Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Nhất Khúc Nhật Nguyệt
Nhóm dịch: Miêu Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 09/02/2019
Tổng lượt xem: 659.6K
Thể loại:

Trẫm xem như đứng đầu thiên hạ thì sao? Hậu cung từng mỹ nam, mỗi người đều tránh trẫm như rắn rết, bách quan cả triều càng sợ trẫm như sợ cọp. Thiên hạ đồn đại trẫm là một tên vua hoang dâm tục tĩu, thực ra trẫm không đáng sợ như trong lời đồn, đều là do trẫm bị tên Nhiếp Chính Vương kia bức ép!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:03 02/09/2021.
Chương
Ảnh 60
Ảnh 14
Ảnh 18
Ảnh 601
Ảnh 12
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 17
Ảnh 15
Ảnh 20
Ảnh 22
Ảnh 12
Ảnh 11
Ảnh 111
Ảnh 81
Ảnh 8
Ảnh 1
Ảnh 21
Ảnh 6
Ảnh 25
Ảnh 6
Ảnh 10
Ảnh 36
Ảnh 37
Ảnh 27
Ảnh 15
Ảnh 219
Ảnh 9
Ảnh 7
Ảnh 9
Ảnh 9
Ảnh 8
Ảnh 7
Ảnh 29
Ảnh 98
Ảnh 2310
Ảnh 137
Ảnh 1010
Ảnh 109
Ảnh 177
Ảnh 157
Ảnh 188
Ảnh 159
Ảnh 189
Ảnh 126
Ảnh 177
Ảnh 710
Ảnh 129
Ảnh 1010
Ảnh 107
Ảnh 169
Ảnh 197
Ảnh 318
Ảnh 199
Ảnh 216
Ảnh 137
Ảnh 288
Ảnh 166
Ảnh 157
Ảnh 287
Ảnh 297
Ảnh 339
Ảnh 2110
Ảnh 229
Ảnh 207
Ảnh 2311
Ảnh 3110
Ảnh 269
Ảnh 238
Ảnh 612
Ảnh 89
Ảnh 3810
Ảnh 4610
Ảnh 4513
Ảnh 5513
Ảnh 5918
Ảnh 8216
Ảnh 8027