Hào Môn Thịnh Sủng

Hào Môn Thịnh Sủng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Kiệt Du
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 17/07/2020
Tổng lượt xem: 672.7K
Thể loại:

Sở Từ vì cứu gia đình gặp khó khăn trong tài chính, bị ép gả cho đại thiếu gia Hách Liên Lan Nhã thân thể ốm yếu nhiều bệnh của nhà Hách Liên. Nghe đồn đại thiếu gia nhà Hách Liên là cái ấm thuốc, mệnh mỏng như sợi chỉ, bất cứ lúc nào cũng có thể lên thiên đàng. Nghe đồn đại thiếu gia nhà Hách Liên không được, cho dù có gả qua đó cũng như ở góa. Nhưng buổi sáng không găp được lão công thân yêu, buổi tối ngược lại rất đúng giờ đợi ở phòng ngủ…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 12:41 01/04/2021.
Chương
Ảnh 2217
Ảnh 516
Ảnh 2313
Ảnh 1619
Ảnh 1915
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 2216
Ảnh 1627
Ảnh 1522
Ảnh 1936
Ảnh 1243
Ảnh 1148
Ảnh 1052
Ảnh 1350
Ảnh 870
Ảnh 1855
Ảnh 1385
Ảnh 2799
Ảnh 14154
Ảnh 15173
Ảnh 26181
Ảnh 12198
Ảnh 19197
Ảnh 29253
Ảnh 25156
Ảnh 53191