Giả Diện Thế Thân

Giả Diện Thế Thân

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: DAZUI
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 11/06/2016
Tổng lượt xem: 1M
Thể loại:

Kẻ chủ mưu đã hủy hoại tất cả của hắn, khiến hắn phải vật lộn, đau khổ, vĩnh viễn trong vai trò là kẻ thế thân không thể dùng mặt thật trước mặt người khác… Giúp bản thân lựa chọn sát nhân hắc hóa, vứt bỏ chút ấm áp cuối cùng của linh hồn… Nhiều năm ngụy trang, chu du khắp nơi trên thế giới, bồi dưỡng thế lực, chỉ để tìm kiếm kẻ đó – báo thù!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 22:15 16/12/2019.
Chương
Ảnh 1113
Ảnh 6
Ảnh 27
Ảnh 6
Ảnh 34
Donate ủng hộ nhóm
Ảnh 4
Ảnh 23
Ảnh 3
Ảnh 24
Ảnh 3
Ảnh 5
Ảnh 4
Ảnh 33
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 4
Ảnh 25
Ảnh 35
Ảnh 5
Ảnh 38
Ảnh 48
Ảnh 8
Ảnh 46
Ảnh 33
Ảnh 3
Ảnh 4
Ảnh 210
Ảnh 215
Ảnh 25
Ảnh 3
Ảnh 4
Ảnh 39
Ảnh 8
Ảnh 3
Ảnh 28
Ảnh 10
Ảnh 8
Ảnh 28
Ảnh 28
Ảnh 8
Ảnh 25
Ảnh 5
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 3
Ảnh 8
Ảnh 24
Ảnh 11
Ảnh 2
Ảnh 211
Ảnh 28
Ảnh 11
Ảnh 3
Ảnh 6
Ảnh 216
Ảnh 11
Ảnh 23
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 12
Ảnh 222
Ảnh 7
Ảnh 10
Ảnh 11
Ảnh 6
Ảnh 9
Ảnh 15
Ảnh 11
Ảnh 314
Ảnh 11
Ảnh 12
Ảnh 24
Ảnh 22
Ảnh 5
Ảnh 4
Ảnh 7
Ảnh 4
Ảnh 7
Ảnh 24
Ảnh 24
Ảnh 24
Ảnh 6
Ảnh 25
Ảnh 23
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 4
Ảnh 2
Ảnh 4
Ảnh 23
Ảnh 7
Ảnh 513
Ảnh 3
Ảnh 45
Ảnh 28
Ảnh 210
Ảnh 52
Ảnh 27
Ảnh 25
Ảnh 26
Ảnh 22
Ảnh 6
Ảnh 6
Ảnh 5
Ảnh 7
Ảnh 21
Ảnh 24
Ảnh 11
Ảnh 8
Ảnh 215
Ảnh 12
Ảnh 6
Ảnh 24
Ảnh 5
Ảnh 22
Ảnh 26
Ảnh 34
Ảnh 5
Ảnh 5
Ảnh 25
Ảnh 6
Ảnh 6
Ảnh 4
Ảnh 2
Ảnh 36
Ảnh 9
Ảnh 27
Ảnh 27
Ảnh 7
Ảnh 26
Ảnh 26
Ảnh 6
Ảnh 6
Ảnh 6
Ảnh 6
Ảnh 6
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 3
Ảnh 3
Ảnh 4
Ảnh 24
Ảnh 3
Ảnh 5
Ảnh 3
Ảnh 3
Ảnh 4
Ảnh 2
Ảnh 5
Ảnh 23
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 4
Ảnh 34
Ảnh 23
Ảnh 5
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 22
Ảnh 35
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 6
Ảnh 3
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 34
Ảnh 23
Ảnh 34
Ảnh 3
Ảnh 22
Ảnh 23
Ảnh 33
Ảnh 53
Ảnh 24
Ảnh 33
Ảnh 92
Ảnh 32
Ảnh 92