Hào Môn Thịnh Sủng

Hào Môn Thịnh Sủng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Kiệt Du
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 17/07/2020
Tổng lượt xem: 673.2K
Thể loại:

Sở Từ vì cứu gia đình gặp khó khăn trong tài chính, bị ép gả cho đại thiếu gia Hách Liên Lan Nhã thân thể ốm yếu nhiều bệnh của nhà Hách Liên. Nghe đồn đại thiếu gia nhà Hách Liên là cái ấm thuốc, mệnh mỏng như sợi chỉ, bất cứ lúc nào cũng có thể lên thiên đàng. Nghe đồn đại thiếu gia nhà Hách Liên không được, cho dù có gả qua đó cũng như ở góa. Nhưng buổi sáng không găp được lão công thân yêu, buổi tối ngược lại rất đúng giờ đợi ở phòng ngủ…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 12:41 01/04/2021.
Chương
Ảnh 4817
Ảnh 1216
Ảnh 4413
Ảnh 3119
Ảnh 3615
Ảnh 3816
Ảnh 3227
Ảnh 3422
Ảnh 4036
Ảnh 2243
Ảnh 2248
Ảnh 1752
Ảnh 2150
Ảnh 1370
Ảnh 3555
Ảnh 2985
Ảnh 6099
Ảnh 28154
Ảnh 33173
Ảnh 58181
Ảnh 26198
Ảnh 42197
Ảnh 60253
Ảnh 49156
Ảnh 110192

Truyện liên quan