Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi!

Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: 鲛人崽崽三岁啦
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 16/09/2021
Tổng lượt xem: 50.3K
Thể loại:

Sau khi trải qua kiếp trước nhà tan cửa nát, Mặc Kiều Kiều được tái sinh lại về trở về lúc ba tuổi! Kiếp này cô ấy quyết định vào hoàng cung sớm hơn để kịp thời cứu Mặc Uyên Quốc, nhưng lại không ngờ rằng phụ hoàng là một hôn quân tàn ác, không những ép cô ấy học lễ nghi, nói chuyện không vừa ý thì giết người…Sau đó, mặc kiều kiều trở thành tiểu công chúa được sủng ái nhất, và còn kết nghĩa với hoàng tử nước thù địch. Đại bạo quân chỉ đành cảnh cáo một cách hung ác: Cút đi cho trẫm! Kiều Kiều là bảo bối của một mình trẫm!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 12:38 07/07/2023.
Chương
Ảnh 1071
Ảnh 92
Ảnh 90
Ảnh 86
Ảnh 90
Ảnh 72
Ảnh 88
Ảnh 110
Ảnh 103
Ảnh 133
Ảnh 103
Ảnh 127
Ảnh 132
Ảnh 131
Ảnh 135
Ảnh 102
Ảnh 1761
Ảnh 1502
Ảnh 2162
Ảnh 176
Ảnh 186
Ảnh 126
Ảnh 110
Ảnh 1035
Ảnh 94
Ảnh 139
Ảnh 137
Ảnh 1311
Ảnh 95
Ảnh 116
Ảnh 92
Ảnh 1153
Ảnh 1111
Ảnh 1471
Ảnh 1401
Ảnh 1331
Ảnh 1522
Ảnh 1111
Ảnh 1622
Ảnh 1772
Ảnh 1512
Ảnh 14419
Ảnh 1552
Ảnh 1881
Ảnh 851
Ảnh 1461
Ảnh 901
Ảnh 1701
Ảnh 1601
Ảnh 1821
Ảnh 1831
Ảnh 1891
Ảnh 1811
Ảnh 191
Ảnh 1712
Ảnh 2091
Ảnh 1621
Ảnh 1661
Ảnh 1651
Ảnh 1901
Ảnh 1391
Ảnh 1522
Ảnh 1792
Ảnh 1954
Ảnh 2203
Ảnh 2353
Ảnh 2193
Ảnh 1882
Ảnh 1802
Ảnh 2063
Ảnh 2372
Ảnh 2316
Ảnh 2162
Ảnh 2252
Ảnh 26912
Ảnh 2453
Ảnh 2403
Ảnh 2251
Ảnh 2502
Ảnh 2152
Ảnh 1762
Ảnh 16814
Ảnh 1783
Ảnh 1993
Ảnh 1776
Ảnh 1757
Ảnh 2314
Ảnh 1142
Ảnh 1312
Ảnh 1673
Ảnh 18410
Ảnh 1793
Ảnh 1385
Ảnh 1935
Ảnh 2115
Ảnh 2418
Ảnh 28119
Ảnh 2144
Ảnh 1937
Ảnh 2522
Ảnh 2456
Ảnh 2093
Ảnh 29112
Ảnh 2291
Ảnh 3793
Ảnh 2057
Ảnh 1762
Ảnh 1903
Ảnh 2404
Ảnh 1643
Ảnh 2643
Ảnh 2154
Ảnh 2046
Ảnh 2351
Ảnh 3293
Ảnh 2091
Ảnh 2194
Ảnh 3053
Ảnh 2164
Ảnh 2649
Ảnh 1412
Ảnh 2514
Ảnh 29123
Ảnh 2833
Ảnh 2666
Ảnh 3104
Ảnh 3014
Ảnh 2712
Ảnh 3063
Ảnh 1332
Ảnh 3543
Ảnh 3333
Ảnh 4978
Ảnh 4071
Ảnh 4594
Ảnh 4146
Ảnh 47010
Ảnh 5567
Ảnh 5165
Ảnh 4294
Ảnh 4295
Ảnh 3265
Ảnh 3907
Ảnh 1922
Ảnh 2402
Ảnh 3252
Ảnh 4813
Ảnh 4993
Ảnh 4378
Ảnh 2804
Ảnh 4501
Ảnh 3863
Ảnh 4908
Ảnh 3786
Ảnh 3843
Ảnh 3434
Ảnh 3893
Ảnh 3754
Ảnh 4257
Ảnh 5246
Ảnh 58410
Ảnh 43911
Ảnh 43562
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 22 51058
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 21 55227
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 20 58412
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 19 46916
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 18 43137
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 17 40919
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 16 48228
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 15 49824
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 14 59921
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 13 51619
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 12 64611
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 11 50516
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 10 60718
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 9 66313
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 8 57113
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 7 40811
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 6 64512
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 5 6568
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 4 7588
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 3 8066
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 2 91113
Ảnh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi! – Chap 1 1K21