Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Nhất Khúc Nhật Nguyệt
Nhóm dịch: Miêu Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 09/02/2019
Tổng lượt xem: 658.9K
Thể loại:

Trẫm xem như đứng đầu thiên hạ thì sao? Hậu cung từng mỹ nam, mỗi người đều tránh trẫm như rắn rết, bách quan cả triều càng sợ trẫm như sợ cọp. Thiên hạ đồn đại trẫm là một tên vua hoang dâm tục tĩu, thực ra trẫm không đáng sợ như trong lời đồn, đều là do trẫm bị tên Nhiếp Chính Vương kia bức ép!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 11:58 03/08/2021.
Chương
34
6
10
7
12
Donate ủng hộ nhóm
13
6
5
71
31
8
1
21
6
25
6
10
36
37
27
15
219
9
7
9
9
8
7
29
58
139
56
49
59
96
67
108
88
109
56
107
39
69
410
37
79
117
148
99
116
67
168
66
66
147
157
159
910
108
87
1011
1510
129
108
12
39
1810
2310
2213
2813
3117
3815
4024