Giữ Chặt Tiểu Bạch Long

Giữ Chặt Tiểu Bạch Long

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Thần Cư Động Mạn
Nhóm dịch: Thất Tinh Thẩm Thước
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 10/11/2017
Tổng lượt xem: 256.8K
Thể loại:

Huynh đã từng nói đời này nguyện nắm chặt tay ta mãi mãi, ta cũng vậy, chỉ cần được nắm chặt tay huynh ấy mãi mãi là điều ước duy nhất của ta…

Thế nhưng… Vì sao… huynh… lại muốn giết ta!!?…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 05:16 15/05/2020.
Chương
Ảnh 52
Ảnh 33
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh 2
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh 1
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh 3
Ảnh 3
Ảnh
Ảnh
Ảnh 6
Ảnh 2
Ảnh 51
Ảnh 7
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 3
Ảnh 3
Ảnh 61
Ảnh 71
Ảnh 43
Ảnh 65
Ảnh 76
Ảnh 36
Ảnh 27
Ảnh 38
Ảnh 26
Ảnh 35
Ảnh 35