Giả Diện Thế Thân

Giả Diện Thế Thân

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: DAZUI
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 11/06/2016
Tổng lượt xem: 1M
Thể loại:

Kẻ chủ mưu đã hủy hoại tất cả của hắn, khiến hắn phải vật lộn, đau khổ, vĩnh viễn trong vai trò là kẻ thế thân không thể dùng mặt thật trước mặt người khác… Giúp bản thân lựa chọn sát nhân hắc hóa, vứt bỏ chút ấm áp cuối cùng của linh hồn… Nhiều năm ngụy trang, chu du khắp nơi trên thế giới, bồi dưỡng thế lực, chỉ để tìm kiếm kẻ đó – báo thù!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 07:39 18/12/2021.
Chương
Ảnh 7
Ảnh 5
Ảnh 8
Ảnh 5
Ảnh 8
Ảnh 7
Ảnh 10
Ảnh 3
Ảnh 12
Ảnh 10
Ảnh 11
Ảnh 9
Ảnh 1513
Ảnh 6
Ảnh 57
Ảnh 46
Ảnh 74
Ảnh 4
Ảnh 53
Ảnh 3
Ảnh 34
Ảnh 23
Ảnh 25
Ảnh 4
Ảnh 33
Ảnh 4
Ảnh 25
Ảnh 4
Ảnh 25
Ảnh 55
Ảnh 5
Ảnh 58
Ảnh 78
Ảnh 8
Ảnh 46
Ảnh 33
Ảnh 3
Ảnh 4
Ảnh 410
Ảnh 315
Ảnh 45
Ảnh 33
Ảnh 24
Ảnh 69
Ảnh 48
Ảnh 63
Ảnh 78
Ảnh 210
Ảnh 8
Ảnh 28
Ảnh 48
Ảnh 8
Ảnh 25
Ảnh 5
Ảnh 24
Ảnh 35
Ảnh 3
Ảnh 8
Ảnh 24
Ảnh 211
Ảnh 32
Ảnh 611
Ảnh 88
Ảnh 11
Ảnh 23
Ảnh 6
Ảnh 716
Ảnh 211
Ảnh 23
Ảnh 1
Ảnh 22
Ảnh 3
Ảnh 212
Ảnh 323
Ảnh 27
Ảnh 310
Ảnh 211
Ảnh 26
Ảnh 39
Ảnh 315
Ảnh 511
Ảnh 615
Ảnh 211
Ảnh 212
Ảnh 54
Ảnh 33
Ảnh 25
Ảnh 24
Ảnh 28
Ảnh 54
Ảnh 37
Ảnh 54
Ảnh 34
Ảnh 34
Ảnh 27
Ảnh 35
Ảnh 64
Ảnh 62
Ảnh 43
Ảnh 24
Ảnh 42
Ảnh 54
Ảnh 33
Ảnh 47
Ảnh 913
Ảnh 44
Ảnh 66
Ảnh 38
Ảnh 310
Ảnh 92
Ảnh 57
Ảnh 35
Ảnh 36
Ảnh 42
Ảnh 37
Ảnh 36
Ảnh 25
Ảnh 38
Ảnh 32
Ảnh 44
Ảnh 212
Ảnh 29
Ảnh 615
Ảnh 212
Ảnh 26
Ảnh 34
Ảnh 25
Ảnh 33
Ảnh 56
Ảnh 74
Ảnh 36
Ảnh 25
Ảnh 35
Ảnh 27
Ảnh 26
Ảnh 34
Ảnh 42
Ảnh 86
Ảnh 29
Ảnh 57
Ảnh 68
Ảnh 27
Ảnh 47
Ảnh 37
Ảnh 27
Ảnh 27
Ảnh 27
Ảnh 47
Ảnh 26
Ảnh 23
Ảnh 22
Ảnh 34
Ảnh 35
Ảnh 24
Ảnh 33
Ảnh 25
Ảnh 54
Ảnh 23
Ảnh 26
Ảnh 23
Ảnh 23
Ảnh 24
Ảnh 23
Ảnh 45
Ảnh 63
Ảnh 23
Ảnh 22
Ảnh 25
Ảnh 44
Ảnh 34
Ảnh 25
Ảnh 24
Ảnh 25
Ảnh 24
Ảnh 25
Ảnh 23
Ảnh 22
Ảnh 23
Ảnh 42
Ảnh 46
Ảnh 24
Ảnh 44
Ảnh 45
Ảnh 36
Ảnh 33
Ảnh 34
Ảnh 24
Ảnh 54
Ảnh 42
Ảnh 93
Ảnh 104
Ảnh 93
Ảnh 64
Ảnh 53
Ảnh 32
Ảnh 73
Ảnh 133
Ảnh 193
Ảnh 44
Ảnh 63
Ảnh 292
Ảnh 112
Ảnh 402