32531
Ảnh 29327
Ảnh 25544
Ảnh 39529