Hào Môn Thịnh Sủng

Hào Môn Thịnh Sủng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Kiệt Du
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 17/07/2020
Tổng lượt xem: 673.4K
Thể loại:

Sở Từ vì cứu gia đình gặp khó khăn trong tài chính, bị ép gả cho đại thiếu gia Hách Liên Lan Nhã thân thể ốm yếu nhiều bệnh của nhà Hách Liên. Nghe đồn đại thiếu gia nhà Hách Liên là cái ấm thuốc, mệnh mỏng như sợi chỉ, bất cứ lúc nào cũng có thể lên thiên đàng. Nghe đồn đại thiếu gia nhà Hách Liên không được, cho dù có gả qua đó cũng như ở góa. Nhưng buổi sáng không găp được lão công thân yêu, buổi tối ngược lại rất đúng giờ đợi ở phòng ngủ…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 12:41 01/04/2021.
Chương
Ảnh 6417
Ảnh 1616
Ảnh 5613
Ảnh 3819
Ảnh 4515
Ảnh 4816
Ảnh 3927
Ảnh 4222
Ảnh 4936
Ảnh 2843
Ảnh 3048
Ảnh 2152
Ảnh 2850
Ảnh 1670
Ảnh 4655
Ảnh 3685
Ảnh 7399
Ảnh 35154
Ảnh 46173
Ảnh 71181
Ảnh 30198
Ảnh 50197
Ảnh 74253
Ảnh 59156
Ảnh 132192