Giả Diện Thế Thân

Giả Diện Thế Thân

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: DAZUI
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 11/06/2016
Tổng lượt xem: 1M
Thể loại:

Kẻ chủ mưu đã hủy hoại tất cả của hắn, khiến hắn phải vật lộn, đau khổ, vĩnh viễn trong vai trò là kẻ thế thân không thể dùng mặt thật trước mặt người khác… Giúp bản thân lựa chọn sát nhân hắc hóa, vứt bỏ chút ấm áp cuối cùng của linh hồn… Nhiều năm ngụy trang, chu du khắp nơi trên thế giới, bồi dưỡng thế lực, chỉ để tìm kiếm kẻ đó – báo thù!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 07:39 18/12/2021.
Chương
Ảnh 8
Ảnh 6
Ảnh 9
Ảnh 6
Ảnh 9
Ảnh 7
Ảnh 12
Ảnh 3
Ảnh 13
Ảnh 11
Ảnh 12
Ảnh 10
Ảnh 1713
Ảnh 6
Ảnh 57
Ảnh 46
Ảnh 74
Ảnh 4
Ảnh 53
Ảnh 23
Ảnh 34
Ảnh 23
Ảnh 25
Ảnh 4
Ảnh 33
Ảnh 4
Ảnh 35
Ảnh 4
Ảnh 35
Ảnh 55
Ảnh 5
Ảnh 78
Ảnh 108
Ảnh 38
Ảnh 66
Ảnh 43
Ảnh 3
Ảnh 4
Ảnh 510
Ảnh 515
Ảnh 65
Ảnh 63
Ảnh 24
Ảnh 89
Ảnh 58
Ảnh 83
Ảnh 98
Ảnh 310
Ảnh 28
Ảnh 58
Ảnh 68
Ảnh 8
Ảnh 45
Ảnh 25
Ảnh 24
Ảnh 35
Ảnh 3
Ảnh 28
Ảnh 24
Ảnh 211
Ảnh 32
Ảnh 811
Ảnh 128
Ảnh 11
Ảnh 23
Ảnh 26
Ảnh 1016
Ảnh 211
Ảnh 23
Ảnh 1
Ảnh 22
Ảnh 3
Ảnh 212
Ảnh 523
Ảnh 27
Ảnh 410
Ảnh 211
Ảnh 36
Ảnh 49
Ảnh 315
Ảnh 811
Ảnh 815
Ảnh 411
Ảnh 212
Ảnh 54
Ảnh 33
Ảnh 25
Ảnh 24
Ảnh 28
Ảnh 54
Ảnh 47
Ảnh 84
Ảnh 44
Ảnh 44
Ảnh 37
Ảnh 45
Ảnh 84
Ảnh 72
Ảnh 63
Ảnh 25
Ảnh 72
Ảnh 84
Ảnh 43
Ảnh 57
Ảnh 1113
Ảnh 54
Ảnh 86
Ảnh 38
Ảnh 410
Ảnh 102
Ảnh 77
Ảnh 35
Ảnh 46
Ảnh 42
Ảnh 37
Ảnh 46
Ảnh 25
Ảnh 38
Ảnh 42
Ảnh 54
Ảnh 212
Ảnh 29
Ảnh 815
Ảnh 212
Ảnh 26
Ảnh 34
Ảnh 25
Ảnh 53
Ảnh 96
Ảnh 104
Ảnh 56
Ảnh 35
Ảnh 45
Ảnh 27
Ảnh 36
Ảnh 44
Ảnh 42
Ảnh 106
Ảnh 29
Ảnh 87
Ảnh 88
Ảnh 27
Ảnh 47
Ảnh 37
Ảnh 27
Ảnh 27
Ảnh 27
Ảnh 47
Ảnh 26
Ảnh 23
Ảnh 22
Ảnh 34
Ảnh 35
Ảnh 24
Ảnh 43
Ảnh 25
Ảnh 54
Ảnh 43
Ảnh 26
Ảnh 23
Ảnh 23
Ảnh 24
Ảnh 23
Ảnh 45
Ảnh 73
Ảnh 23
Ảnh 22
Ảnh 25
Ảnh 44
Ảnh 34
Ảnh 25
Ảnh 24
Ảnh 35
Ảnh 24
Ảnh 25
Ảnh 23
Ảnh 22
Ảnh 23
Ảnh 42
Ảnh 46
Ảnh 44
Ảnh 54
Ảnh 45
Ảnh 36
Ảnh 33
Ảnh 34
Ảnh 24
Ảnh 54
Ảnh 42
Ảnh 103
Ảnh 134
Ảnh 113
Ảnh 84
Ảnh 53
Ảnh 32
Ảnh 73
Ảnh 163
Ảnh 233
Ảnh 44
Ảnh 83
Ảnh 392
Ảnh 152
Ảnh 562