Hào Môn Thịnh Sủng

Hào Môn Thịnh Sủng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Kiệt Du
Nhóm dịch: Icon Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 17/07/2020
Tổng lượt xem: 673.5K
Thể loại:

Sở Từ vì cứu gia đình gặp khó khăn trong tài chính, bị ép gả cho đại thiếu gia Hách Liên Lan Nhã thân thể ốm yếu nhiều bệnh của nhà Hách Liên. Nghe đồn đại thiếu gia nhà Hách Liên là cái ấm thuốc, mệnh mỏng như sợi chỉ, bất cứ lúc nào cũng có thể lên thiên đàng. Nghe đồn đại thiếu gia nhà Hách Liên không được, cho dù có gả qua đó cũng như ở góa. Nhưng buổi sáng không găp được lão công thân yêu, buổi tối ngược lại rất đúng giờ đợi ở phòng ngủ…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 12:41 01/04/2021.
Chương
Ảnh 6817
Ảnh 1716
Ảnh 5713
Ảnh 3919
Ảnh 4715
Ảnh 5016
Ảnh 4227
Ảnh 4522
Ảnh 5136
Ảnh 3043
Ảnh 3348
Ảnh 2352
Ảnh 3050
Ảnh 1870
Ảnh 4955
Ảnh 3985
Ảnh 7799
Ảnh 36154
Ảnh 49173
Ảnh 76181
Ảnh 31198
Ảnh 55197
Ảnh 80253
Ảnh 66156
Ảnh 147192

Truyện liên quan