Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi!

Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: 鲛人崽崽三岁啦
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 16/09/2021
Tổng lượt xem: 28.8K
Thể loại:

Sau khi trải qua kiếp trước nhà tan cửa nát, Mặc Kiều Kiều được tái sinh lại về trở về lúc ba tuổi! Kiếp này cô ấy quyết định vào hoàng cung sớm hơn để kịp thời cứu Mặc Uyên Quốc, nhưng lại không ngờ rằng phụ hoàng là một hôn quân tàn ác, không những ép cô ấy học lễ nghi, nói chuyện không vừa ý thì giết người…Sau đó, mặc kiều kiều trở thành tiểu công chúa được sủng ái nhất, và còn kết nghĩa với hoàng tử nước thù địch. Đại bạo quân chỉ đành cảnh cáo một cách hung ác: Cút đi cho trẫm! Kiều Kiều là bảo bối của một mình trẫm!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 18:33 28/09/2022.
Chương
Ảnh 21
Ảnh 12
Ảnh 8
Ảnh 8
Ảnh 66
Ảnh 38
Ảnh 561
Ảnh 601
Ảnh 783
Ảnh 862
Ảnh 1032
Ảnh 942
Ảnh 791
Ảnh 621
Ảnh 851
Ảnh 1031
Ảnh 931
Ảnh 961
Ảnh 971
Ảnh 1303
Ảnh 1052
Ảnh 1222
Ảnh 98
Ảnh 1171
Ảnh 921
Ảnh 811
Ảnh 865
Ảnh 1022
Ảnh 1092
Ảnh 1094
Ảnh 931
Ảnh 1311
Ảnh 661
Ảnh 721
Ảnh 922
Ảnh 1022
Ảnh 1072
Ảnh 794
Ảnh 1224
Ảnh 1384
Ảnh 1544
Ảnh 1806
Ảnh 1393
Ảnh 1142
Ảnh 1661
Ảnh 1573
Ảnh 1232
Ảnh 1913
Ảnh 146
Ảnh 2422
Ảnh 1362
Ảnh 1221
Ảnh 119
Ảnh 1653
Ảnh 1172
Ảnh 1762
Ảnh 1322
Ảnh 1403
Ảnh 1471
Ảnh 2322
Ảnh 136
Ảnh 1563
Ảnh 1992
Ảnh 1583
Ảnh 1742
Ảnh 1082
Ảnh 1862
Ảnh 2035
Ảnh 1952
Ảnh 2065
Ảnh 2313
Ảnh 2213
Ảnh 1961
Ảnh 2332
Ảnh 1022
Ảnh 2603
Ảnh 2392
Ảnh 3647
Ảnh 2891
Ảnh 3323
Ảnh 3045
Ảnh 3535
Ảnh 3953
Ảnh 3795
Ảnh 3223
Ảnh 3054
Ảnh 2332
Ảnh 3003
Ảnh 1451
Ảnh 1892
Ảnh 2401
Ảnh 3542
Ảnh 3743
Ảnh 3263
Ảnh 2092
Ảnh 3221
Ảnh 2793
Ảnh 3482
Ảnh 2815
Ảnh 2692
Ảnh 2583
Ảnh 2812
Ảnh 2713
Ảnh 3336
Ảnh 3966
Ảnh 4348
Ảnh 3336
Ảnh 3214
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 22 3864
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 21 4076
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 20 4346
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 19 3644
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 18 3237
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 17 3096
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 16 36310
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 15 37012
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 14 44611
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 13 3909
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 12 4698
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 11 3729
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 10 44212
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 9 4897
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 8 4268
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 7 3078
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 6 4835
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 5 4885
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 4 5525
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 3 5823
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 2 6547
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 1 72912