Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi!

Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: 鲛人崽崽三岁啦
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 16/09/2021
Tổng lượt xem: 20.8K
Thể loại:

Sau khi trải qua kiếp trước nhà tan cửa nát, Mặc Kiều Kiều được tái sinh lại về trở về lúc ba tuổi! Kiếp này cô ấy quyết định vào hoàng cung sớm hơn để kịp thời cứu Mặc Uyên Quốc, nhưng lại không ngờ rằng phụ hoàng là một hôn quân tàn ác, không những ép cô ấy học lễ nghi, nói chuyện không vừa ý thì giết người…Sau đó, mặc kiều kiều trở thành tiểu công chúa được sủng ái nhất, và còn kết nghĩa với hoàng tử nước thù địch. Đại bạo quân chỉ đành cảnh cáo một cách hung ác: Cút đi cho trẫm! Kiều Kiều là bảo bối của một mình trẫm!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 11:49 18/05/2022.
Chương
Ảnh 682
Ảnh 461
Ảnh 1081
Ảnh 1051
Ảnh 731
Ảnh 1342
Ảnh 102
Ảnh 1682
Ảnh 972
Ảnh 881
Ảnh 81
Ảnh 1263
Ảnh 852
Ảnh 1372
Ảnh 931
Ảnh 1073
Ảnh 1091
Ảnh 1882
Ảnh 106
Ảnh 1283
Ảnh 1422
Ảnh 1283
Ảnh 1302
Ảnh 902
Ảnh 1422
Ảnh 1665
Ảnh 1542
Ảnh 1775
Ảnh 1943
Ảnh 1913
Ảnh 1691
Ảnh 1982
Ảnh 882
Ảnh 2213
Ảnh 1971
Ảnh 3106
Ảnh 2391
Ảnh 2792
Ảnh 2555
Ảnh 3055
Ảnh 3263
Ảnh 3185
Ảnh 2733
Ảnh 2513
Ảnh 1942
Ảnh 2643
Ảnh 1211
Ảnh 1641
Ảnh 2041
Ảnh 3022
Ảnh 3203
Ảnh 2703
Ảnh 1771
Ảnh 2651
Ảnh 2323
Ảnh 2882
Ảnh 2315
Ảnh 2292
Ảnh 2183
Ảnh 2352
Ảnh 2293
Ảnh 2906
Ảnh 3416
Ảnh 3698
Ảnh 2775
Ảnh 2684
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 22 3294
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 21 3476
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 20 3706
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 19 3194
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 18 2797
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 17 2646
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 16 31310
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 15 31712
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 14 38011
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 13 3349
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 12 4018
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 11 3209
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 10 37612
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 9 4207
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 8 3598
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 7 2557
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 6 4015
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 5 4155
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 4 4695
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 3 4893
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 2 5466
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 1 61210