Giả Diện Thế Thân

Giả Diện Thế Thân

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: DAZUI
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 11/06/2016
Tổng lượt xem: 1M
Thể loại:

Kẻ chủ mưu đã hủy hoại tất cả của hắn, khiến hắn phải vật lộn, đau khổ, vĩnh viễn trong vai trò là kẻ thế thân không thể dùng mặt thật trước mặt người khác… Giúp bản thân lựa chọn sát nhân hắc hóa, vứt bỏ chút ấm áp cuối cùng của linh hồn… Nhiều năm ngụy trang, chu du khắp nơi trên thế giới, bồi dưỡng thế lực, chỉ để tìm kiếm kẻ đó – báo thù!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 07:39 18/12/2021.
Chương
Ảnh 11
Ảnh 6
Ảnh 11
Ảnh 7
Ảnh 9
Ảnh 9
Ảnh 18
Ảnh 4
Ảnh 19
Ảnh 16
Ảnh 18
Ảnh 15
Ảnh 2213
Ảnh 6
Ảnh 77
Ảnh 96
Ảnh 94
Ảnh 4
Ảnh 53
Ảnh 33
Ảnh 34
Ảnh 43
Ảnh 25
Ảnh 34
Ảnh 43
Ảnh 4
Ảnh 45
Ảnh 4
Ảnh 35
Ảnh 55
Ảnh 5
Ảnh 108
Ảnh 128
Ảnh 48
Ảnh 66
Ảnh 63
Ảnh 3
Ảnh 4
Ảnh 610
Ảnh 515
Ảnh 65
Ảnh 63
Ảnh 24
Ảnh 89
Ảnh 58
Ảnh 83
Ảnh 128
Ảnh 310
Ảnh 28
Ảnh 78
Ảnh 68
Ảnh 8
Ảnh 45
Ảnh 35
Ảnh 24
Ảnh 35
Ảnh 3
Ảnh 28
Ảnh 24
Ảnh 311
Ảnh 32
Ảnh 1011
Ảnh 158
Ảnh 211
Ảnh 23
Ảnh 36
Ảnh 1116
Ảnh 211
Ảnh 23
Ảnh 1
Ảnh 22
Ảnh 3
Ảnh 212
Ảnh 523
Ảnh 27
Ảnh 410
Ảnh 211
Ảnh 36
Ảnh 49
Ảnh 315
Ảnh 811
Ảnh 915
Ảnh 411
Ảnh 212
Ảnh 64
Ảnh 33
Ảnh 25
Ảnh 24
Ảnh 28
Ảnh 64
Ảnh 57
Ảnh 104
Ảnh 54
Ảnh 44
Ảnh 37
Ảnh 55
Ảnh 114
Ảnh 92
Ảnh 83
Ảnh 25
Ảnh 82
Ảnh 104
Ảnh 43
Ảnh 77
Ảnh 1213
Ảnh 64
Ảnh 96
Ảnh 38
Ảnh 410
Ảnh 122
Ảnh 97
Ảnh 45
Ảnh 46
Ảnh 42
Ảnh 47
Ảnh 56
Ảnh 25
Ảnh 48
Ảnh 42
Ảnh 74
Ảnh 312
Ảnh 39
Ảnh 915
Ảnh 212
Ảnh 36
Ảnh 54
Ảnh 25
Ảnh 53
Ảnh 126
Ảnh 124
Ảnh 76
Ảnh 45
Ảnh 55
Ảnh 27
Ảnh 36
Ảnh 54
Ảnh 62
Ảnh 126
Ảnh 29
Ảnh 87
Ảnh 98
Ảnh 27
Ảnh 57
Ảnh 37
Ảnh 27
Ảnh 27
Ảnh 27
Ảnh 57
Ảnh 26
Ảnh 23
Ảnh 32
Ảnh 44
Ảnh 35
Ảnh 24
Ảnh 43
Ảnh 25
Ảnh 54
Ảnh 53
Ảnh 26
Ảnh 23
Ảnh 23
Ảnh 24
Ảnh 23
Ảnh 55
Ảnh 83
Ảnh 33
Ảnh 32
Ảnh 25
Ảnh 44
Ảnh 44
Ảnh 25
Ảnh 24
Ảnh 35
Ảnh 24
Ảnh 25
Ảnh 23
Ảnh 22
Ảnh 23
Ảnh 62
Ảnh 46
Ảnh 44
Ảnh 64
Ảnh 45
Ảnh 36
Ảnh 43
Ảnh 34
Ảnh 24
Ảnh 64
Ảnh 62
Ảnh 123
Ảnh 164
Ảnh 143
Ảnh 84
Ảnh 73
Ảnh 32
Ảnh 103
Ảnh 203
Ảnh 283
Ảnh 44
Ảnh 113
Ảnh 472
Ảnh 172
Ảnh 742