Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Nhất Khúc Nhật Nguyệt
Nhóm dịch: Miêu Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 09/02/2019
Tổng lượt xem: 659.9K
Thể loại:

Trẫm xem như đứng đầu thiên hạ thì sao? Hậu cung từng mỹ nam, mỗi người đều tránh trẫm như rắn rết, bách quan cả triều càng sợ trẫm như sợ cọp. Thiên hạ đồn đại trẫm là một tên vua hoang dâm tục tĩu, thực ra trẫm không đáng sợ như trong lời đồn, đều là do trẫm bị tên Nhiếp Chính Vương kia bức ép!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:03 02/09/2021.
Chương
Ảnh 691
Ảnh 18
Ảnh 21
Ảnh 641
Ảnh 13
Ảnh 18
Ảnh 15
Ảnh 20
Ảnh 22
Ảnh 12
Ảnh 11
Ảnh 111
Ảnh 81
Ảnh 8
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 6
Ảnh 25
Ảnh 6
Ảnh 10
Ảnh 36
Ảnh 37
Ảnh 27
Ảnh 15
Ảnh 219
Ảnh 9
Ảnh 7
Ảnh 9
Ảnh 9
Ảnh 8
Ảnh 7
Ảnh 29
Ảnh 108
Ảnh 2810
Ảnh 187
Ảnh 1610
Ảnh 1610
Ảnh 238
Ảnh 208
Ảnh 259
Ảnh 2010
Ảnh 2410
Ảnh 187
Ảnh 237
Ảnh 1111
Ảnh 1610
Ảnh 1411
Ảnh 148
Ảnh 219
Ảnh 237
Ảnh 368
Ảnh 2310
Ảnh 267
Ảnh 188
Ảnh 369
Ảnh 197
Ảnh 198
Ảnh 338
Ảnh 348
Ảnh 3910
Ảnh 2310
Ảnh 2810
Ảnh 227
Ảnh 2611
Ảnh 3411
Ảnh 299
Ảnh 268
Ảnh 613
Ảnh 99
Ảnh 4410
Ảnh 5411
Ảnh 5214
Ảnh 6413
Ảnh 7018
Ảnh 9817
Ảnh 9328