Hậu Cung Của Nữ Đế

Hậu Cung Của Nữ Đế

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đường Tử Hoa Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 03/06/2019
Tổng lượt xem: 2M
Thể loại:

“Tam công chúa! Tam công chúa! Mấy phò mã của ngài lại đánh nhau rồi!”

Nữ tổng giám đốc bá đạo xuyên không đến thế giới nữ tôn, trong một đêm tỉnh ngủ lại được thêm bảy lão công!! Không chỉ phải dùng quyền mưu đấu tranh để tranh đoạt vương vị, mà còn ngày ngày ứng phó với tình nhân kia…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 22:25 13/01/2021.
Chương
11
15
10
12
16
Donate ủng hộ nhóm
16
18
17
21
18
19
34
20
21
24
18
15
23
17
20
16
24
16
19
29
34
29
18
23
17
32
21
24
38
25
26
28
27
27
21
32
31
28
24
27
31
32
24
30
36
28
27
28
30
35
39
30
32
39
36
28
30
39
31
42
36
31
37
38
42
37
34
40
32
39
29
40
58
56
41
39
49
51
46
56
54
43
40
52
57
48
33
37
29
143
21
24
28
20
25
23
22
16
18
16
19
16
28
22
16
16
18
20
21
21
20
17
20
17
21
20
23
16
20
18
15
16
17
20
14
17
18
14
18
18
15
14
13
13
16
18
18
17
39
38
36
43
33
35
33
33
33
26
39
35
35
45
38
44
37
41
50
36
41
40
30
37
38
40
43
37
35
45
45
45
50
30
35
33
41
42
37
40
42
43
46
45
40
50
34
39
44
53
47
58

Truyện liên quan