Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa

Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Princess Strategy
Tác giả: Tửu Cửu
Nhóm dịch: Owl Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 16/04/2020
Tổng lượt xem: 1M
Thể loại:

Tôi xuyên không rồi! Khác với những người cha máu lạnh giết chóc kia! Cha tôi là một nữ nhi nô chính hiệu! Tôi là công chúa nhỏ duy nhất của ông ấy! Tôi còn có cả hệ thống! Cả người tôi đều là bug hack! Nhưng tôi lại không ngờ…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 16:45 18/01/2021.
Chương
25
19
23
31
34
Donate ủng hộ nhóm
34
43
44
54
47
69
48
76
74
74
76
115
125
136
150
214
281
274
321
334
494
670
588
288
182
166
166
196
155
218
208
189
178
188
177
167
171
214
193
204
253
237
221
243
250
264
213