Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi!

Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: 鲛人崽崽三岁啦
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 16/09/2021
Tổng lượt xem: 43.6K
Thể loại:

Sau khi trải qua kiếp trước nhà tan cửa nát, Mặc Kiều Kiều được tái sinh lại về trở về lúc ba tuổi! Kiếp này cô ấy quyết định vào hoàng cung sớm hơn để kịp thời cứu Mặc Uyên Quốc, nhưng lại không ngờ rằng phụ hoàng là một hôn quân tàn ác, không những ép cô ấy học lễ nghi, nói chuyện không vừa ý thì giết người…Sau đó, mặc kiều kiều trở thành tiểu công chúa được sủng ái nhất, và còn kết nghĩa với hoàng tử nước thù địch. Đại bạo quân chỉ đành cảnh cáo một cách hung ác: Cút đi cho trẫm! Kiều Kiều là bảo bối của một mình trẫm!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 22:34 30/05/2023.
Chương
Ảnh 41
Ảnh 59
Ảnh 56
Ảnh 80
Ảnh 85
Ảnh 81
Ảnh 85
Ảnh 60
Ảnh 1191
Ảnh 862
Ảnh 1422
Ảnh 114
Ảnh 125
Ảnh 88
Ảnh 76
Ảnh 725
Ảnh 65
Ảnh 98
Ảnh 94
Ảnh 901
Ảnh 67
Ảnh 82
Ảnh 59
Ảnh 873
Ảnh 851
Ảnh 1071
Ảnh 991
Ảnh 1021
Ảnh 1192
Ảnh 891
Ảnh 1232
Ảnh 1392
Ảnh 1162
Ảnh 11019
Ảnh 1192
Ảnh 1461
Ảnh 691
Ảnh 1161
Ảnh 701
Ảnh 1361
Ảnh 1271
Ảnh 1411
Ảnh 1451
Ảnh 1561
Ảnh 1471
Ảnh 156
Ảnh 1402
Ảnh 1731
Ảnh 1311
Ảnh 1331
Ảnh 1301
Ảnh 1561
Ảnh 1101
Ảnh 1292
Ảnh 1442
Ảnh 1614
Ảnh 1753
Ảnh 1923
Ảnh 1833
Ảnh 1552
Ảnh 1452
Ảnh 1693
Ảnh 1942
Ảnh 1886
Ảnh 1812
Ảnh 1852
Ảnh 22812
Ảnh 2013
Ảnh 2003
Ảnh 1881
Ảnh 2102
Ảnh 1772
Ảnh 1442
Ảnh 14214
Ảnh 1533
Ảnh 1753
Ảnh 1596
Ảnh 1547
Ảnh 2014
Ảnh 952
Ảnh 1142
Ảnh 1433
Ảnh 15810
Ảnh 1583
Ảnh 1215
Ảnh 1775
Ảnh 1915
Ảnh 2138
Ảnh 24519
Ảnh 1894
Ảnh 1727
Ảnh 2252
Ảnh 2236
Ảnh 1843
Ảnh 26012
Ảnh 2081
Ảnh 3333
Ảnh 1867
Ảnh 1642
Ảnh 1703
Ảnh 2174
Ảnh 1493
Ảnh 2363
Ảnh 1924
Ảnh 1846
Ảnh 2121
Ảnh 2993
Ảnh 1891
Ảnh 1984
Ảnh 2713
Ảnh 1974
Ảnh 2379
Ảnh 1302
Ảnh 2334
Ảnh 26623
Ảnh 2563
Ảnh 2466
Ảnh 2884
Ảnh 2794
Ảnh 2472
Ảnh 2833
Ảnh 1232
Ảnh 3273
Ảnh 3083
Ảnh 4578
Ảnh 3771
Ảnh 4254
Ảnh 3876
Ảnh 44010
Ảnh 5087
Ảnh 4765
Ảnh 3984
Ảnh 3925
Ảnh 2965
Ảnh 3637
Ảnh 1792
Ảnh 2252
Ảnh 2992
Ảnh 4423
Ảnh 4623
Ảnh 4048
Ảnh 2604
Ảnh 4141
Ảnh 3503
Ảnh 4478
Ảnh 3506
Ảnh 3503
Ảnh 3184
Ảnh 3563
Ảnh 3414
Ảnh 3987
Ảnh 4886
Ảnh 54210
Ảnh 41011
Ảnh 40462
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 22 47358
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 21 50927
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 20 53812
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 19 44016
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 18 40237
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 17 38219
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 16 44928
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 15 46124
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 14 55421
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 13 48119
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 12 59611
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 11 46616
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 10 55818
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 9 61313
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 8 53213
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 7 38011
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 6 60112
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 5 6118
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 4 7018
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 3 7446
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 2 83713
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 1 92320