Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi!

Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: 鲛人崽崽三岁啦
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 16/09/2021
Tổng lượt xem: 3.4K
Thể loại:

Sau khi trải qua kiếp trước nhà tan cửa nát, Mặc Kiều Kiều được tái sinh lại về trở về lúc ba tuổi! Kiếp này cô ấy quyết định vào hoàng cung sớm hơn để kịp thời cứu Mặc Uyên Quốc, nhưng lại không ngờ rằng phụ hoàng là một hôn quân tàn ác, không những ép cô ấy học lễ nghi, nói chuyện không vừa ý thì giết người…Sau đó, mặc kiều kiều trở thành tiểu công chúa được sủng ái nhất, và còn kết nghĩa với hoàng tử nước thù địch. Đại bạo quân chỉ đành cảnh cáo một cách hung ác: Cút đi cho trẫm! Kiều Kiều là bảo bối của một mình trẫm!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 14:28 28/10/2021.
Chương
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 22 272
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 21 1175
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 20 1345
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 19 1293
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 18 1054
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 17 803
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 16 1277
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 15 1339
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 14 1627
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 13 1495
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 12 1633
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 11 1465
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 10 1758
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 9 2005
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 8 1696
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 7 1224
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 6 1972
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 5 1922
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 4 2253
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 3 2272
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 2 2574
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 1 2808