Hậu Cung Của Nữ Đế

Hậu Cung Của Nữ Đế

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đường Tử Hoa Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 03/06/2019
Tổng lượt xem: 3.3M
Thể loại:

“Tam công chúa! Tam công chúa! Mấy phò mã của ngài lại đánh nhau rồi!”

Nữ tổng giám đốc bá đạo xuyên không đến thế giới nữ tôn, trong một đêm tỉnh ngủ lại được thêm bảy lão công!! Không chỉ phải dùng quyền mưu đấu tranh để tranh đoạt vương vị, mà còn ngày ngày ứng phó với tình nhân kia…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 15:53 15/04/2021.
Chương
8
7
7
11
15
Donate ủng hộ nhóm
14
12
15
15
13
14
13
14
12
15
18
15
17
16
15
18
19
14
13
20
18
22
22
19
24
21
26
18
24
14
13
19
20
20
26
23
21
20
36
21
22
25
21
17
25
17
21
17
25
17
20
30
35
30
19
24
18
34
22
25
40
27
27
30
28
28
22
35
33
29
25
28
32
33
25
31
37
29
28
29
31
36
40
31
32
40
37
29
31
40
32
43
37
32
38
39
43
38
35
42
33
40
30
41
59
57
41
39
49
52
47
57
55
43
41
52
58
48
34
39
31
145
21
24
29
21
27
25
23
16
19
17
20
17
29
23
16
17
18
20
22
23
21
19
21
18
22
21
24
17
21
19
16
16
18
21
14
18
19
15
18
19
15
15
14
13
17
19
19
17
40
39
37
45
34
36
33
34
34
27
40
36
36
46
39
45
38
42
51
37
42
41
31
38
39
40
44
38
36
45
46
46
51
31
36
33
41
43
37
40
42
44
47
46
40
50
35
40
44
54
48
59

Truyện liên quan