Hào Môn Thịnh Sủng

Hào Môn Thịnh Sủng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Kiệt Du
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 17/07/2020
Tổng lượt xem: 673K
Thể loại:

Sở Từ vì cứu gia đình gặp khó khăn trong tài chính, bị ép gả cho đại thiếu gia Hách Liên Lan Nhã thân thể ốm yếu nhiều bệnh của nhà Hách Liên. Nghe đồn đại thiếu gia nhà Hách Liên là cái ấm thuốc, mệnh mỏng như sợi chỉ, bất cứ lúc nào cũng có thể lên thiên đàng. Nghe đồn đại thiếu gia nhà Hách Liên không được, cho dù có gả qua đó cũng như ở góa. Nhưng buổi sáng không găp được lão công thân yêu, buổi tối ngược lại rất đúng giờ đợi ở phòng ngủ…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 12:41 01/04/2021.
Chương
Ảnh 4317
Ảnh 1016
Ảnh 3613
Ảnh 2519
Ảnh 3015
Ảnh 3216
Ảnh 2727
Ảnh 2822
Ảnh 3236
Ảnh 1943
Ảnh 1948
Ảnh 1552
Ảnh 2050
Ảnh 1170
Ảnh 3055
Ảnh 2285
Ảnh 4799
Ảnh 24154
Ảnh 25173
Ảnh 42181
Ảnh 20198
Ảnh 32197
Ảnh 48253
Ảnh 41156
Ảnh 88192