Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi!

Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: 鲛人崽崽三岁啦
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 16/09/2021
Tổng lượt xem: 35.5K
Thể loại:

Sau khi trải qua kiếp trước nhà tan cửa nát, Mặc Kiều Kiều được tái sinh lại về trở về lúc ba tuổi! Kiếp này cô ấy quyết định vào hoàng cung sớm hơn để kịp thời cứu Mặc Uyên Quốc, nhưng lại không ngờ rằng phụ hoàng là một hôn quân tàn ác, không những ép cô ấy học lễ nghi, nói chuyện không vừa ý thì giết người…Sau đó, mặc kiều kiều trở thành tiểu công chúa được sủng ái nhất, và còn kết nghĩa với hoàng tử nước thù địch. Đại bạo quân chỉ đành cảnh cáo một cách hung ác: Cút đi cho trẫm! Kiều Kiều là bảo bối của một mình trẫm!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 12:46 25/01/2023.
Chương
Ảnh 351
Ảnh 47
Ảnh 36
Ảnh 50
Ảnh 821
Ảnh 59
Ảnh 791
Ảnh 881
Ảnh 691
Ảnh 691
Ảnh 831
Ảnh 101
Ảnh 47
Ảnh 83
Ảnh 49
Ảnh 95
Ảnh 89
Ảnh 98
Ảnh 103
Ảnh 116
Ảnh 103
Ảnh 115
Ảnh 1011
Ảnh 126
Ảnh 93
Ảnh 92
Ảnh 89
Ảnh 118
Ảnh 78
Ảnh 961
Ảnh 1051
Ảnh 1193
Ảnh 1322
Ảnh 1482
Ảnh 1432
Ảnh 1191
Ảnh 1041
Ảnh 1261
Ảnh 1471
Ảnh 1401
Ảnh 1361
Ảnh 1401
Ảnh 1763
Ảnh 1522
Ảnh 1622
Ảnh 145
Ảnh 1641
Ảnh 1341
Ảnh 1121
Ảnh 1145
Ảnh 1272
Ảnh 1442
Ảnh 1305
Ảnh 1211
Ảnh 1611
Ảnh 791
Ảnh 921
Ảnh 1152
Ảnh 1252
Ảnh 1312
Ảnh 994
Ảnh 1444
Ảnh 1594
Ảnh 1774
Ảnh 2086
Ảnh 1603
Ảnh 1402
Ảnh 1921
Ảnh 1863
Ảnh 1462
Ảnh 2193
Ảnh 175
Ảnh 2843
Ảnh 1553
Ảnh 1412
Ảnh 1421
Ảnh 1874
Ảnh 1323
Ảnh 2033
Ảnh 1643
Ảnh 1614
Ảnh 1771
Ảnh 2613
Ảnh 1571
Ảnh 1734
Ảnh 2333
Ảnh 1764
Ảnh 2033
Ảnh 1162
Ảnh 2073
Ảnh 2315
Ảnh 2243
Ảnh 2236
Ảnh 2574
Ảnh 2444
Ảnh 2192
Ảnh 2563
Ảnh 1092
Ảnh 2873
Ảnh 2733
Ảnh 4068
Ảnh 3271
Ảnh 3744
Ảnh 3466
Ảnh 3976
Ảnh 4504
Ảnh 4235
Ảnh 3534
Ảnh 3445
Ảnh 2643
Ảnh 3304
Ảnh 1572
Ảnh 2052
Ảnh 2701
Ảnh 3943
Ảnh 4143
Ảnh 3624
Ảnh 2313
Ảnh 3641
Ảnh 3083
Ảnh 3944
Ảnh 3136
Ảnh 3093
Ảnh 2894
Ảnh 3233
Ảnh 3054
Ảnh 3627
Ảnh 4396
Ảnh 4868
Ảnh 3687
Ảnh 3615
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 22 4315
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 21 4597
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 20 4867
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 19 4034
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 18 3678
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 17 3467
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 16 40711
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 15 41814
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 14 50412
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 13 44410
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 12 5359
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 11 42110
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 10 49614
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 9 5528
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 8 4799
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 7 3439
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 6 5466
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 5 5526
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 4 6266
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 3 6584
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 2 7438
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 1 83113