Hào Môn Thịnh Sủng

Hào Môn Thịnh Sủng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Kiệt Du
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 17/07/2020
Tổng lượt xem: 673.4K
Thể loại:

Sở Từ vì cứu gia đình gặp khó khăn trong tài chính, bị ép gả cho đại thiếu gia Hách Liên Lan Nhã thân thể ốm yếu nhiều bệnh của nhà Hách Liên. Nghe đồn đại thiếu gia nhà Hách Liên là cái ấm thuốc, mệnh mỏng như sợi chỉ, bất cứ lúc nào cũng có thể lên thiên đàng. Nghe đồn đại thiếu gia nhà Hách Liên không được, cho dù có gả qua đó cũng như ở góa. Nhưng buổi sáng không găp được lão công thân yêu, buổi tối ngược lại rất đúng giờ đợi ở phòng ngủ…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 12:41 01/04/2021.
Chương
Ảnh 6617
Ảnh 1616
Ảnh 5613
Ảnh 3819
Ảnh 4615
Ảnh 4916
Ảnh 4127
Ảnh 4422
Ảnh 5036
Ảnh 2943
Ảnh 3248
Ảnh 2252
Ảnh 2950
Ảnh 1770
Ảnh 4855
Ảnh 3885
Ảnh 7699
Ảnh 35154
Ảnh 48173
Ảnh 75181
Ảnh 30198
Ảnh 53197
Ảnh 78253
Ảnh 63156
Ảnh 142192