Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa

Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Princess Strategy
Tác giả: Tửu Cửu
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 16/04/2020
Tổng lượt xem: 2.1M
Thể loại:

Tôi xuyên không rồi! Khác với những người cha máu lạnh giết chóc kia! Cha tôi là một nữ nhi nô chính hiệu! Tôi là công chúa nhỏ duy nhất của ông ấy! Tôi còn có cả hệ thống! Cả người tôi đều là bug hack! Nhưng tôi lại không ngờ…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 01:44 03/05/2021.
Chương
6
9
10
12
17
Donate ủng hộ nhóm
232
32
27
45
48
34
33
36
26
23
37
26
27
34
40
39
53
54
65
52
76
58
79
76
76
78
117
127
137
152
216
284
278
324
338
497
674
589
291
183
168
167
197
156
219
209
190
179
189
178
169
172
216
194
205
255
238
222
244
252
267
216