Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Nhất Khúc Nhật Nguyệt
Nhóm dịch: Miêu Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 09/02/2019
Tổng lượt xem: 660.2K
Thể loại:

Trẫm xem như đứng đầu thiên hạ thì sao? Hậu cung từng mỹ nam, mỗi người đều tránh trẫm như rắn rết, bách quan cả triều càng sợ trẫm như sợ cọp. Thiên hạ đồn đại trẫm là một tên vua hoang dâm tục tĩu, thực ra trẫm không đáng sợ như trong lời đồn, đều là do trẫm bị tên Nhiếp Chính Vương kia bức ép!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:03 02/09/2021.
Chương
Ảnh 821
Ảnh 20
Ảnh 22
Ảnh 671
Ảnh 14
Ảnh 18
Ảnh 15
Ảnh 20
Ảnh 23
Ảnh 12
Ảnh 12
Ảnh 111
Ảnh 81
Ảnh 8
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 6
Ảnh 25
Ảnh 6
Ảnh 10
Ảnh 236
Ảnh 37
Ảnh 27
Ảnh 15
Ảnh 219
Ảnh 9
Ảnh 7
Ảnh 9
Ảnh 9
Ảnh 8
Ảnh 7
Ảnh 29
Ảnh 108
Ảnh 3410
Ảnh 277
Ảnh 2110
Ảnh 1910
Ảnh 288
Ảnh 258
Ảnh 319
Ảnh 2510
Ảnh 2910
Ảnh 227
Ảnh 257
Ảnh 1411
Ảnh 1910
Ảnh 1911
Ảnh 178
Ảnh 289
Ảnh 277
Ảnh 428
Ảnh 2710
Ảnh 327
Ảnh 228
Ảnh 449
Ảnh 237
Ảnh 228
Ảnh 418
Ảnh 438
Ảnh 4710
Ảnh 2710
Ảnh 3110
Ảnh 267
Ảnh 3311
Ảnh 4011
Ảnh 359
Ảnh 308
Ảnh 613
Ảnh 129
Ảnh 5010
Ảnh 6511
Ảnh 6214
Ảnh 7613
Ảnh 8118
Ảnh 11617
Ảnh 11028