Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Nhất Khúc Nhật Nguyệt
Nhóm dịch: Miêu Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 09/02/2019
Tổng lượt xem: 660K
Thể loại:

Trẫm xem như đứng đầu thiên hạ thì sao? Hậu cung từng mỹ nam, mỗi người đều tránh trẫm như rắn rết, bách quan cả triều càng sợ trẫm như sợ cọp. Thiên hạ đồn đại trẫm là một tên vua hoang dâm tục tĩu, thực ra trẫm không đáng sợ như trong lời đồn, đều là do trẫm bị tên Nhiếp Chính Vương kia bức ép!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:03 02/09/2021.
Chương
Ảnh 741
Ảnh 19
Ảnh 21
Ảnh 661
Ảnh 13
Ảnh 18
Ảnh 15
Ảnh 20
Ảnh 22
Ảnh 12
Ảnh 12
Ảnh 111
Ảnh 81
Ảnh 8
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 6
Ảnh 25
Ảnh 6
Ảnh 10
Ảnh 36
Ảnh 37
Ảnh 27
Ảnh 15
Ảnh 219
Ảnh 9
Ảnh 7
Ảnh 9
Ảnh 9
Ảnh 8
Ảnh 7
Ảnh 29
Ảnh 108
Ảnh 3210
Ảnh 257
Ảnh 2010
Ảnh 1810
Ảnh 268
Ảnh 238
Ảnh 289
Ảnh 2210
Ảnh 2710
Ảnh 207
Ảnh 257
Ảnh 1311
Ảnh 1810
Ảnh 1711
Ảnh 168
Ảnh 249
Ảnh 267
Ảnh 408
Ảnh 2510
Ảnh 307
Ảnh 218
Ảnh 409
Ảnh 217
Ảnh 218
Ảnh 378
Ảnh 378
Ảnh 4310
Ảnh 2610
Ảnh 3010
Ảnh 257
Ảnh 2911
Ảnh 3711
Ảnh 329
Ảnh 298
Ảnh 613
Ảnh 129
Ảnh 4810
Ảnh 6011
Ảnh 5714
Ảnh 7113
Ảnh 7618
Ảnh 10817
Ảnh 10028