Giả Diện Thế Thân

Giả Diện Thế Thân

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: DAZUI
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 11/06/2016
Tổng lượt xem: 1M
Thể loại:

Kẻ chủ mưu đã hủy hoại tất cả của hắn, khiến hắn phải vật lộn, đau khổ, vĩnh viễn trong vai trò là kẻ thế thân không thể dùng mặt thật trước mặt người khác… Giúp bản thân lựa chọn sát nhân hắc hóa, vứt bỏ chút ấm áp cuối cùng của linh hồn… Nhiều năm ngụy trang, chu du khắp nơi trên thế giới, bồi dưỡng thế lực, chỉ để tìm kiếm kẻ đó – báo thù!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 07:39 18/12/2021.
Chương
Ảnh 6
Ảnh 5
Ảnh 7
Ảnh 5
Ảnh 7
Ảnh 7
Ảnh 9
Ảnh 3
Ảnh 11
Ảnh 8
Ảnh 10
Ảnh 9
Ảnh 1413
Ảnh 6
Ảnh 47
Ảnh 46
Ảnh 64
Ảnh 4
Ảnh 53
Ảnh 3
Ảnh 34
Ảnh 23
Ảnh 25
Ảnh 4
Ảnh 33
Ảnh 4
Ảnh 25
Ảnh 4
Ảnh 25
Ảnh 55
Ảnh 5
Ảnh 58
Ảnh 78
Ảnh 8
Ảnh 46
Ảnh 33
Ảnh 3
Ảnh 4
Ảnh 410
Ảnh 315
Ảnh 45
Ảnh 33
Ảnh 24
Ảnh 69
Ảnh 38
Ảnh 63
Ảnh 78
Ảnh 210
Ảnh 8
Ảnh 28
Ảnh 48
Ảnh 8
Ảnh 25
Ảnh 5
Ảnh 24
Ảnh 35
Ảnh 3
Ảnh 8
Ảnh 24
Ảnh 211
Ảnh 32
Ảnh 611
Ảnh 88
Ảnh 11
Ảnh 23
Ảnh 6
Ảnh 716
Ảnh 211
Ảnh 23
Ảnh 1
Ảnh 22
Ảnh 3
Ảnh 12
Ảnh 222
Ảnh 7
Ảnh 210
Ảnh 11
Ảnh 6
Ảnh 29
Ảnh 215
Ảnh 411
Ảnh 514
Ảnh 11
Ảnh 12
Ảnh 44
Ảnh 22
Ảnh 5
Ảnh 4
Ảnh 7
Ảnh 44
Ảnh 27
Ảnh 44
Ảnh 24
Ảnh 24
Ảnh 6
Ảnh 25
Ảnh 53
Ảnh 52
Ảnh 33
Ảnh 4
Ảnh 32
Ảnh 44
Ảnh 23
Ảnh 37
Ảnh 813
Ảnh 33
Ảnh 55
Ảnh 28
Ảnh 210
Ảnh 72
Ảnh 47
Ảnh 25
Ảnh 26
Ảnh 32
Ảnh 26
Ảnh 26
Ảnh 5
Ảnh 27
Ảnh 21
Ảnh 34
Ảnh 11
Ảnh 8
Ảnh 415
Ảnh 12
Ảnh 6
Ảnh 24
Ảnh 5
Ảnh 22
Ảnh 46
Ảnh 64
Ảnh 25
Ảnh 5
Ảnh 25
Ảnh 6
Ảnh 6
Ảnh 24
Ảnh 22
Ảnh 66
Ảnh 9
Ảnh 47
Ảnh 47
Ảnh 7
Ảnh 36
Ảnh 26
Ảnh 6
Ảnh 6
Ảnh 6
Ảnh 36
Ảnh 6
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 3
Ảnh 23
Ảnh 4
Ảnh 44
Ảnh 3
Ảnh 5
Ảnh 3
Ảnh 3
Ảnh 4
Ảnh 2
Ảnh 35
Ảnh 53
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 4
Ảnh 34
Ảnh 23
Ảnh 5
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 3
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 32
Ảnh 35
Ảnh 4
Ảnh 4
Ảnh 35
Ảnh 26
Ảnh 3
Ảnh 24
Ảnh 4
Ảnh 34
Ảnh 32
Ảnh 73
Ảnh 94
Ảnh 83
Ảnh 54
Ảnh 33
Ảnh 22
Ảnh 63
Ảnh 123
Ảnh 163
Ảnh 34
Ảnh 53
Ảnh 252
Ảnh 82
Ảnh 342